Kanalizace

Investor: Dobrovolný svazek obcí Pod Bukovou horou, se sídlem Dolní Čermná 76, 561 53 Dolní Čermná

Název projektu: Kanalizace a ČOV Horní a Dolní Čermná

Název operačního programu: OP Životní prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Číslo a název prioritní osy: 2.1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (FS)

Číslo a název oblasti podpory: 2.1.1 – Snížení znečištění vod

Číslo projektu /etapy: CZ.1.02/1.1.00/07.00589/07004311

Definice: Kombinace gravitační kanalizace s tlakovou (147 ks malých domovních čerpadel, 11 velkých přečerpávacích stanic)

Řídící orgán: MŽP – Odbor fondů EU Fond CF

Území: Region soudržnosti NUTS II Severovýchod

Datum (den, měsíc, rok) zahájení projektu/etapy: 15.06.2009

Datum (den, měsíc, rok) ukončení projektu/etapy: 17.02.2012 – kolaudace

Závěrečné vyhodnocení projektu: 31.5.2012

Celkové náklady projektu: 160.349.835,- Kč

Vlastní zdroje:

Provoz zajišťuje: DSO Pod Bukovou horou

Servisní technik: Sudík Martin, mobil: 739 415 976

Změna přílohy čestného prohlášení