Muzeum historických rádií

Jak byla sbírka založena

Svou SBÍRKU HISTORICKÝCH RÁDIÍ začal pan Karel Hrodek budovat v prostorách v sousedství své firmy HaS Lanškroun s.r.o. v Dolní Čermné zhruba v roce 2006. Postupně nashromáždil přes 200 typů rádií, v převážné většině vyrobených na území tehdejšího Československa.

Co ho k tomu přivedlo?

Je rodákem z Ústí nad Orlicí, ale po škole nastoupil do svého prvního zaměstnání v TESLE Lanškroun. Zde pracoval po několik desetiletí a nabyl podrobné znalosti o zdejší výrobě.

TESLA Lanškroun, největší poválečná firma na Lanškrounsku, vyráběla součástky pro elektronické přístroje. Především rezistory (tehdy nazývané „odpory“) a kondenzátory.

TESLA přinesla do regionu velký pokrok v mnoha oborech, především technických.

Na to nelze zapomínat.

Naštěstí se mnozí lidé snaží uchovat pro budoucnost hmatatelné doklady o tom, co se tehdy vyrábělo a v jakém pracovním prostředí.

Karel Hrodek se rozhodl sesbírat vzorky všech součástek vyráběných v Lanškrouně, nebo v pobočných závodech, ale někdy to nešlo jinak, než je vymontovat z dobových přístrojů, například z historických rádií.

A tehdy jej krása a osobitost historických rádií uchvátily natolik, že se rozhodl sbírat i tyto přístroje především z období, kdy jejich funkčními prvky bývaly elektronky.

Díky místním odborníkům se mu daří obnovovat jednotlivé sbírkové kusy nejen co do vzhledu, ale také, aby opět fungovaly. Naštěstí rozhlasové vysílací stanice dodnes využívají i dříve běžné vlnové rozsahy, například střední vlny, na něž lze historická rádia bez problému naladit.

Sbírka historických rádií upoutává zaslouženě velkou pozornost.

Spolu s ní se rozrostla do dosti ucelené podoby i SBÍRKA HISTORICKÝCH SOUČÁSTEK PRO ELEKTRONIKU.

Tyto součástky dokládají technologickou vyspělost zdejšího průmyslového prostředí na Lanškrounsku v dobách, kdy v důsledku izolace od největších průmyslových zemí světa, jen v koordinaci s východoevropskými zeměmi a Sovětským svazem,bylo nutné řešit od základu technologické postupy a navrhovat výrobní zařízení.

Představení exponátů

Ve SBÍRCE HISTORICKÝCH RÁDIÍ najdeme drobné přístroje z úplných začátků rozhlasového vysílání – krystalové přijímače bez elektrického napájení. Poslouchat je mohl jen jediný člověk pomocí velmi citlivých sluchátek. Nejstarší “krystalka“ typ Zenit je výrobek z roku 1929, šest let od zahájení rozhlasového vysíláni v Československu.

V dalších letech se objevila již elektricky napájená rádia se zesilujícími elektronkami ve stále dokonalejších dřevěných skříňkách, a ta se stala rovnocennou součástí nábytku v obývacích pokojích. Příkladem je přijímač Philips 5250A z roku 1934.

Trendem se staly přístroje se stále více elektronkami, dokonalejší, dražší, až luxusní. Mít „pětielektronkový přijímač“, bylo výrazem přepychu.

Na druhé straně se vyráběly přístroje i pro běžné lidi, poměrně levné, ale i zde se výrobci snažili vytvářet vysokou hodnotu třeba po výtvarné stránce. Příkladem je překližková „Arbeiderskastje“ („skříňka pro dělníky“) firmy Philips 836A také z roku 1934

Alternativou ke dřevěným skříním se staly skříně z bakelitu. Krásným exponátem je přijímač Körting VE301 Dyn z doby před 2. světovou válkou, nebo velmi úspěšný poválečný Talisman – ten najdeme v muzeu ve čtyřech verzích z let 1949 až 1958.

Elektronky se postupem doby dařilo do jisté míry zmenšovat a díky tomu vznikala přenosná rádia, například „Rekreant“ 3103AB z let 1957/58. Toto rádio vážilo něco přes 4 kilogramy, velký podíl na tom měly rozměrné a těžké baterie.

Československé přijímače z padesátých let minulého století už někdy obsahovaly i vestavěný gramofon, například TESLA Barcarola z roku 1961.

Nebo se kombinovaly s gramofonem, prostorem na desky, osvětlením do takzvaných hudebních skříní. Na výstavě je jich několik, zmiňme například hudební skříň TESLA Humoreska z roku 1967.

——–

Každá sbírka se rozrůstá několika směry.

Jako doplňky k hlavním exponátům historických rádií najdeme i první přijímače, v nichž rozměrné elektronky nahradily mnohem menší polovodičové tranzistory.

Překrásný je první československý tranzistorový přijímač TESLA T58 z roku 1958 ve tvaru kabelky. Nejzvláštnější je patrně přijímač ve tvaru hokejového puku vyrobený k příležitosti mistrovství světa v ledním hokeji v Československu v roce 1978.

Také uvidíme první československý radiopřijímač s integrovanými obvody nebo polovodičové radiomagnetofony.

Ve sbírce najdeme i dobové plakáty, ceníky, odborné časopisy a inzeráty.

——–

Je to uchvacující pohled na rozhlasové přístroje z doby, kdy ještě měly bohatý zvuk díky přenosovým vlastnostem elektronek.

Není divu, že dodnes se elektronky používají například pro kytarové zesilovače vyšších tříd, kde se požaduje dokonalé podání všech harmonických kmitočtů každého tónu.

SBÍRKA HISTORICKÝCH SOUČÁSTEK PRO ELEKTRONKU

Ve čtyřech stolních vitrinách nacházíme vzorky výrobků podniku TESLA Lanškroun z let 1946 až 1989:

  1. vrstvové i drátové rezistory,
  2. kondenzátory mnoha druhů,
  3. potenciometry,
  4. hybridní integrované obvody spolu s odrušovacími prostředky, různými polotovary a výrobky pro spotřební trh (například takzvané konzervátory autobaterií)

Fotografie

Slavnostní otevření Muzea historických rádií v květnu 2009

(převzato se svolením autora z http://www.petr.lanskrounsko.cz/pl/reportaz/35-zpravodaj/706-dolni-cermna-vystava-historickych-radii.html)

Pohled na provozovnu HaS Lanškroun v Dolní Čermné

Některé z exponátů muzea

Možnosti objednání prohlídky

Prosíme o ohlášení vaší hromadné i jednotlivé návštěvy týden předem.

Provozovatel

Společnost HaS Lanškroun s.r.o. se sídlem v Dolní Čermné

Kontaktní údaje

Adresa: Dolní Čermná 3, 561 53 Dolní Čermná
Telefon: +420 465 500 300
Fax: +420 465 500 324
E-mail: sekretariat@hasdc.cz
Web: www.hasdc.cz