Svoz komunálního odpadu

Svoz odpadu  z domácností  zajišťuje firma EKOLA s.r.o České Libchavy.
Podnikatelé a firmy jsou povinni uzavřít smlouvu s firmou EKOLA s.r.o.České Libchavy
Svozový den je pátek – 1x za dva týdny.
Úhrady za přepravu, třídění a odstraňování odpadu platí občané vždy k 31.3. ve výši
550,- Kč za osobu na rok.

Sběrné místo u úřadu městyse

Provoz: středa 15:00 – 17:00 hod.
sobota 9: 00 – 11:00 hod.

Sběrné místo pro příjem bioodpadu u kravína

Provoz: středa 15:00 – 17:00 hod.
sobota 9: 00 – 11:00 hod.