Naše činnost

Sbor dobrovolných hasičů je občanské sdružení, které je součástí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS), takže se řídí Stanovami SH ČMS.

Základní činností SDH je účast na požární ochraně. Někteří členové SDH pracují jako členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů městyse Dolní Čermná, kterou má městys ze zákona povinnost zřídit. Dále se sbor snaží podílet na požární prevenci v obci a na působení na mládež. Kromě kolektivů mladých hasičů a dorostu sbor každoročně pořádá letní dětský tábor. V rámci odborné přípravy členů se zúčastňujeme různých školení a zkoušek, dospělí členové se zúčastňují soutěží v požárním sprotu, požárním útoku, soutěži „Železný hasič“.

V rámci okrsku č. 3 (Horní Čermná, Dolní Čermná, Nepomuky, Petrovice) se zúčastňujeme základního kola soutěže v požárním sportu a námětových cvičení, která mají prověřit připravenost a akceschopnost členů.

Dále se sbor podílí na kulturním dění v obci. Pořádáme letní zábavu, pomáháme se zajištěním různých akcí, prodejem občerstvení.

Důležité jsou rovněž akce pro členy – pořádáme zájezdy, setkání zasloužilých hasičů a hasiček sboru, různé kulturní akce pro členy a veřejnost.

Členem SDH se může stát každý občan starší 18 let po podání přihlášky a schválení Výborem (děti mohou být v kolektivu mládeže zařazeny od 3 let).

Kromě působení v obci se aktivně zúčastňujeme činnosti hasičů na okrese Ústí nad Orlicí.