Děkujeme sponzorům

Naši mateřskou školu sponzorovali rodiče: Růžičkovi, Steidlovi, Ptáčkovi, Jindrovi, paní Popelková, Málkovi, Coufalovi, paní Jandová,

Velice si vážíme všech sponzorů a děkujeme za jejich štědrost