Plánované akce mateřské školy ve školním roce 2022 – 2023

Září

 • Schůzka rodičů 25.8.2022
 • adaptační hodiny pro děti pá. 26.8., út. 29.8. od 15 do 16 hodin
 • Malujeme na chodníky – soutěž o nejkrásnější obrázek nakreslený křídou
 • Uspávání broučků 30.9.
 • Společný podvečer s dětmi a rodiči s překvapením – Uspávání broučků ­– opékání buřtů, procházka večerním lesem
 • Divadélko JOJO – 29.9.
 • Návštěva Lart 20.9. Lotrando a Zubejda – muzikál
 • Družstevní den Žichlínek – 16.9.

Říjen

 • Konzultace pro rodiče s klinickou logopedkou Mgr. Dvořákovou  12.10.
 • Hrátky s přírodninami – výrobky na Mikulášský jarmark

Listopad

 • Vystoupení skupinky dětí pro jubilanty
 • Hrátky s přírodninami – výrobky na Mikulášský jarmark

Prosinec

 • Vánoční besídka – děti dětem 16.12  v 8:30 hodin
 • Mikulášský jarmark 2.12. – prodej výrobků dětí
 • Hudební pořad – seznamování s vážnou hudbou – Zamecká hostina 16.12. v 9 hod.

Leden

 • Týden procházek v přírodě – setkání s ornitologem
 • Logopedická depistáž – 19.1.

Únor

 • Ukázková hodina práce s předškoláky pro rodiče
 • Karneval v tělocvičně

Březen

 • Návštěva městské knihovny Lanškroun
 • Divadélko Jójo 15.3.
 • „Školička na zkoušku“
 • Předplavecký výcvik – předškolní děti

Duben

 • Cvičný požární poplach
 • Tvořivé odpoledne pro tatínky a děti – překvapení pro maminku
 • Velikonoční hra
 • Výtvarná soutěž – Požární ochrana očima dětí

Květen

 • Zápis do MŠ
 • Den matek – vystoupení v Orlovně – čtvrtek 11.5.
 • Vítání občánků – vystoupení skupiny dětí
 • Školní výlet
 • Fotografování

Červen

 • Návštěva žáků. 1. třídy ZŠ v MŠ – četba pohádky
 • Rozloučení s předškoláky 22.6. v 17 hodin
 • My se školy nebojíme – návštěva v 1. třídě ZŠ
 • 35. ročník Pochodu pohádkovým lesem 28.5. – ukázka hasičské techniky

Mateřská škola se zapojí do projektu Celé Česko čte dětem – do MŠ budeme zvát v průběhu roku hosty (i z řad rodičů, prarodičů, spolupráce s Klubem důchodců), kteří přečtou dětem pohádku – pokud to epidemická situace dovolí. Totéž platí i pro divadelní představení, která budou doplňována dle aktuální nabídky v průběhu roku.

Odpovědnost za organizaci akcí mají zaměstnanci určení ředitelkou školy.