Úřední deska

Na tomto místě naleznete aktuální dokumenty, které jsou vyvěšeny na úřední desku. Starší dokumenty naleznete v archívu úřední desky. Pro zobrazení dokumentů je třeba mít nainstalován prohlížeč dokumentů ve formátu .pdf. Můžete ho získat stažením zdarma zde.

Záměr směny částí pozemkových parcel v k. ú. Jakubovice

vyvěšeno: 31.05.2023
sejmuto: 19.06.2023

Záměr směny pozemkových parcel v k. ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 31.05.2023
sejmuto: 19.06.2023

Záměr prodeje p. č. st. 789 v k. ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 31.05.2023
sejmuto: 19.06.2023

Záměr prodeje p. p. č. 3298/5 v k. ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 31.05.2023
sejmuto: 19.06.2023

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva městyse č. 4/2023-ZM

vyvěšeno: 22.05.2023
sejmuto: 07.06.2023

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse č. 4/2023-ZM

vyvěšeno: 22.05.2023
sejmuto: 07.06.2023

Příloha č. 2 k závěrečnému účtu - výkaz FIN k 31.12.2022

vyvěšeno: 17.05.2023
sejmuto: 10.07.2024

Příloha č. 1 k závěrečnému účtu za r. 2022 - Zpráva o přezkoumání hospodaření

vyvěšeno: 17.05.2023
sejmuto: 10.07.2024

Závěrečný účet Městyse Dolní Čermná za r. 2022

vyvěšeno: 17.05.2023
sejmuto: 10.07.2024

Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za r. 2022 - Městys Dolní Čermná

vyvěšeno: 11.05.2023
sejmuto: 12.06.2023

Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za r. 2022 - DSO PBH

vyvěšeno: 11.05.2023
sejmuto: 12.06.2023

Příloha č. 2 k návrhu závěrečného účtu DSO PBH za r. 2022 - Výkaz FIN k 31.12.2022

vyvěšeno: 05.05.2023
sejmuto: 20.06.2023

Příloha č. 1 k návrhu závěrečného účtu DSO PBH za r. 2022 - Zpráva o přezkoumání hospodaření

vyvěšeno: 05.05.2023
sejmuto: 20.06.2023

Návrh závěrečného účtu DSO PBH za r. 2022

vyvěšeno: 05.05.2023
sejmuto: 20.06.2023

Zveřejnění schváleného rozpočtu Městyse Dolní Čermná na r. 2023

vyvěšeno: 08.03.2023
sejmuto: 31.03.2024

UZSVM - Nedostatečně identifikovaní vlastníci - brožura

Informační materiál pro neidentifikované vlastníky pozemků.

Pozemky, o které se nedostatečně identifikovaný vlastník nepřihlásí ve lhůtě do 01.01.2024, připadnou do vlastnictví státu.

vyvěšeno: 06.03.2023
sejmuto: 31.12.2023

DSO Pod Bukovou horou

oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu DSO PBH na r.2023

vyvěšeno: 09.01.2023
sejmuto: 31.01.2024

DSO Pod Bukovou horou

Oznámení o zveřejnění schváleného střednědobého výhledu rozpočtu DSO PBH na r. 2024 – 2025

vyvěšeno: 09.01.2023
sejmuto: 31.01.2024

Městys Dolní Čermná

Střednědobý výhled rozpočtu městyse na r. 2024 – 2026

vyvěšeno: 19.12.2022
sejmuto: 31.12.2026

Městys Dolní Čermná

Pravidla rozpočtového provizoria na r. 2023

vyvěšeno: 19.12.2022
sejmuto: 31.12.2023

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy – kůrovec

vyvěšeno: 03.11.2022
sejmuto: 31.12.2023

DSO Pod Bukovou horou

Schválený závěrečný účet DSO PBH za rok 2021

vyvěšeno: 30.06.2022
sejmuto: 30.06.2023

DSO Pod Bukovou horou

Příloha č. 1 ke schválenému závěrečnému účtu DSO PBH – přezkum hospodaření 2021

vyvěšeno: 30.06.2022
sejmuto: 30.06.2023

DSO Pod Bukovou horou

Příloha č. 2 ke schválenému závěrečnému účtu DSO PBH – výkaz  FIN 2-12M 2021

vyvěšeno: 30.06.2022
sejmuto: 30.06.2023

Městys Dolní Čermná

Schválený závěrečný účet městyse za rok 2021

vyvěšeno: 29.06.2022
sejmuto: 10.07.2023

Městys Dolní Čermná

Příloha č. 1 ke schválenému závěrečnému účtu městyse – přezkum hospodaření

vyvěšeno: 29.06.2022
sejmuto: 10.07.2023

Městys Dolní Čermná

Příloha č. 2 ke schválenému závěrečnému účtu městyse – výkaz FIN 2-12M 2021

vyvěšeno: 29.06.2022
sejmuto: 10.07.2023

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - KUK

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – KUK

vyvěšeno: 13.06.2022
sejmuto: 30.06.2025

DSO Pod Bukovou horou

Schválený střednědobý výhled rozpočtu DSO Pod Bukovou horou na roky 2023 – 2024

vyvěšeno: 11.01.2022
sejmuto: 30.06.2024

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - KUK

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – KUK

vyvěšeno: 21.06.2021
sejmuto: 30.06.2024

Městys Dolní Čermná

Střednědobý výhled rozpočtu městyse na roky 2022 – 2024

vyvěšeno: 18.12.2020
sejmuto: 31.12.2024

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - KUK

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – KUK

vyvěšeno: 08.06.2020
sejmuto: 30.06.2023