Úřední deska

Na tomto místě naleznete aktuální dokumenty, které jsou vyvěšeny na úřední desku. Starší dokumenty naleznete v archívu úřední desky. Pro zobrazení dokumentů je třeba mít nainstalován prohlížeč dokumentů ve formátu .pdf. Můžete ho získat stažením zdarma zde.

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM - 18

Pozvánka na jednání zastupitelstva ZM – 18

vyvěšeno: 21.10.2021
sejmuto: 02.11.2021

Exekutorský úřad Náchod

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí v k. ú. Ústí nad Orlicí

vyvěšeno: 18.10.2021
sejmuto: 01.12.2021

Usnesení zastupitelstva městyse ZM - 17

Usnesení zastupitelstva městyse ZM – 17

vyvěšeno: 15.10.2021
sejmuto: 31.10.2021

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 17

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 17

vyvěšeno: 15.10.2021
sejmuto: 31.10.2021

Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy – kůrovcová kalamita

vyvěšeno: 15.09.2021
sejmuto: 31.12.2022

Městys Dolní Čermná - rozpočtové opatření č. 4/2021

Rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu městyse na rok 2021

vyvěšeno: 09.09.2021
sejmuto: 28.02.2022

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

 

Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel

vyvěšeno: 20.08.2021
sejmuto: 30.11.2021

Městys Dolní Čermná - rozpočtové opatření č. 3/2021

Rozpočtové opatření č. 3 k rozpočtu městyse na rok 2021

vyvěšeno: 02.08.2021
sejmuto: 28.02.2022

DSO Pod Bukovou horou

Schválený závěrečný účet DSO PBH za rok 2020

vyvěšeno: 14.07.2021
sejmuto: 30.06.2022

DSO Pod Bukovou horou

Příloha č. 1 ke schválenému závěrečnému účtu DSO PBH – přezkum hospodaření 2020

vyvěšeno: 14.07.2021
sejmuto: 30.06.2022

DSO Pod Bukovou horou

Příloha č. 2 ke schválenému závěrečnému účtu DSO PBH – výkaz FIN 2-12M 2020

vyvěšeno: 14.07.2021
sejmuto: 30.06.2022

Městys Dolní Čermná

Schválený závěrečný účet městyse za rok 2020

vyvěšeno: 14.07.2021
sejmuto: 30.06.2022

Městys Dolní Čermná

Příloha č. 1 ke schválenému závěrečnému účtu městyse – přezkum hospodaření 2020

vyvěšeno: 14.07.2021
sejmuto: 30.06.2022

Městys Dolní Čermná

Příloha č. 2 ke schválenému závěrečnému účtu městyse – Výkaz FIN 2-12M 2020

vyvěšeno: 14.07.2021
sejmuto: 30.06.2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - KUK

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – KUK

vyvěšeno: 21.06.2021
sejmuto: 30.06.2024

Městys Dolní Čermná - rozpočtové opatření 2/2021

Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu městyse na rok 2021

vyvěšeno: 27.05.2021
sejmuto: 28.02.2022

Schválený rozpočet DSO Pod Bukovou horou na rou 2021

Schválený rozpočet DSO Pod Bukovou horou na rou 2021

vyvěšeno: 14.04.2021
sejmuto: 31.03.2022

Městys Dolní Čermná - rozpočtové opatření č. 1/2021

Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu městyse na rok 2021

vyvěšeno: 26.03.2021
sejmuto: 28.02.2022

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu

městyse Dolní Čermná na rok 2021

vyvěšeno: 10.03.2021
sejmuto: 28.02.2022

Městys Dolní Čermná

Střednědobý výhled rozpočtu městyse na roky 2022 – 2024

vyvěšeno: 18.12.2020
sejmuto: 31.12.2024

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy – kůrovec – příloha č. 1

vyvěšeno: 28.07.2020
sejmuto: 31.12.2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - KUK

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – KUK

vyvěšeno: 08.06.2020
sejmuto: 30.06.2023

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy – kůrovec

vyvěšeno: 08.04.2020
sejmuto: 31.12.2022

DSO Pod Bukovou horou

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2023

vyvěšeno: 19.12.2019
sejmuto: 31.12.2022

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy – kůrovec

vyvěšeno: 10.12.2019
sejmuto: 31.12.2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - KUK

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – KUK

vyvěšeno: 13.06.2019
sejmuto: 30.06.2022

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy – kůrovec

vyvěšeno: 08.04.2019
sejmuto: 31.12.2022