Krizové řízení

http://www.lanskroun.eu/cz/urad/informace-pro-obcany/krizove-rizeni/

http://www.pardubickykraj.cz/krizove-rizeni

www.zachranny-kruh.cz