Úřední deska

Na tomto místě naleznete aktuální dokumenty, které jsou vyvěšeny na úřední desku. Starší dokumenty naleznete v archívu úřední desky. Pro zobrazení dokumentů je třeba mít nainstalován prohlížeč dokumentů ve formátu .pdf. Můžete ho získat stažením zdarma zde.

Městský úřad Jablonné nad Orlicí - Rozhodnutí o umístění stavby

„Modernizace silnice II/311 Horní Čermná – Mistrovice“, v katastrálním území Mistrovice nad Orlicí, Bystřec, Dolní Čermná a Horní Čermná

vyvěšeno: 01.03.2023
sejmuto: 17.03.2023

Městský úřad Lanškroun - Odbor dopravy a silničního hospodářství

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

vyvěšeno: 01.03.2023
sejmuto: 17.03.2023

Pozvánka na jednání ZM - 03 dne 27.02.2023

Pozvánka na jednání Zastupitelstva městysu Dolní Čermná – 03 dne 27.02.2023 od 18:00 hodin.

vyvěšeno: 16.02.2023
sejmuto: 28.02.2023

Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu

městyse na rok 2023

vyvěšeno: 10.02.2023
sejmuto: 13.03.2023

Zveřejnění záměru budoucí směny pozemků

Zveřejnění záměru budoucí směny pozemků – části ppč. 3290 a části ppč. 3287/1 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 10.02.2023
sejmuto: 26.02.2023

Určení termínů sčítání zvěře v r 2023

vyvěšeno: 30.01.2023
sejmuto: 26.02.2023

Oznámení o zveřejnění platných Obecně závazných vyhlášek

ve Sbírce právních předpisů územně samosprávních celků

vyvěšeno: 24.01.2023
sejmuto: 09.02.2023

Informace voličům o době a místu konání

II. kola volby prezidenta České republiky ve dnech 27. a 28. ledna 2023 v městysi Dolní Čermná

a informace Pardubického kraje o zvláštních způsobech hlasování

vyvěšeno: 19.01.2023
sejmuto: 30.01.2023

Pardubický kraj - Záměr kraje

Záměr prodeje nově označeného pozemku p. č. 249/1 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 10.01.2023
sejmuto: 10.02.2023

Usnesení zastupitelstva městyse ZM - 2

Usnesení zastupitelstva městyse ZM – 2

vyvěšeno: 09.01.2023
sejmuto: 25.01.2023

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 2

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 2

vyvěšeno: 09.01.2023
sejmuto: 25.01.2023

Oznámení voličům o době a místu

konání volby prezidenta České republiky ve dnech 13. a 14. ledna 2023

vyvěšeno: 22.12.2022
sejmuto: 31.01.2023

Městský úřad Jablonné nad Orlicí - Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení územního řízení – „Modernizace silnice II/311 Horní Čermná – Mistrovice“

vyvěšeno: 20.12.2022
sejmuto: 09.02.2023

Oznámení o svolání prvního zasedání

okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta  České republiky konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023

vyvěšeno: 16.12.2022
sejmuto: 31.01.2023

DSO Pod Bukovou horou

Návrh rozpočtu DSO Pod Bukovou horou na rok 2023

vyvěšeno: 06.12.2022
sejmuto: 15.01.2023

DSO Pod Bukovou horou

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Pod Bukovou horou na roky 2024 – 2025

vyvěšeno: 06.12.2022
sejmuto: 15.01.2023

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM -02

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM -02

vyvěšeno: 01.12.2022
sejmuto: 13.12.2022

Úřad městyse Dolní Čermná

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v městysi Dolní Čermná pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023)

vyvěšeno: 21.11.2022
sejmuto: 30.01.2023

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 870/2 v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 21.11.2022
sejmuto: 07.12.2022

Městys Dolní Čermná

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městyse na r. 2024 – 2026

vyvěšeno: 16.11.2022
sejmuto: 22.12.2022

Městys Dolní Čermná - Veřejná výzva

na obsazení pracovní pozice – referent/ka správy majetku a asistent/ka starosty se zástupem pro výkon matriční agendy a agendy evidence obyvatel

vyvěšeno: 02.11.2022
sejmuto: 22.11.2022

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná č. 1/2022-ZM

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná č. 1/2022-ZM

vyvěšeno: 31.10.2022
sejmuto: 16.11.2022

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná č. 1/2022-ZM

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Dolní Čermná č. 1/2022-ZM

vyvěšeno: 31.10.2022
sejmuto: 16.11.2022

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva městyse Dolní Čermná

Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva městyse Dolní Čermná

vyvěšeno: 07.10.2022
sejmuto: 15.10.2022

Usnesení zastupitelstva městyse ZM - 24

Usnesení zastupitelstva městyse ZM – 24

vyvěšeno: 03.10.2022
sejmuto: 19.10.2022

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 24

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 24

vyvěšeno: 03.10.2022
sejmuto: 19.10.2022

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

vyvěšeno: 26.09.2022
sejmuto: 12.10.2022

Oznámení voličům o době a místu konání voleb

do zastupitelstva městyse Dolní Čermná a pro volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR, konané ve dnech 23. a 24. září 2022

vyvěšeno: 08.09.2022
sejmuto: 03.10.2022

Zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky

Zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 224/8

vyvěšeno: 08.09.2022
sejmuto: 24.09.2022

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

vyvěšeno: 05.09.2022
sejmuto: 31.12.2022

Pozvánka na 24. jednání zastupitelstva

vyvěšeno: 01.09.2022
sejmuto: 13.09.2022

Vyrozumění o termínu a místu školení

vyvěšeno: 30.08.2022
sejmuto: 03.10.2022

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí

pro volby do zastupitelstva městyse Dolní Čermná a pro volby do 1/3 senátu Parlamentu ČR, konané ve dnech 23. a 24. září 2022 (případné II. kolo do Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 30. září a 1. října 2022)

vyvěšeno: 22.08.2022
sejmuto: 03.10.2022

Krajský úřad Pardubického kraje - Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy – kormorán velký

vyvěšeno: 19.08.2022
sejmuto: 04.09.2022

Zveřejnění adresného záměru prodeje nemovitostí

Zveřejnění adresného záměru prodeje st.p.č. 789 a p.p.č. 3298/5 – zahrada v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 04.08.2022
sejmuto: 20.08.2022

Zveřejnění záměru pachtu části nemovitosti

Zveřejnění záměru pachtu části budovy na st.p.č. 748 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 04.08.2022
sejmuto: 20.08.2022

Úřad městyse Dolní Čermná

Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků volebním stranám pro volby do zastupitelstva městyse Dolní Čermná a pro volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR, konané ve dnech 23. a 24. září 2022

vyvěšeno: 03.08.2022
sejmuto: 03.10.2022

Krajský úřad Pardubického kraje - Veřejná vyhláška

Návrh opatření obecné povahy – kormorán velký

vyvěšeno: 21.07.2022
sejmuto: 06.08.2022

Usnesení zastupitelstva městyse ZM - 23

Usnesení zastupitelstva městyse ZM – 23

vyvěšeno: 18.07.2022
sejmuto: 03.08.2022

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 23

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 23

vyvěšeno: 18.07.2022
sejmuto: 03.08.2022

Městys Dolní Čermná - Veřejná vyhláška

Hromadný předpisný seznam o vyměření místního poplatku

vyvěšeno: 15.07.2022
sejmuto: 16.08.2022

Zveřejnění záměru pronájmu části budovy

Zveřejnění záměru pronájmu části budovy na stpč. 748 (o rozsahu 1 m2) v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 01.07.2022
sejmuto: 17.07.2022

Městský úřad Lanškroun - Veřejná vyhláška

Dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu – provádění stavebních prací – rekonstrukce krytů kanalizace

vyvěšeno: 09.06.2022
sejmuto: 25.06.2022

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 23

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 23

vyvěšeno: 09.06.2022
sejmuto: 21.06.2022

Městys Dolní Čermná

Návrh závěrečného účtu městyse za rok 2021

vyvěšeno: 30.05.2022
sejmuto: 10.07.2022

Městys Dolní Čermná

Příloha č. 1 k návrhu závěrečného účtu – Zpráva o přezkoumání hospodaření městyse za rok 2021

vyvěšeno: 30.05.2022
sejmuto: 10.07.2022

Městys Dolní Čermná

Příloha č. 2 k návrhu závěrečného účtu – Výkaz FIN 2-12M

vyvěšeno: 30.05.2022
sejmuto: 10.07.2022

Usnesení zastupitelstva městyse ZM - 22

Usnesení zastupitelstva městyse ZM – 22

vyvěšeno: 20.05.2022
sejmuto: 05.06.2022

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 22

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 22

vyvěšeno: 20.05.2022
sejmuto: 05.06.2022

DSO Pod Bukovou horou

Návrh závěrečného účtu za rok 2021

vyvěšeno: 17.05.2022
sejmuto: 30.06.2022

DSO Pod Bukovou horou

Příloha č. 1 k návrhu závěrečného účtu DSO PBH  – přezkum hospodaření 2021

vyvěšeno: 17.05.2022
sejmuto: 30.06.2022

DSO Pod Bukovou horou

Příloha č. 2 k návrhu závěrečného účtu DSO PBH – FIN 2 – 12M 2021

vyvěšeno: 17.05.2022
sejmuto: 30.06.2022

VAK Jablonné nad Orlicí

Oznámení o vyhodnocení kalkulací vodného za rok 2021

vyvěšeno: 10.05.2022
sejmuto: 10.06.2022

VAK Jablonné nad Orlicí

Oznámení o vyhodnocení kalkulací stočného za rok 2021

vyvěšeno: 10.05.2022
sejmuto: 10.06.2022

Finanční úřad pro Pardubický kraj

Veřejná vyhláška  –  zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí

vyvěšeno: 25.04.2022
sejmuto: 27.05.2022

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 22

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 22

vyvěšeno: 14.04.2022
sejmuto: 26.04.2022

Exekutorský úřad Praha 4

Usnesení o nařízení dražebního jednání – nemovité věci v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 12.04.2022
sejmuto: 13.05.2022

Exekutorský úřad Praha 4

Usnesení o nařízení dražebního jednání – nemovité věci v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 12.04.2022
sejmuto: 13.05.2022

Městský úřad Lanškroun - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – dopravní značení – pouť

vyvěšeno: 05.04.2022
sejmuto: 21.04.2022

Usnesení zastupitelstva městyse ZM - 21

Usnesení zastupitelstva městyse ZM – 21

vyvěšeno: 05.04.2022
sejmuto: 21.04.2022

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 21

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 21

vyvěšeno: 05.04.2022
sejmuto: 21.04.2022

Zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parcely

Zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parcely č. 3347/5 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 01.04.2022
sejmuto: 17.04.2022

Zveřejnění záměru pachtu nemovitosti

Zveřejnění záměru pachtu budovy – restaurace čp. 244 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 22.03.2022
sejmuto: 07.04.2022

Usnesení zastupitelstva městyse ZM-20

Usnesení zastupitelstva městyse ZM-20

vyvěšeno: 14.03.2022
sejmuto: 30.03.2022

Zápis z jednání zastupitelstva ZM-20

Zápis z jednání zastupitelstva ZM-20

vyvěšeno: 14.03.2022
sejmuto: 30.03.2022

Pardubický kraj - zveřejnění záměru kraje

bezúplatný převod pozemku nově označeného jako p.p.č. 4106/105 – ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 429 m2 (dle GP č. 994-84/2021) v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 11.03.2022
sejmuto: 11.04.2022

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 21

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 21

vyvěšeno: 28.02.2022
sejmuto: 08.03.2022

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí

Rozhodnutí o umístění stavby – Dolní Čermná – č.1, lokalita Z4/BV, Z18/ZV V Ráji, Z36A/DS U Zastavitelné plochy Z4/BV

vyvěšeno: 25.02.2022
sejmuto: 14.03.2022

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

vyvěšeno: 23.02.2022
sejmuto: 31.05.2022

Státní pozemkový úřad - Veřejná vyhláška

Oznámení o podaném odvolání do rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav Verměřovice v katastrálním území Verměřovice a v přibraných částech k. ú. Petrovice u Lanškrouna a Dolní Čermná.

vyvěšeno: 16.02.2022
sejmuto: 04.03.2022

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 20

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 20

vyvěšeno: 10.02.2022
sejmuto: 22.02.2022

Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu

městyse Dolní Čermná na rok 2022

vyvěšeno: 04.02.2022
sejmuto: 07.03.2022

Zveřejnění záměru směny pozemkových parcel

Zveřejnění záměru směny pozemkové parcely č. 5041 a části pozemkové parcely č. 2355/1 – díl „a“ za pozemkovou parcelu č. 2355/6 dle geometrických plánů v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 03.02.2022
sejmuto: 19.02.2022

Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy

Národní plán povodí Labe

vyvěšeno: 01.02.2022
sejmuto: 17.02.2022

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání opatření obecné povahy

vyvěšeno: 01.02.2022
sejmuto: 17.02.2022

Městys Dolní Čermná - rozpočtové opatření č. 7/2021

Rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu městyse na rok 2021

vyvěšeno: 18.01.2022
sejmuto: 28.02.2022

Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení

Dolní Čermná – č. 1, lokalita Z4/BV, Z18/ZV V Ráji, Z36A/DS U Zastavitelné plochy Z4/BV

vyvěšeno: 18.01.2022
sejmuto: 03.02.2022

Usnesení zastupitelstva městyse ZM - 19

Usnesení zastupitelstva městyse ZM – 19

vyvěšeno: 13.01.2022
sejmuto: 29.01.2022

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 19

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 19

vyvěšeno: 13.01.2022
sejmuto: 29.01.2022

Městský úřad Lanškroun - Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – dopravní značení – Lesní brána

vyvěšeno: 05.01.2022
sejmuto: 21.01.2022

Městys Dolní Čermná

Oznámení o pravidlech rozpočtového provizoria městyse na rok 2022

vyvěšeno: 29.12.2021
sejmuto: 28.02.2022

Městys Dolní Čermná

Obecně závazná vyhláška městyse č. 1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

vyvěšeno: 14.12.2021
sejmuto: 30.12.2021

Městys Dolní Čermná

Obecně závazná vyhláška městyse č.  2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

vyvěšeno: 14.12.2021
sejmuto: 30.12.2021

Městský úřad Lanškroun - Veřejná vyhláška

Oznámení  projednání Návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Dolní Čermná v uplynulém období 01/2018 – 12/2021

vyvěšeno: 13.12.2021
sejmuto: 13.01.2022

Městys Dolní Čermná - rozpočtové opatření č. 6/2021

Rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu městyse na rok 2021

vyvěšeno: 08.12.2021
sejmuto: 28.02.2022

Státní pozemkový úřad - veřejná vyhláška

Rozhodnutí o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav Verměřovice v k.ú. Verměřovice a v přibraných částech k.ú.  Petrovice u Lanškrouna a Dolní Čermná

vyvěšeno: 06.12.2021
sejmuto: 22.12.2021

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 19

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 19

vyvěšeno: 02.12.2021
sejmuto: 14.12.2021

DSO Pod Bukovou horou

Návrh rozpočtu DSO Pod Bukovou horou na rok 2022

vyvěšeno: 01.12.2021
sejmuto: 18.12.2021

DSO Pod Bukovou horou

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Pod Bukovou horou na roky 2023 a 2024

vyvěšeno: 01.12.2021
sejmuto: 18.12.2021

Usnesení zastupitelstva městyse ZM - 18

Usnesení zastupitelstva městyse ZM – 18

vyvěšeno: 01.12.2021
sejmuto: 17.12.2021

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 18

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 18

vyvěšeno: 01.12.2021
sejmuto: 17.12.2021

Městský úřad Lanškroun - Veřejná vyhláška

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – dopravní značení – Chodník Lesní brána

vyvěšeno: 26.11.2021
sejmuto: 12.12.2021

Zveřejnění záměru prodeje částí pozemkových parcel

Zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parcely č. 3347/5 a části pozemkové parcely č. 3347/11 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 11.11.2021
sejmuto: 27.11.2021

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 2197/1 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 11.11.2021
sejmuto: 27.11.2021

Městys Dolní Čermná - rozpočtové opatření č. 5/2021

Rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu městyse na rok 2021

vyvěšeno: 04.11.2021
sejmuto: 28.02.2022

Rozhodnutí stavební povolení

Sportovní areál Horní Čermná – stavební úpravy

vyvěšeno: 01.11.2021
sejmuto: 17.11.2021

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 18

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 18

vyvěšeno: 21.10.2021
sejmuto: 02.11.2021

Exekutorský úřad Náchod

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí v k. ú. Ústí nad Orlicí

vyvěšeno: 18.10.2021
sejmuto: 01.12.2021

Usnesení zastupitelstva městyse ZM - 17

Usnesení zastupitelstva městyse ZM – 17

vyvěšeno: 15.10.2021
sejmuto: 31.10.2021

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 17

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 17

vyvěšeno: 15.10.2021
sejmuto: 31.10.2021

Městský úřad Lanškroun - Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – rekonstrukce poklopů kanalizace

vyvěšeno: 27.09.2021
sejmuto: 13.10.2021

Oznámení zahájení stavebního řízení

Sportovní areál Horní Čermná – stavební úpravy

vyvěšeno: 23.09.2021
sejmuto: 11.10.2021

Oznámení voličům o době a místu konání voleb

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 8. a 9. října 2021

vyvěšeno: 21.09.2021
sejmuto: 11.10.2021

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy – kůrovcová kalamita

vyvěšeno: 15.09.2021
sejmuto: 31.12.2022

Vyrozumění o termínu a místu školení

předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí městyse Dolní Čermná k zásadám hlasování a ke zjišťování výsledků hlasování pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021

vyvěšeno: 15.09.2021
sejmuto: 11.10.2021

Městys Dolní Čermná - rozpočtové opatření č. 4/2021

Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu městyse na rok 2021

vyvěšeno: 09.09.2021
sejmuto: 28.02.2022

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021

vyvěšeno: 09.09.2021
sejmuto: 11.10.2021

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 8156/5 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 09.09.2021
sejmuto: 25.09.2021

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 17

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 17

vyvěšeno: 25.08.2021
sejmuto: 03.09.2021

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

 

Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel

vyvěšeno: 20.08.2021
sejmuto: 30.11.2021

Exekutorský úřad Přerov

Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku

vyvěšeno: 16.08.2021
sejmuto: 18.09.2021

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků

v městysi Dolní Čermná pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 8. a 9. října 2021

vyvěšeno: 13.08.2021
sejmuto: 11.10.2021

Zveřejnění záměru dohody a adresného záměru prodeje pozemku

Zveřejnění záměru dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví a zveřejnění adresného záměru prodeje pozemku ppč. 3298/34 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 11.08.2021
sejmuto: 27.08.2021

Zveřejnění záměru propachtování části pozemku

Zveřejnění záměru propachtování části pozemku ppč. 5004 – ostatní plocha v k. ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 05.08.2021
sejmuto: 21.08.2021

Městys Dolní Čermná - rozpočtové opatření č. 3/2021

Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu městyse na rok 2021

vyvěšeno: 02.08.2021
sejmuto: 28.02.2022

Městský úřad Lanškroun - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – svislé dopravní značení č. 17c

vyvěšeno: 28.07.2021
sejmuto: 13.08.2021

Městský úřad Lanškroun - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy – stanovení ochranného pásma vodního zdroje I. a II. stupně – k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 28.07.2021
sejmuto: 13.08.2021

Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí

Veřejné osvětlení, sídliště za školou, k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 21.07.2021
sejmuto: 06.08.2021

DSO Pod Bukovou horou

Schválený závěrečný účet DSO PBH za rok 2020

vyvěšeno: 14.07.2021
sejmuto: 30.06.2022

DSO Pod Bukovou horou

Příloha č. 1 ke schválenému závěrečnému účtu DSO PBH – přezkum hospodaření 2020

vyvěšeno: 14.07.2021
sejmuto: 30.06.2022

DSO Pod Bukovou horou

Příloha č. 2 ke schválenému závěrečnému účtu DSO PBH – výkaz FIN 2-12M 2020

vyvěšeno: 14.07.2021
sejmuto: 30.06.2022

Městys Dolní Čermná

Schválený závěrečný účet městyse za rok 2020

vyvěšeno: 14.07.2021
sejmuto: 30.06.2022

Městys Dolní Čermná

Příloha č. 1 ke schválenému závěrečnému účtu městyse – přezkum hospodaření 2020

vyvěšeno: 14.07.2021
sejmuto: 30.06.2022

Městys Dolní Čermná

Příloha č. 2 ke schválenému závěrečnému účtu městyse – Výkaz FIN 2-12M 2020

vyvěšeno: 14.07.2021
sejmuto: 30.06.2022

Usnesení zastupitelstva městyse ZM - 16

Usnesení zastupitelstva městyse ZM – 16

vyvěšeno: 14.07.2021
sejmuto: 30.07.2021

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 16

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 16

vyvěšeno: 14.07.2021
sejmuto: 30.07.2021

Zveřejnění adresného záměru prodeje nemovitosti

Pozemek parc. č. 3157/3 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 14.07.2021
sejmuto: 30.07.2021

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o změně využití území

Sídliště „V Ráji“ Dolní Čermná – stavební parcely: změna kultury

vyvěšeno: 02.07.2021
sejmuto: 18.07.2021

Městský úřad Lanškroun - veřejná vyhláška

Oznámení o změně návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – svislé dopravní značení č. 17c

vyvěšeno: 28.06.2021
sejmuto: 14.07.2021

Městský úřad Lanškroun - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – Chodník Lesní brána

vyvěšeno: 24.06.2021
sejmuto: 10.07.2021

Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení

Veřejné osvětlení, sídliště za školou, k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 11.06.2021
sejmuto: 27.06.2021

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 16

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 16

vyvěšeno: 10.06.2021
sejmuto: 22.06.2021

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška

Oznámení o návrzích opatření obecné povahy:

Návrh opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Labe, povodí Odry a povodí Dunaje

vyvěšeno: 31.05.2021
sejmuto: 18.06.2021

Oznámení zahájení územního řízení

Sídliště „V Ráji“ Dolní Čermná – stavební parcely : změna kultury

vyvěšeno: 31.05.2021
sejmuto: 16.06.2021

Městys Dolní Čermná - rozpočtové opatření 2/2021

Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu městyse na rok 2021

vyvěšeno: 27.05.2021
sejmuto: 28.02.2022

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

„Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná“

vyvěšeno: 26.05.2021
sejmuto: 11.06.2021

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Domov pro osoby se zdravotním postižením Dolní Čermná čp. 23

vyvěšeno: 24.05.2021
sejmuto: 02.06.2021

Městský úřad Lanškroun - Veřejná vyhláška

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – Chodník Lesní brána

vyvěšeno: 20.05.2021
sejmuto: 05.06.2021

Městský úřad Lanškroun - Veřejná vyhláška

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – obnova místní komunikace č. 17c

vyvěšeno: 20.05.2021
sejmuto: 05.06.2021

DSO Pod Bukovou horou

Návrh závěrečného účtu za rok 2020

vyvěšeno: 17.05.2021
sejmuto: 30.06.2021

DSO Pod Bukovou horou

Příloha č. 1 k návrhu závěrečného účtu – DSO PBH přezkum hospodaření 2020

vyvěšeno: 17.05.2021
sejmuto: 30.06.2021

DSO Pod Bukovou horou

Příloha č. 2 k návrhu závěrečného účtu – DSO PBH  FIN 2-12M 2020

vyvěšeno: 17.05.2021
sejmuto: 30.06.2021

Městský úřad Lanškroun - Veřejná vyhláška

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva – „Jakubovice – vrt JA – 1“

vyvěšeno: 12.05.2021
sejmuto: 28.05.2021

Usnesení zastupitelstva městyse ZM - 15

Usnesení zastupitelstva městyse ZM – 15

vyvěšeno: 12.05.2021
sejmuto: 28.05.2021

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 15

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 15

vyvěšeno: 12.05.2021
sejmuto: 28.05.2021

Městský úřad Lanškroun - Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

vyvěšeno: 11.05.2021
sejmuto: 27.05.2021

Městys Dolní Čermná

Návrh závěrečného účtu městyse za rok 2020

vyvěšeno: 11.05.2021
sejmuto: 22.06.2021

Městys Dolní Čermná

Příloha č. 1 k návrhu závěrečného účtu – Zpráva o přezkoumání hospodaření městyse za rok 2020

vyvěšeno: 11.05.2021
sejmuto: 22.06.2021

Městys Dolní Čermná

Příloha č. 2 k závěrečnému účtu – Výkaz FIN 2-12M

vyvěšeno: 11.05.2021
sejmuto: 22.06.2021

Zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky

Zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 224/8, k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 11.05.2021
sejmuto: 27.05.2021

Zveřejnění záměru směny pozemkových parcel

Zveřejnění záměru směny pozemkových parcel v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 11.05.2021
sejmuto: 27.05.2021

VAK Jablonné nad Orlicí

Oznámení o vyhodnocení kalkulací vodného  za rok 2020

vyvěšeno: 10.05.2021
sejmuto: 10.06.2021

VAK Jablonné nad Orlicí

Oznámení o vyhodnocení kalkulací stočného za rok 2020

vyvěšeno: 10.05.2021
sejmuto: 10.06.2021

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná

vyvěšeno: 07.05.2021
sejmuto: 17.05.2021

Exekutorský úřad Šumperk

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí  v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 27.04.2021
sejmuto: 28.05.2021

Finanční úřad pro Pardubický kraj - Veřejná vyhláška

Daň z nemovitých věcí na rok 2021

vyvěšeno: 22.04.2021
sejmuto: 27.05.2021

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 15

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 15

vyvěšeno: 16.04.2021
sejmuto: 27.04.2021

Schválený rozpočet DSO Pod Bukovou horou na rok 2021

Schválený rozpočet DSO Pod Bukovou horou na rok 2021

vyvěšeno: 14.04.2021
sejmuto: 31.03.2022

Městský úřad Lanškroun - veřejná vyhláška

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy – úprava provozu na pozemních komunikacích

vyvěšeno: 08.04.2021
sejmuto: 23.04.2021

Městys Dolní Čermná - rozpočtové opatření č. 1/2021

Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu městyse na rok 2021

vyvěšeno: 26.03.2021
sejmuto: 28.02.2022

Městský úřad Lanškroun - Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu – stavba chodníku Lesní brána

vyvěšeno: 19.03.2021
sejmuto: 04.04.2021

Městský úřad Lanškroun - Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu – rekonstrukce komunikace 17c na náměstí

vyvěšeno: 19.03.2021
sejmuto: 04.04.2021

Usnesení zastupitelstva městyse ZM - 14

Usnesení zastupitelstva městyse ZM – 14

vyvěšeno: 19.03.2021
sejmuto: 04.04.2021

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 14

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 14

vyvěšeno: 19.03.2021
sejmuto: 04.04.2021

Zveřejnění záměru pachtu nemovitosti

Zveřejnění záměru pachtu budovy  – restaurace čp. 244 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 16.03.2021
sejmuto: 01.04.2021

Zveřejnění záměru směny částí pozemkových parcel

Zveřejnění záměru směny částí pozemkových parcel v k.ú. Dolní Čermná dle přílohy

vyvěšeno: 16.03.2021
sejmuto: 01.04.2021

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu

městyse Dolní Čermná na rok 2021

vyvěšeno: 10.03.2021
sejmuto: 28.02.2022

Zveřejnění záměru uzavřít dále specifikované dohody o narovnání

smluv o budoucích  kupních smlouvách o převodu vlastnictví  bytových jednotek v objektu čp. 224 v k.ú. Dolní Čermná podle ustanovení § 1903 občanského zákoníku, a na jejich základě následně uzavření kupních smluv podle platné právní úpravy

vyvěšeno: 03.03.2021
sejmuto: 19.03.2021

Návrh rozpočtu DSO Pod Bukovou horou na rok 2021

Návrh rozpočtu DSO Pod Bukovou horou na rok 2021

vyvěšeno: 25.02.2021
sejmuto: 31.03.2021

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel

vyvěšeno: 25.02.2021
sejmuto: 31.05.2021

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 14

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 14

vyvěšeno: 11.02.2021
sejmuto: 23.02.2021

Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu

městyse Dolní Čermná na rok 2021

vyvěšeno: 05.02.2021
sejmuto: 23.02.2021

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 304/2 v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 22.01.2021
sejmuto: 07.02.2021

Zveřejnění záměru prodeje stavební parcely

Zveřejnění záměru prodeje nově zaměřené stavební parcely č. 1117 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 22.01.2021
sejmuto: 07.02.2021

Městys Dolní Čermná - rozpočtové opatření 4/2020

Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu na rok 2020

vyvěšeno: 20.01.2021
sejmuto: 28.02.2021

Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí

Sportovní areál Horní Čermná – stavební úpravy

vyvěšeno: 15.01.2021
sejmuto: 31.01.2021

Usnesení zastupitelstva městyse ZM - 13

Usnesení zastupitelstva městyse ZM – 13

vyvěšeno: 04.01.2021
sejmuto: 19.01.2021

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 13

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 13

vyvěšeno: 04.01.2021
sejmuto: 19.01.2021

Usnesení rady městyse RM - 39

Usnesení rady městyse RM – 39

vyvěšeno: 22.12.2020
sejmuto: 07.01.2021

Usnesení rady městyse RM - 40

Usnesení rady městyse RM – 40

vyvěšeno: 22.12.2020
sejmuto: 07.01.2021

Usnesení rady městyse RM - 41

Usnesení rady městyse RM – 41

vyvěšeno: 22.12.2020
sejmuto: 07.01.2021

DSO Pod Bukovou horou

Oznámení o pravidlech rozpočtového provizoria DSO PBH na rok 2021

vyvěšeno: 18.12.2020
sejmuto: 31.03.2021

Městys Dolní Čermná

Oznámení o pravidlech rozpočtového provizoria městyse na rok 2021

vyvěšeno: 18.12.2020
sejmuto: 28.02.2021

Dotační program

na podporu aktivit dětí a mládeže na rok 2021 včetně příloh

vyvěšeno: 15.12.2020
sejmuto: 31.05.2021

Městys Dolní Čermná - rozpočtové opatření č. 3/2020

Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu městyse na rok 2020

vyvěšeno: 26.11.2020
sejmuto: 28.02.2021

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 13

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 13

vyvěšeno: 26.11.2020
sejmuto: 08.12.2020

Městys Dolní Čermná

Oznámení o zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu městyse Dolní Čermná na roky 2022 – 2024

vyvěšeno: 20.11.2020
sejmuto: 08.12.2020

Státní pozemkový úřad

Oznámení o vystavení návrhu komplexní pozemkové úpravy Verměřovice

vyvěšeno: 18.11.2020
sejmuto: 21.12.2020

Úřad městyse Dolní Čermná - Usnesení

Sportovní areál Horní Čermná – stavební úpravy

vyvěšeno: 16.11.2020
sejmuto: 02.12.2020

Úřad městyse Dolní Čermná - Výzva

Sportovní areál Horní Čermná – stavební úpravy

vyvěšeno: 16.11.2020
sejmuto: 02.12.2020

Veřejnoprávní smlouva

o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků

vyvěšeno: 06.11.2020
sejmuto: 22.11.2020

Informace o jednání

Zastupitelstva městyse Dolní Čermná

vyvěšeno: 05.11.2020
sejmuto: 11.11.2020

Usnesení rady městyse RM - 36

Usnesení rady městyse RM – 36

vyvěšeno: 23.10.2020
sejmuto: 31.10.2020

Usnesení rady městyse RM - 37

Usnesení rady městyse RM – 37

vyvěšeno: 23.10.2020
sejmuto: 31.10.2020

Usnesení rady městyse RM - 38

Usnesení rady městyse RM – 38

vyvěšeno: 23.10.2020
sejmuto: 31.10.2020

Usnesení rady městyse RM-32

Usnesení rady městyse RM-32

vyvěšeno: 20.10.2020
sejmuto: 23.10.2020

Usnesení rady městyse RM-33

Usnesení rady městyse RM-33

vyvěšeno: 20.10.2020
sejmuto: 23.10.2020

Usnesení rady městyse RM-34

Usnesení rady městyse RM-34

vyvěšeno: 20.10.2020
sejmuto: 23.10.2020

Usnesení rady městyse RM-35

Usnesení rady městyse RM-35

vyvěšeno: 20.10.2020
sejmuto: 23.10.2020

Zveřejnění záměru propachtování pozemkové parcely

Zveřejnění záměru propachtování pozemkové parcely č. 8156/2 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 20.10.2020
sejmuto: 05.11.2020

DSO Pod Bukovou horou

DSO PBH rozpočtové opatření č. 2/2020

vyvěšeno: 19.10.2020
sejmuto: 31.03.2021

Usnesení zastupitelstva městyse ZM - 12

Usnesení zastupitelstva městyse ZM – 12

vyvěšeno: 16.10.2020
sejmuto: 01.11.2020

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 12

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 12

vyvěšeno: 16.10.2020
sejmuto: 01.11.2020

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 359/3 v k. ú. Jakubovice

vyvěšeno: 09.10.2020
sejmuto: 25.10.2020

Oznámení zahájení územního řízení

Sportovní areál Horní Čermná – stavební úpravy

vyvěšeno: 06.10.2020
sejmuto: 22.10.2020

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje

Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje – mimořádné opatření při epidemii

vyvěšeno: 01.10.2020
sejmuto: 19.10.2020

Městys Dolní Čermná - rozpočtové opatření č. 2/2020

Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu městyse na rok 2020

vyvěšeno: 21.09.2020
sejmuto: 28.02.2021

Vyrozumění o termínu a místu školení

předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí městyse Dolní Čermná k zásadám hlasování a ke zjišťování výsledků hlasování pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020

vyvěšeno: 14.09.2020
sejmuto: 05.10.2020

Výzva občanům

uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

V Praze dne 6.3.2014 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel

vyvěšeno: 07.09.2020
sejmuto: 31.12.2020

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje

vyvěšeno: 03.09.2020
sejmuto: 05.10.2020

Pozvánka na 12. jednání zastupitelstva městyse

vyvěšeno: 03.09.2020
sejmuto: 15.09.2020

„Veřejná vyhláška“ Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje

vyvěšeno: 31.08.2020
sejmuto: 16.09.2020

Úřad městyse Dolní Čermná

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v městysi Dolní Čermná pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020

vyvěšeno: 13.08.2020
sejmuto: 05.10.2020

Usnesení rady městyse RM - 30

Usnesení rady městyse RM – 30

vyvěšeno: 30.07.2020
sejmuto: 04.08.2020

Usnesení rady městyse RM - 31

Usnesení rady městyse RM – 31

vyvěšeno: 30.07.2020
sejmuto: 04.08.2020

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy – kůrovec – příloha č. 1

vyvěšeno: 28.07.2020
sejmuto: 31.12.2022

Usnesení zastupitelstva městyse ZM - 11

Usnesení zastupitelstva městyse ZM – 11

vyvěšeno: 23.07.2020
sejmuto: 08.08.2020

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 11

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 11

vyvěšeno: 23.07.2020
sejmuto: 08.08.2020

Zveřejnění záměru směny pozemkových parcel

Zveřejnění záměru směny pozemkových parcel (nově vzniklých dle GP)  č. 3091/3 za č. 3110/2, č. 8161/2 a č. 8157/2 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 21.07.2020
sejmuto: 06.08.2020

Zveřejnění záměru směny pozemkových parcel

Zveřejnění záměru směny pozemkových parcel (nově vzniklých dle GP)  č. 3109/2 za č. 3110/3 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 21.07.2020
sejmuto: 06.08.2020

DSO Pod Bukovou horou

Schválený závěrečný účet za rok 2019

vyvěšeno: 15.07.2020
sejmuto: 30.06.2021

DSO Pod Bukovou horou

Příloha č. 1 ke schválenému závěrečnému účtu DSO PBH – přezkum hospodaření 2019

vyvěšeno: 15.07.2020
sejmuto: 30.06.2021

DSO Pod Bukovou horou

Příloha č. 2 ke schválenému závěrečnému účtu DSO PBH – výkaz FIN 2-12 M 2019

vyvěšeno: 15.07.2020
sejmuto: 30.06.2021

DSO Pod Bukovou horou

DSO PBH rozpočtové opatření č. 1/2020

vyvěšeno: 15.07.2020
sejmuto: 31.03.2021

Městys Dolní Čermná

Řád veřejného pohřebiště městyse Dolní Čermná

 

vyvěšeno: 15.07.2020
sejmuto: 01.08.2020

Městys Dolní Čermná

Řád veřejného pohřebiště městyse Dolní Čermná – Jakubovice

 

vyvěšeno: 15.07.2020
sejmuto: 01.08.2020

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 873/3 v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 15.07.2020
sejmuto: 31.07.2020

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 2758/3 v k.ú Dolní Čermná

vyvěšeno: 15.07.2020
sejmuto: 31.07.2020

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 4130 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 15.07.2020
sejmuto: 31.07.2020

Zveřejnění záměru prodeje pozemkových parcel

Zveřejnění záměru prodeje pozemkových parcel č. 666/1, č. 930 a č. 929/10 v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 15.07.2020
sejmuto: 31.07.2020

Zveřejnění záměru prodeje pozemkových parcel

Zveřejnění záměru prodeje pozemkových parcel č. 2767/6 a č. 2767/4 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 15.07.2020
sejmuto: 31.07.2020

Zveřejnění záměru směny pozemkových parcel

Zveřejnění záměru směny pozemkových parcel (nově vzniklých dle GP) č. 4105/9 a č. 5052 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 15.07.2020
sejmuto: 31.07.2020

Usnesení zastupitelstva městyse ZM - 10

Usnesení zastupitelstva městyse ZM – 10

vyvěšeno: 15.06.2020
sejmuto: 01.07.2020

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 10

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 10

vyvěšeno: 15.06.2020
sejmuto: 01.07.2020

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 11

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 11

vyvěšeno: 11.06.2020
sejmuto: 23.06.2020

Městys Dolní Čermná

Schválený závěrečný účet městyse za rok 2019

vyvěšeno: 09.06.2020
sejmuto: 30.06.2021

Městys Dolní Čermná

Příloha č. 1 ke schválenému závěrečnému účtu městyse – přezkum hospodaření

vyvěšeno: 09.06.2020
sejmuto: 30.06.2021

Městys Dolní Čermná

Příloha č. 2 ke schválenému závěrečnému účtu městyse – výkaz FIN 2-12 M 2019

vyvěšeno: 09.06.2020
sejmuto: 30.06.2021

Městys Dolní Čermná - rozpočtové opatření č. 1/2020

Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu městyse na rok 2020

vyvěšeno: 09.06.2020
sejmuto: 28.02.2021

Zveřejnění směny částí pozemkových parcel

Zveřejnění směny částí pozemkových parcel v k.ú. Dolní Čermná dle přílohy

vyvěšeno: 05.06.2020
sejmuto: 21.06.2020

Úřad městyse Dolní Čermná

Rozhodnutí o prominutí příslušenství místního poplatku za komunální odpad

vyvěšeno: 01.06.2020
sejmuto: 31.12.2020

Úřad městyse Dolní Čermná

Rozhodnutí o prominutí příslušenství místního poplatku ze psů

vyvěšeno: 01.06.2020
sejmuto: 31.12.2020

DSO Pod Bukovou horou

Návrh závěrečného účtu DSO PBH za rok 2019

vyvěšeno: 21.05.2020
sejmuto: 30.06.2020

DSO Pod Bukovou horou

Příloha č. 1 k návrhu závěrečného účtu – DSO PBH přezkum hospodaření 2019

vyvěšeno: 21.05.2020
sejmuto: 30.06.2020

DSO Pod Bukovou horou

Příloha č. 2 k návrhu závěrečného účtu – DSO PBH výkaz FIN 2-12M 2019

vyvěšeno: 21.05.2020
sejmuto: 30.06.2020

VAK Jablonné nad Orlicí

Vyhodnocení kalkulace vodného a stočného za rok 2019

vyvěšeno: 12.05.2020
sejmuto: 12.06.2020

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM -10

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM -10

vyvěšeno: 07.05.2020
sejmuto: 19.05.2020

Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí

Rekonstrukce a dostavba veřejného osvětlení Petrovice, k.ú. Petrovice u Lanškrouna

vyvěšeno: 07.05.2020
sejmuto: 23.05.2020

Městys Dolní Čermná

Návrh závěrečného účtu městyse za rok 2019

vyvěšeno: 29.04.2020
sejmuto: 19.05.2020

Městys Dolní Čermná

Příloha č. 1 k návrhu závěrečného účtu – Zpráva o přezkoumání hospodaření městyse za rok 2019

vyvěšeno: 29.04.2020
sejmuto: 19.05.2020

Městys Dolní Čermná

Příloha č. 2 k návrhu závěrečného účtu – Výkaz FIN 2-12 M

vyvěšeno: 29.04.2020
sejmuto: 19.05.2020

Finanční úřad pro Pardubický kraj

Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí na rok 2020

vyvěšeno: 24.04.2020
sejmuto: 28.05.2020

Schválený rozpočet DSO Pod Bukovou horou na rok 2020

Schválený rozpočet DSO Pod Bukovou horou na rok 2020

vyvěšeno: 15.04.2020
sejmuto: 31.03.2021

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy – kůrovec

vyvěšeno: 08.04.2020
sejmuto: 31.12.2022

Usnesení rady městyse RM - 26

Usnesení rady městyse RM – 26

vyvěšeno: 02.04.2020
sejmuto: 18.04.2020

Usnesení rady městyse RM - 27

Usnesení rady městyse RM – 27

vyvěšeno: 02.04.2020
sejmuto: 18.04.2020

Usnesení rady městyse RM - 28

Usnesení rady městyse RM – 28

vyvěšeno: 02.04.2020
sejmuto: 18.04.2020

Usnesení rady městyse RM - 29

Usnesení rady městyse RM – 29

vyvěšeno: 02.04.2020
sejmuto: 18.04.2020

Usnesení zastupitelstva městyse ZM - 09

Usnesení zastupitelstva městyse ZM – 09

vyvěšeno: 02.04.2020
sejmuto: 18.04.2020

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 09

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 09

vyvěšeno: 02.04.2020
sejmuto: 18.04.2020

Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení

Rekonstrukce a dostavba veřejného osvětlení Petrovice, k.ú. Petrovice u Lanškrouna

vyvěšeno: 30.03.2020
sejmuto: 15.04.2020

Zveřejnění záměru směny pozemkových parcel

Zveřejnění záměru směny nově vzniklé pozemkové parcely č. 8156/2 a pozemkových parcel č. 8163 a č. 8361 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 30.03.2020
sejmuto: 15.04.2020

Zveřejnění záměru směny pozemkových parcel

Zveřejnění záměru směny pozemkové parcely  č. 8158 a nově vzniklé pozemkové parcely č. 8177/1 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 30.03.2020
sejmuto: 15.04.2020

Úřad městyse Dolní Čermná

Oznámení o prodloužení lhůty splatnosti místních poplatků

vyvěšeno: 25.03.2020
sejmuto: 01.06.2020

Státní pozemkový úřad

KoPÚ Verměřovice – oznámení o ustanovení opatrovníka (Obec Verměřovice) osobám neznámého pobytu nebo sídla

vyvěšeno: 23.03.2020
sejmuto: 23.04.2020

Usnesení vlády ČR – NOUZOVÝ STAV (podmínky) 1

vyvěšeno: 13.03.2020
sejmuto: 03.04.2020

Usnesení vlády ČR – NOUZOVÝ STAV (podmínky) 2

vyvěšeno: 13.03.2020
sejmuto: 03.04.2020

Schválený rozpočet městyse Dolní Čermná na rok 2020

vyvěšeno: 12.03.2020
sejmuto: 28.02.2021

Návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Pod Bukovou horou na rok 2020

vyvěšeno: 10.03.2020
sejmuto: 01.04.2020

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

 

 

V Praze dne 6.3.2014                                                                              Ing. Miloslav Vaněk v.r.

generální ředitel

vyvěšeno: 27.02.2020
sejmuto: 31.05.2020

Zveřejnění výroční zprávy

na rok 2019 ohledně poskytování informací podle zák.106/1999

vyvěšeno: 26.02.2020
sejmuto: 31.05.2020

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 9

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 9

vyvěšeno: 12.02.2020
sejmuto: 25.02.2020

Usnesení rady městyse RM - 23

Usnesení rady městyse RM – 23

vyvěšeno: 12.02.2020
sejmuto: 28.02.2020

Usnesení rady městyse RM - 24

Usnesení rady městyse RM – 24

vyvěšeno: 12.02.2020
sejmuto: 28.02.2020

Usnesení rady městyse RM - 25

Usnesení rady městyse RM – 25

vyvěšeno: 12.02.2020
sejmuto: 28.02.2020

Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu

městyse Dolní Čermná na rok 2020

vyvěšeno: 05.02.2020
sejmuto: 25.02.2020

Státní pozemkový úřad

Nabídka pozemků k pronájmu k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 05.02.2020
sejmuto: 05.04.2020

Městys Dolní Čermná

Rozpočtové opatření č. 8/2019

vyvěšeno: 15.01.2020
sejmuto: 29.02.2020

Usnesení zastupitelstva městyse ZM - 08

Usnesení zastupitelstva městyse ZM – 08

vyvěšeno: 14.01.2020
sejmuto: 30.01.2020

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 08

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 08

vyvěšeno: 14.01.2020
sejmuto: 30.01.2020

Zveřejnění záměru prodeje pozemkových parcel

Zveřejnění záměru prodeje pozemkových parcel č. 2343/2 a nově vzniklé č. 4134/2 v k. ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 14.01.2020
sejmuto: 30.01.2020

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí

Chodník v obci Horní Čermná, podél silnice II/311, OU – Konzum

vyvěšeno: 10.01.2020
sejmuto: 27.01.2020

Státní pozemkový úřad

Komplexní pozemková úprava Verměřovice – oznámení o vyložení aktualizovaného soupisu nároků vlastníků

vyvěšeno: 08.01.2020
sejmuto: 24.01.2020

Městský úřad Lanškroun - Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy – odvolání zákazu nakládání s povrchovými vodami  ze všech vodních toků  a z nich napájených vodních ploch v povodí vodních toků Moravská Sázava a Tichá Orlice na území ORP Lanškroun.

vyvěšeno: 02.01.2020
sejmuto: 17.01.2020

Městys Dolní Čermná

Oznámení o zveřejnění pravidel rozpočtového provizoria na rok 2020

vyvěšeno: 20.12.2019
sejmuto: 29.02.2020

DSO Pod Bukovou horou

Oznámení o schválených pravidlech rozpočtového provizoria na roky 2021 – 2023

vyvěšeno: 19.12.2019
sejmuto: 31.03.2020

DSO Pod Bukovou horou

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2023

vyvěšeno: 19.12.2019
sejmuto: 31.12.2022

Krajský úřad Pardubického kraje

Veřejná vyhláška – Rozhodnutí – Chodník „Malův most – betonka“ Dolní Čermná

vyvěšeno: 19.12.2019
sejmuto: 04.01.2020

Městys Dolní Čermná

Rozpočtové opatření č. 7/2019

vyvěšeno: 19.12.2019
sejmuto: 29.02.2020

Městys Dolní Čermná

Obecně závazná vyhláška městyse č. 1/2019, o místním poplatku ze psů

vyvěšeno: 17.12.2019
sejmuto: 02.01.2020

Městys Dolní Čermná

Obecně závazná vyhláška městyse č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

vyvěšeno: 17.12.2019
sejmuto: 02.01.2020

Městys Dolní Čermná

Obecně závazná vyhláška městyse č. 3/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2013

vyvěšeno: 17.12.2019
sejmuto: 02.01.2020

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy – kůrovec

vyvěšeno: 10.12.2019
sejmuto: 31.12.2022

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 8

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 8

vyvěšeno: 05.12.2019
sejmuto: 17.12.2019

Krajský úřad Pardubického kraje - veřejná vyhláška

Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje

vyvěšeno: 04.12.2019
sejmuto: 20.12.2019

Usnesení rady městyse RM - 21

Usnesení rady městyse RM – 21

vyvěšeno: 04.12.2019
sejmuto: 20.12.2019

Usnesení rady městyse RM - 22

Usnesení rady městyse RM – 22

vyvěšeno: 04.12.2019
sejmuto: 20.12.2019

Usnesení zastupitelstva městyse ZM - 07

Usnesení zastupitelstva městyse ZM – 07

vyvěšeno: 04.12.2019
sejmuto: 20.12.2019

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 07

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 07

vyvěšeno: 04.12.2019
sejmuto: 20.12.2019

Zveřejnění záměru prodeje pozemkových parcel

Zveřejnění záměru prodeje pozemkových parcel č. 587/2 a č. 664/1 v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 28.11.2019
sejmuto: 14.12.2019

Oznámení o zahájení územního řízení

Chodník v obci Horní Čermná, podél silnice II/311, OU – Konzum

vyvěšeno: 27.11.2019
sejmuto: 13.12.2019

Dotační program

na podporu aktivit dětí a mládeže na rok 2020 včetně příloh

vyvěšeno: 25.11.2019
sejmuto: 30.04.2020

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Rozpočtová změna č. 1 – 2019

vyvěšeno: 20.11.2019
sejmuto: 31.03.2020

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 – 2023

vyvěšeno: 20.11.2019
sejmuto: 20.12.2019

Městský úřad Lanškroun - Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy – dopravní značení

vyvěšeno: 18.11.2019
sejmuto: 04.12.2019

Zveřejnění záměru propachtování části pozemkové parcely

Zveřejnění záměru propachtování části pozemkové parcely č. 39 – trvalý travní porost v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 13.11.2019
sejmuto: 29.11.2019

Zveřejnění záměru propachtování pozemku

Zveřejnění záměru propachtování pozemku č. 53 – trvalý travní porost v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 13.11.2019
sejmuto: 29.11.2019

Státní pozemkový úřad

Nabídka pozemků k pronájmu k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 06.11.2019
sejmuto: 06.01.2020

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 07

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 07

vyvěšeno: 31.10.2019
sejmuto: 12.11.2019

Usnesení rady městyse RM - 18

Usnesení rady městyse RM – 18

vyvěšeno: 22.10.2019
sejmuto: 07.11.2019

Usnesení rady městyse RM - 19

Usnesení rady městyse RM – 19

vyvěšeno: 22.10.2019
sejmuto: 07.11.2019

Usnesení rady městyse RM - 20

Usnesení rady městyse RM – 20

vyvěšeno: 22.10.2019
sejmuto: 07.11.2019

Usnesení zastupitelstva městyse ZM - 06

Usnesení zastupitelstva městyse ZM – 06

vyvěšeno: 22.10.2019
sejmuto: 07.11.2019

Veřejnoprávní smlouva

Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

vyvěšeno: 22.10.2019
sejmuto: 07.11.2019

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 06

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 06

vyvěšeno: 22.10.2019
sejmuto: 07.11.2019

Rozpočtová změna č. 6

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2019

vyvěšeno: 18.10.2019
sejmuto: 29.02.2020

Zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parcely

Zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parcely 8323 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 10.10.2019
sejmuto: 26.10.2019

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 4184/2 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 10.10.2019
sejmuto: 26.10.2019

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 3216/49 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 10.10.2019
sejmuto: 26.10.2019

Zveřejnění záměru směny pozemků

Zveřejnění záměru směny pozemků v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 10.10.2019
sejmuto: 26.10.2019

Veřejnoprávní smlouva

Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

vyvěšeno: 07.10.2019
sejmuto: 23.10.2019

Rozpočtová změna č. 5

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2019

vyvěšeno: 01.10.2019
sejmuto: 29.02.2020

Zveřejnění záměru pachtu nemovitosti

Zveřejnění záměru pachtu budovy – restaurace čp. 244 v k. ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 01.10.2019
sejmuto: 17.10.2019

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 6

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 6

vyvěšeno: 12.09.2019
sejmuto: 24.09.2019

Pardubický kraj

Informace o vyhlášení  5. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

vyvěšeno: 11.09.2019
sejmuto: 31.10.2020

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy – kůrovec – kalamitní poškození lesního porostu

vyvěšeno: 09.09.2019
sejmuto: 10.10.2019

Usnesení rady městyse RM - 16

Usnesení rady městyse RM – 16

vyvěšeno: 09.09.2019
sejmuto: 25.09.2019

Usnesení rady městyse RM - 17

Usnesení rady městyse RM – 17

vyvěšeno: 09.09.2019
sejmuto: 25.09.2019

Městský úřad Lanškroun

Veřejná vyhláška

vyvěšeno: 02.09.2019
sejmuto: 18.09.2019

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

V Praze dne 6.3.2014

Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel

vyvěšeno: 02.09.2019
sejmuto: 02.12.2019

Rozpočtová změna č. 4

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2019

vyvěšeno: 22.08.2019
sejmuto: 29.02.2020

Usnesení rady městyse RM-13

Usnesení rady městyse RM-13

vyvěšeno: 08.08.2019
sejmuto: 24.08.2019

Usnesení rady městyse RM-14

Usnesení rady městyse RM-14

vyvěšeno: 08.08.2019
sejmuto: 24.08.2019

Usnesení rady městyse RM-15

Usnesení rady městyse RM-15

vyvěšeno: 08.08.2019
sejmuto: 24.08.2019

Státní pozemkový úřad

Nabídka pozemku k pronájmu k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 07.08.2019
sejmuto: 07.10.2019

Rozpočtová změna č. 3

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2019

vyvěšeno: 06.08.2019
sejmuto: 29.02.2020

Městský úřad Lanškroun - veřejná vyhláška

Zákaz nakládání s povrchovými vodami, jejich odběr ze všech vodních toků v povodí vodních toků Moravská Sázava a Tichá Orlice na území ORP Lanškroun

vyvěšeno: 25.07.2019
sejmuto: 31.12.2019

Městský úřad Lanškroun - Odbor stavební úřad

Vyrozumění a výzva – vyjádření k odvolání

vyvěšeno: 24.07.2019
sejmuto: 09.08.2019

Usnesení zastupitelstva městyse ZM-05

Usnesení zastupitelstva městyse ZM-05

vyvěšeno: 24.07.2019
sejmuto: 09.08.2019

Zápis z jednání zastupitelstva ZM-05

Zápis z jednání zastupitelstva ZM-05

vyvěšeno: 24.07.2019
sejmuto: 09.08.2019

Zveřejnění záměru prodeje pozemkových parcel

– pozemkové parcely č. 2343/2 a části pozemkové parcely č. 4134 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 16.07.2019
sejmuto: 01.08.2019

DSO Pod Bukovou horou

Schválený závěrečný účet za rok 2018

vyvěšeno: 27.06.2019
sejmuto: 30.06.2020

DSO Pod Bukovou horou

Příloha č. 1 ke schválenému závěrečnému účtu DSO PBH – přezkum hospodaření 2018

vyvěšeno: 27.06.2019
sejmuto: 30.06.2020

DSO Pod Bukovou horou

Příloha č. 2 ke schválenému závěrečnému účtu DSO PBH – výkaz FIN 2-12 M 2018

vyvěšeno: 27.06.2019
sejmuto: 30.06.2020

Městys Dolní Čermná

Schválený závěrečný účet městyse za rok 2018

vyvěšeno: 27.06.2019
sejmuto: 30.06.2020

Městys Dolní Čermná

Příloha č. 1 ke schválenému závěrečnému účetu městyse – přezkum hospodaření

vyvěšeno: 27.06.2019
sejmuto: 30.06.2020

Městys Dolní Čermná

Příloha č. 2 ke schválenému závěrečnému účetu městyse – výkaz FIN 2-12 M 2018

vyvěšeno: 27.06.2019
sejmuto: 30.06.2020

Rozpočtová změna č. 2

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2019

vyvěšeno: 27.06.2019
sejmuto: 29.02.2020

Krajský úřad Pardubického kraje

Veřejná vyhláška – Oznámení o vydání – Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje

vyvěšeno: 19.06.2019
sejmuto: 05.07.2019

Městský úřad Lanškroun

Rozhodnutí – společné povolení „Chodník Malův most – betonka Dolní Čermná“

vyvěšeno: 18.06.2019
sejmuto: 04.07.2019

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - KUK

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – KUK

vyvěšeno: 13.06.2019
sejmuto: 30.06.2022

Rozpočtová změna č. 1

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2019

vyvěšeno: 12.06.2019
sejmuto: 29.02.2020

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 5

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 5

vyvěšeno: 10.06.2019
sejmuto: 20.06.2019

VAK Jablonné nad Orlicí

Vyhodnocení kalkulace vodného a stočného za rok 2018

vyvěšeno: 04.06.2019
sejmuto: 05.07.2019

Usnesení rady městyse RM-11

Usnesení rady městyse RM-11

vyvěšeno: 03.06.2019
sejmuto: 19.06.2019

Usnesení rady městyse RM-12

Usnesení rady městyse RM-12

vyvěšeno: 03.06.2019
sejmuto: 19.06.2019

Usnesení rady městyse RM-09

Usnesení rady městyse RM-09

vyvěšeno: 30.05.2019
sejmuto: 15.06.2019

Usnesení rady městyse RM-10

Usnesení rady městyse RM-10

vyvěšeno: 30.05.2019
sejmuto: 15.06.2019

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 1190/2 dle GP, k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 20.05.2019
sejmuto: 05.06.2019

DSO Pod Bukovou horou

Návrh závěrečného účtu DSO BPH za rok 2018

vyvěšeno: 16.05.2019
sejmuto: 30.06.2019

DSO Pod Bukovou horou

Příloha č. 1 k návrhu závěrečného účtu – DSO PBH přezkum hospodaření 2018

vyvěšeno: 16.05.2019
sejmuto: 30.06.2019

DSO Pod Bukovou horou

Příloha č. 2 k návrhu závěrečného účtu – DSO PBH výkaz FIN 2-12M 2018

vyvěšeno: 16.05.2019
sejmuto: 30.06.2019

Městys Dolní Čermná

Návrh závěrečného účtu městyse za rok 2018

vyvěšeno: 16.05.2019
sejmuto: 20.06.2019

Městys Dolní Čermná

Příloha č. 1 k návrhu závěrečného účtu – Zpráva o přezkoumání hospodaření městyse za rok 2018

vyvěšeno: 16.05.2019
sejmuto: 20.06.2019

Městys Dolní Čermná

Příloha č. 2 k návrhu závěrečného účtu – Výkaz FIN 2-12 M

vyvěšeno: 16.05.2019
sejmuto: 20.06.2019

Usnesení zastupitelstva městyse ZM-04

Usnesení zastupitelstva městyse ZM-04

vyvěšeno: 13.05.2019
sejmuto: 29.05.2019

Zápis z jednání zastupitelstva ZM-04

Zápis z jednání zastupitelstva ZM-04

vyvěšeno: 13.05.2019
sejmuto: 29.05.2019

Státní pozemkový úřad

Nabídka pozemků k pronájmu

vyvěšeno: 06.05.2019
sejmuto: 02.07.2019

Městský úřad Lanškroun

Seznámení s podklady rozhodnutí – stavba Malův most – betonka.

vyvěšeno: 30.04.2019
sejmuto: 15.05.2019

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu DSO Pod Bukovou horou na rok 2019

vyvěšeno: 25.04.2019
sejmuto: 31.03.2020

Oznámení voličům o době a místu konání voleb

do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. května 2019

vyvěšeno: 25.04.2019
sejmuto: 27.05.2019

Finanční úřad pro Pardubický kraj

Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí na rok 2019

vyvěšeno: 24.04.2019
sejmuto: 28.05.2019

Městský úřad Lanškroun - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

vyvěšeno: 23.04.2019
sejmuto: 09.05.2019

Oznámení o svolání prvního zasedání

okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019

vyvěšeno: 23.04.2019
sejmuto: 27.05.2019

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy – kůrovec

vyvěšeno: 08.04.2019
sejmuto: 31.12.2022

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 4

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 4

vyvěšeno: 04.04.2019
sejmuto: 16.04.2019

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků

v městysi Dolní Čermná pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019

vyvěšeno: 03.04.2019
sejmuto: 26.05.2019

Zveřejnění záměru propachtování pozemků

Zveřejnění záměru propachtování pozemkové parcely č. 8181 a částí pozemkové parcely č. 8179 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 01.04.2019
sejmuto: 17.04.2019

Zveřejnění záměru pachtu nemovitosti

zveřejnění záměru pachtu budovy – restaurace čp. 244 v k. ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 29.03.2019
sejmuto: 16.04.2019

Usnesení rady městyse RM - 07

Usnesení rady městyse RM – 07

vyvěšeno: 22.03.2019
sejmuto: 07.04.2019

Usnesení rady městyse RM - 08

Usnesení rady městyse RM – 08

vyvěšeno: 22.03.2019
sejmuto: 07.04.2019

Usnesení rady městyse RM-05

Usnesení rady městyse RM-05

vyvěšeno: 19.03.2019
sejmuto: 04.04.2019

Usnesení rady městyse RM-06

Usnesení rady městyse RM-06

vyvěšeno: 19.03.2019
sejmuto: 04.04.2019

Usnesení zastupitelstva městyse ZM-03

Usnesení zastupitelstva městyse ZM-03

vyvěšeno: 19.03.2019
sejmuto: 04.04.2019

Zápis z jednání zastupitelstva ZM-03

Zápis z jednání zastupitelstva ZM-03

vyvěšeno: 19.03.2019
sejmuto: 04.04.2019

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 47/1 v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 14.03.2019
sejmuto: 30.03.2019

Zveřejnění záměru prodeje pozemků

Zveřejnění záměru prodeje pozemků ppč. 29/4, ppč. 29/5, ppč. 32/1, ppč. 32/5, ppč. 32/6, ppč. 941/2 a ppč. 941/7 v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 14.03.2019
sejmuto: 30.03.2019

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu

městyse Dolní Čermná na rok 2019

vyvěšeno: 13.03.2019
sejmuto: 29.02.2020

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu DSO Pod Bukovou horou na rok 2019

vyvěšeno: 07.03.2019
sejmuto: 07.04.2019

Zveřejnění záměru propachtování pozemků

Zveřejnění záměru propachtování pozemků ppč. 8157, ppč. 8159 a ppč. 8160 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 28.02.2019
sejmuto: 16.03.2019

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

V Praze dne 6.3.2014

Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel

 

vyvěšeno: 25.02.2019
sejmuto: 25.05.2019

Městys Dolní Čermná

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018

vyvěšeno: 20.02.2019
sejmuto: 31.05.2019

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 3

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 3

vyvěšeno: 13.02.2019
sejmuto: 26.02.2019

Usnesení rady městyse RM - 3

Usnesení rady městyse RM – 3

vyvěšeno: 12.02.2019
sejmuto: 28.02.2019

Usnesení rady městyse RM - 4

Usnesení rady městyse RM – 4

vyvěšeno: 12.02.2019
sejmuto: 28.02.2019

Městský úřad Lanškroun

Oznámení zahájení společného řízení – Chodník „Malův most – betonka“ Dolní Čermná

vyvěšeno: 07.02.2019
sejmuto: 23.02.2019

Zveřejnění záměru propachtování pozemku

Zveřejnění záměru propachtování pozemku č. 8161 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 07.02.2019
sejmuto: 23.02.2019

Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu

městyse Dolní Čermná na rok 2019

vyvěšeno: 06.02.2019
sejmuto: 26.02.2019

Městský úřad Lanškroun - Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

vyvěšeno: 30.01.2019
sejmuto: 15.02.2019

Rozpočtová změna č. 6

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2018

vyvěšeno: 18.01.2019
sejmuto: 28.02.2019

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v čp. 234 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 18.01.2019
sejmuto: 03.02.2019

Zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parcely

Zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parcely č. 1190 v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 16.01.2019
sejmuto: 01.02.2019

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 4106/48 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 16.01.2019
sejmuto: 01.02.2019

Usnesení rady městyse RM - 01

Usnesení rady městyse RM – 01

vyvěšeno: 15.01.2019
sejmuto: 31.01.2019

Usnesení rady městyse RM - 02

Usnesení rady městyse RM – 02

vyvěšeno: 15.01.2019
sejmuto: 31.01.2019

Usnesení zastupitelstva městyse ZM - 02

Usnesení zastupitelstva městyse ZM – 02

vyvěšeno: 15.01.2019
sejmuto: 31.01.2019

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 02

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 02

vyvěšeno: 15.01.2019
sejmuto: 31.01.2019

DSO Pod Bukovou horou

Pravidla rozpočtového provizoria r. 2019

vyvěšeno: 07.01.2019
sejmuto: 07.04.2019

Pravidla rozpočtového provizoria na r. 2019 městys

Městys Dolní Čermná

vyvěšeno: 07.01.2019
sejmuto: 28.02.2019

Střednědobý výhled rozpočtu městyse 2020 - 2022

Městys Dolní Čermná

vyvěšeno: 07.01.2019
sejmuto: 31.12.2020

Městský úřad Lanškroun - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy – odvolání zákazu nakládání s povrchovými vodami

vyvěšeno: 03.01.2019
sejmuto: 18.01.2019

Městský úřad Lanškroun - veřejná vyhláška

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

vyvěšeno: 18.12.2018
sejmuto: 03.01.2019

Dotační program

na podporu aktivit dětí a mládeže na rok 2019 včetně příloh

vyvěšeno: 17.12.2018
sejmuto: 31.05.2019

Obecně závazná vyhláška č. 3/2018

o stanovení systému sběru odpadů

vyvěšeno: 17.12.2018
sejmuto: 02.01.2019

Rozpočtová změna č. 5

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2018

vyvěšeno: 14.12.2018
sejmuto: 28.02.2019

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 2

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 2

vyvěšeno: 05.12.2018
sejmuto: 15.12.2018

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městyse na r. 2020 - 2022

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu městyse na r. 2020 – 2022

vyvěšeno: 28.11.2018
sejmuto: 15.12.2018

Usnesení rady městyse RM - 72

Usnesení rady městyse RM – 72

vyvěšeno: 19.11.2018
sejmuto: 05.12.2018

Usnesení rady městyse RM - 73

Usnesení rady městyse RM – 73

vyvěšeno: 19.11.2018
sejmuto: 05.12.2018

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 1

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 1

vyvěšeno: 19.11.2018
sejmuto: 05.12.2018

Státní pozemkový úřad

Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ na části k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 07.11.2018
sejmuto: 23.11.2018

Usnesení ustavujícího zastupitelstva ZM - 1

Usnesení ustavujícího zastupitelstva ZM – 1

vyvěšeno: 07.11.2018
sejmuto: 05.12.2018

Rozpočtová změna č. 4

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2018

vyvěšeno: 06.11.2018
sejmuto: 28.02.2019

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Půdní vestavba objektu základní školy v Dolní Čermné

vyvěšeno: 31.10.2018
sejmuto: 16.11.2018

DSO Pod Bukovou horou - rozpočtová změna č. 1/2018

DSO Pod Bukovou horou – rozpočtová změna č. 1/2018

vyvěšeno: 30.10.2018
sejmuto: 07.04.2019

Pozvánka na ustavující zastupitelstvo ZM - 1

Pozvánka na ustavující zastupitelstvo ZM – 1

vyvěšeno: 23.10.2018
sejmuto: 01.11.2018

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

„Půdní vestavba objektu základní školy v Dolní Čermné“

vyvěšeno: 18.10.2018
sejmuto: 29.10.2018

Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby

stavba IE-12-2006331 – Petrovice u LA, rekonstrukce, celá obec

vyvěšeno: 18.10.2018
sejmuto: 06.11.2018

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 2760/6 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 12.10.2018
sejmuto: 29.10.2018

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 26

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 26

vyvěšeno: 10.10.2018
sejmuto: 26.10.2018

Zápis o výsledku voleb

do zastupitelstva městyse Dolní Čermná

vyvěšeno: 06.10.2018
sejmuto: 22.10.2018

Usnesení rady městyse RM - 71

Usnesení rady městyse RM – 71

vyvěšeno: 04.10.2018
sejmuto: 20.10.2018

Městský úřad Lanškroun - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

vyvěšeno: 26.09.2018
sejmuto: 12.10.2018

Pardubický kraj

Záměr kraje  – bezúplatný převod pozemků v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 18.09.2018
sejmuto: 19.10.2018

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 26

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 26

vyvěšeno: 13.09.2018
sejmuto: 25.09.2018

Usnesení rady městyse RM - 69

Usnesení rady městyse RM – 69

vyvěšeno: 13.09.2018
sejmuto: 29.09.2018

Usnesení rady městyse RM - 70

Usnesení rady městyse RM – 70

vyvěšeno: 13.09.2018
sejmuto: 29.09.2018

Oznámení voličům o době a místu konání voleb

do zastupitelstva městyse Dolní Čermná ve dnech 5. a 6. října 2018

vyvěšeno: 12.09.2018
sejmuto: 08.10.2018

Pardubický kraj

Informace o vyhlášení 4. výzvy na kotlíkové dotce v Pardubickém kraji

vyvěšeno: 07.09.2018
sejmuto: 11.12.2018

Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení

IE-12-2006331 – Petrovice u La, rekonstrukce, celá obec

vyvěšeno: 05.09.2018
sejmuto: 25.09.2018

Rozpočtová změna č. 3

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2018

vyvěšeno: 04.09.2018
sejmuto: 28.02.2019

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 491/4 v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 04.09.2018
sejmuto: 20.09.2018

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí

pro volby do zastupitelstva městyse Dolní Čermná konaných ve dnech 5. a 6. října 2018

vyvěšeno: 03.09.2018
sejmuto: 08.10.2018

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

V Praze dne 6.3.2014

Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel

vyvěšeno: 03.09.2018
sejmuto: 03.12.2018

Státní pozemkový úřad

Oznámení o vyložení návrhu změn map BPEJ v k.ú. Dolní Čermná (ppč. 8217 a ppč. 8093)

vyvěšeno: 30.08.2018
sejmuto: 02.10.2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Chodník – ppč. 3298/4 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 16.08.2018
sejmuto: 03.09.2018

Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků

volebním stranám pro volby do zastupitelstva městyse Dolní Čermná ve dnech 5. a 6. října 2018

vyvěšeno: 13.08.2018
sejmuto: 08.10.2018

Zveřejnění záměru městyse

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v čp. 76,101 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 13.08.2018
sejmuto: 29.08.2018

Usnesení rady městyse RM - 68

Usnesení rady městyse RM – 68

vyvěšeno: 10.08.2018
sejmuto: 26.08.2018

Zveřejnění záměru městyse

Budoucí vklad nemovitého majetku do a.s.

vyvěšeno: 10.08.2018
sejmuto: 31.08.2018

Zveřejnění záměru městyse

Budoucí vklad – příloha a)

vyvěšeno: 10.08.2018
sejmuto: 31.08.2018

Zveřejnění záměru městyse

Budoucí vklad – příloha b)

vyvěšeno: 10.08.2018
sejmuto: 31.08.2018

Zveřejnění záměru městyse

Budoucí vklad – příloha c)

vyvěšeno: 10.08.2018
sejmuto: 31.08.2018

Rozpočtová změna č. 2

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2018

vyvěšeno: 08.08.2018
sejmuto: 28.02.2019

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

„Chodník na pozemcích č. 3298/4, č. 3298/6, č. 3298/30 a č. 3298/33 v k.ú. Dolní Čermná“

vyvěšeno: 03.08.2018
sejmuto: 14.08.2018

Usnesení rady městyse RM - 67

Usnesení rady městyse RM – 67

vyvěšeno: 26.07.2018
sejmuto: 11.08.2018

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 25

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 25

vyvěšeno: 20.07.2018
sejmuto: 05.08.2018

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Schválený závěrečný účet za rok 2017

vyvěšeno: 16.07.2018
sejmuto: 30.06.2019

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Příloha č. 1  ke schválenému závěrečnému účtu – přezkum hospodaření

vyvěšeno: 16.07.2018
sejmuto: 30.06.2019

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Příloha č. 2 ke schválenému závěrečnému účtu – výkaz FIN 2-12 M 2017

vyvěšeno: 16.07.2018
sejmuto: 30.06.2019

Státní pozemkový úřad

Komplexní pozemková úprava Verměřovice – oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků, lhůta k uplatnění námitek

vyvěšeno: 27.06.2018
sejmuto: 13.07.2018

Městys Dolní Čermná

Schválený závěrečný účet městyse za rok 2017

vyvěšeno: 25.06.2018
sejmuto: 30.06.2019

Městys Dolní Čermná

Příloha č.1 ke schválenému závěrečnému účtu městyse – přezkum hospodaření

vyvěšeno: 25.06.2018
sejmuto: 30.06.2019

Městys Dolní Čermná

Příloha č. 2 ke schválenému závěrečnému účtu městyse – výkaz FIN 2-12M 2017

vyvěšeno: 25.06.2018
sejmuto: 30.06.2019

Rozpočtová změna č. 1

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2018

vyvěšeno: 25.06.2018
sejmuto: 28.02.2019

Městský úřad Lanškroun - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

vyvěšeno: 15.06.2018
sejmuto: 01.07.2018

Státní pozemkový úřad

Zahájení aktualizace BPEJ na části katastrálního území Dolní Čermná

vyvěšeno: 15.06.2018
sejmuto: 01.07.2018

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 25

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 25

vyvěšeno: 07.06.2018
sejmuto: 19.06.2018

Exekutorský úřad Brno - město

Usnesení o provedení elektronické dražby

vyvěšeno: 04.06.2018
sejmuto: 20.07.2018

Městský úřad Lanškroun - opatření obecné povahy

Zákaz nakládání s povrchovými vodami, jejich odběr ze všech vodních toků v povodí vodních toků Moravská Sázava a Tichá Orlice na území ORP Lanškroun.

vyvěšeno: 04.06.2018
sejmuto: 03.01.2019

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Dílna na drcení plastů, st.p.č. 845, p.p.č. 5037, 3002/2 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 01.06.2018
sejmuto: 11.06.2018

Usnesení rady městyse RM - 65

Usnesení rady městyse RM – 65

vyvěšeno: 01.06.2018
sejmuto: 17.06.2018

Usnesení rady městyse RM - 66

Usnesení rady městyse RM – 66

vyvěšeno: 01.06.2018
sejmuto: 17.06.2018

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 24

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 24

vyvěšeno: 31.05.2018
sejmuto: 16.06.2018

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Jitřenka

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Jitřenka

vyvěšeno: 29.05.2018
sejmuto: 30.06.2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - KUK

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – KUK

vyvěšeno: 29.05.2018
sejmuto: 30.06.2021

DSO Pod Bukovou horou

Návrh závěrečného účtu DSO PBH za rok 2017

vyvěšeno: 22.05.2018
sejmuto: 24.06.2018

DSO Pod Bukovou horou

Příloha č. 1 k návrhu závěrečného účtu – DSO PBH přezkum hospodaření 2017

vyvěšeno: 22.05.2018
sejmuto: 24.06.2018

DSO Pod Bukovou horou

Příloha č. 2 k návrhu závěrečného účtu – DSO PBH výkaz FIN 2 – 12M 2017

vyvěšeno: 22.05.2018
sejmuto: 24.06.2018

Městys Dolní Čermná

Návrh závěrečného účtu za rok 2017

vyvěšeno: 22.05.2018
sejmuto: 19.06.2018

Městys Dolní Čermná

Příloha č. 1 k návrhu závěrečného účtu – Zpráva o přezkoumání hospodaření městyse

vyvěšeno: 22.05.2018
sejmuto: 19.06.2018

Městys Dolní Čermná

Příloha č. 2 k návrhu závěrečného účtu – Výkaz FIN 2 – 12M

vyvěšeno: 22.05.2018
sejmuto: 19.06.2018

Zveřejnění záměru prodeje pozemkových parcel

Zveřejnění záměru prodeje pozemkových parcel č. 438 a č. 369 v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 16.05.2018
sejmuto: 01.06.2018

Zveřejnění záměru prodeje pozemkových parcel

Zveřejnění záměru prodeje pozemkových parcel č. 8017/2, č. 8017/3 a č. 8017/4 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 16.05.2018
sejmuto: 01.06.2018

Zveřejnění záměru směny pozemkových parcel

Zveřejnění záměru směny pozemkových parcel v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 16.05.2018
sejmuto: 01.06.2018

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v čp. 230 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 09.05.2018
sejmuto: 01.06.2018

Usnesení rady městyse RM - 63

Usnesení rady městyse RM – 63

vyvěšeno: 03.05.2018
sejmuto: 19.05.2018

Usnesení rady městyse RM - 64

Usnesení rady městyse RM – 64

vyvěšeno: 03.05.2018
sejmuto: 19.05.2018

VAK Jablonné nad Orlicí

Vyhodnocení kalkulace stočného – obec Horní a Dolní Čermná

vyvěšeno: 02.05.2018
sejmuto: 02.06.2018

VAK Jablonné nad Orlicí

Vyhodnocení kalkulace vodného a stočného za rok 2017

vyvěšeno: 02.05.2018
sejmuto: 02.06.2018

Finanční úřad pro Pardubický kraj

Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí na rok 2018

vyvěšeno: 23.04.2018
sejmuto: 29.05.2018

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 24

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 24

vyvěšeno: 23.04.2018
sejmuto: 04.05.2018

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Schválený rozpočet DSO PBH 2018

vyvěšeno: 16.04.2018
sejmuto: 07.04.2019

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu DSO Pod Bukovou horou na rok 2018

vyvěšeno: 14.03.2018
sejmuto: 31.03.2018

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 23

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 23

vyvěšeno: 14.03.2018
sejmuto: 30.03.2018

Zveřejnění záměru prodeje pozemků

Zveřejnění záměru prodeje pozemků v katastrálním území Dolní Čermná

vyvěšeno: 14.03.2018
sejmuto: 30.03.2018

Usnesení rady městyse RM-61

Usnesení rady městyse RM-61

vyvěšeno: 12.03.2018
sejmuto: 28.03.2018

Usnesení rady městyse RM-62

Usnesení rady městyse RM-62

vyvěšeno: 12.03.2018
sejmuto: 28.03.2018

Městys Dolní Čermná

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 – stanovení systému sběru odpadů

vyvěšeno: 06.03.2018
sejmuto: 22.03.2018

Městys Dolní Čermná

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 – společný školský obvod ZŠ

vyvěšeno: 06.03.2018
sejmuto: 22.03.2018

Oznámení o zveřejnění rozpočtu

městyse Dolní Čermná na rok 2018

vyvěšeno: 05.03.2018
sejmuto: 28.02.2019

Městys Dolní Čermná

Výroční zpráva – poskytování informací 2017

vyvěšeno: 26.02.2018
sejmuto: 30.04.2018

Krajský úřad Pardubického kraje

Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – bobr evropský

vyvěšeno: 23.02.2018
sejmuto: 11.03.2018

Výzva občanům

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

 

 

V Praze dne 6.3.2014

Ing. Miloslav Vaněk   v.r.                                                                                                             generální ředitel

vyvěšeno: 23.02.2018
sejmuto: 23.05.2018

Městský úřad Lanškroun

Veřejná vyhláška – Oznámení projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Dolní Čermná v uplynulém období 12/2013 – 12/2017

vyvěšeno: 14.02.2018
sejmuto: 17.03.2018

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 23

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 23

vyvěšeno: 14.02.2018
sejmuto: 27.02.2018

Rozhodnutí o umístění stavby

Infrastruktura lokality 23 – BV   V Oboře, k.ú. Horní Čermná

vyvěšeno: 09.02.2018
sejmuto: 27.02.2018

Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu

městyse Dolní Čermná na rok 2018

vyvěšeno: 08.02.2018
sejmuto: 27.02.2018

Usnesení rady městyse RM - 59

Usnesení rady městyse RM – 59

vyvěšeno: 02.02.2018
sejmuto: 18.02.2018

Usnesení rady městyse RM - 60

Usnesení rady městyse RM – 60

vyvěšeno: 02.02.2018
sejmuto: 18.02.2018

Krajský úřad Pardubického kraje

Veřejná vyhláška – Návrh zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje Pardubického kraje

vyvěšeno: 01.02.2018
sejmuto: 05.03.2018

Informace voličům o době a místě konání II.kola

volby prezidenta České republiky ve dnech 26. a 27. 1. 2018 v Městysi Dolní Čermná

vyvěšeno: 19.01.2018
sejmuto: 29.01.2018

Rozpočtová změna č. 11

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2017

vyvěšeno: 19.01.2018
sejmuto: 28.02.2018

Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby

Čermná, Dolní Čermná, rekonstrukce úpravy koryta (toku), ř. km 2,100 – 4,150

vyvěšeno: 19.01.2018
sejmuto: 06.02.2018

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 21

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 21

vyvěšeno: 19.01.2018
sejmuto: 04.02.2018

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 22

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 22

vyvěšeno: 19.01.2018
sejmuto: 04.02.2018

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018

vyvěšeno: 15.01.2018
sejmuto: 31.03.2018

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 – 2021

vyvěšeno: 15.01.2018
sejmuto: 31.12.2019

Zveřejnění záměru propachtování pozemků

Zveřejnění záměru propachtování pozemků v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 15.01.2018
sejmuto: 31.01.2018

Oznámení zahájení územního řízení Horní Čermná

  • Infrastruktura lokality 23-BV  V Oboře, kú. Horní Čermná ppč.698/2, 4306
vyvěšeno: 28.12.2017
sejmuto: 16.01.2018

Usnesení rady městyse RM - 57

Usnesení rady městyse RM – 57

vyvěšeno: 27.12.2017
sejmuto: 12.01.2018

Usnesení rady městyse RM - 58

Usnesení rady městyse RM – 58

vyvěšeno: 27.12.2017
sejmuto: 12.01.2018

Oznámení o zveřejnění pravidel rozpočtového provizoria

Městyse Dolní Čermná na rok 2018

vyvěšeno: 20.12.2017
sejmuto: 28.02.2018

Rozpočtová změna č. 10

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2017

vyvěšeno: 20.12.2017
sejmuto: 28.02.2018

Rozpočtová změna č. 9

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2017

vyvěšeno: 20.12.2017
sejmuto: 28.02.2018

Informace voličům o době a místě konání volby

prezidenta České republiky ve dnech 12. a 13. ledna 2018 v Městysi Dolní Čermná

vyvěšeno: 19.12.2017
sejmuto: 29.01.2018

Krajský úřad Pardubického kraje

Veřejná vyhláška – Návrh opatření obecné povahy – bobr evropský

vyvěšeno: 18.12.2017
sejmuto: 03.01.2018

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

volebního okrsku č. 1 a okrsku č. 2 městyse Dolní Čermná pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018)

 

vyvěšeno: 11.12.2017
sejmuto: 29.01.2018

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 20

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 20

vyvěšeno: 08.12.2017
sejmuto: 27.12.2017

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2018 – 2021

vyvěšeno: 06.12.2017
sejmuto: 22.12.2017

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 22

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 22

vyvěšeno: 06.12.2017
sejmuto: 16.12.2017

Stavební úřad Dolní Čermná

Veřejná vyhláška – Oznámení zahájení územního řízení na stavbu „Čermná, Dolní Čermná, rekonstrukce úpravy koryta“

vyvěšeno: 06.12.2017
sejmuto: 22.12.2017

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v čp. 230 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 06.12.2017
sejmuto: 22.12.2017

Zveřejnění záměru směny pozemků

Zveřejnění záměru směny pozemků č. 8264, č. 8283 a č. 3298/34 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 06.12.2017
sejmuto: 22.12.2017

Rozpočtová změna č. 8

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2017

vyvěšeno: 05.12.2017
sejmuto: 28.02.2018

Zveřejnění záměru prodeje částí pozemku

Zveřejnění záměru prodeje částí pozemku č. 8017 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 30.11.2017
sejmuto: 16.12.2017

Zveřejnění záměru propachtování pozemků

Zveřejnění záměru propachtování pozemků v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 30.11.2017
sejmuto: 16.12.2017

Dotační program

na podporu aktivit dětí a mládeže na rok 2018 včetně příloh

vyvěšeno: 29.11.2017
sejmuto: 30.04.2018

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko

Nárvh střednědobého výhledu rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko na roky 2018 – 2021

vyvěšeno: 27.11.2017
sejmuto: 14.12.2017

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v městysi Dolní Čermná pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (případně II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018)

vyvěšeno: 24.11.2017
sejmuto: 29.01.2018

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 21.

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 21.

vyvěšeno: 15.11.2017
sejmuto: 23.11.2017

Rozpočtová změna č. 7

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2017

vyvěšeno: 15.11.2017
sejmuto: 28.02.2018

Usnesení rady městyse RM - 55

Usnesení rady městyse RM – 55

vyvěšeno: 08.11.2017
sejmuto: 24.11.2017

Usnesení rady městyse RM - 56

Usnesení rady městyse RM – 56

vyvěšeno: 08.11.2017
sejmuto: 24.11.2017

Městský úřad Lanškroun - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

vyvěšeno: 07.11.2017
sejmuto: 23.11.2017

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy – nařízení vlastníkům lesů zpracování nahodilých těžeb

vyvěšeno: 07.11.2017
sejmuto: 23.11.2017

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 20

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 20

vyvěšeno: 02.11.2017
sejmuto: 14.11.2017

Rozpočtová změna č. 6

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2017

vyvěšeno: 25.10.2017
sejmuto: 28.02.2018

Exekutorský úřad Přerov

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci – 3. kolo

vyvěšeno: 23.10.2017
sejmuto: 14.12.2017

Zápis z jednání zastupitelstva ZM-19

Zápis z jednání zastupitelstva ZM-19

vyvěšeno: 19.10.2017
sejmuto: 04.11.2017

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Schválená rozpočtová změna č. 1/2017

vyvěšeno: 10.10.2017
sejmuto: 31.03.2018

Usnesení rady městyse RM - 54

Usnesení rady městyse RM – 54

vyvěšeno: 10.10.2017
sejmuto: 26.10.2017

Městský úřad Lanškroun - opatření obecné povahy

Odvolání zákazu nakládání s povrchovými vodami  ze všech vodních toků v povodí vodních toků Moravská Sázava a Tichá Orlice na území ORP Lanškroun.

vyvěšeno: 09.10.2017
sejmuto: 24.10.2017

Oznámení voličům o době a místě konání voleb

Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

vyvěšeno: 03.10.2017
sejmuto: 22.10.2017

Oznámení o svolání prvního zasedání Okrskové volební komise

volebního okrsku č. 1 a okrsku č. 2 Městyse Dolní Čermná

vyvěšeno: 20.09.2017
sejmuto: 22.10.2017

Usnesení rady městyse RM - 53

Usnesení rady městyse RM – 53

vyvěšeno: 18.09.2017
sejmuto: 04.10.2017

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška

Návrh opatření obecné povahy

vyvěšeno: 14.09.2017
sejmuto: 14.10.2017

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

V Praze dne 6.3.2014

Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel

vyvěšeno: 13.09.2017
sejmuto: 13.12.2017

Rozpočtová změna č. 5

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2017

vyvěšeno: 12.09.2017
sejmuto: 28.02.2018

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 19

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 19

vyvěšeno: 07.09.2017
sejmuto: 19.09.2017

Městský úřad Lanškroun - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnici III/31514 v Dolní Čermné u kostela

vyvěšeno: 31.08.2017
sejmuto: 16.09.2017

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v městysi Dolní Čermná pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017

vyvěšeno: 29.08.2017
sejmuto: 22.10.2017

Usnesení rady městyse RM - 52

Usnesení rady městyse RM – 52

vyvěšeno: 28.08.2017
sejmuto: 13.09.2017

Zveřejnění záměru propachtování pozemků

Zveřejnění záměru propachtování pozemků v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 28.08.2017
sejmuto: 13.09.2017

Stavební úřad Dolní Čermná oznámení

Stavební úřad Dolní Čermná bude ve dnech 22.8.2017 – 25.8.2017 uzavřen – dovolená

vyvěšeno: 22.08.2017
sejmuto: 28.08.2017

Stavební úřad Dolní Čermná oznámení

Stavební úřad Dolní Čermná bude dne 15.08.2017 uzavřen

vyvěšeno: 14.08.2017
sejmuto: 16.08.2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Zpevněná plocha a zastřešení v AZAS Dolní Čermná na ppč.2233/4, ppč.2233/5  Investor Městys DČ

vyvěšeno: 11.08.2017
sejmuto: 28.08.2017

Zveřejnění záměru prodeje pozemků

Zveřejnění záměru prodeje pozemků v katastrálním území Dolní Čermná

vyvěšeno: 09.08.2017
sejmuto: 25.08.2017

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 3282/1 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 09.08.2017
sejmuto: 25.08.2017

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 4266/4 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 09.08.2017
sejmuto: 25.08.2017

Zveřejnění záměru směny pozemků

Zveřejnění záměru směny části stavební parcely č. 310/1 a části pozemkové parcely č. 4105/1 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 09.08.2017
sejmuto: 25.08.2017

Městský úřad Ústí nad Orlicí - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

vyvěšeno: 01.08.2017
sejmuto: 17.08.2017

Rozpočtová změna č. 4

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2017

vyvěšeno: 28.07.2017
sejmuto: 28.02.2018

Usnesení rady městyse RM - 51

Usnesení rady městyse RM – 51

vyvěšeno: 25.07.2017
sejmuto: 10.08.2017

Městský úřad Lanškroun - opatření obecné povahy

Zákaz nakládání s povrchovými vodami, jejich odběr ze všech vodních toků v povodí vodních toků Moravská Sázava a Tichá Orlice na území ORP Lanškroun.

vyvěšeno: 19.07.2017
sejmuto: 09.10.2017

Městský úřad Lanškroun - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích –  stavba  „Chodníky Dolní Čermná“

vyvěšeno: 18.07.2017
sejmuto: 03.08.2017

Městský úřad Lanškroun - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – dopravní značení na místní komunikaci v Dolní Čermné

vyvěšeno: 18.07.2017
sejmuto: 03.08.2017

Městský úřad Lanškroun - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy – odvolání zákazu obecného nakládání s povrchovými vodami

vyvěšeno: 13.07.2017
sejmuto: 19.07.2017

Státní pozemkový úřad

KoPÚ v k.ú. Verměřovice a přibraných částech k.ú. Petrovice a Dolní Čermná – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činností

vyvěšeno: 13.07.2017
sejmuto: 29.07.2017

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 18

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 18

vyvěšeno: 13.07.2017
sejmuto: 29.07.2017
vyvěšeno: 12.07.2017
sejmuto: 30.06.2018

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

„Terénní úpravy víceúčelové plochy v AZAS Dolní Čermná “ na ppč. 8343 a ppč 8351 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 04.07.2017
sejmuto: 20.07.2017

Zveřejnění záměru pronájmu pozemků

Zveřejnění záměru pronájmu pozemků v k.ú.Dolní Čermná

vyvěšeno: 04.07.2017
sejmuto: 20.07.2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Zpevněná plocha a zastřešení v AZAS Dolní Čermná na pozemcích č. 2233/4 a č. 2233/5 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 29.06.2017
sejmuto: 10.07.2017

Usnesení rady městyse RM - 48

Usnesení rady městyse RM – 48

vyvěšeno: 29.06.2017
sejmuto: 15.07.2017

Usnesení rady městyse RM - 49

Usnesení rady městyse RM – 49

vyvěšeno: 29.06.2017
sejmuto: 15.07.2017

Usnesení rady městyse RM - 50

Usnesení rady městyse RM – 50

vyvěšeno: 29.06.2017
sejmuto: 15.07.2017
vyvěšeno: 28.06.2017
sejmuto: 30.06.2018

Městský úřad Lanškroun - opatření obecné povahy

Zákaz obecného nakládání s povrchovými vodami, jejich odběr ze všech vodních toků v povodí vodních toků Moravská Sázava a Tichá Orlice na území ORP Lanškroun

vyvěšeno: 27.06.2017
sejmuto: 13.07.2017

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Jitřenka

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Jitřenka

vyvěšeno: 20.06.2017
sejmuto: 30.06.2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - KUK

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – KUK

vyvěšeno: 20.06.2017
sejmuto: 30.06.2020

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v I. nadzemním podlaží čp. 76, 101 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 20.06.2017
sejmuto: 06.07.2017

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 17

Zasedání zastupitelstva městyse Dolní Čermná ze dne 18.5.2017

vyvěšeno: 14.06.2017
sejmuto: 30.06.2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Terénní úpravy víceúčelové plochy v AZAS Dolní Čermná – ppč. 8343, ppč. 8351

vyvěšeno: 08.06.2017
sejmuto: 17.06.2017

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 18

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 18

vyvěšeno: 08.06.2017
sejmuto: 20.06.2017

Usnesení rady městyse RM - 47

Usnesení rady městyse RM – 47

vyvěšeno: 08.06.2017
sejmuto: 24.06.2017

Rozpočtová změna č. 3

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2017

vyvěšeno: 02.06.2017
sejmuto: 28.02.2018

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. HUO/011/2017 a jeho podmínkách

vyvěšeno: 01.06.2017
sejmuto: 27.06.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. HUO/012/2017 a jeho podmínkách

vyvěšeno: 01.06.2017
sejmuto: 26.06.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. HUO/013/2017 a jeho podmínkách

vyvěšeno: 01.06.2017
sejmuto: 26.06.2017
vyvěšeno: 31.05.2017
sejmuto: 20.06.2017
vyvěšeno: 30.05.2017
sejmuto: 30.06.2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Osobní výtah objektu základní školy v Dolní Čermné stp. č. 459 v katastrálním území  Dolní Čermná

 

vyvěšeno: 24.05.2017
sejmuto: 09.06.2017

Zveřejnění záměru prodeje pozemků

Zveřejnění záměru prodeje pozemkových parcel č. 3347/8, č. 3347/9 a č. 3347/10 v k.ú. Dolní Čermná

 

vyvěšeno: 24.05.2017
sejmuto: 09.06.2017

Rozpočtová změna č. 2

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2017

vyvěšeno: 22.05.2017
sejmuto: 28.02.2018

Exekutorský úřad Přerov

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci – 2. kolo

vyvěšeno: 19.05.2017
sejmuto: 13.07.2017

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 16

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 16

vyvěšeno: 18.05.2017
sejmuto: 03.06.2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Osobní výtah objektu základní školy v Dolní Čermné stp.459 kú.Dolní Čermná

vyvěšeno: 15.05.2017
sejmuto: 24.05.2017

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 17

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 17

vyvěšeno: 10.05.2017
sejmuto: 19.05.2017

Usnesení rady městyse RM - 46

Usnesení rady městyse RM – 46

vyvěšeno: 03.05.2017
sejmuto: 19.05.2017

VAK Jablonné nad Orlicí

Vyhodnocení kalkulace vodného a stočného za rok 2016

vyvěšeno: 02.05.2017
sejmuto: 02.06.2017

VAK Jablonné nad Orlicí

Vyhodnocení kalkulace stočného – obec Horní a Dolní Čermná

vyvěšeno: 02.05.2017
sejmuto: 02.06.2017

Finanční úřad pro Pardubický kraj

Veřejná vyhláška

vyvěšeno: 27.04.2017
sejmuto: 30.05.2017

Rozpočtová změna č. 1

Městys Dolní Čermná – rozpočet na rok 2017

vyvěšeno: 24.04.2017
sejmuto: 28.02.2018

Sdělení o vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

vyvěšeno: 24.04.2017
sejmuto: 25.05.2017

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 16

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 16

vyvěšeno: 13.04.2017
sejmuto: 25.04.2017

Usnesení rady městyse RM-45

Usnesení rady městyse RM-45

vyvěšeno: 13.04.2017
sejmuto: 29.04.2017

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Schválený rozpočet DSO PBH 2017

vyvěšeno: 10.04.2017
sejmuto: 31.03.2018

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 8323 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 06.04.2017
sejmuto: 22.04.2017

Zveřejnění záměru prodeje pozemků

Zveřejnění záměru prodeje pozemků č. 304/1 a č. 308 v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 06.04.2017
sejmuto: 22.04.2017

Městský úřad Lanškroun

Oznámení o uzavření veřejnoprávní  smlouvy

vyvěšeno: 31.03.2017
sejmuto: 18.04.2017

Městský úřad Lanškroun

Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy – novostavba RD Pecháčkovi

vyvěšeno: 22.03.2017
sejmuto: 31.03.2017

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Zveřejnění záměru prodeje pozemkové parcely č. 873/1 v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 22.03.2017
sejmuto: 07.04.2017

Zveřejnění záměru směny pozemků

Zveřejnění záměru směny pozemků č. 3771, č.3650/9, č. 4106/92 a č. 4106/93 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 22.03.2017
sejmuto: 07.04.2017

Státní pozemkový úřad - veřejná vyhláška

Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv k pozemkům dotčených komplexní pozemkovou úpravou Dolní Čermná

vyvěšeno: 16.03.2017
sejmuto: 01.04.2017

Návrh rozpočtu DSO Pod Bukovou horou 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017

vyvěšeno: 15.03.2017
sejmuto: 01.04.2017

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 15

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 15

vyvěšeno: 15.03.2017
sejmuto: 31.03.2017

Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou

Rozpočtový výhled DSO PBH 2016 – 2019

vyvěšeno: 13.03.2017
sejmuto: 31.12.2017

Schválený rozpočet na rok 2017

Městys Dolní Čermná

vyvěšeno: 08.03.2017
sejmuto: 28.02.2018

Usnesení rady městyse RM-44

Usnesení rady městyse RM-44

vyvěšeno: 06.03.2017
sejmuto: 22.03.2017

Městys Dolní Čermná

Výroční zpráva  – poskytování informací 2016

vyvěšeno: 24.02.2017
sejmuto: 31.03.2017

Rozpočtový výhled městyse 2017-2020

Městys Dolní Čermná

vyvěšeno: 24.02.2017
sejmuto: 31.12.2018

Usnesení rady městyse RM-43

Usnesení rady městyse  RM-43

vyvěšeno: 21.02.2017
sejmuto: 09.03.2017

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 15

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 15

vyvěšeno: 16.02.2017
sejmuto: 28.02.2017

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

V Praze dne 6.3.2014

Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel

vyvěšeno: 14.02.2017
sejmuto: 14.05.2017

Návrh rozpočtu 2017

Návrh rozpočtu městyse Dolní Čermná na rok 2017

vyvěšeno: 10.02.2017
sejmuto: 28.02.2017

Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu

Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu

vyvěšeno: 10.02.2017
sejmuto: 28.02.2017

Zveřejnění záměru prodeje

Zveřejnění záměru prodeje části pozemkové parcely č. 368 v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 10.02.2017
sejmuto: 26.02.2017

Státní pozemkový úřad

Nabídka pozemků k pronájmu – Jakubovice.
Pro více informací klikněte na odkaz.

 

vyvěšeno: 01.02.2017
sejmuto: 03.04.2017

Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko 2017

Návrh rozpočtu na rok 2017

vyvěšeno: 19.01.2017
sejmuto: 04.02.2017

Usnesení rady městyse RM - 42

Usnesení rady městyse RM – 42

vyvěšeno: 19.01.2017
sejmuto: 04.02.2017

Záměr Pardubického kraje

Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 16.01.2017
sejmuto: 16.02.2017

Ministerstvo životního prostředí - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy – kormorán velký

vyvěšeno: 13.01.2017
sejmuto: 29.01.2017

Zveřejnění záměru prodeje

Zveřejnění záměru prodeje stavební parcely č. 880 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 11.01.2017
sejmuto: 27.01.2017

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 14

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 14

vyvěšeno: 09.01.2017
sejmuto: 25.01.2017

Ministerstvo životního prostředí - veřejná vyhláška

Návrh opatření obecné povahy – kormorán velký

vyvěšeno: 27.12.2016
sejmuto: 12.01.2017

Usnesení rady městyse RM-39

Usnesení rady městyse RM-39

vyvěšeno: 27.12.2016
sejmuto: 12.01.2017

Usnesení rady městyse RM-40

Usnesení rady městyse RM-40

vyvěšeno: 27.12.2016
sejmuto: 12.01.2017

Usnesení rady městyse RM-41

Usnesení rady městyse RM-41

vyvěšeno: 27.12.2016
sejmuto: 12.01.2017

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

„Obnova návrší kostela sv. Jiří v Dolní Čermné, etapa 2 a 3 – Oprava zpevněných ploch“

vyvěšeno: 22.12.2016
sejmuto: 07.01.2017

Exekutorský úřad Přerov

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci

vyvěšeno: 20.12.2016
sejmuto: 16.02.2017

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

„Obnova návrší kostela sv. Jiří v Dolní Čermné, etapa 2 a 3 – Oprava zpevněných ploch“

vyvěšeno: 13.12.2016
sejmuto: 22.12.2016

Zápis z jednání zastupitelstva č. 13/2016

Zápis ZM č. 13/2016

vyvěšeno: 12.12.2016
sejmuto: 28.12.2016

Městský úřad Lanškroun - veřejná vyhláška

Odvolání zákazu obecného nakládání s povrchovými vodami v povodí vodních toků Moravská Sázava a Tichá Orlice

vyvěšeno: 07.12.2016
sejmuto: 23.12.2016

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 14

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 14

vyvěšeno: 07.12.2016
sejmuto: 17.12.2016

Program pro poskytování dotací

z rozpočtu městyse Dolní Čermná na podporu aktivit dětí a mládeže na rok 2017 včetně příloh

 

vyvěšeno: 30.11.2016
sejmuto: 30.04.2017

Usnesení rady městyse RM - 35

Usnesení rady městyse RM – 35

vyvěšeno: 23.11.2016
sejmuto: 09.12.2016

Usnesení rady městyse RM - 36

Usnesení rady městyse RM – 36

vyvěšeno: 23.11.2016
sejmuto: 09.12.2016

Usnesení rady městyse RM - 37

Usnesení rady městyse RM – 37

vyvěšeno: 23.11.2016
sejmuto: 09.12.2016

Usnesení rady městyse RM - 38

Usnesení rady městyse RM – 38

vyvěšeno: 23.11.2016
sejmuto: 09.12.2016

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 13

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 13

vyvěšeno: 10.11.2016
sejmuto: 23.11.2016

Státní pozemkový úřad

Nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 02.11.2016
sejmuto: 02.01.2017

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Oznámení o výběrovém řízení č. HUO/171/2016 s následnou aukcí

vyvěšeno: 31.10.2016
sejmuto: 25.11.2016

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Stavební úpravy zpevněných ploch před objekty Orlovny a kostela sv. Jiří v Dolní Čermné, ETAPA 1 – PARKOVIŠTĚ

vyvěšeno: 20.10.2016
sejmuto: 07.11.2016

Státní pozemkový úřad

Oznámení o ustanovení opatrovníka účastníkům řízení KoPÚ Dolní Čermná

vyvěšeno: 19.10.2016
sejmuto: 19.11.2016

Zveřejnění záměru směny pozemků

Zveřejnění záměru směny pozemků č. 3771, č. 4106/92 a č. 4106/93 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 12.10.2016
sejmuto: 28.10.2016

Zveřejnění záměru směny pozemků

Zveřejnění záměru směny pozemků v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 12.10.2016
sejmuto: 28.10.2016

Zápis z jednání zastupitelstva č. 12/2016

Zápis ZM č. 12/2016

vyvěšeno: 11.10.2016
sejmuto: 27.10.2016

Městys Dolní Čermná

Výběrové řízení na pracovní pozici mistr – vedoucí pracovní a technické skupiny městyse

vyvěšeno: 10.10.2016
sejmuto: 26.10.2016

Usnesení rady městyse RM - 34

Usnesení rady městyse RM – 34

vyvěšeno: 05.10.2016
sejmuto: 21.10.2016

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby

Stavební úpravy zpevněných ploch před objekty Orlovny a kostela sv.Jiří v Dolní Čermné  ETAPA 1   PARKOVIŠTĚ   ppč.2189/3, 2210/2, 2210/3, 2210/5, 2210/7  v kú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 03.10.2016
sejmuto: 12.10.2016

Městys Dolní Čermná

Výběrové řízení na pozici referent/referentka pro výkon matriční agendy, agendy evidence obyvatel a samosprávných činností.

vyvěšeno: 30.09.2016
sejmuto: 18.10.2016

Zveřejnění záměru pronájmu prostor čp. 226

Zveřejnění záměru pronájmu prostor čp. 226

vyvěšeno: 22.09.2016
sejmuto: 08.10.2016

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

V Praze dne 6.3.2014

Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel

vyvěšeno: 21.09.2016
sejmuto: 21.12.2016

Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb

vyvěšeno: 20.09.2016
sejmuto: 16.10.2016

Státní pozemkový úřad

Nabídka pozemků k náhradním restitucím v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 19.09.2016
sejmuto: 19.10.2016

Usnesení rady městyse RM-33

Usnesení rady městyse RM-33

vyvěšeno: 19.09.2016
sejmuto: 05.10.2016

Městský úřad Lanškroun

Rozhodnutí – stavební povolení – chodníky DČ

vyvěšeno: 08.09.2016
sejmuto: 24.09.2016

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 12

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 12

vyvěšeno: 08.09.2016
sejmuto: 20.09.2016

Pardubický kraj

Kotlíkové dotace – 2. výzva

vyvěšeno: 02.09.2016
sejmuto: 17.12.2016

Městský úřad Lanškroun - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy – sucho Moravská Sázava a Tichá Orlice

vyvěšeno: 01.09.2016
sejmuto: 07.12.2016

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Oznámení o výběrovém řízení č. HUO/128/2016 s následnou aukcí

vyvěšeno: 31.08.2016
sejmuto: 26.09.2016

Státní pozemkový úřad - příloha k veř. vyhlášce

Rozhodnutí – pozemkové úpravy Dolní Čermná

vyvěšeno: 22.08.2016
sejmuto: 07.09.2016

Státní pozemkový úřad - veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

vyvěšeno: 22.08.2016
sejmuto: 07.09.2016

Městský úřad Lanškroun - veřejná vyhláška

OPATŘENÍ  OBECNÉ  POVAHY  –  sucho Moravská Sázava

vyvěšeno: 15.08.2016
sejmuto: 31.12.2016

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků

vyvěšeno: 12.08.2016
sejmuto: 16.10.2016

Návrh výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení

ČOV Horní Čermná – Jaroš

vyvěšeno: 12.08.2016
sejmuto: 29.08.2016

Usnesení rady městyse RM - 32

Usnesení rady městyse RM – 32

vyvěšeno: 12.08.2016
sejmuto: 28.08.2016

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Oznámení o výběrovém řízení č. HUO/103/2016 – 1. kolo

vyvěšeno: 09.08.2016
sejmuto: 29.08.2016

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby

„Přístřešek před obslužnými stánky“ Dolní Čermná

vyvěšeno: 04.08.2016
sejmuto: 13.08.2016

Ministerstvo životního prostředí - veřejná vyhláška

Návrh opatření obecné povahy – kormorán velký

vyvěšeno: 04.08.2016
sejmuto: 20.08.2016

Městský úřad Lanškroun - veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení stavebního řízení „Chodníky Dolní Čermná“

vyvěšeno: 03.08.2016
sejmuto: 18.08.2016

Státní pozemkový úřad

Nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 03.08.2016
sejmuto: 30.09.2016

Zveřejnění záměru prodeje částí ppč. 4188/1

Zveřejnění záměru prodeje částí ppč. 4188/1

vyvěšeno: 18.07.2016
sejmuto: 03.08.2016

Zápis z jednání zastupitelstva č. 11/2016

Zápis ZM č. 11/2016

vyvěšeno: 11.07.2016
sejmuto: 27.07.2016

Usnesení rady městyse RM - 29

Usnesení rady městyse RM – 29

vyvěšeno: 01.07.2016
sejmuto: 16.07.2016

Usnesení rady městyse RM - 30

Usnesení rady městyse RM – 30

vyvěšeno: 01.07.2016
sejmuto: 16.07.2016

Usnesení rady městyse RM - 31

Usnesení rady městyse RM – 31

vyvěšeno: 01.07.2016
sejmuto: 16.07.2016

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Oznámení o výběrovém řízení č. HUO/73/2016 s následnou aukcí a jeho podmínkách

vyvěšeno: 30.06.2016
sejmuto: 27.07.2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Jitřenka

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Jitřenka

vyvěšeno: 28.06.2016
sejmuto: 30.06.2019

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - KUK

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – KUK

vyvěšeno: 28.06.2016
sejmuto: 30.06.2019

Veřejná vyhláška

Rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí – rekonstrukce Hejlův mlýn

vyvěšeno: 17.06.2016
sejmuto: 04.07.2016

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM-11

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM-11

vyvěšeno: 10.06.2016
sejmuto: 21.06.2016

Městský úřad Lanškroun - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

vyvěšeno: 09.06.2016
sejmuto: 25.06.2016
vyvěšeno: 01.06.2016
sejmuto: 21.06.2016
vyvěšeno: 30.05.2016
sejmuto: 20.06.2016

Ministerstvo životního prostředí

Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod

 

vyvěšeno: 27.05.2016
sejmuto: 12.06.2016

Městský úřad Lanškroun - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

 

vyvěšeno: 17.05.2016
sejmuto: 02.06.2016

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku

Zveřejnění záměru prodeje části ppč. 4105/1 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 17.05.2016
sejmuto: 02.06.2016

Zveřejnění záměru prodeje pozemků

Zveřejnění záměru prodeje ppč. 861/7 a ppč. 861/8 v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 17.05.2016
sejmuto: 02.06.2016

Zápis z jednání zastupitelstva č. 10/2016

Zápis ZM č. 10/2016

vyvěšeno: 16.05.2016
sejmuto: 01.06.2016

Veřejná vyhláška

Oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti – Rekonstrukce a přístavba  objektu Hejlova mlýna

vyvěšeno: 06.05.2016
sejmuto: 25.05.2016

Státní pozemkový úřad

Nabídka pozemků k pronájmu v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 04.05.2016
sejmuto: 29.07.2016

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

„Horní Čermná – Výstavba chodníku od Obecního úřadu k Základní škole“

vyvěšeno: 02.05.2016
sejmuto: 18.05.2016

Usnesení rady městyse RM-27

Usnesení rady městyse RM-27

vyvěšeno: 02.05.2016
sejmuto: 18.05.2016

Usnesení rady městyse RM-28

Usnesení rady městyse RM-28

vyvěšeno: 02.05.2016
sejmuto: 18.05.2016

Finanční úřad pro Pardubický kraj

Veřejná vyhláška

vyvěšeno: 28.04.2016
sejmuto: 31.05.2016

Státní pozemkový úřad

Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 28.04.2016
sejmuto: 30.05.2016

DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko - závěrečný účet za rok 2015

vyvěšeno: 25.04.2016
sejmuto: 11.05.2016

Městský úřad Lanškroun - veřejná vyhláška

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

vyvěšeno: 25.04.2016
sejmuto: 11.05.2016

Veřejnoprávní smlouva

o zabezpečení výkonu agendy speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace

vyvěšeno: 25.04.2016
sejmuto: 11.05.2016

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby

Horní Čermná – Výstavba chodníku od Obecního úřadu k Základní škole

vyvěšeno: 20.04.2016
sejmuto: 29.04.2016

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 10

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 10

vyvěšeno: 14.04.2016
sejmuto: 26.04.2016

Státní pozemkový úřad

Oznámení o ustanovení opatrovníka neznámým účastníkům řízení KoPÚ Dolní Čermná

vyvěšeno: 11.04.2016
sejmuto: 12.05.2016

Návrh rozpočtu DSO Pod Bukovou horou 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016

vyvěšeno: 08.04.2016
sejmuto: 29.04.2016

Městský úřad Lanškroun

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy  provozu na pozemních komunikacích

vyvěšeno: 06.04.2016
sejmuto: 12.04.2016

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 4127/1 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 29.03.2016
sejmuto: 14.04.2016

Územní rozhodnutí - Chodníky Dolní Čermná

Veřejná vyhláška

vyvěšeno: 24.03.2016
sejmuto: 28.04.2016

Zápis z jednání zastupitelstva č. 9/2016

Zápis ZM č.9/2016

vyvěšeno: 22.03.2016
sejmuto: 07.04.2016

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku č. 4188/1 v k. ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 22.03.2016
sejmuto: 07.04.2016

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 873/1 v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 22.03.2016
sejmuto: 07.04.2016

Schválený rozpočet na rok 2016

Schválený rozpočet na rok 2016

vyvěšeno: 21.03.2016
sejmuto: 21.04.2016

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor

vyvěšeno: 21.03.2016
sejmuto: 06.04.2016

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.
V Praze dne 6.3.2014
Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel

vyvěšeno: 02.03.2016
sejmuto: 02.06.2016

Výroční zpráva - poskytování informací 2015

Výroční zpráva – poskytování informací 2015

vyvěšeno: 26.02.2016
sejmuto: 13.03.2016

Usnesení rady městyse RM-23

Usnesení rady městyse RM-23

vyvěšeno: 25.02.2016
sejmuto: 12.03.2016

Usnesení rady městyse RM-24

Usnesení rady městyse RM-24

vyvěšeno: 25.02.2016
sejmuto: 12.03.2016

Usnesení rady městyse RM-25

Usnesení rady městyse RM-25

vyvěšeno: 25.02.2016
sejmuto: 12.03.2016

Usnesení rady městyse RM-26

Usnesení rady městyse RM-26

vyvěšeno: 25.02.2016
sejmuto: 12.03.2016

Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016

vyvěšeno: 23.02.2016
sejmuto: 10.03.2016

Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou Chodníky Dolní Čermná     liniová stavba

vyvěšeno: 22.02.2016
sejmuto: 09.03.2016

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 9

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 9

vyvěšeno: 18.02.2016
sejmuto: 01.03.2016

Návrh rozpočtu 2016

Návrh rozpočtu městyse Dolní Čermná na rok 2016

vyvěšeno: 12.02.2016
sejmuto: 01.03.2016

Státní pozemkový úřad - Veřejná vyhláška

Oznámení o zahájení řízení o komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Verměřovice a v přibraných částech k.ú. Petrovice u Lanškrouna a Dolní Čermná

vyvěšeno: 10.02.2016
sejmuto: 26.02.2016

Státní pozemkový úřad

Nabídka pozemků k pronájmu

vyvěšeno: 03.02.2016
sejmuto: 25.04.2016

Ministerstvo zemědělství

Národní plán povodí Labe

vyvěšeno: 14.01.2016
sejmuto: 30.01.2016

Ministerstvo zemědělství

Národní plán povodí Dunaje

vyvěšeno: 14.01.2016
sejmuto: 30.01.2016

Ministerstvo zemědělství

Národní plán povodí Odry

vyvěšeno: 14.01.2016
sejmuto: 30.01.2016

Usnesení rady městyse RM - 22

Usnesení rady městyse RM – 22

vyvěšeno: 14.01.2016
sejmuto: 30.01.2016

Zápis z jednání zastupitelstva městyse č. 8/2015

Zápis ZM č.8/2015

vyvěšeno: 08.01.2016
sejmuto: 24.01.2016

Městský úřad Lanškroun

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy – odvolání zákazu nakládání s podzemními vodami

vyvěšeno: 22.12.2015
sejmuto: 07.01.2016

Usnesení rady městyse RM-19

Usnesení rady městyse RM-19

vyvěšeno: 22.12.2015
sejmuto: 07.01.2016

Usnesení rady městyse RM-20

Usnesení rady městyse RM-20

vyvěšeno: 22.12.2015
sejmuto: 07.01.2016

Usnesení rady městyse RM-21

Usnesení rady městyse RM-21

vyvěšeno: 22.12.2015
sejmuto: 07.01.2016

Zápis z jednání zastupitelstva č. 7/2015

Zápis ZM č. 7/2015

vyvěšeno: 18.12.2015
sejmuto: 03.01.2016

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor VAK

vyvěšeno: 14.12.2015
sejmuto: 30.12.2015

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor – lékař

vyvěšeno: 14.12.2015
sejmuto: 30.12.2015

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM-8

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM-8

vyvěšeno: 09.12.2015
sejmuto: 19.12.2015

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

V Praze dne 6.3.2014 Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel

vyvěšeno: 09.12.2015
sejmuto: 09.03.2016

Zveřejnění záměru výpůjčky částí kanalizace

Dobrovolnému svazku obcí Pod Bukovou horou

vyvěšeno: 08.12.2015
sejmuto: 24.12.2015

Zveřejnění záměru výpůjčky částí kanalizace

Grafické přílohy

vyvěšeno: 08.12.2015
sejmuto: 24.12.2015

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Zveřejnění záměru prodeje pozemku st.p.č. 75 v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 02.12.2015
sejmuto: 18.12.2015

Zveřejnění záměru prodeje pozemků

Zveřejnění záměru prodeje pozemků p.p.č 2075/3 a p.p.č. 2076 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 02.12.2015
sejmuto: 18.12.2015

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

o místním poplatku ze psů

vyvěšeno: 30.11.2015
sejmuto: 16.12.2015

Obecně závazná vyhláška č. 4/2015

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

vyvěšeno: 30.11.2015
sejmuto: 16.12.2015

Program pro poskytování dotací

z rozpočtu městyse Dolní Čermná na podporu aktivit dětí a mládeže na rok 2016 včetně příloh

vyvěšeno: 30.11.2015
sejmuto: 30.04.2016

Městský úřad Lanškroun

Veřejná vyhláška – Odvolání zákazů obecného nakládání s povrchovými vodami v povodí Moravské Sázavy a v povodí Tiché Orlice.

vyvěšeno: 24.11.2015
sejmuto: 29.02.2016

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM-7

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM-7

vyvěšeno: 12.11.2015
sejmuto: 24.11.2015

Státní pozemkový úřad

Nabídka pozemků k pronájmu – Jakubovice

vyvěšeno: 04.11.2015
sejmuto: 03.02.2016

Usnesení rady městyse RM-18

Usnesení rady městyse RM-18

vyvěšeno: 04.11.2015
sejmuto: 20.11.2015

Usnesení rady městyse RM - 17

Usnesení rady městyse RM – 17

vyvěšeno: 29.10.2015
sejmuto: 14.11.2015

Zveřejnění záměru městyse

bezplatné užívání pozemků

vyvěšeno: 16.10.2015
sejmuto: 01.11.2015

Usnesení rady městyse RM-16

Usnesení rady městyse RM-16

vyvěšeno: 14.10.2015
sejmuto: 30.10.2015

Zveřejnění záměru prodeje částí pozemku

Zveřejnění záměru prodeje částí pozemku

vyvěšeno: 06.10.2015
sejmuto: 22.10.2015

Zveřejnění záměru prodeje pozemků

Zveřejnění záměru prodeje pozemků

vyvěšeno: 06.10.2015
sejmuto: 22.10.2015

Zápis z jednání zastupitelstva městyse č. 6/2015

Zápis ZM č. 6/2015

vyvěšeno: 05.10.2015
sejmuto: 21.10.2015

Usnesení o nařízení elektronické dražby

Usnesení o nařízení elektronické dražby

vyvěšeno: 01.10.2015
sejmuto: 20.11.2015

Veřejná vyhláška

o vyměření místního poplatku

vyvěšeno: 21.09.2015
sejmuto: 22.10.2015

Usnesení rady městyse RM-14

Usnesení rady městyse RM-14

vyvěšeno: 15.09.2015
sejmuto: 01.10.2015

Usnesení rady městyse RM-15

Usnesení rady městyse RM-15

vyvěšeno: 15.09.2015
sejmuto: 01.10.2015

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí

vyvěšeno: 14.09.2015
sejmuto: 30.09.2015

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.
V Praze dne 6.3.2014
Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel

vyvěšeno: 08.09.2015
sejmuto: 08.12.2015

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 6

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 6

vyvěšeno: 03.09.2015
sejmuto: 15.09.2015

Koncesní řízení na provozovatele čistírny odpadních vod a kanalizace

Koncesní dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky pro koncesní řízení malého rozsahu zadané v řízení v souladu se
Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí, dále
v souladu s Podmínkami pro zadávání koncesních smluv malého rozsahu v rámci OPŽP a dle § 5
odst. 2 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon),
v platném znění

vyvěšeno: 01.09.2015
sejmuto: 03.10.2015

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Oznámení o výběrovém řízení HUO/159/2015

vyvěšeno: 31.08.2015
sejmuto: 21.09.2015

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.
V Praze dne 6.3.2014
Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel

vyvěšeno: 19.08.2015
sejmuto: 08.09.2015

Pardubický kraj

Kotlíkové dotace

vyvěšeno: 17.08.2015
sejmuto: 31.12.2015

Sucho - Jakubovice

Obec Dolní Čermná a společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí žádají občany části obce Jakubovice, aby z důvodu dlouhotrvajícího suchého období a nepříznivé hydrologické předpovědi v současné době maximálně omezili odběry vod z veřejného vodovodu za účelem zalévání zahrad a luk (v omezené míře lze zalévat pouze rostliny a stromy, které v tomto období plodí), napouštění a obměnu vody v bazénech, a to do odvolání.

 

vyvěšeno: 12.08.2015
sejmuto: 14.09.2015

Silné sucho 2015

Odbor životního prostředí Lanškroun

vyvěšeno: 06.08.2015
sejmuto: 30.09.2015

Nabídka pozemků k pronájmu

Nabídka pozemků k pronájmu – Jakubovice

vyvěšeno: 05.08.2015
sejmuto: 06.11.2015

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

Kanalizace obce Horní Čermná, část III. – změna č.1

vyvěšeno: 30.07.2015
sejmuto: 18.08.2015

Pardubický kraj

Informace o období  zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

vyvěšeno: 24.07.2015
sejmuto: 27.07.2015

Ministerstvo životního prostředí

 

Vyhláška OOP CZ05

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05 a výzva k uplatnění připomínek a námitek

Přílohy v PDF:

Vyhlaska_OOP_CZ05
Navrh_OOP_CZ05
PZKO_CZ05

 

vyvěšeno: 20.07.2015
sejmuto: 20.08.2015

NAŘÍZENÍ MĚSTA LANŠKROUN 1/2015

o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

vyvěšeno: 17.07.2015
sejmuto: 01.08.2015

Usnesení rady městyse RM - 13

Usnesení rady městyse RM – 13

vyvěšeno: 16.07.2015
sejmuto: 31.07.2015

Městský úřad Lanškroun

Veřejná vyhláška – Zákaz nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních toků v povodí vodního toku Moravská Sázava

vyvěšeno: 13.07.2015
sejmuto: 24.11.2015

Městský úřad Lanškroun

Veřejná vyhláška – Zákaz nakládání s povrchovými vodami ze všech vodních toků v povodí vodního toku Tichá Orlice

vyvěšeno: 13.07.2015
sejmuto: 24.11.2015

Zveřejnění záměru prodeje pozemků

Zveřejnění záměru prodeje pozemků

vyvěšeno: 09.07.2015
sejmuto: 25.07.2015

Zápis z jednání zastupitelstva městyse č. 5/2015

Zápis ZM č. 5/2015

vyvěšeno: 07.07.2015
sejmuto: 23.07.2015

Pardubický kraj

Informace o období zvýšeného nebezpečí požárů

vyvěšeno: 03.07.2015
sejmuto: 14.07.2015

Usnesení rady městyse RM - 12

Usnesení rady městyse RM – 12

vyvěšeno: 30.06.2015
sejmuto: 16.07.2015

Státní pozemkový úřad

Oznámení o ukončení aktualizace BPEJ v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 22.06.2015
sejmuto: 08.07.2015

Zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

Kanalizace obce Horní Čermná, část III. – změna č.1

vyvěšeno: 19.06.2015
sejmuto: 08.07.2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

o stanovení systému komunálního dopadu

vyvěšeno: 18.06.2015
sejmuto: 04.07.2015

Státní pozemkový úřad

Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků

vyvěšeno: 16.06.2015
sejmuto: 02.07.2015

Opatření obecné povahy na stanovení záplavového území vodního toku Tiché Orlice

Krajský úřad Pardubického kraje
Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy na stanovení záplavového území vodního toku Tiché Orlice.

Záplavové území Tiché Orlice
Celková situace

 

vyvěšeno: 08.06.2015
sejmuto: 24.06.2015

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 5

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 5

vyvěšeno: 04.06.2015
sejmuto: 16.06.2015

Úřad pro zastupování státu

Oznámení ve výběrovém řízení HUO/110/2015 – 2.kolo

vyvěšeno: 04.06.2015
sejmuto: 29.06.2015

Usnesení rady městyse RM - 10

Usnesení rady městyse RM – 10

vyvěšeno: 29.05.2015
sejmuto: 13.06.2015

Usnesení rady městyse RM - 11

Usnesení rady městyse RM – 11

vyvěšeno: 29.05.2015
sejmuto: 13.06.2015

DSO Pod Bukovou horou - závěrečný účet za rok 2014

DSO Pod Bukovou horou – závěrečný účet za rok 2014

vyvěšeno: 14.05.2015
sejmuto: 11.06.2015

Městys Dolní Čermná - závěrečný účet za rok 2014

vyvěšeno: 14.05.2015
sejmuto: 16.06.2015

Mikroregion Severo-Lanškrounsko - závěrečný účet za rok 2014

Mikroregion Severo-Lanškrounsko – závěrečný účet za rok 2014

vyvěšeno: 14.05.2015
sejmuto: 11.06.2015

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.
V Praze dne 6.3.2014
Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel

vyvěšeno: 14.05.2015
sejmuto: 14.08.2015

Zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemku

Zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemku ppč. 2359/4 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 13.05.2015
sejmuto: 29.05.2015

Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků

Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků ppč. 4106/46 a č. 4106/48 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 13.05.2015
sejmuto: 29.05.2015

Státní pozemkový úřad

Nabídka pozemků k pronájmu

vyvěšeno: 06.05.2015
sejmuto: 05.08.2015

Zápis z jednání zastupitelstva městyse č. 4/2015

Zápis ZM č. 4/2015

vyvěšeno: 05.05.2015
sejmuto: 21.05.2015

Finanční úřad - veřejná vyhláška

Finanční úřad – veřejná vyhláška

vyvěšeno: 28.04.2015
sejmuto: 03.06.2015

Usnesení rady městyse RM-7

Usnesení rady městyse RM-7

vyvěšeno: 17.04.2015
sejmuto: 05.05.2015

Usnesení rady městyse RM-8

Usnesení rady městyse RM-8

vyvěšeno: 17.04.2015
sejmuto: 05.05.2015

Usnesení rady městyse RM-9

Usnesení rady městyse RM-9

vyvěšeno: 17.04.2015
sejmuto: 05.05.2015

DSO Pod Bukovou horou - stočné na rok 2015

Stočné na rok 2015

vyvěšeno: 15.04.2015
sejmuto: 16.05.2015

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM-4

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM-4

vyvěšeno: 09.04.2015
sejmuto: 21.04.2015

Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření obecné povahy

vyvěšeno: 03.04.2015
sejmuto: 23.06.2015

Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Severo-Lanškrounsko 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015

vyvěšeno: 25.03.2015
sejmuto: 10.04.2015

Návrh rozpočtu DSO Pod Bukovou horou 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015

vyvěšeno: 25.03.2015
sejmuto: 10.04.2015

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Zveřejnění záměru prodeje ppč. 2506/5 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 18.03.2015
sejmuto: 03.04.2015

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Zveřejnění záměru prodeje ppč. 2380/5 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 18.03.2015
sejmuto: 03.04.2015

Zveřejnění zaměru směny částí pozemků

Zveřejnění záměru směny částí pozemků v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 18.03.2015
sejmuto: 03.04.2015

Zveřejnění záměru směny pozemků

Zveřejnění záměru směny pozemků v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 18.03.2015
sejmuto: 03.04.2015

Zápis z jednání zastupitelstva městyse č. 3/2015

Zápis ZM č. 3/2015

vyvěšeno: 16.03.2015
sejmuto: 01.04.2015

Výběrové řízení

Výběrové řízení na pozici správce areálu zdraví a sportu

vyvěšeno: 09.03.2015
sejmuto: 26.03.2015

Krajský úřad Pardubického kraje

Návrh opatření obecné povahy na stanovení záplavového území vodního toku Tichá Orlice

Celková situace
Návrh ZU Tichá Orlice

 

vyvěšeno: 06.03.2015
sejmuto: 23.03.2015

Úřad pro zastupování státu

Oznámení o výběrovém řízení č. HUO/29/2015

vyvěšeno: 04.03.2015
sejmuto: 30.03.2015

Usnesení rady městyse RM-6

Usnesení rady městyse RM-6

vyvěšeno: 04.03.2015
sejmuto: 20.03.2015

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku

Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 03.03.2015
sejmuto: 19.03.2015

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015

vyvěšeno: 27.02.2015
sejmuto: 16.03.2015

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 3

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 3

vyvěšeno: 12.02.2015
sejmuto: 24.02.2015

Usnesení rady městyse RM - 5

Usnesení rady městyse RM – 5

vyvěšeno: 12.02.2015
sejmuto: 28.02.2015

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

V Praze dne 6.3.2014

Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel

vyvěšeno: 10.02.2015
sejmuto: 11.05.2015

Návrh rozpočtu 2015

Návrh rozpočtu městyse Dolní Čermná na rok 2015

 

vyvěšeno: 05.02.2015
sejmuto: 24.02.2015

Záměr kraje - bezúplatný převod pozemků

Záměr kraje – bezúplatný převod pozemků

vyvěšeno: 29.01.2015
sejmuto: 01.03.2015

Usnesení rady městyse RM-2

Usnesení rady městyse RM-2

vyvěšeno: 22.01.2015
sejmuto: 06.02.2015

Usnesení rady městyse RM-3

Usnesení rady městyse RM-3

vyvěšeno: 22.01.2015
sejmuto: 06.02.2015

Usnesení rady městyse RM-4

Usnesení rady městyse RM-4

vyvěšeno: 22.01.2015
sejmuto: 06.02.2015

Mikroregion Severo-Lanškrounsko

Vyhlášení výběrového řízení

vyvěšeno: 19.01.2015
sejmuto: 11.02.2015

Úřad pro zastupování státu

Oznámení o výběrovém řízení č. HUO/12/2015

vyvěšeno: 12.01.2015
sejmuto: 04.02.2015

Zápis z jednání zastupitelstva městyse č. 2/2014

Zápis ZM č. 2/2014

vyvěšeno: 12.01.2015
sejmuto: 28.01.2015

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje

Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje

vyvěšeno: 09.01.2015
sejmuto: 10.02.2015

Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe"

Zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“

vyvěšeno: 09.01.2015
sejmuto: 10.02.2015

Zveřejnění záměru prodeje pozemků

Zveřejnění záměru prodeje pozemků

vyvěšeno: 09.01.2015
sejmuto: 25.01.2015

Národní plán povodí Dunaje

Národní plán povodí Dunaje

vyvěšeno: 06.01.2015
sejmuto: 22.01.2015

Národní plán povodí Labe

Národní plán povodí Labe

vyvěšeno: 06.01.2015
sejmuto: 22.01.2015

Vyhlášení platnosti katastrálního operátu Dolní Čermná

Vyhlášení platnosti katastrálního operátu Dolní Čermná

vyvěšeno: 05.01.2015
sejmuto: 05.02.2015

Vyhlášení platnosti katastrálního operátu Jakubovice

Vyhlášení platnosti katastrálního operátu Jakubovice

vyvěšeno: 05.01.2015
sejmuto: 05.02.2015

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM-2

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM-2

vyvěšeno: 10.12.2014
sejmuto: 20.12.2014

Usnesení rady městyse RM-1

Usnesení rady městyse RM-1

vyvěšeno: 10.12.2014
sejmuto: 27.12.2014

Zápis z jednání zastupitelstva městyse č. 1/2014

Zápis ZM č. 1/2014

vyvěšeno: 19.11.2014
sejmuto: 05.12.2014

Usnesení rady RM-75

Usnesení rady RM-75

vyvěšeno: 14.11.2014
sejmuto: 30.11.2014

Usnesení rady RM-76

Usnesení rady RM – 76

vyvěšeno: 14.11.2014
sejmuto: 30.11.2014

Zveřejnění záměru městyse

Zveřejnění záměru městyse

vyvěšeno: 29.10.2014
sejmuto: 14.11.2014

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

vyvěšeno: 29.10.2014
sejmuto: 14.11.2014

Pozvánka na jednání ustavujícího zastupitelstva ZM -1

Pozvánka na jednání ustavujícího zastupitelstva ZM – 1

vyvěšeno: 27.10.2014
sejmuto: 06.11.2014

Oznámení Katastrálního úřadu - Dolní Čermná

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

vyvěšeno: 21.10.2014
sejmuto: 21.11.2014

Oznámení Katastrálního úřadu - Jakubovice

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí

vyvěšeno: 21.10.2014
sejmuto: 21.11.2014

Usnesení rady RM-74

Usnesení rady RM-74

vyvěšeno: 15.10.2014
sejmuto: 31.10.2014

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

V Praze dne 6.3.2014

Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel

 

vyvěšeno: 15.10.2014
sejmuto: 15.01.2015

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

vyvěšeno: 13.10.2014
sejmuto: 29.10.2014

Zápis z jednání zastupitelstva městyse č. 25/2014

Zápis ZM č. 25/2014

vyvěšeno: 06.10.2014
sejmuto: 22.10.2014

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Oznámení o výběrovém řízení č. HUO/155/2014

vyvěšeno: 30.09.2014
sejmuto: 21.10.2014

Oznámení voličům o době a místu konání voleb

Oznámení voličům o době a místu konání voleb

vyvěšeno: 23.09.2014
sejmuto: 12.10.2014

Veřejná vyhláška

Oznámení o vydání zásad územního rozvoje PK – aktualizace č. 1

vyvěšeno: 22.09.2014
sejmuto: 08.10.2014

Usnesení rady RM-73

Usnesení rady RM-73

vyvěšeno: 18.09.2014
sejmuto: 03.10.2014

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM 25

Pozvánka na jednání zatupitelstva ZM 25

vyvěšeno: 10.09.2014
sejmuto: 20.09.2014

Veřejná vyhláška KU PK Pardubice - aktualizace záplavového území

Veřejná vyhláška KU PK – aktualizace záplavového území

vyvěšeno: 01.09.2014
sejmuto: 17.09.2014

Územní rozhodnutí veřejná vyhláška

stavba –  Dolní Čermná , čp.24 směr Petrovice – vdNN, IE-12-2002492,    Dolní Čermná    rek. NN  od čp.271 po čp.43    IE-12-2002493

A.- 1. Vrchní rozvody NN 1 kV      2.  Kabelové vedení nn 1 kV vč přípojkových skříní

B.- 1. Vrchní rozvody NN 1 kV.     2.Kabelové vedení NN 1 kV vč přípojkových skříní,

na pozemcích viz seznam v  katastrálním  území  Dolní Čermná  a  Petrovice

ČEZ  Distribuce, a.s.     IČO 27232425     Teplická  874/8    405 02  Děčín  4       zastoupený firmou :   BETA  CZ  ČESKÁ TŘEBOVÁ s.r.o.   IČO 27518302    Pod Březinou  637   560 02  Česká Třebová

vyvěšeno: 25.08.2014
sejmuto: 10.09.2014

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků

vyvěšeno: 22.08.2014
sejmuto: 12.10.2014

Usnesení Rady městyse č. 72

Usnesení Rady městyse č. 72

vyvěšeno: 13.08.2014
sejmuto: 28.08.2014

Zveřejnění záměru výpůjčky

Zveřejnění záměru výpůjčky

vyvěšeno: 07.08.2014
sejmuto: 22.08.2014

Státní pozemkový úřad

Nabídka pozemků k pronájmu

vyvěšeno: 06.08.2014
sejmuto: 06.10.2014

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

 

 

V Praze dne 6.3.2014                                                                              Ing. Miloslav Vaněk v.r.

generální ředitel

vyvěšeno: 25.07.2014
sejmuto: 15.10.2014

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Oznámení o výběrovém řízení č. HUO/104/2014

vyvěšeno: 24.07.2014
sejmuto: 20.08.2014

Usnesení rady RM - 71

Usnesení rady RM – 71

vyvěšeno: 16.07.2014
sejmuto: 01.08.2014

oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

stavba –  Dolní Čermná , čp.24 směr Petrovice – vdNN, IE-12-2002492,    Dolní Čermná    rek. NN  od čp.271 po čp.43    IE-12-2002493

A.- 1. Vrchní rozvody NN 1 kV      2.  Kabelové vedení nn 1 kV vč přípojkových skříní

B.- 1. Vrchní rozvody NN 1 kV.     2.Kabelové vedení NN 1 kV vč přípojkových skříní,

na pozemcích viz seznam v  katastrálním  území  Dolní Čermná  a  Petrovice

ČEZ  Distribuce, a.s.     IČO 27232425     Teplická  874/8    405 02  Děčín  4       zastoupený firmou :   BETA  CZ  ČESKÁ TŘEBOVÁ s.r.o.   IČO 27518302    Pod Březinou  637   560 02  Česká Třebová

vyvěšeno: 11.07.2014
sejmuto: 13.08.2014

Zápis z jednání zastupitelstva městyse č. 24/2014

Zápis ZM č. 24/2014

vyvěšeno: 08.07.2014
sejmuto: 23.07.2014

Oznámení Katastrálního úřadu - Dolní Čermná

Obnova katastrálního operátu v k.ú. Dolní Čermná a vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí

vyvěšeno: 03.07.2014
sejmuto: 04.08.2014

Oznámení Katastrálního úřadu - Jakubovice

Obnova katastrálního operátu v k.ú. Jakubovice a vyhlášení částečné revite katastru nemovitostí

vyvěšeno: 03.07.2014
sejmuto: 04.08.2014

Usnesení rady RM-70

Usnesení rady RM-70

vyvěšeno: 23.06.2014
sejmuto: 09.07.2014

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM 24

Pozvánka na jednání zastupitelstva  ZM 24

vyvěšeno: 09.06.2014
sejmuto: 19.06.2014

Usnesení rady RM-69

Usnesení rady RM-69

vyvěšeno: 04.06.2014
sejmuto: 20.06.2014

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Oznámení o výběrovém řízení č. HUO/62/2014

vyvěšeno: 03.06.2014
sejmuto: 24.06.2014

Závěrečný účet městyse za rok 2013

Závěrečný účet městyse za rok 2013

vyvěšeno: 02.06.2014
sejmuto: 18.06.2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Dolní Čermná za rok 2013

vyvěšeno: 02.06.2014
sejmuto: 18.06.2014

Usnesení rady RM-68

Usnesení rady RM-68

vyvěšeno: 21.05.2014
sejmuto: 06.06.2014

MAS Orlicko pomáhá spolkům

Pozvánka na seminář pro NNO – NEŽ NA VÁS DOPADNE RUKA ZÁKONA

vyvěšeno: 14.05.2014
sejmuto: 30.06.2014

DSO Pod Bukovou horou - závěrečný účet za rok 2013

DSO Pod Bukovou horou – závěrečný účet za rok 2013

vyvěšeno: 12.05.2014
sejmuto: 03.06.2014

Mikroregion Severo-Lanškrounsko - závěrečný účet za rok 2013

Mikroregion Severo-Lanškrounsko – závěrečný účet za rok 2013

vyvěšeno: 12.05.2014
sejmuto: 03.06.2014

Zápis z jednání zastupitelstva městyse č. 23/2014

Zápis ZM č. 23/2014

vyvěšeno: 12.05.2014
sejmuto: 29.05.2014

Zveřejnění záměru prodeje

Zveřejnění záměru prodeje

vyvěšeno: 12.05.2014
sejmuto: 29.05.2014

Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu

Státní pozemkový úřad – nabídka pozemků k pronájmu

vyvěšeno: 07.05.2014
sejmuto: 07.07.2014

Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb

vyvěšeno: 06.05.2014
sejmuto: 25.05.2014

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška – Zásady územního rozvoje Pardubického kraje

vyvěšeno: 05.05.2014
sejmuto: 28.06.2014

Usnesení rady RM-67

Usnesení rady RM-67

vyvěšeno: 02.05.2014
sejmuto: 18.05.2014

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2014

Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí na rok 2014

vyvěšeno: 24.04.2014
sejmuto: 03.06.2014

Usnesení o nařízení dražebního jednání

Usnesení o nařízení dražebního jednání – 137EX 18965/09-114

vyvěšeno: 23.04.2014
sejmuto: 06.06.2014

Pozvánka na zastupitelstvo ZM 23

Pozvánka na zastupitelstvo ZM 23

vyvěšeno: 17.04.2014
sejmuto: 30.04.2014

Usnesení rady RM 66

Usnesení rady RM 66

vyvěšeno: 17.04.2014
sejmuto: 03.05.2014

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy

vyvěšeno: 09.04.2014
sejmuto: 25.04.2014

Stočné na rok 2014

Stočné na rok 2014

vyvěšeno: 08.04.2014
sejmuto: 09.05.2014

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků

Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků

vyvěšeno: 03.04.2014
sejmuto: 25.05.2014

Usnesení o nařízení dražebního jednání

Usnesení o nařízení dražebního jednání – 086 ExS 212/05-184

vyvěšeno: 01.04.2014
sejmuto: 30.04.2014

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá , podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

vyvěšeno: 27.03.2014
sejmuto: 31.07.2014

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v čp.76,101

vyvěšeno: 27.03.2014
sejmuto: 12.04.2014

Oznámení Státního pozemkového úřadu

Oznámení o vyložení návrhu změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)

vyvěšeno: 26.03.2014
sejmuto: 26.04.2014

Návrh rozpočtu DSO Pod Bukovou horou na rok 2014

Návrh rozpočtu DSO Pod Bukovou horou na rok 2014

vyvěšeno: 10.03.2014
sejmuto: 31.03.2014

Návrh rozpočtu Mikroregion Severo - Lanškrounsko na rok 2014

Návrh rozpočtu Mikroregion Severo – Lanškrounsko na rok 2014

vyvěšeno: 10.03.2014
sejmuto: 31.03.2014

Usnesení rady RM 65

Usnesení rady RM 65

vyvěšeno: 10.03.2014
sejmuto: 26.03.2014

Zápis z jednání zastupitelstva městyse č. 22/2014

Zápis ZM č. 22/2014

vyvěšeno: 10.03.2014
sejmuto: 26.03.2014

Zveřejnění záměru prodeje

Zveřejnění záměru prodeje části ppč. 3163/8 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 05.03.2014
sejmuto: 21.03.2014

Oznámení o ukončení lékařské praxe

Oznámení o ukončení lékařské praxe

vyvěšeno: 04.03.2014
sejmuto: 01.04.2014

Usnesení - Dražební vyhláška

Usnesení – Dražební vyhláška 103Ex 37683/13-52

vyvěšeno: 03.03.2014
sejmuto: 17.04.2014

Schválený rozpočet na rok 2014

Schválený rozpočet na rok 2014

vyvěšeno: 28.02.2014
sejmuto: 16.03.2014

Zveřejnění záměru pronájmu pozemků k zemědělskému využití

Zveřejnění záměru pronájmu pozemků k zemědělskému využití v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 28.02.2014
sejmuto: 16.03.2014

Usnesení rady RM 64

Usnesení rady RM 64

vyvěšeno: 18.02.2014
sejmuto: 06.03.2014

Pozvánka na jednání zastupitelstva

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM 22

vyvěšeno: 13.02.2014
sejmuto: 25.02.2014

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v I. nadzmním podlaží čp. 76,101 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 13.02.2014
sejmuto: 01.03.2014

Návrh rozpočtu 2014

Návrh rozpočtu městyse Dolní Čermná na rok 2014

vyvěšeno: 07.02.2014
sejmuto: 25.02.2014

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor

vyvěšeno: 31.01.2014
sejmuto: 16.02.2014

Usnesení rady RM 63

Usnesení rady RM 63

vyvěšeno: 28.01.2014
sejmuto: 13.02.2014

Zveřejnění záměru pronájmu pozemků

Zveřejnění záměru pronájmu pozemků v k.ú. Jakubovice k zemědělskému využití

vyvěšeno: 28.01.2014
sejmuto: 13.02.2014

Usnesení rady RM 62

Usnesení rady RM 62

vyvěšeno: 10.01.2014
sejmuto: 26.01.2014

Zápis z jednání zastupitelstva městyse č. 21/2013

Zápis ZM č. 21/2013

vyvěšeno: 08.01.2014
sejmuto: 24.01.2014

Zveřejnění záměru prodeje

Zveřejnění záměru prodeje ppč. 2767/3 a ppč. 4143/1 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 06.01.2014
sejmuto: 22.01.2014

Zveřejnění záměru prodeje

Zveřejnění záměru prodeje ppč. 4268/2 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 06.01.2014
sejmuto: 22.01.2014

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Stavební povolení

Stavební povolení “ Dolní Čermná – sídliště – kanalizace“

vyvěšeno: 23.12.2013
sejmuto: 08.01.2014

Veřejná vyhláška MULA-oprava

Veřejná vyhláška MULA – oprava

vyvěšeno: 19.12.2013
sejmuto: 04.01.2014

Usnesení rady RM 61

Usnesení rady RM 61

vyvěšeno: 18.12.2013
sejmuto: 03.01.2014

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška – oznámení o vydání Územního plánu Dolní Čermná formou opatření obecné povahy

vyvěšeno: 18.12.2013
sejmuto: 03.01.2014

Pozvánka na jednání zastupitelstva

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM 21

vyvěšeno: 05.12.2013
sejmuto: 16.12.2013

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ DODATKU K VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ o umístění a povolení stavby - Rozhledna Mariánská hora Horní Čermná

Oznámení o uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě o umístění a povolení stavby – Rozhledna Mariánská hora Horní Čermná na pozemcích ZE (PK) 1527, pp.KN 1554/8 v k.ú.Horní Čermná

vyvěšeno: 26.11.2013
sejmuto: 12.12.2013

Zveřejnění záměru prodeje kabelových rozvodů NN

Zveřejnění záměru prodeje kabelových rozvodů NN

vyvěšeno: 26.11.2013
sejmuto: 13.12.2013

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení vodoprávního řízení MULA 34773/2013

vyvěšeno: 21.11.2013
sejmuto: 07.12.2013

Dražební vyhláška Pardubice 052EX151/2009-133 M. Bačkora

Dražební vyhláška 052EX 151/2009-133 proti povinnému M. Bačkorovi

vyvěšeno: 15.11.2013
sejmuto: 23.01.2014

Usnesení rady RM-60

Usnesení rady RM-60

vyvěšeno: 14.11.2013
sejmuto: 30.11.2013

Oznámení o výběrovém řízení - Horní Třešňovec

Oznámení o výběrovém řízení – Horní Třešňovec

vyvěšeno: 11.11.2013
sejmuto: 06.12.2013

Informace o provozu podatelny

Informace o provozu podatelny

vyvěšeno: 08.11.2013
sejmuto: 31.12.2013

Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis – rozhledna Mariánská Hora

Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis – rozhledna Mariánská Hora

vyvěšeno: 04.11.2013
sejmuto: 14.11.2013

RM 14 10 2013 usnesení

RM 14 10 2013 usnesení

vyvěšeno: 31.10.2013
sejmuto: 16.11.2013

RM 30 09 2013 usnesení

RM 30 09 2013 usnesení

vyvěšeno: 31.10.2013
sejmuto: 16.11.2013

Zásady územního rozvoje PK - aktualizace č.1

Zásady územního rozvoje Pardubického kraje – aktualizace č.1

vyvěšeno: 31.10.2013
sejmuto: 16.12.2013

Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků v rámci komplexní pozemkové úpravy Dolní Čermná

Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků v rámci komplexní pozemkové úpravy Dolní Čermná

vyvěšeno: 30.10.2013
sejmuto: 30.09.2014

Zápis ZM č.20/2013

Zápis ZM č.20/2013

vyvěšeno: 25.10.2013
sejmuto: 11.11.2013

Volby 2013

Info  o době a místě konání voleb PSP

vyvěšeno: 09.10.2013
sejmuto: 27.10.2013

Pozvánka na zastupitelstvo

Pozvánka na zastupitelstvo

vyvěšeno: 04.10.2013
sejmuto: 15.10.2013

Usnesení rady RM-57

Usnesení rady RM-57

vyvěšeno: 03.10.2013
sejmuto: 19.10.2013

Zápis ze zasedaní zastupitelstva městyse č. 19/2013-ZM

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ č. 19/2013-ZM

vyvěšeno: 03.10.2013
sejmuto: 17.10.2013

Oznámení o vyhlášení soutěže

Oznámení o vyhlášení soutěže obálkovou metodou na prodej nemovitosti – pozemkové parcely č. 3161/2 – trvalý travní porost o výměře cca 1200 m2 v katastrálním území Dolní Čermná

vyvěšeno: 01.10.2013
sejmuto: 15.10.2013

Zveřejnění záměru - směna Kohlovi

záměr směny ppč. 81/4, 804/4 (současný vlastník Alena Kholová) a ppč. 81/2, 81/6, 804/5 a spč. 107/1 (současný vlastník Městys Dolní Čermná).

vyvěšeno: 20.09.2013
sejmuto: 06.10.2013

Usnesení rady RM-56

Usnesení rady RM-56

vyvěšeno: 18.09.2013
sejmuto: 04.10.2013

Zveřejnění záměru prodeje

zveřejnění záměru prodeje ppč. 3163/1

vyvěšeno: 18.09.2013
sejmuto: 04.10.2013

Zveřejnění záměru prodeje

Zveřejnění záměru prodeje části ppč. 47  a ppč. 46 v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 18.09.2013
sejmuto: 04.10.2013

zveřejnění záměru prodeje

zveřejnění záměru prodeje ppč.2075/3 a ppč. 2076 v k.ú. Dolní Čermná k zastavění

vyvěšeno: 18.09.2013
sejmuto: 31.12.2013

zveřejnění záměru prodeje

zveřejnění záměru prodeje ppč. 47 a ppč. 491/4 v k.ú. Jakubovice k zastavění

vyvěšeno: 18.09.2013
sejmuto: 31.12.2013

Zveřejnění záměru prodeje

Zveřejnění záměru prodeje

vyvěšeno: 17.09.2013
sejmuto: 03.10.2013

Zveřejnění záměru prodeje

zveřejnění záměru prodeje ppč. 3161/2

vyvěšeno: 17.09.2013
sejmuto: 03.10.2013

Informace o počtu volebních okrsků

Informace o počtu volebních okrsků

vyvěšeno: 11.09.2013
sejmuto: 27.10.2013

Pozvánka na zastupitelstvo ZM 19

Pozvánka na zastupitelstvo ZM 19

vyvěšeno: 06.09.2013
sejmuto: 17.09.2013

Veřejná vyhláška- zahájení řízení o územním plánu

Veřejná vyhláška – zahájení řízení o územním plánu

vyvěšeno: 27.08.2013
sejmuto: 17.10.2013

Usnesení rady RM 55

Usnesení rady RM 55

vyvěšeno: 26.08.2013
sejmuto: 11.09.2013

Vyhlášení soutěže - prodej pozemkové parcely č. 3191/1

Vyhlášení soutěže – prodej pozemkové parcely č. 3191/1

vyvěšeno: 14.08.2013
sejmuto: 31.08.2013

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

Kanalizace obce Horní Čermná, část III    liniová stavba   kú. Horní Čermná Nepomuky      investor   Obec  Horní Čermná

vyvěšeno: 09.08.2013
sejmuto: 27.08.2013

Zvýšené nebezpečí vzniku požárů

Zvýšené nebezpečí vzniku požárů

vyvěšeno: 29.07.2013
sejmuto: 31.08.2013

Zvýšené nebezpečí vzniku požárů

Zvýšené nebezpečí vzniku požárů

vyvěšeno: 29.07.2013
sejmuto: 31.08.2013

usnesení RM-53

usnesení RM-53

vyvěšeno: 22.07.2013
sejmuto: 07.08.2013

usnesení RM-54

usnesení RM-54

vyvěšeno: 22.07.2013
sejmuto: 07.08.2013

Záměr prodeje části pozemkové parcely

Záměr prodeje části pozemkové parcely

vyvěšeno: 08.07.2013
sejmuto: 24.07.2013

Oznámení zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou

Kanalizace obce Horní Čermná, část III     Obec Horní Čermná

vyvěšeno: 04.07.2013
sejmuto: 23.07.2013

Zápis ZM č.18

Zápis ZM č.18

vyvěšeno: 04.07.2013
sejmuto: 20.07.2013

Usnesení z 52. jednání RM

Usnesení z 52. jednání RM

vyvěšeno: 13.06.2013
sejmuto: 29.06.2013

Oznámení - veřejná vyhláška

Oznámení – veřejná vyhláška

vyvěšeno: 11.06.2013
sejmuto: 27.06.2013

Pozvánka na jednání ZM

Pozvánka na jednání ZM

vyvěšeno: 10.06.2013
sejmuto: 18.06.2013

Usnesení z 51. jednání RM

Usnesení z 51. jednání RM

vyvěšeno: 04.06.2013
sejmuto: 20.06.2013

Pozvánka na jednání ZM

Pozvánka na jednání ZM

vyvěšeno: 04.06.2013
sejmuto: 04.06.2013

Usnesení z jednání RM č. 50

Usnesení z jednání RM č. 50

vyvěšeno: 27.05.2013
sejmuto: 12.06.2013

Záměr prodeje pozemku - st.p. č. 1067

Záměr prodeje st. p. č. 1067

vyvěšeno: 27.05.2013
sejmuto: 18.06.2013

Záměr pronájmu p.p. č. 47 a 60/2 Jakubovice

Záměr pronájmu p.p.č. 47 a 60/2 Jakubovice

vyvěšeno: 27.05.2013
sejmuto: 12.06.2013

Schválené stočné na r. 2013

Schválené stočné na r. 2013

vyvěšeno: 22.05.2013
sejmuto: 07.06.2013

Usnesení RM č. 49

Usnesení RM č. 49

vyvěšeno: 13.05.2013
sejmuto: 28.05.2013

Zápis ZM č. 17

Zápis ZM č. 17

vyvěšeno: 13.05.2013
sejmuto: 28.05.2013

Stavební povolení veřejná vyhláška

rekonstrukce a přístavba stávajícího zem.objektu Hejlova Mlýna Horní Čermná se změnou  původní ˇČOV bude nahrazena kanalizační přípojkou na centrální ČOV 520 m  ppč.909 PK, PK 911 PK 3905/1 3905/1, 3905/4,838/2   Ing.Jiří Hejl

vyvěšeno: 10.05.2013
sejmuto: 25.05.2013

Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou

Chodník u autobusové zastávky „Jakubovice“  77m Městys  Dolní Čermná

vyvěšeno: 02.05.2013
sejmuto: 20.05.2013

Daň z nemovitostí - hromadný předpisný seznam - zveřejnění

Daň z nemovitostí- hromadný předpisný seznam – zveřejnění

vyvěšeno: 25.04.2013
sejmuto: 25.04.2013

Usnesení z 48. jednání RM

Usnesení z 48. jednání RM

vyvěšeno: 22.04.2013
sejmuto: 08.05.2013

Rozpočtový výhled Mikroregionu S-L na 2013-2016

Rozpočtový výhled Mikroregionu Severo-Lanškrounsko na r. 2013-2016

vyvěšeno: 22.04.2013
sejmuto: 15.05.2013

Rozpočtový výhled DSO PBH na 2013 - 2016

Rozpočtový výhled DSO PBH na 2013 – 2016

vyvěšeno: 22.04.2013
sejmuto: 15.05.2013

Závěrečný účet DSO PBH za rok 2012

Závěrečný účet DSO PBH za rok 2012

vyvěšeno: 22.04.2013
sejmuto: 15.05.2013

Daň z nemovitosti - zasílání složenek

Daň z nemovitosti – zasílání složenek

vyvěšeno: 17.04.2013
sejmuto: 31.05.2013

Daň z nemovitosti - hromadný předpisný seznam

Daň z nemovitosti – hromadný předpisný seznam

vyvěšeno: 17.04.2013
sejmuto: 31.05.2013

Stočné - výpočet ceny

Stočné – výpočet ceny

vyvěšeno: 17.04.2013
sejmuto: 03.05.2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO PBH za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO PBH

vyvěšeno: 13.04.2013
sejmuto: 15.05.2013

Pozvánka na jednání zastupitelstva

Pozvánka na jednání ZM

vyvěšeno: 11.04.2013
sejmuto: 23.04.2013

Závěrečný účet obce za rok 2012

Závěrečný účet obce za rok 2012

vyvěšeno: 05.04.2013
sejmuto: 21.04.2013

Oznámení zahájení VV spojeného územního a stav. řízení o změně stavby před dokončením

Rekonstrukce a přístavba stávajícího zem.objektu Hejlova mlýna  Horní Čermná se změnou původní ČOV bude nahrazena kanalizační přípojkou na centrální ČOV 520 m  ppč. 909 PK, 911 PK 919 PK 3905/1 3905/4 838/2

Ing.Jiří Hejl

vyvěšeno: 05.04.2013
sejmuto: 23.04.2013

územní rozhodnutí veřejná vyhláška

Akce: Čermenský rybník – obtoková stoka ppč.2180/1, 2180/2 Milan Plundra Dlouhoňovice 73

vyvěšeno: 04.04.2013
sejmuto: 22.04.2013

Stavební povolení - spojené územní a stavební řízení veř.vyhláškou

Přístřešek na ustájení skotu – stavba pro zemědělství Horní Čermná ppč.746/2, ppč.737/2, Luboš Marek Horní Čermná 269

vyvěšeno: 29.03.2013
sejmuto: 17.04.2013

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku Jakubovice

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku Jakubovice

vyvěšeno: 19.03.2013
sejmuto: 04.04.2013

Usnesení RM č. 47

Usnesení RM č. 47

vyvěšeno: 19.03.2013
sejmuto: 04.04.2013

Zápis ZM 16/2013

Zápis ZM 16/2013

vyvěšeno: 15.03.2013
sejmuto: 27.03.2013

Zveřejnění záměru prodeje ppč.3190 a další

Zveřejnění záměru prodeje ppč. 3190 a další

vyvěšeno: 13.03.2013
sejmuto: 22.04.2013

Zveřejnění záměru prodeje dle GP

Záměr prodeje dle GP

vyvěšeno: 13.03.2013
sejmuto: 22.04.2013

Záměr prodeje ppč. 4101

Záměr prodeje ppč. 4101

vyvěšeno: 13.03.2013
sejmuto: 13.03.2013

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013

Vyhláška č. 1/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

vyvěšeno: 05.03.2013
sejmuto: 21.03.2013

Usnesení z jednání rady č. 46

Usnesení z jednání rady č. 46

vyvěšeno: 01.03.2013
sejmuto: 17.03.2013

Usnesení z jednání rady č. 45

Usnesení z jednání rady č. 45

vyvěšeno: 01.03.2013
sejmuto: 17.03.2013

Zahájení územního řízení veřejná vyhláška

Akce: Čermenský rybník – obtoková stoka ppč.2180/1, ppč.2180/2 Milan Plundra Dlouhoňocice 73

vyvěšeno: 01.03.2013
sejmuto: 18.03.2013

Schválený rozpočet na rok 2013

Schválený rozpočet na rok 2013

vyvěšeno: 28.02.2013
sejmuto: 16.03.2013

Návrh rozpočtu DSO Severo-Lanškrounsko na rok 2013

Návrh rozpočtu DSO Severo-Lanškrounsko na rok 2013

vyvěšeno: 20.02.2013
sejmuto: 08.03.2013

Závěrečný účet DSO za rok 2012

Závěrečný účet DSO PBH za rok 2012

vyvěšeno: 20.02.2013
sejmuto: 08.03.2013

Návrh rozpočtu DSO na rok 2013

Návrh rozpočtu na rok 2013

vyvěšeno: 20.02.2013
sejmuto: 08.03.2013

Rozhodnutí VV stavební povolení spojené řízení

Dřevěný přístřešek na auto 2 stání OA u RD 42 ppč.1688 k.ú.Nepomuky -Horní Čermná  Lenka Fingrová  Nepomuky 42  Obec Horní Čermná

vyvěšeno: 18.02.2013
sejmuto: 06.03.2013

Výzva a usnesení přerušení řízení

Přístřešek pro ustájení skotu – stavba pro zemědělství Horní Čermná ppč.746/2, ppč.737/2  Luboš Marek Horní Čermná 269

vyvěšeno: 18.02.2013
sejmuto: 06.03.2013

Rozhodnutí VV stavební povolení

Novostavba garáže 1st os. vozidel Martin Helekal, Sylvie Helekalovi, Dolní Čermná 178, ppč. 2042, stp. 606

vyvěšeno: 15.02.2013
sejmuto: 05.03.2013

Pozvánka na ZM 25.02.2013

Pozvánka  na ZM 25.02.2013

vyvěšeno: 14.02.2013
sejmuto: 26.02.2013

Rozhodnutí VV stavební povolení

Novostavba rodinného domu, garáže, přípojek inž. sítí a zpevněných ploch Petrovice p. 293/1 Ing. Vondra a Ludmila Vondrová

vyvěšeno: 13.02.2013
sejmuto: 02.03.2013

Zveřejnění záměru pronájmu prostor

Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro DSO Pod Bukovou horou

vyvěšeno: 11.02.2013
sejmuto: 27.02.2013

Zveřejnění záměru pronájmu prostor

Zveřejnění záměru pronájmu prostor pro svazek Mikroregion Severo-Lanškrounsko

vyvěšeno: 11.02.2013
sejmuto: 27.02.2013

NÁVRH ROZPOČTU 2013

Návrh rozpočtu městyse Dolní Čermná na rok 2013

vyvěšeno: 08.02.2013
sejmuto: 25.02.2013

Usnesení RM č. 44

Usnesení RM č. 44

vyvěšeno: 08.02.2013
sejmuto: 24.02.2013

MAS ORLICKO

MAS ORLICKO

vyvěšeno: 01.02.2013
sejmuto: 30.04.2013

Usnesení RM 43

Usnesení RM 43

vyvěšeno: 01.02.2013
sejmuto: 17.02.2013

Usnesení RM 42

Usnesení RM 42

vyvěšeno: 25.01.2013
sejmuto: 10.02.2013

Rozpočtový výhled obce

Rozpočtový výhled obce na roky 2013 až 2016

vyvěšeno: 22.01.2013
sejmuto: 07.02.2013

Územní rozhodnutí veřejná vyhláška

Dolní Čermná-sídliště-kanalizace stokydl508m přípojky 15ks 150m

stavebník Městys Dolní Čermná

vyvěšeno: 18.01.2013
sejmuto: 04.02.2013

Vyhlášení veřejné soutěže - prodej čp.404

Vyhlášení veřejné soutěže – prodej čp. 404

vyvěšeno: 18.01.2013
sejmuto: 16.02.2013

Veřejná vyhláška Návrh ÚP

Veřejná vyhláška Návrh územního plánu Dolní Čermná

vyvěšeno: 17.01.2013
sejmuto: 03.03.2013

Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení a řízení o vyjímce

Dřevěný přístřešek na auto 2 stání OA u RD 42 ppč.1688  k.ú.Nepomuky – Horní Čermná Lenka Fingrová  NEp.42

vyvěšeno: 16.01.2013
sejmuto: 01.02.2013

Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení VV

Přístřešek pro ustájení skotu – stavba pro zemědělství Horní Čermná ppč.PK 746/2, ppč.737/2 Luboš Marek Horní Čermná 269

vyvěšeno: 16.01.2013
sejmuto: 01.02.2013

Informace o době a místě konání volby

Informace o době místě II. kola volby prezidenta ČR

vyvěšeno: 16.01.2013
sejmuto: 27.01.2013

Usnesení RM 40

Usnesení RM 40

vyvěšeno: 09.01.2013
sejmuto: 25.01.2013

usnesení RM 41

usnesení RM 41

vyvěšeno: 09.01.2013
sejmuto: 25.01.2013

Zahájení spojeného územního a stavebního řízení VV

Novostavba rodinného domu, garáže, přípojek inž.sítí a zpevněných ploch Petrovice p.293/1 Ing.Josef Vondra a Ludmila Vondrová

vyvěšeno: 27.12.2012
sejmuto: 14.01.2013

Zápis ZM 15

Zápis ZM 15

vyvěšeno: 20.12.2012
sejmuto: 05.01.2013

Informace o době a místě konání volby prezidenta

Informace o době a místě konání volby prezidenta

vyvěšeno: 19.12.2012
sejmuto: 13.01.2013

Zveřejnění záměru-prodej

Zveřejnění záměru prodeje pozemku

vyvěšeno: 14.12.2012
sejmuto: 30.12.2012

Zveřejnění záměru-směna pozemku

Zveřejnění záměru – směna pozemku

vyvěšeno: 14.12.2012
sejmuto: 30.12.2012

Vyhláška č. 1/2012 o odpadech

Vyhláška č. 1/2012 o odpadech

vyvěšeno: 12.12.2012
sejmuto: 28.12.2012

Oznámení o svolání OVK

Oznámení o svolání 1. zasedání okrskových volebních komisí

vyvěšeno: 12.12.2012
sejmuto: 20.12.2012

Zveřejnění záměru prodeje

záměr prodeje budovy čp. 404

vyvěšeno: 11.12.2012
sejmuto: 31.12.2013

Zveřejnění záměru prodeje

Záměr prodeje pozemkových parcel Jakubovice

vyvěšeno: 11.12.2012
sejmuto: 31.12.2013

Zveřejnění záměru prodeje

Záměr prodeje bytové jednotky Dolní Čermná čp. 5

vyvěšeno: 11.12.2012
sejmuto: 31.12.2013

Rozhodnutí-stavební povolení- spojené řízení

Stavební úpravy a přístavba budovy – výrobní objekt – kovodílna, sklady Nepomuky stp.4/2.ppč.25/2  firma MTA Group  jednatel Jiří Matějka

vyvěšeno: 07.12.2012
sejmuto: 27.12.2012

Veřejná vyhláška MěÚ Žamberk

Veřejná vyhláška MěÚ Žamberk

vyvěšeno: 04.12.2012
sejmuto: 04.01.2013

Pozvánka na jednání ZM 15

Pozvánka na jednání ZM 15

vyvěšeno: 03.12.2012
sejmuto: 12.12.2012

Oznámení zahájení územn ího řízení veř.vyhláškou

Dolní Čermná-sídliště-kanalizace stoky dl508m přípojky 15ks 150m

vyvěšeno: 30.11.2012
sejmuto: 18.12.2012

Usnesení rady městyse RM-39

Usnesení rady městyse RM-39

vyvěšeno: 29.11.2012
sejmuto: 17.12.2012

Informace-volební okrsky volba prezidenta

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků – volba prezidenta

vyvěšeno: 26.11.2012
sejmuto: 26.01.2013

Usnesení výzva přerušení řízení

Stavební úpravy a přístavba budovy – výrobní objekt – kovodílna,skladyNepomuky stp.4/2, ppč.25/2

firma MTA Group s.r.o. jednatel Jiří Matějka

vyvěšeno: 23.11.2012
sejmuto: 10.12.2012

Zápis z jednání ZM č. 14

Zápis z jednání ZM č. 14

vyvěšeno: 22.11.2012
sejmuto: 08.12.2012

Usnesení RM 38

Usnesení RM 38

vyvěšeno: 09.11.2012
sejmuto: 25.11.2012

Usnesení RM 37

Usnesení RM 37

vyvěšeno: 07.11.2012
sejmuto: 23.11.2012

Usnesení RM 36

Usnesení RM 36

vyvěšeno: 05.11.2012
sejmuto: 21.11.2012

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška MU Lanškroun – ZKT Čermná

vyvěšeno: 02.11.2012
sejmuto: 18.11.2012

Pozvánka ZM

Pozvánka ZM 14.

vyvěšeno: 02.11.2012
sejmuto: 14.11.2012

Výběrové řízení

Výběrové řízení – referent pro koordinaci činností úřadu mšstyse

vyvěšeno: 24.10.2012
sejmuto: 16.11.2012

Oznámení zahájení spojeného Úz a St řízení VV

Stavební úpravy a přístavba budovy – výrobní objekt – kovodílna, sklady  Nepomuky stp.4/2, ppč.25/2

firma MTA Group jednatel Jiří Matějka

vyvěšeno: 05.10.2012
sejmuto: 23.10.2012

Rozhodnutí-stavební povolení - spojené územní a stav. řízení veřejnou vyhláškou

ZKT 1 (zkapacitnění toku na Q 10) část stavby přeložky vedení 12

Dolní Čermná Horní Čermná     Povodí Labe Hradec Králové

vyvěšeno: 03.10.2012
sejmuto: 19.10.2012

Usnesení RM 35

Usnesení RM 35

vyvěšeno: 01.10.2012
sejmuto: 17.10.2012

Oznámení o době místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje

vyvěšeno: 26.09.2012
sejmuto: 14.10.2012

Upozornění ČEZ

Upozornění ČEZ k okleštění stromoví

vyvěšeno: 26.09.2012
sejmuto: 15.11.2012

Stavební povolení-spojené územní a stavební řízení VV

Stavební úpravy stodoly a kůlny včetně přípojky NN a zpevněných ploch u čp.170 Horní Čermná Anna Fabiánková

vyvěšeno: 21.09.2012
sejmuto: 09.10.2012

Upozornění - konzumace alkoholu

Upozornění – konzumace alkoholu.

vyvěšeno: 20.09.2012
sejmuto: 08.10.2012

zápis z jednání ZM 13

Zápis z jednání ZM 13

vyvěšeno: 19.09.2012
sejmuto: 05.10.2012

Stavební povolení - veřejná vyhláška

Novostavba rodinného domu, přípojek inž. sítí a zp. ploch,DČ p.2510/1 Ing.Jakub Halbrštát

vyvěšeno: 17.09.2012
sejmuto: 03.10.2012

Usnesení RM 34

Usnesení RM 34

vyvěšeno: 14.09.2012
sejmuto: 30.09.2012

Záměr prodeje pozemku

Záměr prodeje pozemku

vyvěšeno: 12.09.2012
sejmuto: 28.09.2012

Záměr prodeje pozemku

Záměr prodeje pozemku

vyvěšeno: 12.09.2012
sejmuto: 28.09.2012

Veřejná vyhláška - rozhodnutí

veřejná vyhláška

vyvěšeno: 05.09.2012
sejmuto: 21.09.2012

Usnesení rady RM - 33

usnesení rady RM 33

vyvěšeno: 03.09.2012
sejmuto: 19.09.2012

Pozvánka na jednání zastupitelstva

Pozvánka na jednání zastupitelstva

vyvěšeno: 03.09.2012
sejmuto: 19.09.2012

Veřejnoprávní smlouva

Veřejnoprávní smlouva o umístění a povolení stavby rozhledna Mariánská Hora

Horní Čermná p.1554/8   18,8

vyvěšeno: 31.08.2012
sejmuto: 16.09.2012

Územní rozhodnutí VV - změna využití území

Změna kultury z kultury louka  na les p.2447/3 Marie Forštová DČ 51

vyvěšeno: 30.08.2012
sejmuto: 15.09.2012

Informace volebním stranám

Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků

vyvěšeno: 27.08.2012
sejmuto: 12.10.2012

Zákaz nakládání s povrchovými vodami

Veřejná vyhláška – zákaz nakládání s povrchovými vodami

vyvěšeno: 23.08.2012
sejmuto: 08.09.2012

počet členů volební komise

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

vyvěšeno: 13.08.2012
sejmuto: 13.10.2012

Oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy

Stavba – Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis – rozhledna Mariánská Hora 18,8  p.1554/8 Obec Horní Čermná

vyvěšeno: 10.08.2012
sejmuto: 30.08.2012

Stavební povolení - spojené územní a stav.řízení veřejnou vyhláškou

ZKZ 1 ( zkapacitnění toku na Q 10) část stavby přeložky vedení 12

Dolní Čermná  Horní Čermná

vyvěšeno: 09.08.2012
sejmuto: 27.08.2012

Usnesení RM 32

Usnesení RM 32

vyvěšeno: 07.08.2012
sejmuto: 23.08.2012

Oznámená zahájení VV spojeného územního , stavebního řízení a řízení o vyjímce

Stavební úpravy stodoly a kůlny včetně přípojky NN a zpevněných ploch u čp.170 Horní Čermná Anna Fabiánková

vyvěšeno: 06.08.2012
sejmuto: 22.08.2012

Záměr výpůjčky

Zveřejnění záměru výpůjčky nebytových prostor

vyvěšeno: 03.08.2012
sejmuto: 20.08.2012

Zahájení spojeného Úz a St řízení VV

Novostavba rodinného domu , garáže, přípojek inž.sítí a zp.ploch,DČp2510/1 Ing.Jakub Halbrštát

vyvěšeno: 30.07.2012
sejmuto: 16.08.2012

Stavební povolení - spojené územ a stav řízení VV

Přístavba – novostavba garáže 1st.Os.vozidel Petra Rősslerová DČ275

vyvěšeno: 27.07.2012
sejmuto: 14.08.2012

Územní rozhodnutí - veřejná vyhláška

Cesta Jakubovice – rekonstrukce 66 m Městys DČ

vyvěšeno: 26.07.2012
sejmuto: 13.08.2012

Veřejná vyhláška KU PK

Veřejná vyhláška – Upozornění pro vlastníky pozemků v evropsky významných lokalitách

vyvěšeno: 25.07.2012
sejmuto: 10.08.2012

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku

vyvěšeno: 18.07.2012
sejmuto: 20.08.2012

Oznámení zahájení územního řízení VV

Změna využití úzení – Změna kultury z kultury louka na les Dolní Čermná p.2447/3 Marie Forštová

vyvěšeno: 09.07.2012
sejmuto: 25.07.2012

Posuzování vlivů na životní prostředí

podle zákona č.100/2001 Sb.

vyvěšeno: 09.07.2012
sejmuto: 09.08.2012

Usnesení rady RM-31

vyvěšeno: 09.07.2012
sejmuto: 25.07.2012

Veřejná vyhláška - usnesení

vyvěšeno: 02.07.2012
sejmuto: 18.07.2012

Vyúčtování cen. předpisů- stočné

Vyúčtování cenových předpisů – vodné, stočné

vyvěšeno: 26.06.2012
sejmuto: 12.07.2012

Zápis z ZM 12

Zápis ZM 12

vyvěšeno: 20.06.2012
sejmuto: 09.07.2012

Zveřejnění záměru

Bezúplatné užívání p.p. k.u. Jakubovice

vyvěšeno: 19.06.2012
sejmuto: 09.07.2012

Usnesení RM 30

Usnesení rady městyse č. 30

vyvěšeno: 19.06.2012
sejmuto: 09.07.2012

Usnesení o nařízení dražebního jednání

Usnesení o nařízení dražebního jednání č. 086 ExS 212/05-124

vyvěšeno: 18.06.2012
sejmuto: 04.07.2012

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení státní vetrinární správy

vyvěšeno: 18.06.2012
sejmuto: 04.07.2012

Zveřejnění záměru prodeje

Záměr prodeje p.p. 734/2 Jakubovice

vyvěšeno: 18.06.2012
sejmuto: 04.07.2012

Zveřejnění záměru prodeje

Záměr prodeje p.p. č. 2030/1 Dolní Čermná

vyvěšeno: 18.06.2012
sejmuto: 04.07.2012

Zveřejnění záměru

Zveřejnění záměru prodeje p.p. 3191/3 Dolní Čermná

vyvěšeno: 18.06.2012
sejmuto: 04.07.2012

Zveřejnění záměru prodeje

Záměr prodeje p.p. Dolní Čermná č. 2211/1

vyvěšeno: 18.06.2012
sejmuto: 04.07.2012

Výsledek hospodaření DSO Lanškrounsko

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Lanškrounsko za rok 2011

vyvěšeno: 11.06.2012
sejmuto: 27.06.2012

Závěrečný účet DSO Lanškrounsko

Závěrečný účet za rok 2011 DSO LANŠKROUNSKO

vyvěšeno: 06.06.2012
sejmuto: 22.06.2012

Pozvánka na ZM 12

Pozvánka na 12.zasedání zastupitelstva městyse

vyvěšeno: 04.06.2012
sejmuto: 13.06.2012

Oznámení zahájení územního řízení VV

Cesta Jakubovice  – rekonstrukce 66 m   Městys DČ

vyvěšeno: 31.05.2012
sejmuto: 18.06.2012

Usnesení RM 29

Usnesení z 29. zasedání rady městyse

vyvěšeno: 30.05.2012
sejmuto: 15.06.2012

Rozhodnutí stavební povolení VV

Přístavba pneuservisu, změna užívání, ter.úpravy HČ 196  Stanislav Ptáček

vyvěšeno: 25.05.2012
sejmuto: 12.06.2012

Nařízení Města Lanškrouna

Nařízení Města Lanškrouna č. 1/2012

vyvěšeno: 24.05.2012
sejmuto: 11.06.2012

Rozhodnutí stavební povolení VV

Novostavba RD + příslušenství Horní Čermná – Nepomuky Petr Vinduška

vyvěšeno: 23.05.2012
sejmuto: 08.06.2012

Dotace EU

Dotace EU z programu Rozvoj venkova

vyvěšeno: 10.05.2012
sejmuto: 30.06.2012

Usnesení z rady RM-28

vyvěšeno: 03.05.2012
sejmuto: 19.05.2012

Rozhodnutí VV prodloužení platnosti územ.rozhodnutí

Rekonstrukce a přístavba stávajícího zemědělského objektu Hejlova Mlýna a jeho změna užívání na penzion s nabídkou agroturistických aktivit, nové zpevněné plochy, ČOV, retenční nádrž na dešťovou vodu,  přípojka vodovodu     Horní Čermná   Ing. Jiří Hejl

vyvěšeno: 30.04.2012
sejmuto: 17.05.2012

Zápis ZM 11

Zápis z jednání zastupitelstva č. 11

vyvěšeno: 27.04.2012
sejmuto: 14.05.2012

Konkurz Obec Cotkytle

Konkurzní řízení na ředitele ZŠ a MŠ Cotkytle

vyvěšeno: 27.04.2012
sejmuto: 19.05.2012

Konkurz PK

Konkurzní řízení na ředitele DD DČ

vyvěšeno: 25.04.2012
sejmuto: 10.05.2012

Zveřejnění záměru prodeje pozemků

Záměr prodeje pozemků Dolní Čermná

vyvěšeno: 25.04.2012
sejmuto: 11.05.2012

Zveřejnění záměru prodeje budovy čp. 404

Prodej budovy čp. 404 – býv. Svazarm

vyvěšeno: 25.04.2012
sejmuto: 11.05.2012

Zveřejnění záměru

prodej poz. parcely Jakubovice

vyvěšeno: 25.04.2012
sejmuto: 11.05.2012

Oznámení zahájení spoj.územního a stav. řízení

Přístavba pneuservisu, změna užívání, ter.úpravy HČ 196 Stan.Ptáček

vyvěšeno: 18.04.2012
sejmuto: 04.05.2012

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku

pronájem pozemku Jakubovice

vyvěšeno: 18.04.2012
sejmuto: 04.05.2012

Oznámení zahájení spoj.územního a stav.řízení

Novostavba RD + příslušenství HČ Nepomuky Petr Vinduška

vyvěšeno: 11.04.2012
sejmuto: 27.04.2012

Usnesení z 27. Rady městyse

usnesení rady městyse

vyvěšeno: 03.04.2012
sejmuto: 19.04.2012

Závěrečný účet obce za rok 2011

Závěrečný účet obce za rok 2011

vyvěšeno: 30.03.2012
sejmuto: 17.04.2012

Rozhodnutí VV stavební povolení na stavbu

Novostavba RD + příslušenství DČ David Marek

vyvěšeno: 30.03.2012
sejmuto: 17.04.2012

Závěrečný účet DSO Pod Bukovou horou

Závěrečný účet za r. 2011

vyvěšeno: 22.03.2012
sejmuto: 30.04.2012

Usnesení z 26. jednání rady městyse

usnesení RM

vyvěšeno: 20.03.2012
sejmuto: 05.04.2012

Zveřejnění záměru pronájmu

pronájem nebyt. prostor

vyvěšeno: 08.03.2012
sejmuto: 08.03.2012

Návrh rozpočtu DSO Lanškrounsko

Návrh rozpočtu

vyvěšeno: 07.03.2012
sejmuto: 22.03.2012

Návrh rozpočtu DSO PBH 2012

Návrh rozpočtu

vyvěšeno: 07.03.2012
sejmuto: 22.03.2012

Konkurzní řízení Lanškroun

konkurz

vyvěšeno: 07.03.2012
sejmuto: 05.04.2012

Vyhlášení konkurzu

konkurz

vyvěšeno: 07.03.2012
sejmuto: 05.04.2012

Usnesení z 25. Rady městyse

usnesení RM

vyvěšeno: 06.03.2012
sejmuto: 22.03.2012

Výroční zpráva dle zák.106/1999Sb.

Poskytování informací

vyvěšeno: 06.03.2012
sejmuto: 22.03.2012

Zápis z 10. jednání ZM

zápis z jednání

vyvěšeno: 29.02.2012
sejmuto: 16.03.2012

Zásady poskytování příspěvků

Příspěvky nezisk. organizacím

vyvěšeno: 24.02.2012
sejmuto: 12.03.2012

SMSČR - vlajka

Vlajka Sdružení místních samospráv ČR

vyvěšeno: 02.11.2011
sejmuto: 02.11.2012

RozhodnutíVV stavební povolení spojené územní a stavební řízení

Novostavba garáže 1st Os.vozidel  Martin Helekal  Silvie Helekalová Dolní Čermná 178  ppč.2042  stp.606

vyvěšeno: 01.01.1970
sejmuto: 01.01.1970

Úřad městys Dolní Čermná

vyvěšeno: 01.01.1970
sejmuto: 01.01.1970

Usnesení o nařízení dražebního jednání

Usnesení o nařízení dražebního jednání čj. 086 ExS 212/05-124

vyvěšeno: 01.01.1970
sejmuto: 26.09.2012

Zveřejnění záměru prodeje pozemků

vyvěšeno: 01.01.1970
sejmuto: 01.01.1970