Mladí hasiči

V SDH Dolní Čermná působí již velmi dlouhou dobu kolektiv mladých hasičů. V osmdesátých letech vedl mladé hasiče pan Josef Peichl, od roku 1993 Milan Pirkl, nejrpve ve spolupráci s Karlem Bilým, posléze s Alexandrou Pirklovou až dodnes. Kolektiv mladých hasičů zahrnuje mladší žáky (6 – 11 let) a starší žáky (11 – 15 let). Celoroční činnost spočívá v zapojení v celostátní hře PLAMEN, která probíhá souběžně se školním rokem. Podzimní kolo se skládá ze Závodu požárnické všestrannosti – běhu terénem s šesti stanovišti – střelba ze vzduchovky, překonání vodorovného lana, základů topografie, první pomoci, požární ochrany a uzlování. Jarní kolo zahrnuje štafetu požárních dvojic, štafetu 4×60 metrů, štafetu CTIF 400 metrů a požární útok. Starší žáci mají ještě požární útok CTIF a dobrovolnou disciplínu běh na 60 metrů překážek.

Za řadu let prošlo kolektivem mnohou současných dospělých členů sboru. Kromě přípravy na soutěže se scházíme v zimním období v tělocvičně, děti získávají odbornosti mladých hasičů v oblasti požární ochrany, zúčastňují se výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí a spousta dalších aktivit (zájezd do krytého bazénu, turnaje v bowlingu, opékání na ukončení sezóny).

V současné době působí v SDH družstvo mladších žáků a družstvo starších žáků. Vedoucí – Milan Pirkl, Alexandra Pirklová, Jan Růžička.

Kolektiv mladých hasičů se schází každou středu od 15 do 16,30 hod. V zimním období v tělocvičně, na jaře a podzim v areálu kempu.