Znak Dolní Čermná

Úřední deska

Na tomto místě naleznete aktuální dokumenty, které jsou vyvěšeny na úřední desku. Starší dokumenty naleznete v archívu úřední desky. Pro zobrazení dokumentů je třeba mít nainstalován prohlížeč dokumentů ve formátu .pdf. Můžete ho získat stažením zdarma zde.

Městys Dolní Čermná

Oznámení o zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu městyse Dolní Čermná na roky 2022 – 2024

vyvěšeno: 20.11.2020
sejmuto: 08.12.2020

Státní pozemkový úřad

Oznámení o vystavení návrhu komplexní pozemkové úpravy Verměřovice

vyvěšeno: 18.11.2020
sejmuto: 21.12.2020

Úřad městyse Dolní Čermná - Usnesení

Sportovní areál Horní Čermná – stavební úpravy

vyvěšeno: 16.11.2020
sejmuto: 02.12.2020

Úřad městyse Dolní Čermná - Výzva

Sportovní areál Horní Čermná – stavební úpravy

vyvěšeno: 16.11.2020
sejmuto: 02.12.2020

DSO Pod Bukovou horou

DSO PBH rozpočtové opatření č. 2/2020

vyvěšeno: 19.10.2020
sejmuto: 31.03.2021

Městys Dolní Čermná - rozpočtové opatření č. 2/2020

Rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu městyse na rok 2020

vyvěšeno: 21.09.2020
sejmuto: 28.02.2021

Výzva občanům

uvedené nemovitosti u místně příslušného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je zveřejněn na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových www.uzsvm.cz v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových tímto upozorňuje na skutečnost, že pokud se vlastník nemovité věci nepřihlásí ve lhůtě stanovené v § 1050, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. do 31. 12. 2023, má se za to, že ji opustil. Potom ve smyslu § 1045, odst. 2 tohoto zákona připadne opuštěná nemovitá věc do vlastnictví státu.

V Praze dne 6.3.2014 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá, podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon, aby se přihlásili ke svému vlastnictví

Ing. Miloslav Vaněk v.r.
generální ředitel

vyvěšeno: 07.09.2020
sejmuto: 31.12.2020

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy – kůrovec – příloha č. 1

vyvěšeno: 28.07.2020
sejmuto: 31.12.2022

DSO Pod Bukovou horou

Schválený závěrečný účet za rok 2019

vyvěšeno: 15.07.2020
sejmuto: 30.06.2021

DSO Pod Bukovou horou

Příloha č. 1 ke schválenému závěrečnému účtu DSO PBH – přezkum hospodaření 2019

vyvěšeno: 15.07.2020
sejmuto: 30.06.2021

DSO Pod Bukovou horou

Příloha č. 2 ke schválenému závěrečnému účtu DSO PBH – výkaz FIN 2-12 M 2019

vyvěšeno: 15.07.2020
sejmuto: 30.06.2021

DSO Pod Bukovou horou

DSO PBH rozpočtové opatření č. 1/2020

vyvěšeno: 15.07.2020
sejmuto: 31.03.2021

Městys Dolní Čermná

Schválený závěrečný účet městyse za rok 2019

vyvěšeno: 09.06.2020
sejmuto: 30.06.2021

Městys Dolní Čermná

Příloha č. 1 ke schválenému závěrečnému účtu městyse – přezkum hospodaření

vyvěšeno: 09.06.2020
sejmuto: 30.06.2021

Městys Dolní Čermná

Příloha č. 2 ke schválenému závěrečnému účtu městyse – výkaz FIN 2-12 M 2019

vyvěšeno: 09.06.2020
sejmuto: 30.06.2021

Městys Dolní Čermná - rozpočtové opatření č. 1/2020

Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu městyse na rok 2020

vyvěšeno: 09.06.2020
sejmuto: 28.02.2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - KUK

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – KUK

vyvěšeno: 08.06.2020
sejmuto: 30.06.2023

Úřad městyse Dolní Čermná

Rozhodnutí o prominutí příslušenství místního poplatku za komunální odpad

vyvěšeno: 01.06.2020
sejmuto: 31.12.2020

Úřad městyse Dolní Čermná

Rozhodnutí o prominutí příslušenství místního poplatku ze psů

vyvěšeno: 01.06.2020
sejmuto: 31.12.2020

Schválený rozpočet DSO Pod Bukovou horou na rok 2020

Schválený rozpočet DSO Pod Bukovou horou na rok 2020

vyvěšeno: 15.04.2020
sejmuto: 31.03.2021

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy – kůrovec

vyvěšeno: 08.04.2020
sejmuto: 31.12.2022

Schválený rozpočet městyse Dolní Čermná na rok 2020

vyvěšeno: 12.03.2020
sejmuto: 28.02.2021

DSO Pod Bukovou horou

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2023

vyvěšeno: 19.12.2019
sejmuto: 31.12.2022

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy – kůrovec

vyvěšeno: 10.12.2019
sejmuto: 31.12.2022

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - KUK

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – KUK

vyvěšeno: 13.06.2019
sejmuto: 30.06.2022

Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy – kůrovec

vyvěšeno: 08.04.2019
sejmuto: 31.12.2022

Střednědobý výhled rozpočtu městyse 2020 - 2022

Městys Dolní Čermná

vyvěšeno: 07.01.2019
sejmuto: 31.12.2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Jitřenka

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – Jitřenka

vyvěšeno: 29.05.2018
sejmuto: 30.06.2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - KUK

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace – KUK

vyvěšeno: 29.05.2018
sejmuto: 30.06.2021