Námětové cvičení okrsku č. 3 a výroční valná hromada okrsku č. 3 25. 1. 2013

V pátek 25. 1. 2013 se uskutečnilo námětové cvičení okrsku č. 3 v Nepomukách. Námětem cvičení bylo hledání osob v méně přístupném terénu. Poté následovala výroční valná hromada okrsku č. 3 v Kulturním domě v Nepomukách. Na schůzi proběhlo zhodnocení námětového cvičení, zhodnocení roku 2012 z pohledu sborů a okrsku a příprava plánu práce okrsku na rok 2013.

 

okrsek - leden