Plánované akce mateřské školy ve školním roce 2020 – 2021

Září

 • Schůzka rodičů bude probíhat online
 • adaptační hodiny pro děti út. 25.8., čt. 27.8. od 15 do 16 hodin
 • Malujeme na chodníky – soutěž o nejkrásnější obrázek nakreslený křídou

Říjen

 • Společný podvečer s dětmi a rodiči s překvapením – Uspávání broučků ­– 16. 10. od 17:30 hodin opékání buřtů, procházka večerním lesem
 • Beseda s Policií ČR  6.10.
 • Konzultace pro rodiče s klinickou logopedkou Mgr. Dvořákovou  23.10.
 • Divadélko JÓJO – Pohádka u lesní školky 23.10 v 10:30 hodin

Listopad

 • Vystoupení skupinky dětí pro jubilanty
 • Cvičný požární poplach
 • Toníkův hudební vláček -hudebně vzdělávací pořad 5.11. v 9 hodin

Prosinec

 • Vánoční besídka – děti dětem 10.12. děti dětem v 8:30 hodin
 • Divadélko JÓJO – O dvanácti měsíčkách 15.12. v 9:30 hodin

Leden

 • Týden procházek v přírodě

Únor

 • Ukázková hodina práce s předškoláky pro rodiče 9.2.
 • Loutkové divadlo Kozlík  22.2. v 10:30 hodin

Březen

 • Návštěva městské knihovny Lanškroun
 • Prezentace tvořivosti rodičů a dětí na téma “ Pohádkový svět“
 • „Školička na zkoušku“
 • Předplavecký výcvik – předškolní děti

Duben

 • Cvičný požární poplach
 • Tvořivé odpoledne pro tatínky a děti 20.4. a 27.4. – překvapení pro maminku
 • Divadelní představení – Jójo – Popletená pohádka 29.4. v 9:30 hodin
 • Výtvarná soutěž – Požární ochrana očima dětí

Květen

 • Zápis do MŠ
 • Den matek – vystoupení v Orlovně – čtvrtek 13.5.
 • Vítání občánků – vystoupení skupiny dětí
 • Školní výlet – Babiččin dvoreček
 • Fotografování

Červen

 • Návštěva žáků. 1. třídy ZŠ v MŠ – četba pohádky
 • Rozloučení s předškoláky – Divadélko JÓJO – Vyprávění z pralesa  – odpoledne pro rodiče a děti 22.6. v 17:00 hodin
 • My se školy nebojíme – návštěva v 1. třídě ZŠ
 • Kulturní akce – Jablonné nad Orlicí, Dolní Dobrouč
 • 33. ročník Pochodu pohádkovým lesem 30.5. – ukázka hasičské techniky

Mateřská škola se zapojí do projektu Celé Česko čte dětem – do MŠ budeme zvát v průběhu roku hosty (i z řad rodičů, prarodičů, spolupráce s Klubem důchodců), kteří přečtou dětem pohádku.

Divadelní představení budou doplňována dle aktuální nabídky v průběhu roku.

Odpovědnost za organizaci akcí mají zaměstnanci určení ředitelkou školy.