Zastupitelstvo

Zastupitelstvo městyse (ZM) je volený orgán samosprávy. Je 15 členné. Rozhoduje v samostatné působnosti. V čele ZM je starosta, který je statutárním zástupcem městyse.

 Příjmení, jméno, titulFunkce
Petr Helekalstarosta a člen rady
Ing. Jiří Svobodamístostarosta a člen rady
Ing. Zpěvák Jiříčlen rady
Mgr. Jan Růžičkačlen rady
RNDr. Věra Šverclováčlenka rady
Ing. Martin Jirásekčlen zastupitelstva
Petr Nastoupilčlen zastupitelstva
Luboš Hrdinačlen zastupitelstva
Ing. Pavel Faltusčlen zastupitelstva
Pavel Mareščlen zastupitelstva
MUDr. Martin Applčlen zastupitelstva
Václav Mikulačlen zastupitelstva
Bc. Monika Markováčlenka zastupitelstva
Jan Svobodačlen zastupitelstva
Mgr. Jiří Vávračlen zastupitelstva

Výbory

výborpředseda, členové
Finančnípředseda – Pavel Mareš

členové – Ing. Jiří Mencl, Ing. Pavel Židek, Vladislava Hejlová, Ing. Jiří Bláha

Kontrolnípředseda – Mgr. Jiří Vávra,

členové – Vladislav Řehák, Mgr. Eva Řeháková