O jednotce

JSDH Dolní Čermná spadá do kategorie JPO III. Pro tuto kategorii je činnost členů dobrovolná a výjezd jednotky musí proběhnout do 10 min od vyhlášení události. Územní působnost je zpravidla do 10 min jízdy z místa dislokace příslušné jednotky.

KategorieTypVýjezd [min]
Územní působnost [min]
JPO IHZS kraje220
JPO IISDH obce510
JPO IIISDH obce1010
JPO IVHZS podniku2není
JPO VSDH obce10není
JPO VISDH podniku10není

Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH), jakožto jednotky požární ochrany (JPO), se řídí zákonem č. 133/85 Sb., Zákon České národní rady o požární ochraně. Na základě tohoto zákona je zřizovatelem JSDH stanovena příslušná obec. Struktura jednotky je dále stanovena vyhláškou č. 247/2001 Sb., vyhláška Ministerstva vnitra o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.