Znak Dolní Čermná

Úřední deska

Na tomto místě naleznete aktuální dokumenty, které jsou vyvěšeny na úřední desku. Starší dokumenty naleznete v archívu úřední desky. Pro zobrazení dokumentů je třeba mít nainstalován prohlížeč dokumentů ve formátu .pdf. Můžete ho získat stažením zdarma zde.

Usnesení rady městyse RM - 26

Usnesení rady městyse RM – 26

vyvěšeno: 02.04.2020
sejmuto: 18.04.2020

Usnesení rady městyse RM - 27

Usnesení rady městyse RM – 27

vyvěšeno: 02.04.2020
sejmuto: 18.04.2020

Usnesení rady městyse RM - 28

Usnesení rady městyse RM – 28

vyvěšeno: 02.04.2020
sejmuto: 18.04.2020

Usnesení rady městyse RM - 29

Usnesení rady městyse RM – 29

vyvěšeno: 02.04.2020
sejmuto: 18.04.2020

Usnesení zastupitelstva městyse ZM - 09

Usnesení zastupitelstva městyse ZM – 09

vyvěšeno: 02.04.2020
sejmuto: 18.04.2020

Zápis z jednání zastupitelstva ZM - 09

Zápis z jednání zastupitelstva ZM – 09

vyvěšeno: 02.04.2020
sejmuto: 18.04.2020

Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení

Rekonstrukce a dostavba veřejného osvětlení Petrovice, k.ú. Petrovice u Lanškrouna

vyvěšeno: 30.03.2020
sejmuto: 15.04.2020

Zveřejnění záměru směny pozemkových parcel

Zveřejnění záměru směny nově vzniklé pozemkové parcely č. 8156/2 a pozemkových parcel č. 8163 a č. 8361 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 30.03.2020
sejmuto: 15.04.2020

Zveřejnění záměru směny pozemkových parcel

Zveřejnění záměru směny pozemkové parcely  č. 8158 a nově vzniklé pozemkové parcely č. 8177/1 v k.ú. Dolní Čermná

vyvěšeno: 30.03.2020
sejmuto: 15.04.2020

Úřad městyse Dolní Čermná

Oznámení o prodloužení lhůty splatnosti místních poplatků

vyvěšeno: 25.03.2020
sejmuto: 01.06.2020

Státní pozemkový úřad

KoPÚ Verměřovice – oznámení o ustanovení opatrovníka (Obec Verměřovice) osobám neznámého pobytu nebo sídla

vyvěšeno: 23.03.2020
sejmuto: 23.04.2020

Schválený rozpočet městyse Dolní Čermná na rok 2020

vyvěšeno: 12.03.2020
sejmuto: 28.02.2021

Výzva občanům

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

 

 

V Praze dne 6.3.2014                                                                              Ing. Miloslav Vaněk v.r.

generální ředitel

vyvěšeno: 27.02.2020
sejmuto: 31.05.2020

Zveřejnění výroční zprávy

na rok 2019 ohledně poskytování informací podle zák.106/1999

vyvěšeno: 26.02.2020
sejmuto: 31.05.2020

DSO Pod Bukovou horou

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2023

vyvěšeno: 19.12.2019
sejmuto: 31.12.2022

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy – kůrovec

vyvěšeno: 10.12.2019
sejmuto: 31.12.2022

Dotační program

na podporu aktivit dětí a mládeže na rok 2020 včetně příloh

vyvěšeno: 25.11.2019
sejmuto: 30.04.2020

Pardubický kraj

Informace o vyhlášení  5. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

vyvěšeno: 11.09.2019
sejmuto: 31.10.2020

DSO Pod Bukovou horou

Schválený závěrečný účet za rok 2018

vyvěšeno: 27.06.2019
sejmuto: 30.06.2020

DSO Pod Bukovou horou

Příloha č. 1 ke schválenému závěrečnému účtu DSO PBH – přezkum hospodaření 2018

vyvěšeno: 27.06.2019
sejmuto: 30.06.2020

DSO Pod Bukovou horou

Příloha č. 2 ke schválenému závěrečnému účtu DSO PBH – výkaz FIN 2-12 M 2018

vyvěšeno: 27.06.2019
sejmuto: 30.06.2020

Městys Dolní Čermná

Schválený závěrečný účet městyse za rok 2018

vyvěšeno: 27.06.2019
sejmuto: 30.06.2020

Městys Dolní Čermná

Příloha č. 1 ke schválenému závěrečnému účetu městyse – přezkum hospodaření

vyvěšeno: 27.06.2019
sejmuto: 30.06.2020

Městys Dolní Čermná

Příloha č. 2 ke schválenému závěrečnému účetu městyse – výkaz FIN 2-12 M 2018

vyvěšeno: 27.06.2019
sejmuto: 30.06.2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - KUK

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – KUK

vyvěšeno: 13.06.2019
sejmuto: 30.06.2022

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy – kůrovec

vyvěšeno: 08.04.2019
sejmuto: 31.12.2022

Střednědobý výhled rozpočtu městyse 2020 - 2022

Městys Dolní Čermná

vyvěšeno: 07.01.2019
sejmuto: 31.12.2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Jitřenka

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Jitřenka

vyvěšeno: 29.05.2018
sejmuto: 30.06.2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - KUK

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – KUK

vyvěšeno: 29.05.2018
sejmuto: 30.06.2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Jitřenka

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Jitřenka

vyvěšeno: 20.06.2017
sejmuto: 30.06.2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - KUK

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – KUK

vyvěšeno: 20.06.2017
sejmuto: 30.06.2020