Mateřská škola

Mateřská škola Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí je samostatným právním subjektem – příspěvkovou organizací, zřizovatelem je Obec Dolní Čermná, (tel. zřizovatele: 465 393 126), zřizovací listina je ze dne 1. 1. 2003. Ředitelkou je od roku 1982 Ivana Hamplová. Zastupováním ředitelky v její nepřítomnosti je pověřena Jana Šponiarová. Poradním orgánem ředitelky je pedagogická rada.

Celková kapacita mateřské školy je 50 dětí. Výuka probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu a třídních vzdělávacích programů, které byly vypracovány na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Název školního vzdělávacího programu je „Slunce jde oblohou, i když je bez nohou“.

Provoz mateřské školy:

po­-pá 6. 30 – 16. 00

Doplňkové informace:

Počet pedagogických pracovníků: 4
Počet provozních pracovníků: 2

Školní asistentka: 0,5

Hospodářka: 0,01
Členění: Mateřská škola, Školní jídelna – výdejna od 1. 9. 2004
Skladba tříd: 2 heterogenní třídy