Plánované akce mateřské školy ve školním roce 2023 – 2024

Září

 • Schůzka rodičů 28.8.2022
 • adaptační hodiny pro děti po. 28.8., st. 30.8. od 15 do 16 hodin
 • Malujeme na chodníky – soutěž o nejkrásnější obrázek nakreslený křídou
 • Družstevní den Žichlínek – 15.9.

Říjen

 •  Divadélko Jójo 3.10. v 10.45 Mášenka a medvědi
 • Společný podvečer s dětmi a rodiči s překvapením – Uspávání broučků ­– opékání buřtů, procházka večerním lesem – 6.10. od 17:30
 • Konzultace pro rodiče s klinickou logopedkou Mgr. Dvořákovou  19.10.
 • Hrátky s přírodninami

Listopad

 • Vystoupení skupinky dětí pro jubilanty
 • Odpoledne pro maminky 14.11. – výrobky – zdobení perníčků na Mikulášský jarmark

Prosinec

 • Vánoční besídka – děti dětem 18.12  v 8:30 hodin
 • Mikulášský jarmark 1.12. – prodej výrobků

Leden

 • Týden procházek v přírodě – setkání s ornitologem
 • Logopedická depistáž

Únor

 • Ukázková hodina práce s předškoláky pro rodiče
 • Karneval v tělocvičně

Březen

 • Návštěva knihovny v Dolní Čermné
 • Divadélko Jójo
 • „Školička na zkoušku“
 • Předplavecký výcvik – předškolní děti

Duben

 • Cvičný požární poplach
 • Tvořivé odpoledne pro tatínky a děti – překvapení pro maminku
 • Velikonoční hra
 • Výtvarná soutěž – Požární ochrana očima dětí

Květen

 • Zápis do MŠ
 • Den matek – vystoupení v Orlovně – čtvrtek 16.5.
 • Vítání občánků – vystoupení skupiny dětí
 • Školní výlet
 • Fotografování

Červen

 • Návštěva žáků. 1. třídy ZŠ v MŠ – četba pohádky
 • Rozloučení s předškoláky 26.6. v 17 hodin na staré zahradě
 • My se školy nebojíme – návštěva v 1. třídě ZŠ
 • 36. ročník Pochodu pohádkovým lesem 2.6. – ukázka hasičské techniky

Mateřská škola se zapojí do projektu Celé Česko čte dětem – do MŠ budeme zvát v průběhu roku hosty (i z řad rodičů, prarodičů, spolupráce s Klubem důchodců), kteří přečtou dětem pohádku. Divadelní představení, budou doplňována dle aktuální nabídky v průběhu roku.

Odpovědnost za organizaci akcí mají zaměstnanci určení ředitelkou školy.