Muzeum městyse

Myšlenka založit v Dolní Čermné muzeum vzešla od badatele pana Jana Šilara. Konkrétní podnět k založení muzea lze hledat v roce 1981, kdy spolek zahrádkářů instaloval velmi populární výstavu „Jak se u nás dříve žilo a pracovalo“. Členové zahrádkářského spolku chodili v předstihu dvou let po domech a chalupách a sepisovali staré nástroje, nářadí, nádobí, nábytek, hospodářské stroje a nástroje, oděvy, obrazy, a další potřeby. Tyto sbírkové předměty byly poté svezeny, očištěny, nakonzervovány a opraveny. Každý předmět byl sepsán a označen jménem vlastníka a čísla domu.

Výstava byla instalována v budově přístavby ZŠ, včetně chodeb. Měla několik tematických okruhů:

  1. bydlení – selská světnice, včetně nábytku, oděvů, vybavení nádobím a potřebami pro domácnost apod.,
  2. zemědělství – náčiní, nástroje, postroje, stroje, zemědělské potřeby,
  3. řemesla – švec, knihař, zpracování lnu, kolář, truhlář, bednář, pekař, kovář, kupec, cihlář aj.,
  4. školství – zařízení staré třídy, zvonek, školní pomůcky, učebnice, sešity ze školního archívu aj.

Po chodbách byly vystaveny různé staré předměty, vestibul byl upraven jako náves. Výstava sklidila veliký úspěch nejen u našich občanů, ale ze širokého okolí. Tehdy ji zhlédlo přes tisíc návštěvníků. Veliké problémy však byly s tehdejší totalitní vládnoucí komunistickou mocí, konkrétně s okresním výborem KSČ. Ten nařídil, že na výstavě nesmí být předměty, které by vyjadřovaly víru lidu, náboženství, nebo – nedej Bože – kříž, obrazy svatých, liturgické oděvy, předměty, nádoby apod. (nebylo to respektováno). Do útlé brožury “Čermná“ musely být doplněny úspěchy socialistické vesnice, jinak by ideologicky brožura neprošla cenzurou.

Po skončení této úspěšné výstavy byly předměty předány zpět majitelům. Mnoho majitelů však prohlásilo, že je zpět nechce a ať prý se z předmětů zřídí muzeum. A tak tyto darované předměty byly uloženy na půdě staré školy. Darů pro muzeum přibývalo stále více a půda se plnila. Proto v letech 1999 – 2001 začal bývalý správce muzejních sbírek V. Jansa tyto předměty čistit, konzervovat a opravovat s velikou pomocí mladíků, kteří na obci plnili náhradní vojenskou službu. Předměty byly tematicky ukládány do jedné volné třídy, až z toho vznikla současná výstavní expozice.

Poprvé byly exponáty zpřístupněny veřejnosti v létě 2001. Zahrnují: koutek slavných rodáků městyse, včelařství, zemědělství, cihlářství, zpracování a prodej mléka, kupectví, pekařství, kovářství, šicí stroje, nábytek, nádobí, potřeby pro domácnost, obrazy, staré šaty, klobouky, oděvy a spodní prádlo, staré textilie, šátky, ženské ozdoby, dále zpracování lnu, školní pomůcky, lyže, brusle, sáňky, kameninové nádoby, včetně drátovaných, louče, lucerny a svícny a ještě mnoho jiných předmětů. Mnoho exponátů je ještě uloženo na půdě školy a čeká na konečnou instalaci.

Darované exponáty stále přibývají. Každý dárce má vedený svůj „Darovací list“, kam jsou datumově zapisovány přírůstky a předmět je podrobně popsán. Ve vlastnictví muzea je také archív starých dokumentů a fotografií, které jsou postupně tříděny, zpracovávány a popisovány. Bohužel je již málo pamětníků, kteří by pomohli s identifikací osob na starých fotografiích.

Mezi exponáty, kterých si velice cením, je prapor čermenských vojenských vysloužilců, který nese rok svěcení 1885, originál podorlického kroje, starý bronzový kříž a potrhaná korouhvička z roku 1687 (z původního kostela), starý malovaný selský nábytek a provozuschopný stav z roku 1905.

Mimo etnografickou část muzea má muzeum městyse i přírodovědnou část. O uspořádání, instalaci a otevření se zasloužili pánové Jan Růžička a Pavel Havel. Exponáty ptáků, drobná zvěř, hlodavci, paroží a preparované hlavy s parožím reprezentují život v přírodě našeho regionu v různých biotopech. Mezi exponáty také zaujme sbírka motýlů a brouků, minerálů a preparovaných plazů. Unikátem je zkamenělý platan, který byl nalezen v pískovně v Březině. Dr. Sakala z Národního muzea v Praze určil jeho stáří na 10 miliónů let. Je to naplavenina z třetihorního moře. Jsou zde vystaveny i drobné zkameněliny živočichů a otisky rostlin v opuce nalezených na katastru Horní a Dolní Čermné.

Muzeum je přístupné na osobní nebo telefonické dojednání u p. Romana Nastoupila, tel. 604 503 475.

A na závěr prosba k těm, kdo budou číst tyto řádky. Pokud byste měli doma nějaké staré věci či předměty, které vám již neslouží nebo vám doma překáží, rádi je přijmeme jako budoucí exponát do muzea. Sháníme břidlicovou psací školní tabulku, proutěnou nůši, učebnici „Poupata“, orelský kroj – ženský i mužský, sokolský kroj ženský, (mužský kroj je vystaven), staré sešity (i použité), ševcovský verpánek, staré nádobí a nábytek, nářadí apod. Rádi je od vás převezmeme do budoucího muzea. Nabídněte je správci muzejních sbírek Romanu Nastoupilovi, tel. 604 503 475. Děkujeme.
Roman Nastoupil, správce muzeálních sbírek