Plánované akce mateřské školy ve školním roce 2021 – 2022

Září

 • Schůzka rodičů 24.8.2021
 • adaptační hodiny pro děti út. 24.8., čt. 26.8. od 15 do 16 hodin
 • Malujeme na chodníky – soutěž o nejkrásnější obrázek nakreslený křídou
 • Vítání občánků – účinkování skupinky dětí

Říjen

 • Společný podvečer s dětmi a rodiči s překvapením – Uspávání broučků ­– 1. 10. od 17:30 hodin opékání buřtů, procházka večerním lesem
 • Ukázka armády ČR  6.10.
 • Konzultace pro rodiče s klinickou logopedkou Mgr. Dvořákovou  22.10.

Listopad

 • Vystoupení skupinky dětí pro jubilanty

Prosinec

 • Vánoční besídka – děti dětem  v 8:30 hodin
 • Mikulášský jarmark 3.12. – tvořivá dílna pro děti

Leden

 • Týden procházek v přírodě – setkání s ornitologem

Únor

 • Ukázková hodina práce s předškoláky pro rodiče
 • Karneval v tělocvičně 18.3.

Březen

 • Návštěva městské knihovny Lanškroun
 • Divadélko Jójo – Pohádka z rozkvetlé louky 10.3.
 • „Školička na zkoušku“
 • Předplavecký výcvik – předškolní děti – vždy v úterý  od 22.3. do 5.4.

Duben

 • Cvičný požární poplach
 • Tvořivé odpoledne pro tatínky a děti – překvapení pro maminku
 • Výtvarná soutěž – Požární ochrana očima dětí

Květen

 • Zápis do MŠ
 • Den matek – vystoupení v Orlovně – čtvrtek 5.5.
 • Vítání občánků – vystoupení skupiny dětí
 • Školní výlet – Skippy letohrad
 • Fotografování

Červen

 • Návštěva žáků. 1. třídy ZŠ v MŠ – četba pohádky
 • Rozloučení s předškoláky
 • My se školy nebojíme – návštěva v 1. třídě ZŠ
 • 34. ročník Pochodu pohádkovým lesem 29.5. – ukázka hasičské techniky

Mateřská škola se zapojí do projektu Celé Česko čte dětem – do MŠ budeme zvát v průběhu roku hosty (i z řad rodičů, prarodičů, spolupráce s Klubem důchodců), kteří přečtou dětem pohádku – pokud to epidemická situace dovolí. Totéž platí i pro divadelní představení, která budou doplňována dle aktuální nabídky v průběhu roku.

Odpovědnost za organizaci akcí mají zaměstnanci určení ředitelkou školy.