Charakteristika školního vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program jsme nazvali: „Slunce jde oblohou, i když je bez nohou“. Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Na jeho vypracování se podílel celý kolektiv.

Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, nadále rozvíjet péči o děti se specifickými potřebami a pomoci jim s integrací do společnosti.

Vzhledem k tomu, že naše MŠ se nachází na vesnici, chceme využívat podmínek, které se v okolí MŠ nacházejí. Celý program naší společné práce (jak už napovídá název) se odvíjí od čtvera ročních období, jejichž charakteristické rysy jsme zakomponovali do jednotlivých integrovaných bloků. Dílčí cíle z RVP PV jsme rozpracovali do jednotlivých podtémat tak, aby byly plněny v průběhu roku všechny dílčí cíle ze všech pěti oblastí, tj. v oblasti biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a enviromentální, a byly dosaženy očekávané kompetence.

Cílem činnosti školy je cesta za vyšší kvalitou.