Czech POINT

Kontaktní místo CzechPOINT je pracoviště, na němž lze získat na počkání výpisy z veřejných i neveřejných informačních systémů veřejné správy formou ověřených výstupů z centrálních registrů.

Jaké výpisy (ověřené výstupy) zde můžete získat ?

 1. Výpis z katastru nemovitostí
 2. Výpis z obchodního rejstříku
 3. Výpis ze živnostenského rejstříku
 4. Výpis z Rejstříku trestů
 5. Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
 6. Výpis bodového hodnocení řidiče
 7. Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 8. Registr účastníků provozu Modul Autogramy ISOH
 9. Výpis z insolventního rejstříku
 10. Autorizovaná konverze dokumentů
 11. Žádosti o zřízení datové schránky

Pro získání požadovaného ověřeného výstupu z uvedených registrů by měl žadatel znát základní údaje – jednoznačné identifikátory ( č. LV, kat. území, parcel. Č., IČO,…).

Na základě těchto identifikátorů budou zadány požadavky na vyhotovení výpisu. Žadatel je před jeho zhotovením seznámen s počtem stran výpisu a jeho cenou. Po zaplacení bude ověřený výstup vydán. Součástí výpisu je „ověřovací doložka“, která z tohoto výstupu činí veřejnou listinu.

Tyto výstupy získáte na matrice . V případě nepřítomnosti úřednice matriky se můžete obrátit na zastupující úřednici.

K získání Výpisu z Rejstříku trestů a Výpisu bodového hodnocení řidiče budete potřebovat svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas.

Správní poplatky: