Svoz komunálního odpadu

Období Měsíce Četnost svozu Den
Zimní sezóna Říjen  – Duben 1x za dva týdny pátek
Letní sezóna Květen – Září 1x za dva týdny pátek

Zajišťuje firma V. Vaníček Výprachtice.

Úhrady za přepravu, třídění a odstraňování odpadů platí občané vždy k 31.3. ve výši 550,- Kč na osobu za rok.

Podnikatelé a firmy uzavírají smlouvu na odvoz odpadu každý rok.

Sběrné místo

Provoz : středa 15,00 – 17,00 hod, sobota 9,00 – 11,00 hod

Sběrné místo je zřízeno ve dvoře budovy obecního úřadu. Na sběrném místě je možno odkládat vytříděný komunální odpad- železo, barevné kovy, papír, textil, obaly z umělých hmot, televizory, lednice, pneumatiky, nebezpečné složky komunálních odpadů (olejové filtry, akumulátory, monočlánky, zářivky, výbojky, odpadní oleje, barvy, chemikálie)

Sezónní kontejnery

Slouží k ukládání odpadu ze zahrádek, prořezu ovocných stromů, úklidu komunikací, drobné stavební suti a dalšího netříděného domovního odpadu (drobné domácí spotřebiče, linolea, koberce, části nábytku, apod.), kromě televizí a ledniček. Kontejnery jsou zajištěny řízeným svozem podle potřeby min. 2x do roka. Svoz je vždy vyhlášen /plakáty, oznámení v Dolnočermenském zpravodaji/.