Kdo jsme

 

Jsme parta lidí, které spojuje zájem o naše divadlo. Svůj zájem někdo projevuje na jevišti, někdo v zákulisí a někdo při jiných akcích, kterých je také dost, viz horní menu Z činnosti.
Někteří se podílejí na tomto všem a někteří nás podporují morálně alespoň svým symbolickým členstvím.

Z naší činnosti můžeme jmenovat vlastní divadelní představení, zveme i jiné divadelní soubory na pohostinská vystoupení, pořádáme Sousedský ples, pouťovou výstavu a teď už i vědomostně-sportovní srandahry pro Čermenské spolky pod názvem „Kdo si hraje, nezlobí“.

Podílíme se i na akcích, pořádaných jinými subjekty. Pomáháme mateřské škole při „Pochodu pohádkovým lesem“ a „Uspávání broučků“, případně při akcích, pořádaných městysem, např. při „Mikulášském jarmarku“.

Nedílnou součástí naší činnosti jsou i každoroční akce pro členy spolku. Za svou celoroční práci se odměňujeme střídavě zájezdem, nebo společnou akcí v místě.

Nápady a pracovní elán nám zatím nechybí. Jediné, co nám opravdu chybí, jsou nějaké stabilní prostory pro garderobu a techniku a také pro zkoušení a menší akce komornějšího rázu. Věřme, že i v této oblasti se časem nějaké schůdné řešení najde.

a doufejme, že se tento neidentifikovatelný tvor neukáže na další akci :) Děkujeme všem za účast

Ve své činnosti se řídíme Stanovami registrovanými Ministerstvem vnitra ČR.
Stanovy řeší členství ve spolku, obecné okruhy činnosti, práva a povinnosti členů a orgány spolku.

Nabízíme možnost výpůjčky Výstavních stolků a vitrín.

Rádi mezi sebou přivítáme každého, kdo je ochoten se řídit našimi stanovami a ochotně přiloží ruku k dílu.
Přihlášku do spolku získá na uvedených kontaktech.