Úřední deska

Na tomto místě naleznete aktuální dokumenty, které jsou vyvěšeny na úřední desku. Starší dokumenty naleznete v archívu úřední desky. Pro zobrazení dokumentů je třeba mít nainstalován prohlížeč dokumentů ve formátu .pdf. Můžete ho získat stažením zdarma zde.

Městský úřad Lanškroun - Veřejná vyhláška

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva – „Jakubovice – vrt JA – 1“

vyvěšeno: 12.05.2021
sejmuto: 28.05.2021

Usnesení zastupitelstva městyse ZM - 15

Usnesení zastupitelstva městyse ZM – 15

vyvěšeno: 12.05.2021
sejmuto: 28.05.2021

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 15

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 15

vyvěšeno: 12.05.2021
sejmuto: 28.05.2021

Městský úřad Lanškroun - Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

vyvěšeno: 11.05.2021
sejmuto: 27.05.2021

Městys Dolní Čermná

Návrh závěrečného účtu městyse za rok 2020

vyvěšeno: 11.05.2021
sejmuto: 22.06.2021

Městys Dolní Čermná

Příloha č. 1 k návrhu závěrečného účtu – Zpráva o přezkoumání hospodaření městyse za rok 2020

vyvěšeno: 11.05.2021
sejmuto: 22.06.2021

Městys Dolní Čermná

Příloha č. 2 k závěrečnému účtu – Výkaz FIN 2-12M

vyvěšeno: 11.05.2021
sejmuto: 22.06.2021

Zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky

Zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 224/8, k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 11.05.2021
sejmuto: 27.05.2021

Zveřejnění záměru směny pozemkových parcel

Zveřejnění záměru směny pozemkových parcel v k.ú. Jakubovice

vyvěšeno: 11.05.2021
sejmuto: 27.05.2021

VAK Jablonné nad Orlicí

Oznámení o vyhodnocení kalkulací vodného  za rok 2020

vyvěšeno: 10.05.2021
sejmuto: 10.06.2021

VAK Jablonné nad Orlicí

Oznámení o vyhodnocení kalkulací stočného za rok 2020

vyvěšeno: 10.05.2021
sejmuto: 10.06.2021

Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy

Rozšíření zázemí AZAS Dolní Čermná

vyvěšeno: 07.05.2021
sejmuto: 17.05.2021

Exekutorský úřad Šumperk

Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí  v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 27.04.2021
sejmuto: 28.05.2021

Finanční úřad pro Pardubický kraj - Veřejná vyhláška

Daň z nemovitých věcí na rok 2021

vyvěšeno: 22.04.2021
sejmuto: 27.05.2021

Schválený rozpočet DSO Pod Bukovou horou na rou 2021

Schválený rozpočet DSO Pod Bukovou horou na rou 2021

vyvěšeno: 14.04.2021
sejmuto: 31.03.2022

Městys Dolní Čermná - rozpočtové opatření č. 1/2021

Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu městyse na rok 2021

vyvěšeno: 26.03.2021
sejmuto: 28.02.2022

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu

městyse Dolní Čermná na rok 2021

vyvěšeno: 10.03.2021
sejmuto: 28.02.2022

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel

vyvěšeno: 25.02.2021
sejmuto: 31.05.2021

Městys Dolní Čermná

Střednědobý výhled rozpočtu městyse na roky 2022 – 2024

vyvěšeno: 18.12.2020
sejmuto: 31.12.2024

Dotační program

na podporu aktivit dětí a mládeže na rok 2021 včetně příloh

vyvěšeno: 15.12.2020
sejmuto: 31.05.2021

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy – kůrovec – příloha č. 1

vyvěšeno: 28.07.2020
sejmuto: 31.12.2022

DSO Pod Bukovou horou

Schválený závěrečný účet za rok 2019

vyvěšeno: 15.07.2020
sejmuto: 30.06.2021

DSO Pod Bukovou horou

Příloha č. 1 ke schválenému závěrečnému účtu DSO PBH – přezkum hospodaření 2019

vyvěšeno: 15.07.2020
sejmuto: 30.06.2021

DSO Pod Bukovou horou

Příloha č. 2 ke schválenému závěrečnému účtu DSO PBH – výkaz FIN 2-12 M 2019

vyvěšeno: 15.07.2020
sejmuto: 30.06.2021

Městys Dolní Čermná

Schválený závěrečný účet městyse za rok 2019

vyvěšeno: 09.06.2020
sejmuto: 30.06.2021

Městys Dolní Čermná

Příloha č. 1 ke schválenému závěrečnému účtu městyse – přezkum hospodaření

vyvěšeno: 09.06.2020
sejmuto: 30.06.2021

Městys Dolní Čermná

Příloha č. 2 ke schválenému závěrečnému účtu městyse – výkaz FIN 2-12 M 2019

vyvěšeno: 09.06.2020
sejmuto: 30.06.2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - KUK

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – KUK

vyvěšeno: 08.06.2020
sejmuto: 30.06.2023

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy – kůrovec

vyvěšeno: 08.04.2020
sejmuto: 31.12.2022

DSO Pod Bukovou horou

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2023

vyvěšeno: 19.12.2019
sejmuto: 31.12.2022

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy – kůrovec

vyvěšeno: 10.12.2019
sejmuto: 31.12.2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - KUK

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – KUK

vyvěšeno: 13.06.2019
sejmuto: 30.06.2022

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy – kůrovec

vyvěšeno: 08.04.2019
sejmuto: 31.12.2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Jitřenka

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Jitřenka

vyvěšeno: 29.05.2018
sejmuto: 30.06.2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - KUK

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – KUK

vyvěšeno: 29.05.2018
sejmuto: 30.06.2021