Zastupitelstvo

Zastupitelstvo městyse (ZM) je volený orgán samosprávy. Je 15 členné. Rozhoduje v samostatné působnosti. V čele ZM je starosta, který je statutárním zástupcem městyse.

 Příjmení, jméno, titulFunkce
Petr Helekalstarosta a člen rady
Ing. Jiří Svobodamístostarosta a člen rady
Ing. Zpěvák Jiříčlen rady
Mgr. Jan Růžičkačlen rady
RNDr. Věra Šverclováčlenka rady
Ing. Petr Langrčlen zastupitelstva
Petr Nastoupilčlen zastupitelstva
Luboš Hrdinačlen zastupitelstva
Radek Rollerčlen zastupitelstva
Pavel Mareščlen zastupitelstva
MUDr. Martin Applčlen zastupitelstva
Mgr. Jan Šebrlečlen zastupitelstva
Bc. Monika Markováčlenka zastupitelstva
Jan Svobodačlen zastupitelstva
Mgr. Jiří Vávračlen zastupitelstva

Výbory

výborpředseda, členové
Finančnípředseda – Pavel Mareš

členové – Ing. Jiří Mencl, Ing. Pavel Židek

Kontrolnípředseda – Mgr. Jiří Vávra,

členové – Mgr. Eva Řeháková, Mgr. Petra Řeháková