Zastupitelstvo

Zastupitelstvo městyse (ZM) je volený orgán samosprávy. Je 15 členné. Rozhoduje v samostatné působnosti. V čele ZM je starosta, který je statutárním zástupcem městyse.

 Příjmení, jméno, titul Funkce
Petr Helekal starosta a člen rady
Ing. Jiří Svoboda místostarosta a člen rady
Ing. Zpěvák Jiří člen rady
Mgr. Jan Růžička člen rady
RNDr. Věra Šverclová členka rady
Ing. Martin Jirásek člen zastupitelstva
Petr Nastoupil člen zastupitelstva
Luboš Hrdina člen zastupitelstva
Ing. Pavel Faltus člen zastupitelstva
Pavel Mareš člen zastupitelstva
MUDr. Martin Appl člen zastupitelstva
Václav Mikula člen zastupitelstva
Bc. Monika Marková členka zastupitelstva
Jan Svoboda člen zastupitelstva
Mgr. Jiří Vávra člen zastupitelstva

 

Výbory

výbor předseda, členové
Finanční předseda – Pavel Mareš

členové – Ing. Jiří Mencl, Ing. Pavel Židek, Vladislava Hejlová, Ing. Jiří Bláha

Kontrolní předseda – Mgr. Jiří Vávra,

členové – Vladislav Řehák, Mgr. Eva Řeháková