Úřední deska

Na tomto místě naleznete aktuální dokumenty, které jsou vyvěšeny na úřední desku. Starší dokumenty naleznete v archívu úřední desky. Pro zobrazení dokumentů je třeba mít nainstalován prohlížeč dokumentů ve formátu .pdf. Můžete ho získat stažením zdarma zde.

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 8156/5 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 09.09.2021
sejmuto: 25.09.2021

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 17

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 17

vyvěšeno: 25.08.2021
sejmuto: 03.09.2021

Exekutorský úřad Přerov

Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku

vyvěšeno: 16.08.2021
sejmuto: 18.09.2021

Zveřejnění záměru dohody a adresného záměru prodeje pozemku

Zveřejnění záměru dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví a zveřejnění adresného záměru prodeje pozemku ppč. 3298/34 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 11.08.2021
sejmuto: 27.08.2021

Zveřejnění záměru propachtování části pozemku

Zveřejnění záměru propachtování části pozemku ppč. 5004 – ostatní plocha v k. ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 05.08.2021
sejmuto: 21.08.2021

Městský úřad Lanškroun - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – svislé dopravní značení č. 17c

vyvěšeno: 28.07.2021
sejmuto: 13.08.2021

Městský úřad Lanškroun - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy – stanovení ochranného pásma vodního zdroje I. a II. stupně – k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 28.07.2021
sejmuto: 13.08.2021

Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí

Veřejné osvětlení, sídliště za školou, k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 21.07.2021
sejmuto: 06.08.2021

Usnesení zastupitelstva městyse ZM - 16

Usnesení zastupitelstva městyse ZM – 16

vyvěšeno: 14.07.2021
sejmuto: 30.07.2021

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 16

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 16

vyvěšeno: 14.07.2021
sejmuto: 30.07.2021

Zveřejnění adresného záměru prodeje nemovitosti

Pozemek parc. č. 3157/3 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 14.07.2021
sejmuto: 30.07.2021

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o změně využití území

Sídliště „V Ráji“ Dolní Čermná – stavební parcely: změna kultury

vyvěšeno: 02.07.2021
sejmuto: 18.07.2021

Městský úřad Lanškroun - veřejná vyhláška

Oznámení o změně návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – svislé dopravní značení č. 17c

vyvěšeno: 28.06.2021
sejmuto: 14.07.2021

Městský úřad Lanškroun - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – Chodník Lesní brána

vyvěšeno: 24.06.2021
sejmuto: 10.07.2021

Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení

Veřejné osvětlení, sídliště za školou, k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 11.06.2021
sejmuto: 27.06.2021

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 16

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 16

vyvěšeno: 10.06.2021
sejmuto: 22.06.2021

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška

Oznámení o návrzích opatření obecné povahy:

Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, povodí Odry a povodí Dunaje

vyvěšeno: 31.05.2021
sejmuto: 18.06.2021

Oznámení zahájení územního řízení

Sídliště „V Ráji“ Dolní Čermná – stavební parcely : změna kultury

vyvěšeno: 31.05.2021
sejmuto: 16.06.2021

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

„Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“

vyvěšeno: 26.05.2021
sejmuto: 11.06.2021

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Domov pro osoby se zdravotním postižením Dolní Čermná čp. 23

vyvěšeno: 24.05.2021
sejmuto: 02.06.2021

Městský úřad Lanškroun - Veřejná vyhláška

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – Chodník Lesní brána

vyvěšeno: 20.05.2021
sejmuto: 05.06.2021

Městský úřad Lanškroun - Veřejná vyhláška

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – obnova místní komunikace č. 17c

vyvěšeno: 20.05.2021
sejmuto: 05.06.2021

DSO Pod Bukovou horou

Návrh závěrečného účtu za rok 2020

vyvěšeno: 17.05.2021
sejmuto: 30.06.2021

DSO Pod Bukovou horou

Příloha č. 1 k návrhu závěrečného účtu – DSO PBH přezkum hospodaření 2020

vyvěšeno: 17.05.2021
sejmuto: 30.06.2021

DSO Pod Bukovou horou

Příloha č. 2 k návrhu závěrečného účtu – DSO PBH  FIN 2-12M 2020

vyvěšeno: 17.05.2021
sejmuto: 30.06.2021

Městský úřad Lanškroun - Veřejná vyhláška

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva – „Jakubovice – vrt JA – 1“

vyvěšeno: 12.05.2021
sejmuto: 28.05.2021

Usnesení zastupitelstva městyse ZM - 15

Usnesení zastupitelstva městyse ZM – 15

vyvěšeno: 12.05.2021
sejmuto: 28.05.2021

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 15

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 15

vyvěšeno: 12.05.2021
sejmuto: 28.05.2021

Městský úřad Lanškroun - Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

vyvěšeno: 11.05.2021
sejmuto: 27.05.2021

Městys Dolní Čermná

Návrh závěrečného účtu městyse za rok 2020

vyvěšeno: 11.05.2021
sejmuto: 22.06.2021

Městys Dolní Čermná

Příloha č. 1 k návrhu závěrečného účtu – Zpráva o přezkoumání hospodaření městyse za rok 2020

vyvěšeno: 11.05.2021
sejmuto: 22.06.2021

Městys Dolní Čermná

Příloha č. 2 k závěrečnému účtu – Výkaz FIN 2-12M

vyvěšeno: 11.05.2021
sejmuto: 22.06.2021

Zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky

Zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 224/8, k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 11.05.2021
sejmuto: 27.05.2021

Zveřejnění záměru směny pozemkových parcel

Zveřejnění záměru směny pozemkových parcel v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 11.05.2021
sejmuto: 27.05.2021

VAK Jablonné nad Orlicí

Oznámení o vyhodnocení kalkulací vodného  za rok 2020

vyvěšeno: 10.05.2021
sejmuto: 10.06.2021

VAK Jablonné nad Orlicí

Oznámení o vyhodnocení kalkulací stočného za rok 2020

vyvěšeno: 10.05.2021
sejmuto: 10.06.2021

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná

vyvěšeno: 07.05.2021
sejmuto: 17.05.2021

Exekutorský úřad Šumperk

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí  v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 27.04.2021
sejmuto: 28.05.2021

Finanční úřad pro Pardubický kraj - Veřejná vyhláška

Daň z nemovitých věcí na rok 2021

vyvěšeno: 22.04.2021
sejmuto: 27.05.2021

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 15

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 15

vyvěšeno: 16.04.2021
sejmuto: 27.04.2021

Městský úřad Lanškroun - veřejná vyhláška

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy – úprava provozu na pozemních komunikacích

vyvěšeno: 08.04.2021
sejmuto: 23.04.2021

Městský úřad Lanškroun - Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu – stavba chodníku Lesní brána

vyvěšeno: 19.03.2021
sejmuto: 04.04.2021

Městský úřad Lanškroun - Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu – rekonstrukce komunikace 17c na náměstí

vyvěšeno: 19.03.2021
sejmuto: 04.04.2021

Usnesení zastupitelstva městyse ZM - 14

Usnesení zastupitelstva městyse ZM – 14

vyvěšeno: 19.03.2021
sejmuto: 04.04.2021

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 14

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 14

vyvěšeno: 19.03.2021
sejmuto: 04.04.2021

Zveřejnění záměru pachtu nemovitosti

Zveřejnění záměru pachtu budovy  – restaurace čp. 244 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 16.03.2021
sejmuto: 01.04.2021

Zveřejnění záměru směny částí pozemkových parcel

Zveřejnění záměru směny částí pozemkových parcel v k.ú. Dolní Čermná dle přílohy

vyvěšeno: 16.03.2021
sejmuto: 01.04.2021

Zveřejnění záměru uzavřít dále specifikované dohody o narovnání

smluv o budoucích  kupních smlouvách o převodu vlastnictví  bytových jednotek v objektu čp. 224 v k.ú. Dolní Čermná podle ustanovení § 1903 občanského zákoníku, a na jejich základě následně uzavření kupních smluv podle platné právní úpravy

vyvěšeno: 03.03.2021
sejmuto: 19.03.2021

Návrh rozpočtu DSO Pod Bukovou horou na rok 2021

Návrh rozpočtu DSO Pod Bukovou horou na rok 2021

vyvěšeno: 25.02.2021
sejmuto: 31.03.2021

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel

vyvěšeno: 25.02.2021
sejmuto: 31.05.2021

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 14

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 14

vyvěšeno: 11.02.2021
sejmuto: 23.02.2021

Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu

městyse Dolní Čermná na rok 2021

vyvěšeno: 05.02.2021
sejmuto: 23.02.2021

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 304/2 v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 22.01.2021
sejmuto: 07.02.2021

Zveřejnění záměru prodeje stavební parcely

Zveřejnění záměru prodeje nově zaměřené stavební parcely č. 1117 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 22.01.2021
sejmuto: 07.02.2021

Městys Dolní Čermná - rozpočtové opatření 4/2020

Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu na rok 2020

vyvěšeno: 20.01.2021
sejmuto: 28.02.2021

Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí

Sportovní areál Horní Čermná – stavební úpravy

vyvěšeno: 15.01.2021
sejmuto: 31.01.2021

Usnesení zastupitelstva městyse ZM - 13

Usnesení zastupitelstva městyse ZM – 13

vyvěšeno: 04.01.2021
sejmuto: 19.01.2021

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 13

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 13

vyvěšeno: 04.01.2021
sejmuto: 19.01.2021

Usnesení rady městyse RM - 39

Usnesení rady městyse RM – 39

vyvěšeno: 22.12.2020
sejmuto: 07.01.2021

Usnesení rady městyse RM - 40

Usnesení rady městyse RM – 40

vyvěšeno: 22.12.2020
sejmuto: 07.01.2021

Usnesení rady městyse RM - 41

Usnesení rady městyse RM – 41

vyvěšeno: 22.12.2020
sejmuto: 07.01.2021

DSO Pod Bukovou horou

Oznámení o pravidlech rozpočtového provizoria DSO PBH na rok 2021

vyvěšeno: 18.12.2020
sejmuto: 31.03.2021

Městys Dolní Čermná

Oznámení o pravidlech rozpočtového provizoria městyse na rok 2021

vyvěšeno: 18.12.2020
sejmuto: 28.02.2021

Dotační program

na podporu aktivit dětí a mládeže na rok 2021 včetně příloh

vyvěšeno: 15.12.2020
sejmuto: 31.05.2021

Městys Dolní Čermná - rozpočtové opatření č. 3/2020

Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu městyse na rok 2020

vyvěšeno: 26.11.2020
sejmuto: 28.02.2021

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 13

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 13

vyvěšeno: 26.11.2020
sejmuto: 08.12.2020

Městys Dolní Čermná

Oznámení o zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu městyse Dolní Čermná na roky 2022 – 2024

vyvěšeno: 20.11.2020
sejmuto: 08.12.2020

Státní pozemkový úřad

Oznámení o vystavení návrhu komplexní pozemkové úpravy Verměřovice

vyvěšeno: 18.11.2020
sejmuto: 21.12.2020

Úřad městyse Dolní Čermná - Usnesení

Sportovní areál Horní Čermná – stavební úpravy

vyvěšeno: 16.11.2020
sejmuto: 02.12.2020

Úřad městyse Dolní Čermná - Výzva

Sportovní areál Horní Čermná – stavební úpravy

vyvěšeno: 16.11.2020
sejmuto: 02.12.2020

Veřejnoprávní smlouva

o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

vyvěšeno: 06.11.2020
sejmuto: 22.11.2020

Informace o jednání

Zastupitelstva městyse Dolní Čermná

vyvěšeno: 05.11.2020
sejmuto: 11.11.2020

Usnesení rady městyse RM - 36

Usnesení rady městyse RM – 36

vyvěšeno: 23.10.2020
sejmuto: 31.10.2020

Usnesení rady městyse RM - 37

Usnesení rady městyse RM – 37

vyvěšeno: 23.10.2020
sejmuto: 31.10.2020

Usnesení rady městyse RM - 38

Usnesení rady městyse RM – 38

vyvěšeno: 23.10.2020
sejmuto: 31.10.2020

Usnesení rady městyse RM-32

Usnesení rady městyse RM-32

vyvěšeno: 20.10.2020
sejmuto: 23.10.2020

Usnesení rady městyse RM-33

Usnesení rady městyse RM-33

vyvěšeno: 20.10.2020
sejmuto: 23.10.2020

Usnesení rady městyse RM-34

Usnesení rady městyse RM-34

vyvěšeno: 20.10.2020
sejmuto: 23.10.2020

Usnesení rady městyse RM-35

Usnesení rady městyse RM-35

vyvěšeno: 20.10.2020
sejmuto: 23.10.2020

Zveřejnění záměru propachtování pozemkové parcely

Zveřejnění záměru propachtování pozemkové parcely č. 8156/2 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 20.10.2020
sejmuto: 05.11.2020

DSO Pod Bukovou horou

DSO PBH rozpočtové opatření č. 2/2020

vyvěšeno: 19.10.2020
sejmuto: 31.03.2021

Usnesení zastupitelstva městyse ZM - 12

Usnesení zastupitelstva městyse ZM – 12

vyvěšeno: 16.10.2020
sejmuto: 01.11.2020

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 12

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 12

vyvěšeno: 16.10.2020
sejmuto: 01.11.2020

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 359/3 v k. ú. Jakubovice

vyvěšeno: 09.10.2020
sejmuto: 25.10.2020

Oznámení zahájení územního řízení

Sportovní areál Horní Čermná – stavební úpravy

vyvěšeno: 06.10.2020
sejmuto: 22.10.2020

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje

Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje – mimořádné opatření při epidemii

vyvěšeno: 01.10.2020
sejmuto: 19.10.2020

Městys Dolní Čermná - rozpočtové opatření č. 2/2020

Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu městyse na rok 2020

vyvěšeno: 21.09.2020
sejmuto: 28.02.2021

Vyrozumění o termínu a místu školení

předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí městyse Dolní Čermná k zásadám hlasování a ke zjišťování výsledků hlasování pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020

vyvěšeno: 14.09.2020
sejmuto: 05.10.2020

Výzva občanům

uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

V Praze dne 6.3.2014 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel

vyvěšeno: 07.09.2020
sejmuto: 31.12.2020

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje

vyvěšeno: 03.09.2020
sejmuto: 05.10.2020

Pozvánka na 12. jednání zastupitelstva městyse

vyvěšeno: 03.09.2020
sejmuto: 15.09.2020

„Veřejná vyhláška“ Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje

vyvěšeno: 31.08.2020
sejmuto: 16.09.2020

Úřad městyse Dolní Čermná

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v městysi Dolní Čermná pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020

vyvěšeno: 13.08.2020
sejmuto: 05.10.2020

Usnesení rady městyse RM - 30

Usnesení rady městyse RM – 30

vyvěšeno: 30.07.2020
sejmuto: 04.08.2020

Usnesení rady městyse RM - 31

Usnesení rady městyse RM – 31

vyvěšeno: 30.07.2020
sejmuto: 04.08.2020

Usnesení zastupitelstva městyse ZM - 11

Usnesení zastupitelstva městyse ZM – 11

vyvěšeno: 23.07.2020
sejmuto: 08.08.2020

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 11

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 11

vyvěšeno: 23.07.2020
sejmuto: 08.08.2020

Zveřejnění záměru směny pozemkových parcel

Zveřejnění záměru směny pozemkových parcel (nově vzniklých dle GP)  č. 3091/3 za č. 3110/2, č. 8161/2 a č. 8157/2 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 21.07.2020
sejmuto: 06.08.2020

Zveřejnění záměru směny pozemkových parcel

Zveřejnění záměru směny pozemkových parcel (nově vzniklých dle GP)  č. 3109/2 za č. 3110/3 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 21.07.2020
sejmuto: 06.08.2020

DSO Pod Bukovou horou

Schválený závěrečný účet za rok 2019

vyvěšeno: 15.07.2020
sejmuto: 30.06.2021

DSO Pod Bukovou horou

Příloha č. 1 ke schválenému závěrečnému účtu DSO PBH – přezkum hospodaření 2019

vyvěšeno: 15.07.2020
sejmuto: 30.06.2021

DSO Pod Bukovou horou

Příloha č. 2 ke schválenému závěrečnému účtu DSO PBH – výkaz FIN 2-12 M 2019

vyvěšeno: 15.07.2020
sejmuto: 30.06.2021

DSO Pod Bukovou horou

DSO PBH rozpočtové opatření č. 1/2020

vyvěšeno: 15.07.2020
sejmuto: 31.03.2021

Městys Dolní Čermná

Řád veřejného pohřebiště městyse Dolní Čermná

 

vyvěšeno: 15.07.2020
sejmuto: 01.08.2020

Městys Dolní Čermná

Řád veřejného pohřebiště městyse Dolní Čermná – Jakubovice

 

vyvěšeno: 15.07.2020
sejmuto: 01.08.2020

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 873/3 v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 15.07.2020
sejmuto: 31.07.2020

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 2758/3 v k.ú Dolní Čermná

vyvěšeno: 15.07.2020
sejmuto: 31.07.2020

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 4130 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 15.07.2020
sejmuto: 31.07.2020

Zveřejnění záměru prodeje pozemkových parcel

Zveřejnění záměru prodeje pozemkových parcel č. 666/1, č. 930 a č. 929/10 v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 15.07.2020
sejmuto: 31.07.2020

Zveřejnění záměru prodeje pozemkových parcel

Zveřejnění záměru prodeje pozemkových parcel č. 2767/6 a č. 2767/4 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 15.07.2020
sejmuto: 31.07.2020

Zveřejnění záměru směny pozemkových parcel

Zveřejnění záměru směny pozemkových parcel (nově vzniklých dle GP) č. 4105/9 a č. 5052 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 15.07.2020
sejmuto: 31.07.2020

Usnesení zastupitelstva městyse ZM - 10

Usnesení zastupitelstva městyse ZM – 10

vyvěšeno: 15.06.2020
sejmuto: 01.07.2020

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 10

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 10

vyvěšeno: 15.06.2020
sejmuto: 01.07.2020

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 11

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 11

vyvěšeno: 11.06.2020
sejmuto: 23.06.2020

Městys Dolní Čermná

Schválený závěrečný účet městyse za rok 2019

vyvěšeno: 09.06.2020
sejmuto: 30.06.2021

Městys Dolní Čermná

Příloha č. 1 ke schválenému závěrečnému účtu městyse – přezkum hospodaření

vyvěšeno: 09.06.2020
sejmuto: 30.06.2021

Městys Dolní Čermná

Příloha č. 2 ke schválenému závěrečnému účtu městyse – výkaz FIN 2-12 M 2019

vyvěšeno: 09.06.2020
sejmuto: 30.06.2021

Městys Dolní Čermná - rozpočtové opatření č. 1/2020

Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu městyse na rok 2020

vyvěšeno: 09.06.2020
sejmuto: 28.02.2021

Zveřejnění směny částí pozemkových parcel

Zveřejnění směny částí pozemkových parcel v k.ú. Dolní Čermná dle přílohy

vyvěšeno: 05.06.2020
sejmuto: 21.06.2020

Úřad městyse Dolní Čermná

Rozhodnutí o prominutí příslušenství místního poplatku za komunální odpad

vyvěšeno: 01.06.2020
sejmuto: 31.12.2020

Úřad městyse Dolní Čermná

Rozhodnutí o prominutí příslušenství místního poplatku ze psů

vyvěšeno: 01.06.2020
sejmuto: 31.12.2020

DSO Pod Bukovou horou

Návrh závěrečného účtu DSO PBH za rok 2019

vyvěšeno: 21.05.2020
sejmuto: 30.06.2020

DSO Pod Bukovou horou

Příloha č. 1 k návrhu závěrečného účtu – DSO PBH přezkum hospodaření 2019

vyvěšeno: 21.05.2020
sejmuto: 30.06.2020

DSO Pod Bukovou horou

Příloha č. 2 k návrhu závěrečného účtu – DSO PBH výkaz FIN 2-12M 2019

vyvěšeno: 21.05.2020
sejmuto: 30.06.2020

VAK Jablonné nad Orlicí

Vyhodnocení kalkulace vodného a stočného za rok 2019

vyvěšeno: 12.05.2020
sejmuto: 12.06.2020

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM -10

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM -10

vyvěšeno: 07.05.2020
sejmuto: 19.05.2020

Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí

Rekonstrukce a dostavba veřejného osvětlení Petrovice, k.ú. Petrovice u Lanškrouna

vyvěšeno: 07.05.2020
sejmuto: 23.05.2020

Městys Dolní Čermná

Návrh závěrečného účtu městyse za rok 2019

vyvěšeno: 29.04.2020
sejmuto: 19.05.2020

Městys Dolní Čermná

Příloha č. 1 k návrhu závěrečného účtu – Zpráva o přezkoumání hospodaření městyse za rok 2019

vyvěšeno: 29.04.2020
sejmuto: 19.05.2020

Městys Dolní Čermná

Příloha č. 2 k návrhu závěrečného účtu – Výkaz FIN 2-12 M

vyvěšeno: 29.04.2020
sejmuto: 19.05.2020

Finanční úřad pro Pardubický kraj

Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí na rok 2020

vyvěšeno: 24.04.2020
sejmuto: 28.05.2020

Schválený rozpočet DSO Pod Bukovou horou na rok 2020

Schválený rozpočet DSO Pod Bukovou horou na rok 2020

vyvěšeno: 15.04.2020
sejmuto: 31.03.2021

Usnesení rady městyse RM - 26

Usnesení rady městyse RM – 26

vyvěšeno: 02.04.2020
sejmuto: 18.04.2020

Usnesení rady městyse RM - 27

Usnesení rady městyse RM – 27

vyvěšeno: 02.04.2020
sejmuto: 18.04.2020

Usnesení rady městyse RM - 28

Usnesení rady městyse RM – 28

vyvěšeno: 02.04.2020
sejmuto: 18.04.2020

Usnesení rady městyse RM - 29

Usnesení rady městyse RM – 29

vyvěšeno: 02.04.2020
sejmuto: 18.04.2020

Usnesení zastupitelstva městyse ZM - 09

Usnesení zastupitelstva městyse ZM – 09

vyvěšeno: 02.04.2020
sejmuto: 18.04.2020

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 09

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 09

vyvěšeno: 02.04.2020
sejmuto: 18.04.2020

Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení

Rekonstrukce a dostavba veřejného osvětlení Petrovice, k.ú. Petrovice u Lanškrouna

vyvěšeno: 30.03.2020
sejmuto: 15.04.2020

Zveřejnění záměru směny pozemkových parcel

Zveřejnění záměru směny nově vzniklé pozemkové parcely č. 8156/2 a pozemkových parcel č. 8163 a č. 8361 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 30.03.2020
sejmuto: 15.04.2020

Zveřejnění záměru směny pozemkových parcel

Zveřejnění záměru směny pozemkové parcely  č. 8158 a nově vzniklé pozemkové parcely č. 8177/1 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 30.03.2020
sejmuto: 15.04.2020

Úřad městyse Dolní Čermná

Oznámení o prodloužení lhůty splatnosti místních poplatků

vyvěšeno: 25.03.2020
sejmuto: 01.06.2020

Státní pozemkový úřad

KoPÚ Verměřovice – oznámení o ustanovení opatrovníka (Obec Verměřovice) osobám neznámého pobytu nebo sídla

vyvěšeno: 23.03.2020
sejmuto: 23.04.2020

Usnesení vlády ČR – NOUZOVÝ STAV (podmínky) 1

vyvěšeno: 13.03.2020
sejmuto: 03.04.2020

Usnesení vlády ČR – NOUZOVÝ STAV (podmínky) 2

vyvěšeno: 13.03.2020
sejmuto: 03.04.2020

Schválený rozpočet městyse Dolní Čermná na rok 2020

vyvěšeno: 12.03.2020
sejmuto: 28.02.2021

Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Pod Bukovou horou na rok 2020

vyvěšeno: 10.03.2020
sejmuto: 01.04.2020

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

 

 

V Praze dne 6.3.2014                                                                              Ing. Miloslav Vaněk v.r.

generální ředitel

vyvěšeno: 27.02.2020
sejmuto: 31.05.2020

Zveřejnění výroční zprávy

na rok 2019 ohledně poskytování informací podle zák.106/1999

vyvěšeno: 26.02.2020
sejmuto: 31.05.2020

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 9

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 9

vyvěšeno: 12.02.2020
sejmuto: 25.02.2020

Usnesení rady městyse RM - 23

Usnesení rady městyse RM – 23

vyvěšeno: 12.02.2020
sejmuto: 28.02.2020

Usnesení rady městyse RM - 24

Usnesení rady městyse RM – 24

vyvěšeno: 12.02.2020
sejmuto: 28.02.2020

Usnesení rady městyse RM - 25

Usnesení rady městyse RM – 25

vyvěšeno: 12.02.2020
sejmuto: 28.02.2020

Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu

městyse Dolní Čermná na rok 2020

vyvěšeno: 05.02.2020
sejmuto: 25.02.2020

Státní pozemkový úřad

Nabídka pozemků k pronájmu k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 05.02.2020
sejmuto: 05.04.2020

Městys Dolní Čermná

Rozpočtové opatření č. 8/2019

vyvěšeno: 15.01.2020
sejmuto: 29.02.2020

Usnesení zastupitelstva městyse ZM - 08

Usnesení zastupitelstva městyse ZM – 08

vyvěšeno: 14.01.2020
sejmuto: 30.01.2020

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 08

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 08

vyvěšeno: 14.01.2020
sejmuto: 30.01.2020

Zveřejnění záměru prodeje pozemkových parcel

Zveřejnění záměru prodeje pozemkových parcel č. 2343/2 a nově vzniklé č. 4134/2 v k. ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 14.01.2020
sejmuto: 30.01.2020

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí

Chodník v obci Horní Čermná, podél silnice II/311, OU – Konzum

vyvěšeno: 10.01.2020
sejmuto: 27.01.2020

Státní pozemkový úřad

Komplexní pozemková úprava Verměřovice – oznámení o vyložení aktualizovaného soupisu nároků vlastníků

vyvěšeno: 08.01.2020
sejmuto: 24.01.2020

Městský úřad Lanškroun - Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy – odvolání zákazu nakládání s povrchovými vodami  ze všech vodních toků  a z nich napájených vodních ploch v povodí vodních toků Moravská Sázava a Tichá Orlice na území ORP Lanškroun.

vyvěšeno: 02.01.2020
sejmuto: 17.01.2020

Městys Dolní Čermná

Oznámení o zveřejnění pravidel rozpočtového provizoria na rok 2020

vyvěšeno: 20.12.2019
sejmuto: 29.02.2020

DSO Pod Bukovou horou

Oznámení o schválených pravidlech rozpočtového provizoria na roky 2021 – 2023

vyvěšeno: 19.12.2019
sejmuto: 31.03.2020

Krajský úřad Pardubického kraje

Veřejná vyhláška – Rozhodnutí – Chodník „Malův most – betonka“ Dolní Čermná

vyvěšeno: 19.12.2019
sejmuto: 04.01.2020

Městys Dolní Čermná

Rozpočtové opatření č. 7/2019

vyvěšeno: 19.12.2019
sejmuto: 29.02.2020

Městys Dolní Čermná

Obecně závazná vyhláška městyse č. 1/2019, o místním poplatku ze psů

vyvěšeno: 17.12.2019
sejmuto: 02.01.2020

Městys Dolní Čermná

Obecně závazná vyhláška městyse č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

vyvěšeno: 17.12.2019
sejmuto: 02.01.2020

Městys Dolní Čermná

Obecně závazná vyhláška městyse č. 3/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2013

vyvěšeno: 17.12.2019
sejmuto: 02.01.2020

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 8

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 8

vyvěšeno: 05.12.2019
sejmuto: 17.12.2019

Krajský úřad Pardubického kraje - veřejná vyhláška

Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje

vyvěšeno: 04.12.2019
sejmuto: 20.12.2019

Usnesení rady městyse RM - 21

Usnesení rady městyse RM – 21

vyvěšeno: 04.12.2019
sejmuto: 20.12.2019

Usnesení rady městyse RM - 22

Usnesení rady městyse RM – 22

vyvěšeno: 04.12.2019
sejmuto: 20.12.2019

Usnesení zastupitelstva městyse ZM - 07

Usnesení zastupitelstva městyse ZM – 07

vyvěšeno: 04.12.2019
sejmuto: 20.12.2019

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 07

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 07

vyvěšeno: 04.12.2019
sejmuto: 20.12.2019

Zveřejnění záměru prodeje pozemkových parcel

Zveřejnění záměru prodeje pozemkových parcel č. 587/2 a č. 664/1 v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 28.11.2019
sejmuto: 14.12.2019

Oznámení o zahájení územního řízení

Chodník v obci Horní Čermná, podél silnice II/311, OU – Konzum

vyvěšeno: 27.11.2019
sejmuto: 13.12.2019

Dotační program

na podporu aktivit dětí a mládeže na rok 2020 včetně příloh

vyvěšeno: 25.11.2019
sejmuto: 30.04.2020

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Rozpočtová změna č. 1 – 2019

vyvěšeno: 20.11.2019
sejmuto: 31.03.2020

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2023

vyvěšeno: 20.11.2019
sejmuto: 20.12.2019

Městský úřad Lanškroun - Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy – dopravní značení

vyvěšeno: 18.11.2019
sejmuto: 04.12.2019

Zveřejnění záměru propachtování části pozemkové parcely

Zveřejnění záměru propachtování části pozemkové parcely č. 39 – trvalý travní porost v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 13.11.2019
sejmuto: 29.11.2019

Zveřejnění záměru propachtování pozemku

Zveřejnění záměru propachtování pozemku č. 53 – trvalý travní porost v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 13.11.2019
sejmuto: 29.11.2019

Státní pozemkový úřad

Nabídka pozemků k pronájmu k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 06.11.2019
sejmuto: 06.01.2020

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 07

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 07

vyvěšeno: 31.10.2019
sejmuto: 12.11.2019

Usnesení rady městyse RM - 18

Usnesení rady městyse RM – 18

vyvěšeno: 22.10.2019
sejmuto: 07.11.2019

Usnesení rady městyse RM - 19

Usnesení rady městyse RM – 19

vyvěšeno: 22.10.2019
sejmuto: 07.11.2019

Usnesení rady městyse RM - 20

Usnesení rady městyse RM – 20

vyvěšeno: 22.10.2019
sejmuto: 07.11.2019

Usnesení zastupitelstva městyse ZM - 06

Usnesení zastupitelstva městyse ZM – 06

vyvěšeno: 22.10.2019
sejmuto: 07.11.2019

Veřejnoprávní smlouva

Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

vyvěšeno: 22.10.2019
sejmuto: 07.11.2019

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 06

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 06

vyvěšeno: 22.10.2019
sejmuto: 07.11.2019

Rozpočtová změna č. 6

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2019

vyvěšeno: 18.10.2019
sejmuto: 29.02.2020

Zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parcely

Zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parcely 8323 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 10.10.2019
sejmuto: 26.10.2019

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 4184/2 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 10.10.2019
sejmuto: 26.10.2019

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 3216/49 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 10.10.2019
sejmuto: 26.10.2019

Zveřejnění záměru směny pozemků

Zveřejnění záměru směny pozemků v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 10.10.2019
sejmuto: 26.10.2019

Veřejnoprávní smlouva

Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

vyvěšeno: 07.10.2019
sejmuto: 23.10.2019

Rozpočtová změna č. 5

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2019

vyvěšeno: 01.10.2019
sejmuto: 29.02.2020

Zveřejnění záměru pachtu nemovitosti

Zveřejnění záměru pachtu budovy – restaurace čp. 244 v k. ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 01.10.2019
sejmuto: 17.10.2019

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 6

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 6

vyvěšeno: 12.09.2019
sejmuto: 24.09.2019

Pardubický kraj

Informace o vyhlášení  5. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

vyvěšeno: 11.09.2019
sejmuto: 31.10.2020

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy – kůrovec – kalamitní poškození lesního porostu

vyvěšeno: 09.09.2019
sejmuto: 10.10.2019

Usnesení rady městyse RM - 16

Usnesení rady městyse RM – 16

vyvěšeno: 09.09.2019
sejmuto: 25.09.2019

Usnesení rady městyse RM - 17

Usnesení rady městyse RM – 17

vyvěšeno: 09.09.2019
sejmuto: 25.09.2019

Městský úřad Lanškroun

Veřejná vyhláška

vyvěšeno: 02.09.2019
sejmuto: 18.09.2019

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

V Praze dne 6.3.2014

Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel

vyvěšeno: 02.09.2019
sejmuto: 02.12.2019

Rozpočtová změna č. 4

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2019

vyvěšeno: 22.08.2019
sejmuto: 29.02.2020

Usnesení rady městyse RM-13

Usnesení rady městyse RM-13

vyvěšeno: 08.08.2019
sejmuto: 24.08.2019

Usnesení rady městyse RM-14

Usnesení rady městyse RM-14

vyvěšeno: 08.08.2019
sejmuto: 24.08.2019

Usnesení rady městyse RM-15

Usnesení rady městyse RM-15

vyvěšeno: 08.08.2019
sejmuto: 24.08.2019

Státní pozemkový úřad

Nabídka pozemku k pronájmu k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 07.08.2019
sejmuto: 07.10.2019

Rozpočtová změna č. 3

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2019

vyvěšeno: 06.08.2019
sejmuto: 29.02.2020

Městský úřad Lanškroun - veřejná vyhláška

Zákaz nakládání s povrchovými vodami, jejich odběr ze všech vodních toků v povodí vodních toků Moravská Sázava a Tichá Orlice na území ORP Lanškroun

vyvěšeno: 25.07.2019
sejmuto: 31.12.2019

Městský úřad Lanškroun - Odbor stavební úřad

Vyrozumění a výzva – vyjádření k odvolání

vyvěšeno: 24.07.2019
sejmuto: 09.08.2019

Usnesení zastupitelstva městyse ZM-05

Usnesení zastupitelstva městyse ZM-05

vyvěšeno: 24.07.2019
sejmuto: 09.08.2019

Zápis z jednání zastupitelstva ZM-05

Zápis z jednání zastupitelstva ZM-05

vyvěšeno: 24.07.2019
sejmuto: 09.08.2019

Zveřejnění záměru prodeje pozemkových parcel

– pozemkové parcely č. 2343/2 a části pozemkové parcely č. 4134 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 16.07.2019
sejmuto: 01.08.2019

DSO Pod Bukovou horou

Schválený závěrečný účet za rok 2018

vyvěšeno: 27.06.2019
sejmuto: 30.06.2020

DSO Pod Bukovou horou

Příloha č. 1 ke schválenému závěrečnému účtu DSO PBH – přezkum hospodaření 2018

vyvěšeno: 27.06.2019
sejmuto: 30.06.2020

DSO Pod Bukovou horou

Příloha č. 2 ke schválenému závěrečnému účtu DSO PBH – výkaz FIN 2-12 M 2018

vyvěšeno: 27.06.2019
sejmuto: 30.06.2020

Městys Dolní Čermná

Schválený závěrečný účet městyse za rok 2018

vyvěšeno: 27.06.2019
sejmuto: 30.06.2020

Městys Dolní Čermná

Příloha č. 1 ke schválenému závěrečnému účetu městyse – přezkum hospodaření

vyvěšeno: 27.06.2019
sejmuto: 30.06.2020

Městys Dolní Čermná

Příloha č. 2 ke schválenému závěrečnému účetu městyse – výkaz FIN 2-12 M 2018

vyvěšeno: 27.06.2019
sejmuto: 30.06.2020

Rozpočtová změna č. 2

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2019

vyvěšeno: 27.06.2019
sejmuto: 29.02.2020

Krajský úřad Pardubického kraje

Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání – Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje

vyvěšeno: 19.06.2019
sejmuto: 05.07.2019

Městský úřad Lanškroun

Rozhodnutí – společné povolení „Chodník Malův most – betonka Dolní Čermná“

vyvěšeno: 18.06.2019
sejmuto: 04.07.2019

Rozpočtová změna č. 1

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2019

vyvěšeno: 12.06.2019
sejmuto: 29.02.2020

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 5

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 5

vyvěšeno: 10.06.2019
sejmuto: 20.06.2019

VAK Jablonné nad Orlicí

Vyhodnocení kalkulace vodného a stočného za rok 2018

vyvěšeno: 04.06.2019
sejmuto: 05.07.2019

Usnesení rady městyse RM-11

Usnesení rady městyse RM-11

vyvěšeno: 03.06.2019
sejmuto: 19.06.2019

Usnesení rady městyse RM-12

Usnesení rady městyse RM-12

vyvěšeno: 03.06.2019
sejmuto: 19.06.2019

Usnesení rady městyse RM-09

Usnesení rady městyse RM-09

vyvěšeno: 30.05.2019
sejmuto: 15.06.2019

Usnesení rady městyse RM-10

Usnesení rady městyse RM-10

vyvěšeno: 30.05.2019
sejmuto: 15.06.2019

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 1190/2 dle GP, k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 20.05.2019
sejmuto: 05.06.2019

DSO Pod Bukovou horou

Návrh závěrečného účtu DSO BPH za rok 2018

vyvěšeno: 16.05.2019
sejmuto: 30.06.2019

DSO Pod Bukovou horou

Příloha č. 1 k návrhu závěrečného účtu – DSO PBH přezkum hospodaření 2018

vyvěšeno: 16.05.2019
sejmuto: 30.06.2019

DSO Pod Bukovou horou

Příloha č. 2 k návrhu závěrečného účtu – DSO PBH výkaz FIN 2-12M 2018

vyvěšeno: 16.05.2019
sejmuto: 30.06.2019

Městys Dolní Čermná

Návrh závěrečného účtu městyse za rok 2018

vyvěšeno: 16.05.2019
sejmuto: 20.06.2019

Městys Dolní Čermná

Příloha č. 1 k návrhu závěrečného účtu – Zpráva o přezkoumání hospodaření městyse za rok 2018

vyvěšeno: 16.05.2019
sejmuto: 20.06.2019

Městys Dolní Čermná

Příloha č. 2 k návrhu závěrečného účtu – Výkaz FIN 2-12 M

vyvěšeno: 16.05.2019
sejmuto: 20.06.2019

Usnesení zastupitelstva městyse ZM-04

Usnesení zastupitelstva městyse ZM-04

vyvěšeno: 13.05.2019
sejmuto: 29.05.2019

Zápis z jednání zastupitelstva ZM-04

Zápis z jednání zastupitelstva ZM-04

vyvěšeno: 13.05.2019
sejmuto: 29.05.2019

Státní pozemkový úřad

Nabídka pozemků k pronájmu

vyvěšeno: 06.05.2019
sejmuto: 02.07.2019

Městský úřad Lanškroun

Seznámení s podklady rozhodnutí – stavba Malův most – betonka.

vyvěšeno: 30.04.2019
sejmuto: 15.05.2019

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu DSO Pod Bukovou horou na rok 2019

vyvěšeno: 25.04.2019
sejmuto: 31.03.2020

Oznámení voličům o době a místu konání voleb

do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019

vyvěšeno: 25.04.2019
sejmuto: 27.05.2019

Finanční úřad pro Pardubický kraj

Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí na rok 2019

vyvěšeno: 24.04.2019
sejmuto: 28.05.2019

Městský úřad Lanškroun - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

vyvěšeno: 23.04.2019
sejmuto: 09.05.2019

Oznámení o svolání prvního zasedání

okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019

vyvěšeno: 23.04.2019
sejmuto: 27.05.2019

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 4

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 4

vyvěšeno: 04.04.2019
sejmuto: 16.04.2019

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků

v městysi Dolní Čermná pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019

vyvěšeno: 03.04.2019
sejmuto: 26.05.2019

Zveřejnění záměru propachtování pozemků

Zveřejnění záměru propachtování pozemkové parcely č. 8181 a částí pozemkové parcely č. 8179 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 01.04.2019
sejmuto: 17.04.2019

Zveřejnění záměru pachtu nemovitosti

zveřejnění záměru pachtu budovy – restaurace čp. 244 v k. ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 29.03.2019
sejmuto: 16.04.2019

Usnesení rady městyse RM - 07

Usnesení rady městyse RM – 07

vyvěšeno: 22.03.2019
sejmuto: 07.04.2019

Usnesení rady městyse RM - 08

Usnesení rady městyse RM – 08

vyvěšeno: 22.03.2019
sejmuto: 07.04.2019

Usnesení rady městyse RM-05

Usnesení rady městyse RM-05

vyvěšeno: 19.03.2019
sejmuto: 04.04.2019

Usnesení rady městyse RM-06

Usnesení rady městyse RM-06

vyvěšeno: 19.03.2019
sejmuto: 04.04.2019

Usnesení zastupitelstva městyse ZM-03

Usnesení zastupitelstva městyse ZM-03

vyvěšeno: 19.03.2019
sejmuto: 04.04.2019

Zápis z jednání zastupitelstva ZM-03

Zápis z jednání zastupitelstva ZM-03

vyvěšeno: 19.03.2019
sejmuto: 04.04.2019

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 47/1 v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 14.03.2019
sejmuto: 30.03.2019

Zveřejnění záměru prodeje pozemků

Zveřejnění záměru prodeje pozemků ppč. 29/4, ppč. 29/5, ppč. 32/1, ppč. 32/5, ppč. 32/6, ppč. 941/2 a ppč. 941/7 v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 14.03.2019
sejmuto: 30.03.2019

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu

městyse Dolní Čermná na rok 2019

vyvěšeno: 13.03.2019
sejmuto: 29.02.2020

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu DSO Pod Bukovou horou na rok 2019

vyvěšeno: 07.03.2019
sejmuto: 07.04.2019

Zveřejnění záměru propachtování pozemků

Zveřejnění záměru propachtování pozemků ppč. 8157, ppč. 8159 a ppč. 8160 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 28.02.2019
sejmuto: 16.03.2019

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

V Praze dne 6.3.2014

Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel

 

vyvěšeno: 25.02.2019
sejmuto: 25.05.2019

Městys Dolní Čermná

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018

vyvěšeno: 20.02.2019
sejmuto: 31.05.2019

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 3

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 3

vyvěšeno: 13.02.2019
sejmuto: 26.02.2019

Usnesení rady městyse RM - 3

Usnesení rady městyse RM – 3

vyvěšeno: 12.02.2019
sejmuto: 28.02.2019

Usnesení rady městyse RM - 4

Usnesení rady městyse RM – 4

vyvěšeno: 12.02.2019
sejmuto: 28.02.2019

Městský úřad Lanškroun

Oznámení zahájení společného řízení – Chodník „Malův most – betonka“ Dolní Čermná

vyvěšeno: 07.02.2019
sejmuto: 23.02.2019

Zveřejnění záměru propachtování pozemku

Zveřejnění záměru propachtování pozemku č. 8161 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 07.02.2019
sejmuto: 23.02.2019

Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu

městyse Dolní Čermná na rok 2019

vyvěšeno: 06.02.2019
sejmuto: 26.02.2019

Městský úřad Lanškroun - Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

vyvěšeno: 30.01.2019
sejmuto: 15.02.2019

Rozpočtová změna č. 6

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2018

vyvěšeno: 18.01.2019
sejmuto: 28.02.2019

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v čp. 234 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 18.01.2019
sejmuto: 03.02.2019

Zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parcely

Zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parcely č. 1190 v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 16.01.2019
sejmuto: 01.02.2019

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 4106/48 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 16.01.2019
sejmuto: 01.02.2019

Usnesení rady městyse RM - 01

Usnesení rady městyse RM – 01

vyvěšeno: 15.01.2019
sejmuto: 31.01.2019

Usnesení rady městyse RM - 02

Usnesení rady městyse RM – 02

vyvěšeno: 15.01.2019
sejmuto: 31.01.2019

Usnesení zastupitelstva městyse ZM - 02

Usnesení zastupitelstva městyse ZM – 02

vyvěšeno: 15.01.2019
sejmuto: 31.01.2019

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 02

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 02

vyvěšeno: 15.01.2019
sejmuto: 31.01.2019

DSO Pod Bukovou horou

Pravidla rozpočtového provizoria r. 2019

vyvěšeno: 07.01.2019
sejmuto: 07.04.2019

Pravidla rozpočtového provizoria na r. 2019 městys

Městys Dolní Čermná

vyvěšeno: 07.01.2019
sejmuto: 28.02.2019

Střednědobý výhled rozpočtu městyse 2020 - 2022

Městys Dolní Čermná

vyvěšeno: 07.01.2019
sejmuto: 31.12.2020

Městský úřad Lanškroun - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy – odvolání zákazu nakládání s povrchovými vodami

vyvěšeno: 03.01.2019
sejmuto: 18.01.2019

Městský úřad Lanškroun - veřejná vyhláška

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

vyvěšeno: 18.12.2018
sejmuto: 03.01.2019

Dotační program

na podporu aktivit dětí a mládeže na rok 2019 včetně příloh

vyvěšeno: 17.12.2018
sejmuto: 31.05.2019

Obecně závazná vyhláška č. 3/2018

o stanovení systému sběru odpadů

vyvěšeno: 17.12.2018
sejmuto: 02.01.2019

Rozpočtová změna č. 5

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2018

vyvěšeno: 14.12.2018
sejmuto: 28.02.2019

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 2

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 2

vyvěšeno: 05.12.2018
sejmuto: 15.12.2018

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městyse na r. 2020 - 2022

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městyse na r. 2020 – 2022

vyvěšeno: 28.11.2018
sejmuto: 15.12.2018

Usnesení rady městyse RM - 72

Usnesení rady městyse RM – 72

vyvěšeno: 19.11.2018
sejmuto: 05.12.2018

Usnesení rady městyse RM - 73

Usnesení rady městyse RM – 73

vyvěšeno: 19.11.2018
sejmuto: 05.12.2018

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 1

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 1

vyvěšeno: 19.11.2018
sejmuto: 05.12.2018

Státní pozemkový úřad

Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ na části k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 07.11.2018
sejmuto: 23.11.2018

Usnesení ustavujícího zastupitelstva ZM - 1

Usnesení ustavujícího zastupitelstva ZM – 1

vyvěšeno: 07.11.2018
sejmuto: 05.12.2018

Rozpočtová změna č. 4

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2018

vyvěšeno: 06.11.2018
sejmuto: 28.02.2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Půdní vestavba objektu základní školy v Dolní Čermné

vyvěšeno: 31.10.2018
sejmuto: 16.11.2018

DSO Pod Bukovou horou - rozpočtová změna č. 1/2018

DSO Pod Bukovou horou – rozpočtová změna č. 1/2018

vyvěšeno: 30.10.2018
sejmuto: 07.04.2019

Pozvánka na ustavující zastupitelstvo ZM - 1

Pozvánka na ustavující zastupitelstvo ZM – 1

vyvěšeno: 23.10.2018
sejmuto: 01.11.2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

„Půdní vestavba objektu základní školy v Dolní Čermné“

vyvěšeno: 18.10.2018
sejmuto: 29.10.2018

Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby

stavba IE-12-2006331 – Petrovice u LA, rekonstrukce, celá obec

vyvěšeno: 18.10.2018
sejmuto: 06.11.2018

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 2760/6 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 12.10.2018
sejmuto: 29.10.2018

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 26

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 26

vyvěšeno: 10.10.2018
sejmuto: 26.10.2018

Zápis o výsledku voleb

do zastupitelstva městyse Dolní Čermná

vyvěšeno: 06.10.2018
sejmuto: 22.10.2018

Usnesení rady městyse RM - 71

Usnesení rady městyse RM – 71

vyvěšeno: 04.10.2018
sejmuto: 20.10.2018

Městský úřad Lanškroun - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

vyvěšeno: 26.09.2018
sejmuto: 12.10.2018

Pardubický kraj

Záměr kraje  – bezúplatný převod pozemků v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 18.09.2018
sejmuto: 19.10.2018

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 26

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 26

vyvěšeno: 13.09.2018
sejmuto: 25.09.2018

Usnesení rady městyse RM - 69

Usnesení rady městyse RM – 69

vyvěšeno: 13.09.2018
sejmuto: 29.09.2018

Usnesení rady městyse RM - 70

Usnesení rady městyse RM – 70

vyvěšeno: 13.09.2018
sejmuto: 29.09.2018

Oznámení voličům o době a místu konání voleb

do zastupitelstva městyse Dolní Čermná ve dnech 5. a 6. října 2018

vyvěšeno: 12.09.2018
sejmuto: 08.10.2018

Pardubický kraj

Informace o vyhlášení 4. výzvy na kotlíkové dotce v Pardubickém kraji

vyvěšeno: 07.09.2018
sejmuto: 11.12.2018

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení

IE-12-2006331 – Petrovice u La, rekonstrukce, celá obec

vyvěšeno: 05.09.2018
sejmuto: 25.09.2018

Rozpočtová změna č. 3

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2018

vyvěšeno: 04.09.2018
sejmuto: 28.02.2019

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 491/4 v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 04.09.2018
sejmuto: 20.09.2018

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí

pro volby do zastupitelstva městyse Dolní Čermná konaných ve dnech 5. a 6. října 2018

vyvěšeno: 03.09.2018
sejmuto: 08.10.2018

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

V Praze dne 6.3.2014

Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel

vyvěšeno: 03.09.2018
sejmuto: 03.12.2018

Státní pozemkový úřad

Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ v k.ú. Dolní Čermná (ppč. 8217 a ppč. 8093)

vyvěšeno: 30.08.2018
sejmuto: 02.10.2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Chodník – ppč. 3298/4 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 16.08.2018
sejmuto: 03.09.2018

Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků

volebním stranám pro volby do zastupitelstva městyse Dolní Čermná ve dnech 5. a 6. října 2018

vyvěšeno: 13.08.2018
sejmuto: 08.10.2018

Zveřejnění záměru městyse

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v čp. 76,101 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 13.08.2018
sejmuto: 29.08.2018

Usnesení rady městyse RM - 68

Usnesení rady městyse RM – 68

vyvěšeno: 10.08.2018
sejmuto: 26.08.2018

Zveřejnění záměru městyse

Budoucí vklad nemovitého majetku do a.s.

vyvěšeno: 10.08.2018
sejmuto: 31.08.2018

Zveřejnění záměru městyse

Budoucí vklad – příloha a)

vyvěšeno: 10.08.2018
sejmuto: 31.08.2018

Zveřejnění záměru městyse

Budoucí vklad – příloha b)

vyvěšeno: 10.08.2018
sejmuto: 31.08.2018

Zveřejnění záměru městyse

Budoucí vklad – příloha c)

vyvěšeno: 10.08.2018
sejmuto: 31.08.2018

Rozpočtová změna č. 2

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2018

vyvěšeno: 08.08.2018
sejmuto: 28.02.2019

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

„Chodník na pozemcích č. 3298/4, č. 3298/6, č. 3298/30 a č. 3298/33 v k.ú. Dolní Čermná“

vyvěšeno: 03.08.2018
sejmuto: 14.08.2018

Usnesení rady městyse RM - 67

Usnesení rady městyse RM – 67

vyvěšeno: 26.07.2018
sejmuto: 11.08.2018

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 25

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 25

vyvěšeno: 20.07.2018
sejmuto: 05.08.2018

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Schválený závěrečný účet za rok 2017

vyvěšeno: 16.07.2018
sejmuto: 30.06.2019

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Příloha č. 1  ke schválenému závěrečnému účtu – přezkum hospodaření

vyvěšeno: 16.07.2018
sejmuto: 30.06.2019

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Příloha č. 2 ke schválenému závěrečnému účtu – výkaz FIN 2-12 M 2017

vyvěšeno: 16.07.2018
sejmuto: 30.06.2019

Státní pozemkový úřad

Komplexní pozemková úprava Verměřovice – oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků, lhůta k uplatnění námitek

vyvěšeno: 27.06.2018
sejmuto: 13.07.2018

Městys Dolní Čermná

Schválený závěrečný účet městyse za rok 2017

vyvěšeno: 25.06.2018
sejmuto: 30.06.2019

Městys Dolní Čermná

Příloha č.1 ke schválenému závěrečnému účtu městyse – přezkum hospodaření

vyvěšeno: 25.06.2018
sejmuto: 30.06.2019

Městys Dolní Čermná

Příloha č. 2 ke schválenému závěrečnému účtu městyse – výkaz FIN 2-12M 2017

vyvěšeno: 25.06.2018
sejmuto: 30.06.2019

Rozpočtová změna č. 1

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2018

vyvěšeno: 25.06.2018
sejmuto: 28.02.2019

Městský úřad Lanškroun - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

vyvěšeno: 15.06.2018
sejmuto: 01.07.2018

Státní pozemkový úřad

Zahájení aktualizace BPEJ na části katastrálního území Dolní Čermná

vyvěšeno: 15.06.2018
sejmuto: 01.07.2018

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 25

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 25

vyvěšeno: 07.06.2018
sejmuto: 19.06.2018

Exekutorský úřad Brno - město

Usnesení o provedení elektronické dražby

vyvěšeno: 04.06.2018
sejmuto: 20.07.2018

Městský úřad Lanškroun - opatření obecné povahy

Zákaz nakládání s povrchovými vodami, jejich odběr ze všech vodních toků v povodí vodních toků Moravská Sázava a Tichá Orlice na území ORP Lanškroun.

vyvěšeno: 04.06.2018
sejmuto: 03.01.2019

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Dílna na drcení plastů, st.p.č. 845, p.p.č. 5037, 3002/2 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 01.06.2018
sejmuto: 11.06.2018

Usnesení rady městyse RM - 65

Usnesení rady městyse RM – 65

vyvěšeno: 01.06.2018
sejmuto: 17.06.2018

Usnesení rady městyse RM - 66

Usnesení rady městyse RM – 66

vyvěšeno: 01.06.2018
sejmuto: 17.06.2018

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 24

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 24

vyvěšeno: 31.05.2018
sejmuto: 16.06.2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Jitřenka

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Jitřenka

vyvěšeno: 29.05.2018
sejmuto: 30.06.2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - KUK

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – KUK

vyvěšeno: 29.05.2018
sejmuto: 30.06.2021

DSO Pod Bukovou horou

Návrh závěrečného účtu DSO PBH za rok 2017

vyvěšeno: 22.05.2018
sejmuto: 24.06.2018

DSO Pod Bukovou horou

Příloha č. 1 k návrhu závěrečného účtu – DSO PBH přezkum hospodaření 2017

vyvěšeno: 22.05.2018
sejmuto: 24.06.2018

DSO Pod Bukovou horou

Příloha č. 2 k návrhu závěrečného účtu – DSO PBH výkaz FIN 2 – 12M 2017

vyvěšeno: 22.05.2018
sejmuto: 24.06.2018

Městys Dolní Čermná

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

vyvěšeno: 22.05.2018
sejmuto: 19.06.2018

Městys Dolní Čermná

Příloha č. 1 k návrhu závěrečného účtu – Zpráva o přezkoumání hospodaření městyse

vyvěšeno: 22.05.2018
sejmuto: 19.06.2018

Městys Dolní Čermná

Příloha č. 2 k návrhu závěrečného účtu – Výkaz FIN 2 – 12M

vyvěšeno: 22.05.2018
sejmuto: 19.06.2018

Zveřejnění záměru prodeje pozemkových parcel

Zveřejnění záměru prodeje pozemkových parcel č. 438 a č. 369 v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 16.05.2018
sejmuto: 01.06.2018

Zveřejnění záměru prodeje pozemkových parcel

Zveřejnění záměru prodeje pozemkových parcel č. 8017/2, č. 8017/3 a č. 8017/4 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 16.05.2018
sejmuto: 01.06.2018

Zveřejnění záměru směny pozemkových parcel

Zveřejnění záměru směny pozemkových parcel v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 16.05.2018
sejmuto: 01.06.2018

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v čp. 230 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 09.05.2018
sejmuto: 01.06.2018

Usnesení rady městyse RM - 63

Usnesení rady městyse RM – 63

vyvěšeno: 03.05.2018
sejmuto: 19.05.2018

Usnesení rady městyse RM - 64

Usnesení rady městyse RM – 64

vyvěšeno: 03.05.2018
sejmuto: 19.05.2018

VAK Jablonné nad Orlicí

Vyhodnocení kalkulace stočného – obec Horní a Dolní Čermná

vyvěšeno: 02.05.2018
sejmuto: 02.06.2018

VAK Jablonné nad Orlicí

Vyhodnocení kalkulace vodného a stočného za rok 2017

vyvěšeno: 02.05.2018
sejmuto: 02.06.2018

Finanční úřad pro Pardubický kraj

Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí na rok 2018

vyvěšeno: 23.04.2018
sejmuto: 29.05.2018

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 24

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 24

vyvěšeno: 23.04.2018
sejmuto: 04.05.2018

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Schválený rozpočet DSO PBH 2018

vyvěšeno: 16.04.2018
sejmuto: 07.04.2019

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu DSO Pod Bukovou horou na rok 2018

vyvěšeno: 14.03.2018
sejmuto: 31.03.2018

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 23

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 23

vyvěšeno: 14.03.2018
sejmuto: 30.03.2018

Zveřejnění záměru prodeje pozemků

Zveřejnění záměru prodeje pozemků v katastrálním území Dolní Čermná

vyvěšeno: 14.03.2018
sejmuto: 30.03.2018

Usnesení rady městyse RM-61

Usnesení rady městyse RM-61

vyvěšeno: 12.03.2018
sejmuto: 28.03.2018

Usnesení rady městyse RM-62

Usnesení rady městyse RM-62

vyvěšeno: 12.03.2018
sejmuto: 28.03.2018

Městys Dolní Čermná

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 – stanovení systému sběru odpadů

vyvěšeno: 06.03.2018
sejmuto: 22.03.2018

Městys Dolní Čermná

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 – společný školský obvod ZŠ

vyvěšeno: 06.03.2018
sejmuto: 22.03.2018

Oznámení o zveřejnění rozpočtu

městyse Dolní Čermná na rok 2018

vyvěšeno: 05.03.2018
sejmuto: 28.02.2019

Městys Dolní Čermná

Výroční zpráva – poskytování informací 2017

vyvěšeno: 26.02.2018
sejmuto: 30.04.2018

Krajský úřad Pardubického kraje

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – bobr evropský

vyvěšeno: 23.02.2018
sejmuto: 11.03.2018

Výzva občanům

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

 

 

V Praze dne 6.3.2014

Ing. Miloslav Vaněk   v.r.                                                                                                             generální ředitel

vyvěšeno: 23.02.2018
sejmuto: 23.05.2018

Městský úřad Lanškroun

Veřejná vyhláška – Oznámení projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Dolní Čermná v uplynulém období 12/2013 – 12/2017

vyvěšeno: 14.02.2018
sejmuto: 17.03.2018

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 23

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 23

vyvěšeno: 14.02.2018
sejmuto: 27.02.2018

Rozhodnutí o umístění stavby

Infrastruktura lokality 23 – BV   V Oboře, k.ú. Horní Čermná

vyvěšeno: 09.02.2018
sejmuto: 27.02.2018

Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu

městyse Dolní Čermná na rok 2018

vyvěšeno: 08.02.2018
sejmuto: 27.02.2018

Usnesení rady městyse RM - 59

Usnesení rady městyse RM – 59

vyvěšeno: 02.02.2018
sejmuto: 18.02.2018

Usnesení rady městyse RM - 60

Usnesení rady městyse RM – 60

vyvěšeno: 02.02.2018
sejmuto: 18.02.2018

Krajský úřad Pardubického kraje

Veřejná vyhláška – Návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje Pardubického kraje

vyvěšeno: 01.02.2018
sejmuto: 05.03.2018

Informace voličům o době a místě konání II.kola

volby prezidenta České republiky ve dnech 26. a 27. 1. 2018 v Městysi Dolní Čermná

vyvěšeno: 19.01.2018
sejmuto: 29.01.2018

Rozpočtová změna č. 11

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2017

vyvěšeno: 19.01.2018
sejmuto: 28.02.2018

Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby

Čermná, Dolní Čermná, rekonstrukce úpravy koryta (toku), ř. km 2,100 – 4,150

vyvěšeno: 19.01.2018
sejmuto: 06.02.2018

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 21

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 21

vyvěšeno: 19.01.2018
sejmuto: 04.02.2018

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 22

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 22

vyvěšeno: 19.01.2018
sejmuto: 04.02.2018

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018

vyvěšeno: 15.01.2018
sejmuto: 31.03.2018

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 – 2021

vyvěšeno: 15.01.2018
sejmuto: 31.12.2019

Zveřejnění záměru propachtování pozemků

Zveřejnění záměru propachtování pozemků v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 15.01.2018
sejmuto: 31.01.2018

Oznámení zahájení územního řízení Horní Čermná

  • Infrastruktura lokality 23-BV  V Oboře, kú. Horní Čermná ppč.698/2, 4306
vyvěšeno: 28.12.2017
sejmuto: 16.01.2018

Usnesení rady městyse RM - 57

Usnesení rady městyse RM – 57

vyvěšeno: 27.12.2017
sejmuto: 12.01.2018

Usnesení rady městyse RM - 58

Usnesení rady městyse RM – 58

vyvěšeno: 27.12.2017
sejmuto: 12.01.2018

Oznámení o zveřejnění pravidel rozpočtového provizoria

Městyse Dolní Čermná na rok 2018

vyvěšeno: 20.12.2017
sejmuto: 28.02.2018

Rozpočtová změna č. 10

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2017

vyvěšeno: 20.12.2017
sejmuto: 28.02.2018

Rozpočtová změna č. 9

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2017

vyvěšeno: 20.12.2017
sejmuto: 28.02.2018

Informace voličům o době a místě konání volby

prezidenta České republiky ve dnech 12. a 13. ledna 2018 v Městysi Dolní Čermná

vyvěšeno: 19.12.2017
sejmuto: 29.01.2018

Krajský úřad Pardubického kraje

Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy – bobr evropský

vyvěšeno: 18.12.2017
sejmuto: 03.01.2018

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

volebního okrsku č. 1 a okrsku č. 2 městyse Dolní Čermná pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018)

 

vyvěšeno: 11.12.2017
sejmuto: 29.01.2018

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 20

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 20

vyvěšeno: 08.12.2017
sejmuto: 27.12.2017

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2018 – 2021

vyvěšeno: 06.12.2017
sejmuto: 22.12.2017

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 22

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 22

vyvěšeno: 06.12.2017
sejmuto: 16.12.2017

Stavební úřad Dolní Čermná

Veřejná vyhláška – Oznámení zahájení územního řízení na stavbu „Čermná, Dolní Čermná, rekonstrukce úpravy koryta“

vyvěšeno: 06.12.2017
sejmuto: 22.12.2017

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v čp. 230 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 06.12.2017
sejmuto: 22.12.2017

Zveřejnění záměru směny pozemků

Zveřejnění záměru směny pozemků č. 8264, č. 8283 a č. 3298/34 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 06.12.2017
sejmuto: 22.12.2017

Rozpočtová změna č. 8

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2017

vyvěšeno: 05.12.2017
sejmuto: 28.02.2018

Zveřejnění záměru prodeje částí pozemku

Zveřejnění záměru prodeje částí pozemku č. 8017 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 30.11.2017
sejmuto: 16.12.2017

Zveřejnění záměru propachtování pozemků

Zveřejnění záměru propachtování pozemků v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 30.11.2017
sejmuto: 16.12.2017

Dotační program

na podporu aktivit dětí a mládeže na rok 2018 včetně příloh

vyvěšeno: 29.11.2017
sejmuto: 30.04.2018

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko

Nárvh střednědobého výhledu rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko na roky 2018 – 2021

vyvěšeno: 27.11.2017
sejmuto: 14.12.2017

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v městysi Dolní Čermná pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (případně II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018)

vyvěšeno: 24.11.2017
sejmuto: 29.01.2018

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 21.

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 21.

vyvěšeno: 15.11.2017
sejmuto: 23.11.2017

Rozpočtová změna č. 7

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2017

vyvěšeno: 15.11.2017
sejmuto: 28.02.2018

Usnesení rady městyse RM - 55

Usnesení rady městyse RM – 55

vyvěšeno: 08.11.2017
sejmuto: 24.11.2017

Usnesení rady městyse RM - 56

Usnesení rady městyse RM – 56

vyvěšeno: 08.11.2017
sejmuto: 24.11.2017

Městský úřad Lanškroun - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

vyvěšeno: 07.11.2017
sejmuto: 23.11.2017

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy – nařízení vlastníkům lesů zpracování nahodilých těžeb

vyvěšeno: 07.11.2017
sejmuto: 23.11.2017

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 20

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 20

vyvěšeno: 02.11.2017
sejmuto: 14.11.2017

Rozpočtová změna č. 6

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2017

vyvěšeno: 25.10.2017
sejmuto: 28.02.2018

Exekutorský úřad Přerov

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci – 3. kolo

vyvěšeno: 23.10.2017
sejmuto: 14.12.2017

Zápis z jednání zastupitelstva ZM-19

Zápis z jednání zastupitelstva ZM-19

vyvěšeno: 19.10.2017
sejmuto: 04.11.2017

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Schválená rozpočtová změna č. 1/2017

vyvěšeno: 10.10.2017
sejmuto: 31.03.2018

Usnesení rady městyse RM - 54

Usnesení rady městyse RM – 54

vyvěšeno: 10.10.2017
sejmuto: 26.10.2017

Městský úřad Lanškroun - opatření obecné povahy

Odvolání zákazu nakládání s povrchovými vodami  ze všech vodních toků v povodí vodních toků Moravská Sázava a Tichá Orlice na území ORP Lanškroun.

vyvěšeno: 09.10.2017
sejmuto: 24.10.2017

Oznámení voličům o době a místě konání voleb

Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

vyvěšeno: 03.10.2017
sejmuto: 22.10.2017

Oznámení o svolání prvního zasedání Okrskové volební komise

volebního okrsku č. 1 a okrsku č. 2 Městyse Dolní Čermná

vyvěšeno: 20.09.2017
sejmuto: 22.10.2017

Usnesení rady městyse RM - 53

Usnesení rady městyse RM – 53

vyvěšeno: 18.09.2017
sejmuto: 04.10.2017

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška

Návrh opatření obecné povahy

vyvěšeno: 14.09.2017
sejmuto: 14.10.2017

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

V Praze dne 6.3.2014

Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel

vyvěšeno: 13.09.2017
sejmuto: 13.12.2017

Rozpočtová změna č. 5

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2017

vyvěšeno: 12.09.2017
sejmuto: 28.02.2018

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 19

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 19

vyvěšeno: 07.09.2017
sejmuto: 19.09.2017

Městský úřad Lanškroun - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnici III/31514 v Dolní Čermné u kostela

vyvěšeno: 31.08.2017
sejmuto: 16.09.2017

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v městysi Dolní Čermná pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017

vyvěšeno: 29.08.2017
sejmuto: 22.10.2017

Usnesení rady městyse RM - 52

Usnesení rady městyse RM – 52

vyvěšeno: 28.08.2017
sejmuto: 13.09.2017

Zveřejnění záměru propachtování pozemků

Zveřejnění záměru propachtování pozemků v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 28.08.2017
sejmuto: 13.09.2017

Stavební úřad Dolní Čermná oznámení

Stavební úřad Dolní Čermná bude ve dnech 22.8.2017 – 25.8.2017 uzavřen – dovolená

vyvěšeno: 22.08.2017
sejmuto: 28.08.2017

Stavební úřad Dolní Čermná oznámení

Stavební úřad Dolní Čermná bude dne 15.08.2017 uzavřen

vyvěšeno: 14.08.2017
sejmuto: 16.08.2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Zpevněná plocha a zastřešení v AZAS Dolní Čermná na ppč.2233/4, ppč.2233/5  Investor Městys DČ

vyvěšeno: 11.08.2017
sejmuto: 28.08.2017

Zveřejnění záměru prodeje pozemků

Zveřejnění záměru prodeje pozemků v katastrálním území Dolní Čermná

vyvěšeno: 09.08.2017
sejmuto: 25.08.2017

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 3282/1 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 09.08.2017
sejmuto: 25.08.2017

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 4266/4 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 09.08.2017
sejmuto: 25.08.2017

Zveřejnění záměru směny pozemků

Zveřejnění záměru směny části stavební parcely č. 310/1 a části pozemkové parcely č. 4105/1 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 09.08.2017
sejmuto: 25.08.2017

Městský úřad Ústí nad Orlicí - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

vyvěšeno: 01.08.2017
sejmuto: 17.08.2017

Rozpočtová změna č. 4

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2017

vyvěšeno: 28.07.2017
sejmuto: 28.02.2018

Usnesení rady městyse RM - 51

Usnesení rady městyse RM – 51

vyvěšeno: 25.07.2017
sejmuto: 10.08.2017

Městský úřad Lanškroun - opatření obecné povahy

Zákaz nakládání s povrchovými vodami, jejich odběr ze všech vodních toků v povodí vodních toků Moravská Sázava a Tichá Orlice na území ORP Lanškroun.

vyvěšeno: 19.07.2017
sejmuto: 09.10.2017

Městský úřad Lanškroun - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích –  stavba  „Chodníky Dolní Čermná“

vyvěšeno: 18.07.2017
sejmuto: 03.08.2017

Městský úřad Lanškroun - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – dopravní značení na místní komunikaci v Dolní Čermné

vyvěšeno: 18.07.2017
sejmuto: 03.08.2017

Městský úřad Lanškroun - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy – odvolání zákazu obecného nakládání s povrchovými vodami

vyvěšeno: 13.07.2017
sejmuto: 19.07.2017

Státní pozemkový úřad

KoPÚ v k.ú. Verměřovice a přibraných částech k.ú. Petrovice a Dolní Čermná – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činností

vyvěšeno: 13.07.2017
sejmuto: 29.07.2017

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 18

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 18

vyvěšeno: 13.07.2017
sejmuto: 29.07.2017
vyvěšeno: 12.07.2017
sejmuto: 30.06.2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

„Terénní úpravy víceúčelové plochy v AZAS Dolní Čermná “ na ppč. 8343 a ppč 8351 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 04.07.2017
sejmuto: 20.07.2017

Zveřejnění záměru pronájmu pozemků

Zveřejnění záměru pronájmu pozemků v k.ú.Dolní Čermná

vyvěšeno: 04.07.2017
sejmuto: 20.07.2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Zpevněná plocha a zastřešení v AZAS Dolní Čermná na pozemcích č. 2233/4 a č. 2233/5 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 29.06.2017
sejmuto: 10.07.2017

Usnesení rady městyse RM - 48

Usnesení rady městyse RM – 48

vyvěšeno: 29.06.2017
sejmuto: 15.07.2017

Usnesení rady městyse RM - 49

Usnesení rady městyse RM – 49

vyvěšeno: 29.06.2017
sejmuto: 15.07.2017

Usnesení rady městyse RM - 50

Usnesení rady městyse RM – 50

vyvěšeno: 29.06.2017
sejmuto: 15.07.2017
vyvěšeno: 28.06.2017
sejmuto: 30.06.2018

Městský úřad Lanškroun - opatření obecné povahy

Zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami, jejich odběr ze všech vodních toků v povodí vodních toků Moravská Sázava a Tichá Orlice na území ORP Lanškroun

vyvěšeno: 27.06.2017
sejmuto: 13.07.2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Jitřenka

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Jitřenka

vyvěšeno: 20.06.2017
sejmuto: 30.06.2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - KUK

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – KUK

vyvěšeno: 20.06.2017
sejmuto: 30.06.2020

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v I. nadzemním podlaží čp. 76, 101 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 20.06.2017
sejmuto: 06.07.2017

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 17

Zasedání zastupitelstva městyse Dolní Čermná ze dne 18.5.2017

vyvěšeno: 14.06.2017
sejmuto: 30.06.2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Terénní úpravy víceúčelové plochy v AZAS Dolní Čermná – ppč. 8343, ppč. 8351

vyvěšeno: 08.06.2017
sejmuto: 17.06.2017

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 18

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 18

vyvěšeno: 08.06.2017
sejmuto: 20.06.2017

Usnesení rady městyse RM - 47

Usnesení rady městyse RM – 47

vyvěšeno: 08.06.2017
sejmuto: 24.06.2017

Rozpočtová změna č. 3

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2017

vyvěšeno: 02.06.2017
sejmuto: 28.02.2018

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. HUO/011/2017 a jeho podmínkách

vyvěšeno: 01.06.2017
sejmuto: 27.06.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. HUO/012/2017 a jeho podmínkách

vyvěšeno: 01.06.2017
sejmuto: 26.06.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. HUO/013/2017 a jeho podmínkách

vyvěšeno: 01.06.2017
sejmuto: 26.06.2017
vyvěšeno: 31.05.2017
sejmuto: 20.06.2017
vyvěšeno: 30.05.2017
sejmuto: 30.06.2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Osobní výtah objektu základní školy v Dolní Čermné stp. č. 459 v katastrálním území  Dolní Čermná

 

vyvěšeno: 24.05.2017
sejmuto: 09.06.2017

Zveřejnění záměru prodeje pozemků

Zveřejnění záměru prodeje pozemkových parcel č. 3347/8, č. 3347/9 a č. 3347/10 v k.ú. Dolní Čermná

 

vyvěšeno: 24.05.2017
sejmuto: 09.06.2017

Rozpočtová změna č. 2

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2017

vyvěšeno: 22.05.2017
sejmuto: 28.02.2018

Exekutorský úřad Přerov

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci – 2. kolo

vyvěšeno: 19.05.2017
sejmuto: 13.07.2017

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 16

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 16

vyvěšeno: 18.05.2017
sejmuto: 03.06.2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Osobní výtah objektu základní školy v Dolní Čermné stp.459 kú.Dolní Čermná

vyvěšeno: 15.05.2017
sejmuto: 24.05.2017

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 17

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 17

vyvěšeno: 10.05.2017
sejmuto: 19.05.2017

Usnesení rady městyse RM - 46

Usnesení rady městyse RM – 46

vyvěšeno: 03.05.2017
sejmuto: 19.05.2017

VAK Jablonné nad Orlicí

Vyhodnocení kalkulace vodného a stočného za rok 2016

vyvěšeno: 02.05.2017
sejmuto: 02.06.2017

VAK Jablonné nad Orlicí

Vyhodnocení kalkulace stočného – obec Horní a Dolní Čermná

vyvěšeno: 02.05.2017
sejmuto: 02.06.2017

Finanční úřad pro Pardubický kraj

Veřejná vyhláška

vyvěšeno: 27.04.2017
sejmuto: 30.05.2017

Rozpočtová změna č. 1

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2017

vyvěšeno: 24.04.2017
sejmuto: 28.02.2018

Sdělení o vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

vyvěšeno: 24.04.2017
sejmuto: 25.05.2017

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 16

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 16

vyvěšeno: 13.04.2017
sejmuto: 25.04.2017

Usnesení rady městyse RM-45

Usnesení rady městyse RM-45

vyvěšeno: 13.04.2017
sejmuto: 29.04.2017

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Schválený rozpočet DSO PBH 2017

vyvěšeno: 10.04.2017
sejmuto: 31.03.2018

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 8323 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 06.04.2017
sejmuto: 22.04.2017

Zveřejnění záměru prodeje pozemků

Zveřejnění záměru prodeje pozemků č. 304/1 a č. 308 v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 06.04.2017
sejmuto: 22.04.2017

Městský úřad Lanškroun

Oznámení o uzavření veřejnoprávní  smlouvy

vyvěšeno: 31.03.2017
sejmuto: 18.04.2017

Městský úřad Lanškroun

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy – novostavba RD Pecháčkovi

vyvěšeno: 22.03.2017
sejmuto: 31.03.2017

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 873/1 v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 22.03.2017
sejmuto: 07.04.2017

Zveřejnění záměru směny pozemků

Zveřejnění záměru směny pozemků č. 3771, č.3650/9, č. 4106/92 a č. 4106/93 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 22.03.2017
sejmuto: 07.04.2017

Státní pozemkový úřad - veřejná vyhláška

Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv k pozemkům dotčených komplexní pozemkovou úpravou Dolní Čermná

vyvěšeno: 16.03.2017
sejmuto: 01.04.2017

Návrh rozpočtu DSO Pod Bukovou horou 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017

vyvěšeno: 15.03.2017
sejmuto: 01.04.2017

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 15

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 15

vyvěšeno: 15.03.2017
sejmuto: 31.03.2017

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Rozpočtový výhled DSO PBH 2016 – 2019

vyvěšeno: 13.03.2017
sejmuto: 31.12.2017

Schválený rozpočet na rok 2017

Městys Dolní Čermná

vyvěšeno: 08.03.2017
sejmuto: 28.02.2018

Usnesení rady městyse RM-44

Usnesení rady městyse RM-44

vyvěšeno: 06.03.2017
sejmuto: 22.03.2017

Městys Dolní Čermná

Výroční zpráva  – poskytování informací 2016

vyvěšeno: 24.02.2017
sejmuto: 31.03.2017

Rozpočtový výhled městyse 2017-2020

Městys Dolní Čermná

vyvěšeno: 24.02.2017
sejmuto: 31.12.2018

Usnesení rady městyse RM-43

Usnesení rady městyse  RM-43

vyvěšeno: 21.02.2017
sejmuto: 09.03.2017

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 15

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 15

vyvěšeno: 16.02.2017
sejmuto: 28.02.2017

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

V Praze dne 6.3.2014

Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel

vyvěšeno: 14.02.2017
sejmuto: 14.05.2017

Návrh rozpočtu 2017

Návrh rozpočtu městyse Dolní Čermná na rok 2017

vyvěšeno: 10.02.2017
sejmuto: 28.02.2017

Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu

Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu

vyvěšeno: 10.02.2017
sejmuto: 28.02.2017

Zveřejnění záměru prodeje

Zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parcely č. 368 v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 10.02.2017
sejmuto: 26.02.2017

Státní pozemkový úřad

Nabídka pozemků k pronájmu – Jakubovice.
Pro více informací klikněte na odkaz.

 

vyvěšeno: 01.02.2017
sejmuto: 03.04.2017

Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017

vyvěšeno: 19.01.2017
sejmuto: 04.02.2017

Usnesení rady městyse RM - 42

Usnesení rady městyse RM – 42

vyvěšeno: 19.01.2017
sejmuto: 04.02.2017

Záměr Pardubického kraje

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 16.01.2017
sejmuto: 16.02.2017

Ministerstvo životního prostředí - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy – kormorán velký

vyvěšeno: 13.01.2017
sejmuto: 29.01.2017

Zveřejnění záměru prodeje

Zveřejnění záměru prodeje stavební parcely č. 880 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 11.01.2017
sejmuto: 27.01.2017

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 14

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 14

vyvěšeno: 09.01.2017
sejmuto: 25.01.2017

Ministerstvo životního prostředí - veřejná vyhláška

Návrh opatření obecné povahy – kormorán velký

vyvěšeno: 27.12.2016
sejmuto: 12.01.2017

Usnesení rady městyse RM-39

Usnesení rady městyse RM-39

vyvěšeno: 27.12.2016
sejmuto: 12.01.2017

Usnesení rady městyse RM-40

Usnesení rady městyse RM-40

vyvěšeno: 27.12.2016
sejmuto: 12.01.2017

Usnesení rady městyse RM-41

Usnesení rady městyse RM-41

vyvěšeno: 27.12.2016
sejmuto: 12.01.2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

„Obnova návrší kostela sv. Jiří v Dolní Čermné, etapa 2 a 3 – Oprava zpevněných ploch“

vyvěšeno: 22.12.2016
sejmuto: 07.01.2017

Exekutorský úřad Přerov

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci

vyvěšeno: 20.12.2016
sejmuto: 16.02.2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

„Obnova návrší kostela sv. Jiří v Dolní Čermné, etapa 2 a 3 – Oprava zpevněných ploch“

vyvěšeno: 13.12.2016
sejmuto: 22.12.2016

Zápis z jednání zastupitelstva č. 13/2016

Zápis ZM č. 13/2016

vyvěšeno: 12.12.2016
sejmuto: 28.12.2016

Městský úřad Lanškroun - veřejná vyhláška

Odvolání zákazu obecného nakládání s povrchovými vodami v povodí vodních toků Moravská Sázava a Tichá Orlice

vyvěšeno: 07.12.2016
sejmuto: 23.12.2016

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 14

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 14

vyvěšeno: 07.12.2016
sejmuto: 17.12.2016

Program pro poskytování dotací

z rozpočtu městyse Dolní Čermná na podporu aktivit dětí a mládeže na rok 2017 včetně příloh

 

vyvěšeno: 30.11.2016
sejmuto: 30.04.2017

Usnesení rady městyse RM - 35

Usnesení rady městyse RM – 35

vyvěšeno: 23.11.2016
sejmuto: 09.12.2016

Usnesení rady městyse RM - 36

Usnesení rady městyse RM – 36

vyvěšeno: 23.11.2016
sejmuto: 09.12.2016

Usnesení rady městyse RM - 37

Usnesení rady městyse RM – 37

vyvěšeno: 23.11.2016
sejmuto: 09.12.2016

Usnesení rady městyse RM - 38

Usnesení rady městyse RM – 38

vyvěšeno: 23.11.2016
sejmuto: 09.12.2016

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 13

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 13

vyvěšeno: 10.11.2016
sejmuto: 23.11.2016

Státní pozemkový úřad

Nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 02.11.2016
sejmuto: 02.01.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Oznámení o výběrovém řízení č. HUO/171/2016 s následnou aukcí

vyvěšeno: 31.10.2016
sejmuto: 25.11.2016

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Stavební úpravy zpevněných ploch před objekty Orlovny a kostela sv. Jiří v Dolní Čermné, ETAPA 1 – PARKOVIŠTĚ

vyvěšeno: 20.10.2016
sejmuto: 07.11.2016

Státní pozemkový úřad

Oznámení o ustanovení opatrovníka účastníkům řízení KoPÚ Dolní Čermná

vyvěšeno: 19.10.2016
sejmuto: 19.11.2016

Zveřejnění záměru směny pozemků

Zveřejnění záměru směny pozemků č. 3771, č. 4106/92 a č. 4106/93 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 12.10.2016
sejmuto: 28.10.2016

Zveřejnění záměru směny pozemků

Zveřejnění záměru směny pozemků v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 12.10.2016
sejmuto: 28.10.2016

Zápis z jednání zastupitelstva č. 12/2016

Zápis ZM č. 12/2016

vyvěšeno: 11.10.2016
sejmuto: 27.10.2016

Městys Dolní Čermná

Výběrové řízení na pracovní pozici mistr – vedoucí pracovní a technické skupiny městyse

vyvěšeno: 10.10.2016
sejmuto: 26.10.2016

Usnesení rady městyse RM - 34

Usnesení rady městyse RM – 34

vyvěšeno: 05.10.2016
sejmuto: 21.10.2016

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby

Stavební úpravy zpevněných ploch před objekty Orlovny a kostela sv.Jiří v Dolní Čermné  ETAPA 1   PARKOVIŠTĚ   ppč.2189/3, 2210/2, 2210/3, 2210/5, 2210/7  v kú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 03.10.2016
sejmuto: 12.10.2016

Městys Dolní Čermná

Výběrové řízení na pozici referent/referentka pro výkon matriční agendy, agendy evidence obyvatel a samosprávných činností.

vyvěšeno: 30.09.2016
sejmuto: 18.10.2016

Zveřejnění záměru pronájmu prostor čp. 226

Zveřejnění záměru pronájmu prostor čp. 226

vyvěšeno: 22.09.2016
sejmuto: 08.10.2016

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

V Praze dne 6.3.2014

Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel

vyvěšeno: 21.09.2016
sejmuto: 21.12.2016

Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb

vyvěšeno: 20.09.2016
sejmuto: 16.10.2016

Státní pozemkový úřad

Nabídka pozemků k náhradním restitucím v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 19.09.2016
sejmuto: 19.10.2016

Usnesení rady městyse RM-33

Usnesení rady městyse RM-33

vyvěšeno: 19.09.2016
sejmuto: 05.10.2016

Městský úřad Lanškroun

Rozhodnutí – stavební povolení – chodníky DČ

vyvěšeno: 08.09.2016
sejmuto: 24.09.2016

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 12

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 12

vyvěšeno: 08.09.2016
sejmuto: 20.09.2016

Pardubický kraj

Kotlíkové dotace – 2. výzva

vyvěšeno: 02.09.2016
sejmuto: 17.12.2016

Městský úřad Lanškroun - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy – sucho Moravská Sázava a Tichá Orlice

vyvěšeno: 01.09.2016
sejmuto: 07.12.2016

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Oznámení o výběrovém řízení č. HUO/128/2016 s následnou aukcí

vyvěšeno: 31.08.2016
sejmuto: 26.09.2016

Státní pozemkový úřad - příloha k veř. vyhlášce

Rozhodnutí – pozemkové úpravy Dolní Čermná

vyvěšeno: 22.08.2016
sejmuto: 07.09.2016

Státní pozemkový úřad - veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

vyvěšeno: 22.08.2016
sejmuto: 07.09.2016

Městský úřad Lanškroun - veřejná vyhláška

OPATŘENÍ  OBECNÉ  POVAHY  –  sucho Moravská Sázava

vyvěšeno: 15.08.2016
sejmuto: 31.12.2016

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků

vyvěšeno: 12.08.2016
sejmuto: 16.10.2016

Návrh výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení

ČOV Horní Čermná – Jaroš

vyvěšeno: 12.08.2016
sejmuto: 29.08.2016

Usnesení rady městyse RM - 32

Usnesení rady městyse RM – 32

vyvěšeno: 12.08.2016
sejmuto: 28.08.2016

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Oznámení o výběrovém řízení č. HUO/103/2016 – 1. kolo

vyvěšeno: 09.08.2016
sejmuto: 29.08.2016

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby

„Přístřešek před obslužnými stánky“ Dolní Čermná

vyvěšeno: 04.08.2016
sejmuto: 13.08.2016

Ministerstvo životního prostředí - veřejná vyhláška

Návrh opatření obecné povahy – kormorán velký

vyvěšeno: 04.08.2016
sejmuto: 20.08.2016

Městský úřad Lanškroun - veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení stavebního řízení „Chodníky Dolní Čermná“

vyvěšeno: 03.08.2016
sejmuto: 18.08.2016

Státní pozemkový úřad

Nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 03.08.2016
sejmuto: 30.09.2016

Zveřejnění záměru prodeje částí ppč. 4188/1

Zveřejnění záměru prodeje částí ppč. 4188/1

vyvěšeno: 18.07.2016
sejmuto: 03.08.2016

Zápis z jednání zastupitelstva č. 11/2016

Zápis ZM č. 11/2016

vyvěšeno: 11.07.2016
sejmuto: 27.07.2016

Usnesení rady městyse RM - 29

Usnesení rady městyse RM – 29

vyvěšeno: 01.07.2016
sejmuto: 16.07.2016

Usnesení rady městyse RM - 30

Usnesení rady městyse RM – 30

vyvěšeno: 01.07.2016
sejmuto: 16.07.2016

Usnesení rady městyse RM - 31

Usnesení rady městyse RM – 31

vyvěšeno: 01.07.2016
sejmuto: 16.07.2016

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Oznámení o výběrovém řízení č. HUO/73/2016 s následnou aukcí a jeho podmínkách

vyvěšeno: 30.06.2016
sejmuto: 27.07.2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Jitřenka

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Jitřenka

vyvěšeno: 28.06.2016
sejmuto: 30.06.2019

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - KUK

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – KUK

vyvěšeno: 28.06.2016
sejmuto: 30.06.2019

Veřejná vyhláška

Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí – rekonstrukce Hejlův mlýn

vyvěšeno: 17.06.2016
sejmuto: 04.07.2016

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM-11

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM-11

vyvěšeno: 10.06.2016
sejmuto: 21.06.2016

Městský úřad Lanškroun - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

vyvěšeno: 09.06.2016
sejmuto: 25.06.2016
vyvěšeno: 01.06.2016
sejmuto: 21.06.2016
vyvěšeno: 30.05.2016
sejmuto: 20.06.2016

Ministerstvo životního prostředí

Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod

 

vyvěšeno: 27.05.2016
sejmuto: 12.06.2016

Městský úřad Lanškroun - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

 

vyvěšeno: 17.05.2016
sejmuto: 02.06.2016

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku

Zveřejnění záměru prodeje části ppč. 4105/1 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 17.05.2016
sejmuto: 02.06.2016

Zveřejnění záměru prodeje pozemků

Zveřejnění záměru prodeje ppč. 861/7 a ppč. 861/8 v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 17.05.2016
sejmuto: 02.06.2016

Zápis z jednání zastupitelstva č. 10/2016

Zápis ZM č. 10/2016

vyvěšeno: 16.05.2016
sejmuto: 01.06.2016

Veřejná vyhláška

Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti – Rekonstrukce a přístavba  objektu Hejlova mlýna

vyvěšeno: 06.05.2016
sejmuto: 25.05.2016

Státní pozemkový úřad

Nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 04.05.2016
sejmuto: 29.07.2016

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

„Horní Čermná – Výstavba chodníku od Obecního úřadu k Základní škole“

vyvěšeno: 02.05.2016
sejmuto: 18.05.2016

Usnesení rady městyse RM-27

Usnesení rady městyse RM-27

vyvěšeno: 02.05.2016
sejmuto: 18.05.2016

Usnesení rady městyse RM-28

Usnesení rady městyse RM-28

vyvěšeno: 02.05.2016
sejmuto: 18.05.2016

Finanční úřad pro Pardubický kraj

Veřejná vyhláška

vyvěšeno: 28.04.2016
sejmuto: 31.05.2016

Státní pozemkový úřad

Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 28.04.2016
sejmuto: 30.05.2016

DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko - závěrečný účet za rok 2015

vyvěšeno: 25.04.2016
sejmuto: 11.05.2016

Městský úřad Lanškroun - veřejná vyhláška

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

vyvěšeno: 25.04.2016
sejmuto: 11.05.2016

Veřejnoprávní smlouva

o zabezpečení výkonu agendy speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace

vyvěšeno: 25.04.2016
sejmuto: 11.05.2016

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby

Horní Čermná – Výstavba chodníku od Obecního úřadu k Základní škole

vyvěšeno: 20.04.2016
sejmuto: 29.04.2016

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 10

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 10

vyvěšeno: 14.04.2016
sejmuto: 26.04.2016

Státní pozemkový úřad

Oznámení o ustanovení opatrovníka neznámým účastníkům řízení KoPÚ Dolní Čermná

vyvěšeno: 11.04.2016
sejmuto: 12.05.2016

Návrh rozpočtu DSO Pod Bukovou horou 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016

vyvěšeno: 08.04.2016
sejmuto: 29.04.2016

Městský úřad Lanškroun

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy  provozu na pozemních komunikacích

vyvěšeno: 06.04.2016
sejmuto: 12.04.2016

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 4127/1 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 29.03.2016
sejmuto: 14.04.2016

Územní rozhodnutí - Chodníky Dolní Čermná

Veřejná vyhláška

vyvěšeno: 24.03.2016
sejmuto: 28.04.2016

Zápis z jednání zastupitelstva č. 9/2016

Zápis ZM č.9/2016

vyvěšeno: 22.03.2016
sejmuto: 07.04.2016

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 4188/1 v k. ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 22.03.2016
sejmuto: 07.04.2016

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 873/1 v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 22.03.2016
sejmuto: 07.04.2016

Schválený rozpočet na rok 2016

Schválený rozpočet na rok 2016

vyvěšeno: 21.03.2016
sejmuto: 21.04.2016

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor

vyvěšeno: 21.03.2016
sejmuto: 06.04.2016

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.
V Praze dne 6.3.2014
Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel

vyvěšeno: 02.03.2016
sejmuto: 02.06.2016

Výroční zpráva - poskytování informací 2015

Výroční zpráva – poskytování informací 2015

vyvěšeno: 26.02.2016
sejmuto: 13.03.2016

Usnesení rady městyse RM-23

Usnesení rady městyse RM-23

vyvěšeno: 25.02.2016
sejmuto: 12.03.2016

Usnesení rady městyse RM-24

Usnesení rady městyse RM-24

vyvěšeno: 25.02.2016
sejmuto: 12.03.2016

Usnesení rady městyse RM-25

Usnesení rady městyse RM-25

vyvěšeno: 25.02.2016
sejmuto: 12.03.2016

Usnesení rady městyse RM-26

Usnesení rady městyse RM-26

vyvěšeno: 25.02.2016
sejmuto: 12.03.2016

Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016

vyvěšeno: 23.02.2016
sejmuto: 10.03.2016

Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou Chodníky Dolní Čermná     liniová stavba

vyvěšeno: 22.02.2016
sejmuto: 09.03.2016

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 9

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 9

vyvěšeno: 18.02.2016
sejmuto: 01.03.2016

Návrh rozpočtu 2016

Návrh rozpočtu městyse Dolní Čermná na rok 2016

vyvěšeno: 12.02.2016
sejmuto: 01.03.2016

Státní pozemkový úřad - Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení řízení o komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Verměřovice a v přibraných částech k.ú. Petrovice u Lanškrouna a Dolní Čermná

vyvěšeno: 10.02.2016
sejmuto: 26.02.2016

Státní pozemkový úřad

Nabídka pozemků k pronájmu

vyvěšeno: 03.02.2016
sejmuto: 25.04.2016

Ministerstvo zemědělství

Národní plán povodí Labe

vyvěšeno: 14.01.2016
sejmuto: 30.01.2016

Ministerstvo zemědělství

Národní plán povodí Dunaje

vyvěšeno: 14.01.2016
sejmuto: 30.01.2016

Ministerstvo zemědělství

Národní plán povodí Odry

vyvěšeno: 14.01.2016
sejmuto: 30.01.2016

Usnesení rady městyse RM - 22

Usnesení rady městyse RM – 22

vyvěšeno: 14.01.2016
sejmuto: 30.01.2016

Zápis z jednání zastupitelstva městyse č. 8/2015

Zápis ZM č.8/2015

vyvěšeno: 08.01.2016
sejmuto: 24.01.2016

Městský úřad Lanškroun

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy – odvolání zákazu nakládání s podzemními vodami

vyvěšeno: 22.12.2015
sejmuto: 07.01.2016

Usnesení rady městyse RM-19

Usnesení rady městyse RM-19

vyvěšeno: 22.12.2015
sejmuto: 07.01.2016

Usnesení rady městyse RM-20

Usnesení rady městyse RM-20

vyvěšeno: 22.12.2015
sejmuto: 07.01.2016

Usnesení rady městyse RM-21

Usnesení rady městyse RM-21

vyvěšeno: 22.12.2015
sejmuto: 07.01.2016

Zápis z jednání zastupitelstva č. 7/2015

Zápis ZM č. 7/2015

vyvěšeno: 18.12.2015
sejmuto: 03.01.2016

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor VAK

vyvěšeno: 14.12.2015
sejmuto: 30.12.2015

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor – lékař

vyvěšeno: 14.12.2015
sejmuto: 30.12.2015

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM-8

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM-8

vyvěšeno: 09.12.2015
sejmuto: 19.12.2015

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

V Praze dne 6.3.2014 Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel

vyvěšeno: 09.12.2015
sejmuto: 09.03.2016

Zveřejnění záměru výpůjčky částí kanalizace

Dobrovolnému svazku obcí Pod Bukovou horou

vyvěšeno: 08.12.2015
sejmuto: 24.12.2015

Zveřejnění záměru výpůjčky částí kanalizace

Grafické přílohy

vyvěšeno: 08.12.2015
sejmuto: 24.12.2015

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Zveřejnění záměru prodeje pozemku st.p.č. 75 v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 02.12.2015
sejmuto: 18.12.2015

Zveřejnění záměru prodeje pozemků

Zveřejnění záměru prodeje pozemků p.p.č 2075/3 a p.p.č. 2076 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 02.12.2015
sejmuto: 18.12.2015

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

o místním poplatku ze psů

vyvěšeno: 30.11.2015
sejmuto: 16.12.2015

Obecně závazná vyhláška č. 4/2015

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

vyvěšeno: 30.11.2015
sejmuto: 16.12.2015

Program pro poskytování dotací

z rozpočtu městyse Dolní Čermná na podporu aktivit dětí a mládeže na rok 2016 včetně příloh

vyvěšeno: 30.11.2015
sejmuto: 30.04.2016

Městský úřad Lanškroun

Veřejná vyhláška – Odvolání zákazů obecného nakládání s povrchovými vodami v povodí Moravské Sázavy a v povodí Tiché Orlice.

vyvěšeno: 24.11.2015
sejmuto: 29.02.2016

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM-7

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM-7

vyvěšeno: 12.11.2015
sejmuto: 24.11.2015

Státní pozemkový úřad

Nabídka pozemků k pronájmu – Jakubovice

vyvěšeno: 04.11.2015
sejmuto: 03.02.2016

Usnesení rady městyse RM-18

Usnesení rady městyse RM-18

vyvěšeno: 04.11.2015
sejmuto: 20.11.2015

Usnesení rady městyse RM - 17

Usnesení rady městyse RM – 17

vyvěšeno: 29.10.2015
sejmuto: 14.11.2015

Zveřejnění záměru městyse

bezplatné užívání pozemků

vyvěšeno: 16.10.2015
sejmuto: 01.11.2015

Usnesení rady městyse RM-16

Usnesení rady městyse RM-16

vyvěšeno: 14.10.2015
sejmuto: 30.10.2015

Zveřejnění záměru prodeje částí pozemku

Zveřejnění záměru prodeje částí pozemku

vyvěšeno: 06.10.2015
sejmuto: 22.10.2015

Zveřejnění záměru prodeje pozemků

Zveřejnění záměru prodeje pozemků

vyvěšeno: 06.10.2015
sejmuto: 22.10.2015

Zápis z jednání zastupitelstva městyse č. 6/2015

Zápis ZM č. 6/2015

vyvěšeno: 05.10.2015
sejmuto: 21.10.2015

Usnesení o nařízení elektronické dražby

Usnesení o nařízení elektronické dražby

vyvěšeno: 01.10.2015
sejmuto: 20.11.2015

Veřejná vyhláška

o vyměření místního poplatku

vyvěšeno: 21.09.2015
sejmuto: 22.10.2015

Usnesení rady městyse RM-14

Usnesení rady městyse RM-14

vyvěšeno: 15.09.2015
sejmuto: 01.10.2015

Usnesení rady městyse RM-15

Usnesení rady městyse RM-15

vyvěšeno: 15.09.2015
sejmuto: 01.10.2015

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

vyvěšeno: 14.09.2015
sejmuto: 30.09.2015

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.
V Praze dne 6.3.2014
Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel

vyvěšeno: 08.09.2015
sejmuto: 08.12.2015

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 6

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 6

vyvěšeno: 03.09.2015
sejmuto: 15.09.2015

Koncesní řízení na provozovatele čistírny odpadních vod a kanalizace

Koncesní dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky pro koncesní řízení malého rozsahu zadané v řízení v souladu se
Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí, dále
v souladu s Podmínkami pro zadávání koncesních smluv malého rozsahu v rámci OPŽP a dle § 5
odst. 2 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon),
v platném znění

vyvěšeno: 01.09.2015
sejmuto: 03.10.2015

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Oznámení o výběrovém řízení HUO/159/2015

vyvěšeno: 31.08.2015
sejmuto: 21.09.2015

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.
V Praze dne 6.3.2014
Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel

vyvěšeno: 19.08.2015
sejmuto: 08.09.2015

Pardubický kraj

Kotlíkové dotace

vyvěšeno: 17.08.2015
sejmuto: 31.12.2015

Sucho - Jakubovice

Obec Dolní Čermná a společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí žádají občany části obce Jakubovice, aby z důvodu dlouhotrvajícího suchého období a nepříznivé hydrologické předpovědi v současné době maximálně omezili odběry vod z veřejného vodovodu za účelem zalévání zahrad a luk (v omezené míře lze zalévat pouze rostliny a stromy, které v tomto období plodí), napouštění a obměnu vody v bazénech, a to do odvolání.

 

vyvěšeno: 12.08.2015
sejmuto: 14.09.2015

Silné sucho 2015

Odbor životního prostředí Lanškroun

vyvěšeno: 06.08.2015
sejmuto: 30.09.2015

Nabídka pozemků k pronájmu

Nabídka pozemků k pronájmu – Jakubovice

vyvěšeno: 05.08.2015
sejmuto: 06.11.2015

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

Kanalizace obce Horní Čermná, část III. – změna č.1

vyvěšeno: 30.07.2015
sejmuto: 18.08.2015

Pardubický kraj

Informace o období  zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

vyvěšeno: 24.07.2015
sejmuto: 27.07.2015

Ministerstvo životního prostředí

 

Vyhláška OOP CZ05

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05 a výzva k uplatnění připomínek a námitek

Přílohy v PDF:

Vyhlaska_OOP_CZ05
Navrh_OOP_CZ05
PZKO_CZ05

 

vyvěšeno: 20.07.2015
sejmuto: 20.08.2015

NAŘÍZENÍ MĚSTA LANŠKROUN 1/2015

o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

vyvěšeno: 17.07.2015
sejmuto: 01.08.2015

Usnesení rady městyse RM - 13

Usnesení rady městyse RM – 13

vyvěšeno: 16.07.2015
sejmuto: 31.07.2015

Městský úřad Lanškroun

Veřejná vyhláška – Zákaz nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních toků v povodí vodního toku Moravská Sázava

vyvěšeno: 13.07.2015
sejmuto: 24.11.2015

Městský úřad Lanškroun

Veřejná vyhláška – Zákaz nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních toků v povodí vodního toku Tichá Orlice

vyvěšeno: 13.07.2015
sejmuto: 24.11.2015

Zveřejnění záměru prodeje pozemků

Zveřejnění záměru prodeje pozemků

vyvěšeno: 09.07.2015
sejmuto: 25.07.2015

Zápis z jednání zastupitelstva městyse č. 5/2015

Zápis ZM č. 5/2015

vyvěšeno: 07.07.2015
sejmuto: 23.07.2015

Pardubický kraj

Informace o období zvýšeného nebezpečí požárů

vyvěšeno: 03.07.2015
sejmuto: 14.07.2015

Usnesení rady městyse RM - 12

Usnesení rady městyse RM – 12

vyvěšeno: 30.06.2015
sejmuto: 16.07.2015

Státní pozemkový úřad

Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 22.06.2015
sejmuto: 08.07.2015

Zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

Kanalizace obce Horní Čermná, část III. – změna č.1

vyvěšeno: 19.06.2015
sejmuto: 08.07.2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

o stanovení systému komunálního dopadu

vyvěšeno: 18.06.2015
sejmuto: 04.07.2015

Státní pozemkový úřad

Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků

vyvěšeno: 16.06.2015
sejmuto: 02.07.2015

Opatření obecné povahy na stanovení záplavového území vodního toku Tiché Orlice

Krajský úřad Pardubického kraje
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy na stanovení záplavového území vodního toku Tiché Orlice.

Záplavové území Tiché Orlice
Celková situace

 

vyvěšeno: 08.06.2015
sejmuto: 24.06.2015

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 5

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 5

vyvěšeno: 04.06.2015
sejmuto: 16.06.2015

Úřad pro zastupování státu

Oznámení ve výběrovém řízení HUO/110/2015 – 2.kolo

vyvěšeno: 04.06.2015
sejmuto: 29.06.2015

Usnesení rady městyse RM - 10

Usnesení rady městyse RM – 10

vyvěšeno: 29.05.2015
sejmuto: 13.06.2015

Usnesení rady městyse RM - 11

Usnesení rady městyse RM – 11

vyvěšeno: 29.05.2015
sejmuto: 13.06.2015

DSO Pod Bukovou horou - závěrečný účet za rok 2014

DSO Pod Bukovou horou – závěrečný účet za rok 2014

vyvěšeno: 14.05.2015
sejmuto: 11.06.2015

Městys Dolní Čermná - závěrečný účet za rok 2014

vyvěšeno: 14.05.2015
sejmuto: 16.06.2015

Mikroregion Severo-Lanškrounsko - závěrečný účet za rok 2014

Mikroregion Severo-Lanškrounsko – závěrečný účet za rok 2014

vyvěšeno: 14.05.2015
sejmuto: 11.06.2015

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.
V Praze dne 6.3.2014
Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel

vyvěšeno: 14.05.2015
sejmuto: 14.08.2015

Zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemku

Zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemku ppč. 2359/4 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 13.05.2015
sejmuto: 29.05.2015

Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků

Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků ppč. 4106/46 a č. 4106/48 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 13.05.2015
sejmuto: 29.05.2015

Státní pozemkový úřad

Nabídka pozemků k pronájmu

vyvěšeno: 06.05.2015
sejmuto: 05.08.2015

Zápis z jednání zastupitelstva městyse č. 4/2015

Zápis ZM č. 4/2015

vyvěšeno: 05.05.2015
sejmuto: 21.05.2015

Finanční úřad - veřejná vyhláška

Finanční úřad – veřejná vyhláška

vyvěšeno: 28.04.2015
sejmuto: 03.06.2015

Usnesení rady městyse RM-7

Usnesení rady městyse RM-7

vyvěšeno: 17.04.2015
sejmuto: 05.05.2015

Usnesení rady městyse RM-8

Usnesení rady městyse RM-8

vyvěšeno: 17.04.2015
sejmuto: 05.05.2015

Usnesení rady městyse RM-9

Usnesení rady městyse RM-9

vyvěšeno: 17.04.2015
sejmuto: 05.05.2015

DSO Pod Bukovou horou - stočné na rok 2015

Stočné na rok 2015

vyvěšeno: 15.04.2015
sejmuto: 16.05.2015

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM-4

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM-4

vyvěšeno: 09.04.2015
sejmuto: 21.04.2015

Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření obecné povahy

vyvěšeno: 03.04.2015
sejmuto: 23.06.2015

Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015

vyvěšeno: 25.03.2015
sejmuto: 10.04.2015

Návrh rozpočtu DSO Pod Bukovou horou 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015

vyvěšeno: 25.03.2015
sejmuto: 10.04.2015

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Zveřejnění záměru prodeje ppč. 2506/5 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 18.03.2015
sejmuto: 03.04.2015

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Zveřejnění záměru prodeje ppč. 2380/5 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 18.03.2015
sejmuto: 03.04.2015

Zveřejnění zaměru směny částí pozemků

Zveřejnění záměru směny částí pozemků v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 18.03.2015
sejmuto: 03.04.2015

Zveřejnění záměru směny pozemků

Zveřejnění záměru směny pozemků v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 18.03.2015
sejmuto: 03.04.2015

Zápis z jednání zastupitelstva městyse č. 3/2015

Zápis ZM č. 3/2015

vyvěšeno: 16.03.2015
sejmuto: 01.04.2015

Výběrové řízení

Výběrové řízení na pozici správce areálu zdraví a sportu

vyvěšeno: 09.03.2015
sejmuto: 26.03.2015

Krajský úřad Pardubického kraje

Návrh opatření obecné povahy na stanovení záplavového území vodního toku Tichá Orlice

Celková situace
Návrh ZU Tichá Orlice

 

vyvěšeno: 06.03.2015
sejmuto: 23.03.2015

Úřad pro zastupování státu

Oznámení o výběrovém řízení č. HUO/29/2015

vyvěšeno: 04.03.2015
sejmuto: 30.03.2015

Usnesení rady městyse RM-6

Usnesení rady městyse RM-6

vyvěšeno: 04.03.2015
sejmuto: 20.03.2015

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku

Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 03.03.2015
sejmuto: 19.03.2015

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015

vyvěšeno: 27.02.2015
sejmuto: 16.03.2015

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 3

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 3

vyvěšeno: 12.02.2015
sejmuto: 24.02.2015

Usnesení rady městyse RM - 5

Usnesení rady městyse RM – 5

vyvěšeno: 12.02.2015
sejmuto: 28.02.2015

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

V Praze dne 6.3.2014

Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel

vyvěšeno: 10.02.2015
sejmuto: 11.05.2015

Návrh rozpočtu 2015

Návrh rozpočtu městyse Dolní Čermná na rok 2015

 

vyvěšeno: 05.02.2015
sejmuto: 24.02.2015

Záměr kraje - bezúplatný převod pozemků

Záměr kraje – bezúplatný převod pozemků

vyvěšeno: 29.01.2015
sejmuto: 01.03.2015

Usnesení rady městyse RM-2

Usnesení rady městyse RM-2

vyvěšeno: 22.01.2015
sejmuto: 06.02.2015

Usnesení rady městyse RM-3

Usnesení rady městyse RM-3

vyvěšeno: 22.01.2015
sejmuto: 06.02.2015

Usnesení rady městyse RM-4

Usnesení rady městyse RM-4

vyvěšeno: 22.01.2015
sejmuto: 06.02.2015

Mikroregion Severo-Lanškrounsko

Vyhlášení výběrového řízení

vyvěšeno: 19.01.2015
sejmuto: 11.02.2015

Úřad pro zastupování státu

Oznámení o výběrovém řízení č. HUO/12/2015

vyvěšeno: 12.01.2015
sejmuto: 04.02.2015

Zápis z jednání zastupitelstva městyse č. 2/2014

Zápis ZM č. 2/2014

vyvěšeno: 12.01.2015
sejmuto: 28.01.2015

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje

vyvěšeno: 09.01.2015
sejmuto: 10.02.2015

Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe"

Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“

vyvěšeno: 09.01.2015
sejmuto: 10.02.2015

Zveřejnění záměru prodeje pozemků

Zveřejnění záměru prodeje pozemků

vyvěšeno: 09.01.2015
sejmuto: 25.01.2015

Národní plán povodí Dunaje

Národní plán povodí Dunaje

vyvěšeno: 06.01.2015
sejmuto: 22.01.2015

Národní plán povodí Labe

Národní plán povodí Labe

vyvěšeno: 06.01.2015
sejmuto: 22.01.2015

Vyhlášení platnosti katastrálního operátu Dolní Čermná

Vyhlášení platnosti katastrálního operátu Dolní Čermná

vyvěšeno: 05.01.2015
sejmuto: 05.02.2015

Vyhlášení platnosti katastrálního operátu Jakubovice

Vyhlášení platnosti katastrálního operátu Jakubovice

vyvěšeno: 05.01.2015
sejmuto: 05.02.2015

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM-2

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM-2

vyvěšeno: 10.12.2014
sejmuto: 20.12.2014

Usnesení rady městyse RM-1

Usnesení rady městyse RM-1

vyvěšeno: 10.12.2014
sejmuto: 27.12.2014

Zápis z jednání zastupitelstva městyse č. 1/2014

Zápis ZM č. 1/2014

vyvěšeno: 19.11.2014
sejmuto: 05.12.2014

Usnesení rady RM-75

Usnesení rady RM-75

vyvěšeno: 14.11.2014
sejmuto: 30.11.2014

Usnesení rady RM-76

Usnesení rady RM – 76

vyvěšeno: 14.11.2014
sejmuto: 30.11.2014

Zveřejnění záměru městyse

Zveřejnění záměru městyse

vyvěšeno: 29.10.2014
sejmuto: 14.11.2014

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

vyvěšeno: 29.10.2014
sejmuto: 14.11.2014

Pozvánka na jednání ustavujícího zastupitelstva ZM -1

Pozvánka na jednání ustavujícího zastupitelstva ZM – 1

vyvěšeno: 27.10.2014
sejmuto: 06.11.2014

Oznámení Katastrálního úřadu - Dolní Čermná

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

vyvěšeno: 21.10.2014
sejmuto: 21.11.2014

Oznámení Katastrálního úřadu - Jakubovice

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

vyvěšeno: 21.10.2014
sejmuto: 21.11.2014

Usnesení rady RM-74

Usnesení rady RM-74

vyvěšeno: 15.10.2014
sejmuto: 31.10.2014

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

V Praze dne 6.3.2014

Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel

 

vyvěšeno: 15.10.2014
sejmuto: 15.01.2015

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

vyvěšeno: 13.10.2014
sejmuto: 29.10.2014

Zápis z jednání zastupitelstva městyse č. 25/2014

Zápis ZM č. 25/2014

vyvěšeno: 06.10.2014
sejmuto: 22.10.2014

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Oznámení o výběrovém řízení č. HUO/155/2014

vyvěšeno: 30.09.2014
sejmuto: 21.10.2014

Oznámení voličům o době a místu konání voleb

Oznámení voličům o době a místu konání voleb

vyvěšeno: 23.09.2014
sejmuto: 12.10.2014

Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání zásad územního rozvoje PK – aktualizace č. 1

vyvěšeno: 22.09.2014
sejmuto: 08.10.2014

Usnesení rady RM-73

Usnesení rady RM-73

vyvěšeno: 18.09.2014
sejmuto: 03.10.2014

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM 25

Pozvánka na jednání zatupitelstva ZM 25

vyvěšeno: 10.09.2014
sejmuto: 20.09.2014

Veřejná vyhláška KU PK Pardubice - aktualizace záplavového území

Veřejná vyhláška KU PK – aktualizace záplavového území

vyvěšeno: 01.09.2014
sejmuto: 17.09.2014

Územní rozhodnutí veřejná vyhláška

stavba –  Dolní Čermná , čp.24 směr Petrovice – vdNN, IE-12-2002492,    Dolní Čermná    rek. NN  od čp.271 po čp.43    IE-12-2002493

A.- 1. Vrchní rozvody NN 1 kV      2.  Kabelové vedení nn 1 kV vč přípojkových skříní

B.- 1. Vrchní rozvody NN 1 kV.     2.Kabelové vedení NN 1 kV vč přípojkových skříní,

na pozemcích viz seznam v  katastrálním  území  Dolní Čermná  a  Petrovice

ČEZ  Distribuce, a.s.     IČO 27232425     Teplická  874/8    405 02  Děčín  4       zastoupený firmou :   BETA  CZ  ČESKÁ TŘEBOVÁ s.r.o.   IČO 27518302    Pod Březinou  637   560 02  Česká Třebová

vyvěšeno: 25.08.2014
sejmuto: 10.09.2014

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků

vyvěšeno: 22.08.2014
sejmuto: 12.10.2014

Usnesení Rady městyse č. 72

Usnesení Rady městyse č. 72

vyvěšeno: 13.08.2014
sejmuto: 28.08.2014

Zveřejnění záměru výpůjčky

Zveřejnění záměru výpůjčky

vyvěšeno: 07.08.2014
sejmuto: 22.08.2014

Státní pozemkový úřad

Nabídka pozemků k pronájmu

vyvěšeno: 06.08.2014
sejmuto: 06.10.2014

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

 

 

V Praze dne 6.3.2014                                                                              Ing. Miloslav Vaněk v.r.

generální ředitel

vyvěšeno: 25.07.2014
sejmuto: 15.10.2014

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Oznámení o výběrovém řízení č. HUO/104/2014

vyvěšeno: 24.07.2014
sejmuto: 20.08.2014

Usnesení rady RM - 71

Usnesení rady RM – 71

vyvěšeno: 16.07.2014
sejmuto: 01.08.2014

oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

stavba –  Dolní Čermná , čp.24 směr Petrovice – vdNN, IE-12-2002492,    Dolní Čermná    rek. NN  od čp.271 po čp.43    IE-12-2002493

A.- 1. Vrchní rozvody NN 1 kV      2.  Kabelové vedení nn 1 kV vč přípojkových skříní

B.- 1. Vrchní rozvody NN 1 kV.     2.Kabelové vedení NN 1 kV vč přípojkových skříní,

na pozemcích viz seznam v  katastrálním  území  Dolní Čermná  a  Petrovice

ČEZ  Distribuce, a.s.     IČO 27232425     Teplická  874/8    405 02  Děčín  4       zastoupený firmou :   BETA  CZ  ČESKÁ TŘEBOVÁ s.r.o.   IČO 27518302    Pod Březinou  637   560 02  Česká Třebová

vyvěšeno: 11.07.2014
sejmuto: 13.08.2014

Zápis z jednání zastupitelstva městyse č. 24/2014

Zápis ZM č. 24/2014

vyvěšeno: 08.07.2014
sejmuto: 23.07.2014

Oznámení Katastrálního úřadu - Dolní Čermná

Obnova katastrálního operátu v k.ú. Dolní Čermná a vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí

vyvěšeno: 03.07.2014
sejmuto: 04.08.2014

Oznámení Katastrálního úřadu - Jakubovice

Obnova katastrálního operátu v k.ú. Jakubovice a vyhlášení částečné revite katastru nemovitostí

vyvěšeno: 03.07.2014
sejmuto: 04.08.2014

Usnesení rady RM-70

Usnesení rady RM-70

vyvěšeno: 23.06.2014
sejmuto: 09.07.2014

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM 24

Pozvánka na jednání zastupitelstva  ZM 24

vyvěšeno: 09.06.2014
sejmuto: 19.06.2014

Usnesení rady RM-69

Usnesení rady RM-69

vyvěšeno: 04.06.2014
sejmuto: 20.06.2014

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Oznámení o výběrovém řízení č. HUO/62/2014

vyvěšeno: 03.06.2014
sejmuto: 24.06.2014

Závěrečný účet městyse za rok 2013

Závěrečný účet městyse za rok 2013

vyvěšeno: 02.06.2014
sejmuto: 18.06.2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Dolní Čermná za rok 2013

vyvěšeno: 02.06.2014
sejmuto: 18.06.2014

Usnesení rady RM-68

Usnesení rady RM-68

vyvěšeno: 21.05.2014
sejmuto: 06.06.2014

MAS Orlicko pomáhá spolkům

Pozvánka na seminář pro NNO – NEŽ NA VÁS DOPADNE RUKA ZÁKONA

vyvěšeno: 14.05.2014
sejmuto: 30.06.2014

DSO Pod Bukovou horou - závěrečný účet za rok 2013

DSO Pod Bukovou horou – závěrečný účet za rok 2013

vyvěšeno: 12.05.2014
sejmuto: 03.06.2014

Mikroregion Severo-Lanškrounsko - závěrečný účet za rok 2013

Mikroregion Severo-Lanškrounsko – závěrečný účet za rok 2013

vyvěšeno: 12.05.2014
sejmuto: 03.06.2014

Zápis z jednání zastupitelstva městyse č. 23/2014

Zápis ZM č. 23/2014

vyvěšeno: 12.05.2014
sejmuto: 29.05.2014

Zveřejnění záměru prodeje

Zveřejnění záměru prodeje

vyvěšeno: 12.05.2014
sejmuto: 29.05.2014

Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu

Státní pozemkový úřad – nabídka pozemků k pronájmu

vyvěšeno: 07.05.2014
sejmuto: 07.07.2014

Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb

vyvěšeno: 06.05.2014
sejmuto: 25.05.2014

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška – Zásady územního rozvoje Pardubického kraje

vyvěšeno: 05.05.2014
sejmuto: 28.06.2014

Usnesení rady RM-67

Usnesení rady RM-67

vyvěšeno: 02.05.2014
sejmuto: 18.05.2014

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2014

Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí na rok 2014

vyvěšeno: 24.04.2014
sejmuto: 03.06.2014

Usnesení o nařízení dražebního jednání

Usnesení o nařízení dražebního jednání – 137EX 18965/09-114

vyvěšeno: 23.04.2014
sejmuto: 06.06.2014

Pozvánka na zastupitelstvo ZM 23

Pozvánka na zastupitelstvo ZM 23

vyvěšeno: 17.04.2014
sejmuto: 30.04.2014

Usnesení rady RM 66

Usnesení rady RM 66

vyvěšeno: 17.04.2014
sejmuto: 03.05.2014

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy

vyvěšeno: 09.04.2014
sejmuto: 25.04.2014

Stočné na rok 2014

Stočné na rok 2014

vyvěšeno: 08.04.2014
sejmuto: 09.05.2014

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků

vyvěšeno: 03.04.2014
sejmuto: 25.05.2014

Usnesení o nařízení dražebního jednání

Usnesení o nařízení dražebního jednání – 086 ExS 212/05-184

vyvěšeno: 01.04.2014
sejmuto: 30.04.2014

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá , podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

vyvěšeno: 27.03.2014
sejmuto: 31.07.2014

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v čp.76,101

vyvěšeno: 27.03.2014
sejmuto: 12.04.2014

Oznámení Státního pozemkového úřadu

Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

vyvěšeno: 26.03.2014
sejmuto: 26.04.2014

Návrh rozpočtu DSO Pod Bukovou horou na rok 2014

Návrh rozpočtu DSO Pod Bukovou horou na rok 2014

vyvěšeno: 10.03.2014
sejmuto: 31.03.2014

Návrh rozpočtu Mikroregion Severo - Lanškrounsko na rok 2014

Návrh rozpočtu Mikroregion Severo – Lanškrounsko na rok 2014

vyvěšeno: 10.03.2014
sejmuto: 31.03.2014

Usnesení rady RM 65

Usnesení rady RM 65

vyvěšeno: 10.03.2014
sejmuto: 26.03.2014

Zápis z jednání zastupitelstva městyse č. 22/2014

Zápis ZM č. 22/2014

vyvěšeno: 10.03.2014
sejmuto: 26.03.2014

Zveřejnění záměru prodeje

Zveřejnění záměru prodeje části ppč. 3163/8 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 05.03.2014
sejmuto: 21.03.2014

Oznámení o ukončení lékařské praxe

Oznámení o ukončení lékařské praxe

vyvěšeno: 04.03.2014
sejmuto: 01.04.2014

Usnesení - Dražební vyhláška

Usnesení – Dražební vyhláška 103Ex 37683/13-52

vyvěšeno: 03.03.2014
sejmuto: 17.04.2014

Schválený rozpočet na rok 2014

Schválený rozpočet na rok 2014

vyvěšeno: 28.02.2014
sejmuto: 16.03.2014

Zveřejnění záměru pronájmu pozemků k zemědělskému využití

Zveřejnění záměru pronájmu pozemků k zemědělskému využití v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 28.02.2014
sejmuto: 16.03.2014

Usnesení rady RM 64

Usnesení rady RM 64

vyvěšeno: 18.02.2014
sejmuto: 06.03.2014

Pozvánka na jednání zastupitelstva

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM 22

vyvěšeno: 13.02.2014
sejmuto: 25.02.2014

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v I. nadzmním podlaží čp. 76,101 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 13.02.2014
sejmuto: 01.03.2014

Návrh rozpočtu 2014

Návrh rozpočtu městyse Dolní Čermná na rok 2014

vyvěšeno: 07.02.2014
sejmuto: 25.02.2014

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor

vyvěšeno: 31.01.2014
sejmuto: 16.02.2014

Usnesení rady RM 63

Usnesení rady RM 63

vyvěšeno: 28.01.2014
sejmuto: 13.02.2014

Zveřejnění záměru pronájmu pozemků

Zveřejnění záměru pronájmu pozemků v k.ú. Jakubovice k zemědělskému využití

vyvěšeno: 28.01.2014
sejmuto: 13.02.2014

Usnesení rady RM 62

Usnesení rady RM 62

vyvěšeno: 10.01.2014
sejmuto: 26.01.2014

Zápis z jednání zastupitelstva městyse č. 21/2013

Zápis ZM č. 21/2013

vyvěšeno: 08.01.2014
sejmuto: 24.01.2014

Zveřejnění záměru prodeje

Zveřejnění záměru prodeje ppč. 2767/3 a ppč. 4143/1 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 06.01.2014
sejmuto: 22.01.2014

Zveřejnění záměru prodeje

Zveřejnění záměru prodeje ppč. 4268/2 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 06.01.2014
sejmuto: 22.01.2014

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Stavební povolení

Stavební povolení “ Dolní Čermná – sídliště – kanalizace“

vyvěšeno: 23.12.2013
sejmuto: 08.01.2014

Veřejná vyhláška MULA-oprava

Veřejná vyhláška MULA – oprava

vyvěšeno: 19.12.2013
sejmuto: 04.01.2014

Usnesení rady RM 61

Usnesení rady RM 61

vyvěšeno: 18.12.2013
sejmuto: 03.01.2014

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška – oznámení o vydání Územního plánu Dolní Čermná formou opatření obecné povahy

vyvěšeno: 18.12.2013
sejmuto: 03.01.2014

Pozvánka na jednání zastupitelstva

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM 21

vyvěšeno: 05.12.2013
sejmuto: 16.12.2013

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ DODATKU K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ o umístění a povolení stavby - Rozhledna Mariánská hora Horní Čermná

Oznámení o uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o umístění a povolení stavby – Rozhledna Mariánská hora Horní Čermná na pozemcích ZE (PK) 1527, pp.KN 1554/8 v k.ú.Horní Čermná

vyvěšeno: 26.11.2013
sejmuto: 12.12.2013

Zveřejnění záměru prodeje kabelových rozvodů NN

Zveřejnění záměru prodeje kabelových rozvodů NN

vyvěšeno: 26.11.2013
sejmuto: 13.12.2013

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení vodoprávního řízení MULA 34773/2013

vyvěšeno: 21.11.2013
sejmuto: 07.12.2013

Dražební vyhláška Pardubice 052EX151/2009-133 M. Bačkora

Dražební vyhláška 052EX 151/2009-133 proti povinnému M. Bačkorovi

vyvěšeno: 15.11.2013
sejmuto: 23.01.2014

Usnesení rady RM-60

Usnesení rady RM-60

vyvěšeno: 14.11.2013
sejmuto: 30.11.2013

Oznámení o výběrovém řízení - Horní Třešňovec

Oznámení o výběrovém řízení – Horní Třešňovec

vyvěšeno: 11.11.2013
sejmuto: 06.12.2013

Informace o provozu podatelny

Informace o provozu podatelny

vyvěšeno: 08.11.2013
sejmuto: 31.12.2013

Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis – rozhledna Mariánská Hora

Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis – rozhledna Mariánská Hora

vyvěšeno: 04.11.2013
sejmuto: 14.11.2013

RM 14 10 2013 usnesení

RM 14 10 2013 usnesení

vyvěšeno: 31.10.2013
sejmuto: 16.11.2013

RM 30 09 2013 usnesení

RM 30 09 2013 usnesení

vyvěšeno: 31.10.2013
sejmuto: 16.11.2013

Zásady územního rozvoje PK - aktualizace č.1

Zásady územního rozvoje Pardubického kraje – aktualizace č.1

vyvěšeno: 31.10.2013
sejmuto: 16.12.2013

Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků v rámci komplexní pozemkové úpravy Dolní Čermná

Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků v rámci komplexní pozemkové úpravy Dolní Čermná

vyvěšeno: 30.10.2013
sejmuto: 30.09.2014

Zápis ZM č.20/2013

Zápis ZM č.20/2013

vyvěšeno: 25.10.2013
sejmuto: 11.11.2013

Volby 2013

Info  o době a místě konání voleb PSP

vyvěšeno: 09.10.2013
sejmuto: 27.10.2013

Pozvánka na zastupitelstvo

Pozvánka na zastupitelstvo

vyvěšeno: 04.10.2013
sejmuto: 15.10.2013

Usnesení rady RM-57

Usnesení rady RM-57

vyvěšeno: 03.10.2013
sejmuto: 19.10.2013

Zápis ze zasedaní zastupitelstva městyse č. 19/2013-ZM

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ č. 19/2013-ZM

vyvěšeno: 03.10.2013
sejmuto: 17.10.2013

Oznámení o vyhlášení soutěže

Oznámení o vyhlášení soutěže obálkovou metodou na prodej nemovitosti – pozemkové parcely č. 3161/2 – trvalý travní porost o výměře cca 1200 m2 v katastrálním území Dolní Čermná

vyvěšeno: 01.10.2013
sejmuto: 15.10.2013

Zveřejnění záměru - směna Kohlovi

záměr směny ppč. 81/4, 804/4 (současný vlastník Alena Kholová) a ppč. 81/2, 81/6, 804/5 a spč. 107/1 (současný vlastník Městys Dolní Čermná).

vyvěšeno: 20.09.2013
sejmuto: 06.10.2013

Usnesení rady RM-56

Usnesení rady RM-56

vyvěšeno: 18.09.2013
sejmuto: 04.10.2013

Zveřejnění záměru prodeje

zveřejnění záměru prodeje ppč. 3163/1

vyvěšeno: 18.09.2013
sejmuto: 04.10.2013

Zveřejnění záměru prodeje

Zveřejnění záměru prodeje části ppč. 47  a ppč. 46 v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 18.09.2013
sejmuto: 04.10.2013

zveřejnění záměru prodeje

zveřejnění záměru prodeje ppč.2075/3 a ppč. 2076 v k.ú. Dolní Čermná k zastavění

vyvěšeno: 18.09.2013
sejmuto: 31.12.2013

zveřejnění záměru prodeje

zveřejnění záměru prodeje ppč. 47 a ppč. 491/4 v k.ú. Jakubovice k zastavění

vyvěšeno: 18.09.2013
sejmuto: 31.12.2013

Zveřejnění záměru prodeje

Zveřejnění záměru prodeje

vyvěšeno: 17.09.2013
sejmuto: 03.10.2013

Zveřejnění záměru prodeje

zveřejnění záměru prodeje ppč. 3161/2

vyvěšeno: 17.09.2013
sejmuto: 03.10.2013

Informace o počtu volebních okrsků

Informace o počtu volebních okrsků

vyvěšeno: 11.09.2013
sejmuto: 27.10.2013

Pozvánka na zastupitelstvo ZM 19

Pozvánka na zastupitelstvo ZM 19

vyvěšeno: 06.09.2013
sejmuto: 17.09.2013

Veřejná vyhláška- zahájení řízení o územním plánu

Veřejná vyhláška – zahájení řízení o územním plánu

vyvěšeno: 27.08.2013
sejmuto: 17.10.2013

Usnesení rady RM 55

Usnesení rady RM 55

vyvěšeno: 26.08.2013
sejmuto: 11.09.2013

Vyhlášení soutěže - prodej pozemkové parcely č. 3191/1

Vyhlášení soutěže – prodej pozemkové parcely č. 3191/1

vyvěšeno: 14.08.2013
sejmuto: 31.08.2013

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

Kanalizace obce Horní Čermná, část III    liniová stavba   kú. Horní Čermná Nepomuky      investor   Obec  Horní Čermná

vyvěšeno: 09.08.2013
sejmuto: 27.08.2013

Zvýšené nebezpečí vzniku požárů

Zvýšené nebezpečí vzniku požárů

vyvěšeno: 29.07.2013
sejmuto: 31.08.2013

Zvýšené nebezpečí vzniku požárů

Zvýšené nebezpečí vzniku požárů

vyvěšeno: 29.07.2013
sejmuto: 31.08.2013

usnesení RM-53

usnesení RM-53

vyvěšeno: 22.07.2013
sejmuto: 07.08.2013

usnesení RM-54

usnesení RM-54

vyvěšeno: 22.07.2013
sejmuto: 07.08.2013

Záměr prodeje části pozemkové parcely

Záměr prodeje části pozemkové parcely

vyvěšeno: 08.07.2013
sejmuto: 24.07.2013

Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

Kanalizace obce Horní Čermná, část III     Obec Horní Čermná

vyvěšeno: 04.07.2013
sejmuto: 23.07.2013

Zápis ZM č.18

Zápis ZM č.18

vyvěšeno: 04.07.2013
sejmuto: 20.07.2013

Usnesení z 52. jednání RM

Usnesení z 52. jednání RM

vyvěšeno: 13.06.2013
sejmuto: 29.06.2013

Oznámení - veřejná vyhláška

Oznámení – veřejná vyhláška

vyvěšeno: 11.06.2013
sejmuto: 27.06.2013

Pozvánka na jednání ZM

Pozvánka na jednání ZM

vyvěšeno: 10.06.2013
sejmuto: 18.06.2013

Usnesení z 51. jednání RM

Usnesení z 51. jednání RM

vyvěšeno: 04.06.2013
sejmuto: 20.06.2013

Pozvánka na jednání ZM

Pozvánka na jednání ZM

vyvěšeno: 04.06.2013
sejmuto: 04.06.2013

Usnesení z jednání RM č. 50

Usnesení z jednání RM č. 50

vyvěšeno: 27.05.2013
sejmuto: 12.06.2013

Záměr prodeje pozemku - st.p. č. 1067

Záměr prodeje st. p. č. 1067

vyvěšeno: 27.05.2013
sejmuto: 18.06.2013

Záměr pronájmu p.p. č. 47 a 60/2 Jakubovice

Záměr pronájmu p.p.č. 47 a 60/2 Jakubovice

vyvěšeno: 27.05.2013
sejmuto: 12.06.2013

Schválené stočné na r. 2013

Schválené stočné na r. 2013

vyvěšeno: 22.05.2013
sejmuto: 07.06.2013

Usnesení RM č. 49

Usnesení RM č. 49

vyvěšeno: 13.05.2013
sejmuto: 28.05.2013

Zápis ZM č. 17

Zápis ZM č. 17

vyvěšeno: 13.05.2013
sejmuto: 28.05.2013

Stavební povolení veřejná vyhláška

rekonstrukce a přístavba stávajícího zem.objektu Hejlova Mlýna Horní Čermná se změnou  původní ˇČOV bude nahrazena kanalizační přípojkou na centrální ČOV 520 m  ppč.909 PK, PK 911 PK 3905/1 3905/1, 3905/4,838/2   Ing.Jiří Hejl

vyvěšeno: 10.05.2013
sejmuto: 25.05.2013

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

Chodník u autobusové zastávky „Jakubovice“  77m Městys  Dolní Čermná

vyvěšeno: 02.05.2013
sejmuto: 20.05.2013

Daň z nemovitostí - hromadný předpisný seznam - zveřejnění

Daň z nemovitostí- hromadný předpisný seznam – zveřejnění

vyvěšeno: 25.04.2013
sejmuto: 25.04.2013

Usnesení z 48. jednání RM

Usnesení z 48. jednání RM

vyvěšeno: 22.04.2013
sejmuto: 08.05.2013

Rozpočtový výhled Mikroregionu S-L na 2013-2016

Rozpočtový výhled Mikroregionu Severo-Lanškrounsko na r. 2013-2016

vyvěšeno: 22.04.2013
sejmuto: 15.05.2013

Rozpočtový výhled DSO PBH na 2013 - 2016

Rozpočtový výhled DSO PBH na 2013 – 2016

vyvěšeno: 22.04.2013
sejmuto: 15.05.2013

Závěrečný účet DSO PBH za rok 2012

Závěrečný účet DSO PBH za rok 2012

vyvěšeno: 22.04.2013
sejmuto: 15.05.2013

Daň z nemovitosti - zasílání složenek

Daň z nemovitosti – zasílání složenek

vyvěšeno: 17.04.2013
sejmuto: 31.05.2013

Daň z nemovitosti - hromadný předpisný seznam

Daň z nemovitosti – hromadný předpisný seznam

vyvěšeno: 17.04.2013
sejmuto: 31.05.2013

Stočné - výpočet ceny

Stočné – výpočet ceny

vyvěšeno: 17.04.2013
sejmuto: 03.05.2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO PBH za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO PBH

vyvěšeno: 13.04.2013
sejmuto: 15.05.2013

Pozvánka na jednání zastupitelstva

Pozvánka na jednání ZM

vyvěšeno: 11.04.2013
sejmuto: 23.04.2013

Závěrečný účet obce za rok 2012

Závěrečný účet obce za rok 2012

vyvěšeno: 05.04.2013
sejmuto: 21.04.2013

Oznámení zahájení VV spojeného územního a stav. řízení o změně stavby před dokončením

Rekonstrukce a přístavba stávajícího zem.objektu Hejlova mlýna  Horní Čermná se změnou původní ČOV bude nahrazena kanalizační přípojkou na centrální ČOV 520 m  ppč. 909 PK, 911 PK 919 PK 3905/1 3905/4 838/2

Ing.Jiří Hejl

vyvěšeno: 05.04.2013
sejmuto: 23.04.2013

územní rozhodnutí veřejná vyhláška

Akce: Čermenský rybník – obtoková stoka ppč.2180/1, 2180/2 Milan Plundra Dlouhoňovice 73

vyvěšeno: 04.04.2013
sejmuto: 22.04.2013

Stavební povolení - spojené územní a stavební řízení veř.vyhláškou

Přístřešek na ustájení skotu – stavba pro zemědělství Horní Čermná ppč.746/2, ppč.737/2, Luboš Marek Horní Čermná 269

vyvěšeno: 29.03.2013
sejmuto: 17.04.2013

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku Jakubovice

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku Jakubovice

vyvěšeno: 19.03.2013
sejmuto: 04.04.2013

Usnesení RM č. 47

Usnesení RM č. 47

vyvěšeno: 19.03.2013
sejmuto: 04.04.2013

Zápis ZM 16/2013

Zápis ZM 16/2013

vyvěšeno: 15.03.2013
sejmuto: 27.03.2013

Zveřejnění záměru prodeje ppč.3190 a další

Zveřejnění záměru prodeje ppč. 3190 a další

vyvěšeno: 13.03.2013
sejmuto: 22.04.2013

Zveřejnění záměru prodeje dle GP

Záměr prodeje dle GP

vyvěšeno: 13.03.2013
sejmuto: 22.04.2013

Záměr prodeje ppč. 4101

Záměr prodeje ppč. 4101

vyvěšeno: 13.03.2013
sejmuto: 13.03.2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013

Vyhláška č. 1/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

vyvěšeno: 05.03.2013
sejmuto: 21.03.2013

Usnesení z jednání rady č. 46

Usnesení z jednání rady č. 46

vyvěšeno: 01.03.2013
sejmuto: 17.03.2013

Usnesení z jednání rady č. 45

Usnesení z jednání rady č. 45

vyvěšeno: 01.03.2013
sejmuto: 17.03.2013

Zahájení územního řízení veřejná vyhláška

Akce: Čermenský rybník – obtoková stoka ppč.2180/1, ppč.2180/2 Milan Plundra Dlouhoňocice 73

vyvěšeno: 01.03.2013
sejmuto: 18.03.2013

Schválený rozpočet na rok 2013

Schválený rozpočet na rok 2013

vyvěšeno: 28.02.2013
sejmuto: 16.03.2013

Návrh rozpočtu DSO Severo-Lanškrounsko na rok 2013

Návrh rozpočtu DSO Severo-Lanškrounsko na rok 2013

vyvěšeno: 20.02.2013
sejmuto: 08.03.2013

Závěrečný účet DSO za rok 2012

Závěrečný účet DSO PBH za rok 2012

vyvěšeno: 20.02.2013
sejmuto: 08.03.2013

Návrh rozpočtu DSO na rok 2013

Návrh rozpočtu na rok 2013

vyvěšeno: 20.02.2013
sejmuto: 08.03.2013

Rozhodnutí VV stavební povolení spojené řízení

Dřevěný přístřešek na auto 2 stání OA u RD 42 ppč.1688 k.ú.Nepomuky -Horní Čermná  Lenka Fingrová  Nepomuky 42  Obec Horní Čermná

vyvěšeno: 18.02.2013
sejmuto: 06.03.2013

Výzva a usnesení přerušení řízení

Přístřešek pro ustájení skotu – stavba pro zemědělství Horní Čermná ppč.746/2, ppč.737/2  Luboš Marek Horní Čermná 269

vyvěšeno: 18.02.2013
sejmuto: 06.03.2013

Rozhodnutí VV stavební povolení

Novostavba garáže 1st os. vozidel Martin Helekal, Sylvie Helekalovi, Dolní Čermná 178, ppč. 2042, stp. 606

vyvěšeno: 15.02.2013
sejmuto: 05.03.2013

Pozvánka na ZM 25.02.2013

Pozvánka  na ZM 25.02.2013

vyvěšeno: 14.02.2013
sejmuto: 26.02.2013

Rozhodnutí VV stavební povolení

Novostavba rodinného domu, garáže, přípojek inž. sítí a zpevněných ploch Petrovice p. 293/1 Ing. Vondra a Ludmila Vondrová

vyvěšeno: 13.02.2013
sejmuto: 02.03.2013

Zveřejnění záměru pronájmu prostor

Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro DSO Pod Bukovou horou

vyvěšeno: 11.02.2013
sejmuto: 27.02.2013

Zveřejnění záměru pronájmu prostor

Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro svazek Mikroregion Severo-Lanškrounsko

vyvěšeno: 11.02.2013
sejmuto: 27.02.2013

NÁVRH ROZPOČTU 2013

Návrh rozpočtu městyse Dolní Čermná na rok 2013

vyvěšeno: 08.02.2013
sejmuto: 25.02.2013

Usnesení RM č. 44

Usnesení RM č. 44

vyvěšeno: 08.02.2013
sejmuto: 24.02.2013

MAS ORLICKO

MAS ORLICKO

vyvěšeno: 01.02.2013
sejmuto: 30.04.2013

Usnesení RM 43

Usnesení RM 43

vyvěšeno: 01.02.2013
sejmuto: 17.02.2013

Usnesení RM 42

Usnesení RM 42

vyvěšeno: 25.01.2013
sejmuto: 10.02.2013

Rozpočtový výhled obce

Rozpočtový výhled obce na roky 2013 až 2016

vyvěšeno: 22.01.2013
sejmuto: 07.02.2013

Územní rozhodnutí veřejná vyhláška

Dolní Čermná-sídliště-kanalizace stokydl508m přípojky 15ks 150m

stavebník Městys Dolní Čermná

vyvěšeno: 18.01.2013
sejmuto: 04.02.2013

Vyhlášení veřejné soutěže - prodej čp.404

Vyhlášení veřejné soutěže – prodej čp. 404

vyvěšeno: 18.01.2013
sejmuto: 16.02.2013

Veřejná vyhláška Návrh ÚP

Veřejná vyhláška Návrh územního plánu Dolní Čermná

vyvěšeno: 17.01.2013
sejmuto: 03.03.2013

Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení a řízení o vyjímce

Dřevěný přístřešek na auto 2 stání OA u RD 42 ppč.1688  k.ú.Nepomuky – Horní Čermná Lenka Fingrová  NEp.42

vyvěšeno: 16.01.2013
sejmuto: 01.02.2013

Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení VV

Přístřešek pro ustájení skotu – stavba pro zemědělství Horní Čermná ppč.PK 746/2, ppč.737/2 Luboš Marek Horní Čermná 269

vyvěšeno: 16.01.2013
sejmuto: 01.02.2013

Informace o době a místě konání volby

Informace o době místě II. kola volby prezidenta ČR

vyvěšeno: 16.01.2013
sejmuto: 27.01.2013

Usnesení RM 40

Usnesení RM 40

vyvěšeno: 09.01.2013
sejmuto: 25.01.2013

usnesení RM 41

usnesení RM 41

vyvěšeno: 09.01.2013
sejmuto: 25.01.2013

Zahájení spojeného územního a stavebního řízení VV

Novostavba rodinného domu, garáže, přípojek inž.sítí a zpevněných ploch Petrovice p.293/1 Ing.Josef Vondra a Ludmila Vondrová

vyvěšeno: 27.12.2012
sejmuto: 14.01.2013

Zápis ZM 15

Zápis ZM 15

vyvěšeno: 20.12.2012
sejmuto: 05.01.2013

Informace o době a místě konání volby prezidenta

Informace o době a místě konání volby prezidenta

vyvěšeno: 19.12.2012
sejmuto: 13.01.2013

Zveřejnění záměru-prodej

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

vyvěšeno: 14.12.2012
sejmuto: 30.12.2012

Zveřejnění záměru-směna pozemku

Zveřejnění záměru – směna pozemku

vyvěšeno: 14.12.2012
sejmuto: 30.12.2012

Vyhláška č. 1/2012 o odpadech

Vyhláška č. 1/2012 o odpadech

vyvěšeno: 12.12.2012
sejmuto: 28.12.2012

Oznámení o svolání OVK

Oznámení o svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí

vyvěšeno: 12.12.2012
sejmuto: 20.12.2012

Zveřejnění záměru prodeje

záměr prodeje budovy čp. 404

vyvěšeno: 11.12.2012
sejmuto: 31.12.2013

Zveřejnění záměru prodeje

Záměr prodeje pozemkových parcel Jakubovice

vyvěšeno: 11.12.2012
sejmuto: 31.12.2013

Zveřejnění záměru prodeje

Záměr prodeje bytové jednotky Dolní Čermná čp. 5

vyvěšeno: 11.12.2012
sejmuto: 31.12.2013

Rozhodnutí-stavební povolení- spojené řízení

Stavební úpravy a přístavba budovy – výrobní objekt – kovodílna, sklady Nepomuky stp.4/2.ppč.25/2  firma MTA Group  jednatel Jiří Matějka

vyvěšeno: 07.12.2012
sejmuto: 27.12.2012

Veřejná vyhláška MěÚ Žamberk

Veřejná vyhláška MěÚ Žamberk

vyvěšeno: 04.12.2012
sejmuto: 04.01.2013

Pozvánka na jednání ZM 15

Pozvánka na jednání ZM 15

vyvěšeno: 03.12.2012
sejmuto: 12.12.2012

Oznámení zahájení územn ího řízení veř.vyhláškou

Dolní Čermná-sídliště-kanalizace stoky dl508m přípojky 15ks 150m

vyvěšeno: 30.11.2012
sejmuto: 18.12.2012

Usnesení rady městyse RM-39

Usnesení rady městyse RM-39

vyvěšeno: 29.11.2012
sejmuto: 17.12.2012

Informace-volební okrsky volba prezidenta

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků – volba prezidenta

vyvěšeno: 26.11.2012
sejmuto: 26.01.2013

Usnesení výzva přerušení řízení

Stavební úpravy a přístavba budovy – výrobní objekt – kovodílna,skladyNepomuky stp.4/2, ppč.25/2

firma MTA Group s.r.o. jednatel Jiří Matějka

vyvěšeno: 23.11.2012
sejmuto: 10.12.2012

Zápis z jednání ZM č. 14

Zápis z jednání ZM č. 14

vyvěšeno: 22.11.2012
sejmuto: 08.12.2012

Usnesení RM 38

Usnesení RM 38

vyvěšeno: 09.11.2012
sejmuto: 25.11.2012

Usnesení RM 37

Usnesení RM 37

vyvěšeno: 07.11.2012
sejmuto: 23.11.2012

Usnesení RM 36

Usnesení RM 36

vyvěšeno: 05.11.2012
sejmuto: 21.11.2012

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška MU Lanškroun – ZKT Čermná

vyvěšeno: 02.11.2012
sejmuto: 18.11.2012

Pozvánka ZM

Pozvánka ZM 14.

vyvěšeno: 02.11.2012
sejmuto: 14.11.2012

Výběrové řízení

Výběrové řízení – referent pro koordinaci činností úřadu mšstyse

vyvěšeno: 24.10.2012
sejmuto: 16.11.2012

Oznámení zahájení spojeného Úz a St řízení VV

Stavební úpravy a přístavba budovy – výrobní objekt – kovodílna, sklady  Nepomuky stp.4/2, ppč.25/2

firma MTA Group jednatel Jiří Matějka

vyvěšeno: 05.10.2012
sejmuto: 23.10.2012

Rozhodnutí-stavební povolení - spojené územní a stav. řízení veřejnou vyhláškou

ZKT 1 (zkapacitnění toku na Q 10) část stavby přeložky vedení 12

Dolní Čermná Horní Čermná     Povodí Labe Hradec Králové

vyvěšeno: 03.10.2012
sejmuto: 19.10.2012

Usnesení RM 35

Usnesení RM 35

vyvěšeno: 01.10.2012
sejmuto: 17.10.2012

Oznámení o době místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje

vyvěšeno: 26.09.2012
sejmuto: 14.10.2012

Upozornění ČEZ

Upozornění ČEZ k okleštění stromoví

vyvěšeno: 26.09.2012
sejmuto: 15.11.2012

Stavební povolení-spojené územní a stavební řízení VV

Stavební úpravy stodoly a kůlny včetně přípojky NN a zpevněných ploch u čp.170 Horní Čermná Anna Fabiánková

vyvěšeno: 21.09.2012
sejmuto: 09.10.2012

Upozornění - konzumace alkoholu

Upozornění – konzumace alkoholu.

vyvěšeno: 20.09.2012
sejmuto: 08.10.2012

zápis z jednání ZM 13

Zápis z jednání ZM 13

vyvěšeno: 19.09.2012
sejmuto: 05.10.2012

Stavební povolení - veřejná vyhláška

Novostavba rodinného domu, přípojek inž. sítí a zp. ploch,DČ p.2510/1 Ing.Jakub Halbrštát

vyvěšeno: 17.09.2012
sejmuto: 03.10.2012

Usnesení RM 34

Usnesení RM 34

vyvěšeno: 14.09.2012
sejmuto: 30.09.2012

Záměr prodeje pozemku

Záměr prodeje pozemku

vyvěšeno: 12.09.2012
sejmuto: 28.09.2012

Záměr prodeje pozemku

Záměr prodeje pozemku

vyvěšeno: 12.09.2012
sejmuto: 28.09.2012

Veřejná vyhláška - rozhodnutí

veřejná vyhláška

vyvěšeno: 05.09.2012
sejmuto: 21.09.2012

Usnesení rady RM - 33

usnesení rady RM 33

vyvěšeno: 03.09.2012
sejmuto: 19.09.2012

Pozvánka na jednání zastupitelstva

Pozvánka na jednání zastupitelstva

vyvěšeno: 03.09.2012
sejmuto: 19.09.2012

Veřejnoprávní smlouva

Veřejnoprávní smlouva o umístění a povolení stavby rozhledna Mariánská Hora

Horní Čermná p.1554/8   18,8

vyvěšeno: 31.08.2012
sejmuto: 16.09.2012

Územní rozhodnutí VV - změna využití území

Změna kultury z kultury louka  na les p.2447/3 Marie Forštová DČ 51

vyvěšeno: 30.08.2012
sejmuto: 15.09.2012

Informace volebním stranám

Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků

vyvěšeno: 27.08.2012
sejmuto: 12.10.2012

Zákaz nakládání s povrchovými vodami

Veřejná vyhláška – zákaz nakládání s povrchovými vodami

vyvěšeno: 23.08.2012
sejmuto: 08.09.2012

počet členů volební komise

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

vyvěšeno: 13.08.2012
sejmuto: 13.10.2012

Oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Stavba – Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis – rozhledna Mariánská Hora 18,8  p.1554/8 Obec Horní Čermná

vyvěšeno: 10.08.2012
sejmuto: 30.08.2012

Stavební povolení - spojené územní a stav.řízení veřejnou vyhláškou

ZKZ 1 ( zkapacitnění toku na Q 10) část stavby přeložky vedení 12

Dolní Čermná  Horní Čermná

vyvěšeno: 09.08.2012
sejmuto: 27.08.2012

Usnesení RM 32

Usnesení RM 32

vyvěšeno: 07.08.2012
sejmuto: 23.08.2012

Oznámená zahájení VV spojeného územního , stavebního řízení a řízení o vyjímce

Stavební úpravy stodoly a kůlny včetně přípojky NN a zpevněných ploch u čp.170 Horní Čermná Anna Fabiánková

vyvěšeno: 06.08.2012
sejmuto: 22.08.2012

Záměr výpůjčky

Zveřejnění záměru výpůjčky nebytových prostor

vyvěšeno: 03.08.2012
sejmuto: 20.08.2012

Zahájení spojeného Úz a St řízení VV

Novostavba rodinného domu , garáže, přípojek inž.sítí a zp.ploch,DČp2510/1 Ing.Jakub Halbrštát

vyvěšeno: 30.07.2012
sejmuto: 16.08.2012

Stavební povolení - spojené územ a stav řízení VV

Přístavba – novostavba garáže 1st.Os.vozidel Petra Rősslerová DČ275

vyvěšeno: 27.07.2012
sejmuto: 14.08.2012

Územní rozhodnutí - veřejná vyhláška

Cesta Jakubovice – rekonstrukce 66 m Městys DČ

vyvěšeno: 26.07.2012
sejmuto: 13.08.2012

Veřejná vyhláška KU PK

Veřejná vyhláška – Upozornění pro vlastníky pozemků v evropsky významných lokalitách

vyvěšeno: 25.07.2012
sejmuto: 10.08.2012

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku

vyvěšeno: 18.07.2012
sejmuto: 20.08.2012

Oznámení zahájení územního řízení VV

Změna využití úzení – Změna kultury z kultury louka na les Dolní Čermná p.2447/3 Marie Forštová

vyvěšeno: 09.07.2012
sejmuto: 25.07.2012

Posuzování vlivů na životní prostředí

podle zákona č.100/2001 Sb.

vyvěšeno: 09.07.2012
sejmuto: 09.08.2012

Usnesení rady RM-31

vyvěšeno: 09.07.2012
sejmuto: 25.07.2012

Veřejná vyhláška - usnesení

vyvěšeno: 02.07.2012
sejmuto: 18.07.2012

Vyúčtování cen. předpisů- stočné

Vyúčtování cenových předpisů – vodné, stočné

vyvěšeno: 26.06.2012
sejmuto: 12.07.2012

Zápis z ZM 12

Zápis ZM 12

vyvěšeno: 20.06.2012
sejmuto: 09.07.2012

Zveřejnění záměru

Bezúplatné užívání p.p. k.u. Jakubovice

vyvěšeno: 19.06.2012
sejmuto: 09.07.2012

Usnesení RM 30

Usnesení rady městyse č. 30

vyvěšeno: 19.06.2012
sejmuto: 09.07.2012

Usnesení o nařízení dražebního jednání

Usnesení o nařízení dražebního jednání č. 086 ExS 212/05-124

vyvěšeno: 18.06.2012
sejmuto: 04.07.2012

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení státní vetrinární správy

vyvěšeno: 18.06.2012
sejmuto: 04.07.2012

Zveřejnění záměru prodeje

Záměr prodeje p.p. 734/2 Jakubovice

vyvěšeno: 18.06.2012
sejmuto: 04.07.2012

Zveřejnění záměru prodeje

Záměr prodeje p.p. č. 2030/1 Dolní Čermná

vyvěšeno: 18.06.2012
sejmuto: 04.07.2012

Zveřejnění záměru

Zveřejnění záměru prodeje p.p. 3191/3 Dolní Čermná

vyvěšeno: 18.06.2012
sejmuto: 04.07.2012

Zveřejnění záměru prodeje

Záměr prodeje p.p. Dolní Čermná č. 2211/1

vyvěšeno: 18.06.2012
sejmuto: 04.07.2012

Výsledek hospodaření DSO Lanškrounsko

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Lanškrounsko za rok 2011

vyvěšeno: 11.06.2012
sejmuto: 27.06.2012

Závěrečný účet DSO Lanškrounsko

Závěrečný účet za rok 2011 DSO LANŠKROUNSKO

vyvěšeno: 06.06.2012
sejmuto: 22.06.2012

Pozvánka na ZM 12

Pozvánka na 12.zasedání zastupitelstva městyse

vyvěšeno: 04.06.2012
sejmuto: 13.06.2012

Oznámení zahájení územního řízení VV

Cesta Jakubovice  – rekonstrukce 66 m   Městys DČ

vyvěšeno: 31.05.2012
sejmuto: 18.06.2012

Usnesení RM 29

Usnesení z 29. zasedání rady městyse

vyvěšeno: 30.05.2012
sejmuto: 15.06.2012

Rozhodnutí stavební povolení VV

Přístavba pneuservisu, změna užívání, ter.úpravy HČ 196  Stanislav Ptáček

vyvěšeno: 25.05.2012
sejmuto: 12.06.2012

Nařízení Města Lanškrouna

Nařízení Města Lanškrouna č. 1/2012

vyvěšeno: 24.05.2012
sejmuto: 11.06.2012

Rozhodnutí stavební povolení VV

Novostavba RD + příslušenství Horní Čermná – Nepomuky Petr Vinduška

vyvěšeno: 23.05.2012
sejmuto: 08.06.2012

Dotace EU

Dotace EU z programu Rozvoj venkova

vyvěšeno: 10.05.2012
sejmuto: 30.06.2012

Usnesení z rady RM-28

vyvěšeno: 03.05.2012
sejmuto: 19.05.2012

Rozhodnutí VV prodloužení platnosti územ.rozhodnutí

Rekonstrukce a přístavba stávajícího zemědělského objektu Hejlova Mlýna a jeho změna užívání na penzion s nabídkou agroturistických aktivit, nové zpevněné plochy, ČOV, retenční nádrž na dešťovou vodu,  přípojka vodovodu     Horní Čermná   Ing. Jiří Hejl

vyvěšeno: 30.04.2012
sejmuto: 17.05.2012

Zápis ZM 11

Zápis z jednání zastupitelstva č. 11

vyvěšeno: 27.04.2012
sejmuto: 14.05.2012

Konkurz Obec Cotkytle

Konkurzní řízení na ředitele ZŠ a MŠ Cotkytle

vyvěšeno: 27.04.2012
sejmuto: 19.05.2012

Konkurz PK

Konkurzní řízení na ředitele DD DČ

vyvěšeno: 25.04.2012
sejmuto: 10.05.2012

Zveřejnění záměru prodeje pozemků

Záměr prodeje pozemků Dolní Čermná

vyvěšeno: 25.04.2012
sejmuto: 11.05.2012

Zveřejnění záměru prodeje budovy čp. 404

Prodej budovy čp. 404 – býv. Svazarm

vyvěšeno: 25.04.2012
sejmuto: 11.05.2012

Zveřejnění záměru

prodej poz. parcely Jakubovice

vyvěšeno: 25.04.2012
sejmuto: 11.05.2012

Oznámení zahájení spoj.územního a stav. řízení

Přístavba pneuservisu, změna užívání, ter.úpravy HČ 196 Stan.Ptáček

vyvěšeno: 18.04.2012
sejmuto: 04.05.2012

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku

pronájem pozemku Jakubovice

vyvěšeno: 18.04.2012
sejmuto: 04.05.2012

Oznámení zahájení spoj.územního a stav.řízení

Novostavba RD + příslušenství HČ Nepomuky Petr Vinduška

vyvěšeno: 11.04.2012
sejmuto: 27.04.2012

Usnesení z 27. Rady městyse

usnesení rady městyse

vyvěšeno: 03.04.2012
sejmuto: 19.04.2012

Závěrečný účet obce za rok 2011

Závěrečný účet obce za rok 2011

vyvěšeno: 30.03.2012
sejmuto: 17.04.2012

Rozhodnutí VV stavební povolení na stavbu

Novostavba RD + příslušenství DČ David Marek

vyvěšeno: 30.03.2012
sejmuto: 17.04.2012

Závěrečný účet DSO Pod Bukovou horou

Závěrečný účet za r. 2011

vyvěšeno: 22.03.2012
sejmuto: 30.04.2012

Usnesení z 26. jednání rady městyse

usnesení RM

vyvěšeno: 20.03.2012
sejmuto: 05.04.2012

Zveřejnění záměru pronájmu

pronájem nebyt. prostor

vyvěšeno: 08.03.2012
sejmuto: 08.03.2012

Návrh rozpočtu DSO Lanškrounsko

Návrh rozpočtu

vyvěšeno: 07.03.2012
sejmuto: 22.03.2012

Návrh rozpočtu DSO PBH 2012

Návrh rozpočtu

vyvěšeno: 07.03.2012
sejmuto: 22.03.2012

Konkurzní řízení Lanškroun

konkurz

vyvěšeno: 07.03.2012
sejmuto: 05.04.2012

Vyhlášení konkurzu

konkurz

vyvěšeno: 07.03.2012
sejmuto: 05.04.2012

Usnesení z 25. Rady městyse

usnesení RM

vyvěšeno: 06.03.2012
sejmuto: 22.03.2012

Výroční zpráva dle zák.106/1999Sb.

Poskytování informací

vyvěšeno: 06.03.2012
sejmuto: 22.03.2012

Zápis z 10. jednání ZM

zápis z jednání

vyvěšeno: 29.02.2012
sejmuto: 16.03.2012

Zásady poskytování příspěvků

Příspěvky nezisk. organizacím

vyvěšeno: 24.02.2012
sejmuto: 12.03.2012

SMSČR - vlajka

Vlajka Sdružení místních samospráv ČR

vyvěšeno: 02.11.2011
sejmuto: 02.11.2012

RozhodnutíVV stavební povolení spojené územní a stavební řízení

Novostavba garáže 1st Os.vozidel  Martin Helekal  Silvie Helekalová Dolní Čermná 178  ppč.2042  stp.606

vyvěšeno: 01.01.1970
sejmuto: 01.01.1970

Úřad městys Dolní Čermná

vyvěšeno: 01.01.1970
sejmuto: 01.01.1970

Usnesení o nařízení dražebního jednání

Usnesení o nařízení dražebního jednání čj. 086 ExS 212/05-124

vyvěšeno: 01.01.1970
sejmuto: 26.09.2012

Zveřejnění záměru prodeje pozemků

vyvěšeno: 01.01.1970
sejmuto: 01.01.1970