Charakteristika MŠ – specifika a historie

Vesnická mateřská škola se nachází v přízemních prostorách základní školy se zvláštním samostatným vchodem. Má dvě třídy s celkovou kapacitou 50 míst. Každá třída je rozdělena shrnovací stěnou na dvě části: hernu a zároveň ložnici a část třídy, která slouží i jako jídelna. Šatna a umývárna jsou pro obě třídy společné. Školní zahrada je vzdálena 5 minut chůze od budovy. Dostupnost mateřské školy z okolních obcí využívají občané Jakubovic, Petrovic, Horní Čermné a Dolní Dobrouče.

Budova školy se nachází v centru obce, jejíž dominantou je rybník. Jeho okolí je i častým cílem našich vycházek. Zalesněné okolí obce s pramenem „Crk“ a kopcem „Bída“ je další z možností, kterou pro pobyt venku využíváme. V roce 2009 bude započata výstavba nového dětského hřiště, které bude splňovat podmínky pro užívání mateřskou školou.

Stravování zajišťuje Školní jídelna v Dolní Čermné. Obědy jsou dováženy, svačiny připravuje kuchařka v kuchyňce MŠ.

Po dohodě se ZŠ je možno využívat tělocvičnu.

Z kroniky:

Mateřská škola v Dolní Čermné byla zřízena z podnětu ředitelství školy ve školním roce 1945/1946. Otevřena byla 10. října 1945 výnosem zmocněnce ministerstva školství Ústí nad Orlicí.

Ředitelem školy byl Vilém Malý.

Mateřská škola byla jednotřídní.

Od září 1955 převzala správu mateřské školy dosavadní učitelka Cecílie Musilová, dekretem ŠO ONV v Lanškrouně. Byla jmenována ředitelkou mateřské školy. Úřední spisy, razítko, věstníky jí byly řádně předány ředitelem školy.

Od ledna 1964 byla otevřena dvě oddělení.

V roce 1984 byla provedena rekonstrukce stávajících prostor.

V roce 1997 byla kompletně zrekonstruovaná umývárna.

Plynofikace celé budovy proběhla v roce 2003.

Mateřskou školou prošla řada dětí z dětského domova, dětí s mentálním a tělesným postižením, děti s narušenou komunikační schopností a my jsme pyšni na to, že jsme jim všem mohli v začátcích pomoci. Tato práce naplňuje nejen nás, zaměstnance, ale i všechny děti, které se zde učí vzájemné toleranci a přátelství k druhým bez rozdílu toho, jaký kdo je a jak vypadá. Toto bohatství mezilidských vztahů zůstane v našich dětech zakódováno po celý život!

Pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu předškolního vzdělávání, nabízíme kvalitní péči o všechny děti naší školy. Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznání, upřednostňujeme prožitkové a kooperativní učení a denně se věnujeme též prevenci narušené komunikační schopnosti u dětí. Do MŠ po domluvě s rodiči dochází logopedická asistentka, která spolupracuje s PPP. Naší snahou je získat logopedickou asistentku z řad učitelek mateřské školy.

Veškerá snaha všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde dítě bylo maximálně šťastné a spokojené.

Tradicí je několikaletá spolupráce s okolními mateřskými školami, se speciálně pedagogickým centrem v Ústí nad Orlicí, s dětskou lékařkou, dětským domovem v Dolní Čermné a psychology z PPP v Ústí nad Orlicí.