Prohlášení o přístupnosti

Městys Dolní Čermná se zavazuje ke zpřístupnění obsahu svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky dolni-cermna.cz

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Nedostatečně přístupný obsah

Na webových stránkách, především v sekci Aktuality, se pro zobrazení obsahu příspěvků často využívá formát JPG, JPEG a PNG. Jedná se např. o inzeráty, nabídky nebo pozvánky na události. Pro uživatele se tím zlepšuje přehlednost a ovladatelnost (rychlý náhled, zvětšení obsahu), ale zároveň se tak zabraňuje přístupu asistivních technologií a dalších programů, které potřebují dokument strojově číst (§ 3 odst. 7 zák. č. 106/1999 Sb. – strojově čitelný formát). Vzhledem k množství příspěvků a kapacitám provozovatele webu by doplnění textových alternativ způsobilo nepřiměřenou zátěž (podle § 7 zákona).

Webové stránky dále obsahují dokumenty ve formátech: DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, které mohou částečně zhoršit přístup asistivních technologií. Nicméně je to především z důvodu typografických prvků a formátování, pro který nemá webový formát HTML podporu. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. Dokumenty tedy doporučujeme stáhnout. Jejich prohlížení je možné za pomoci bezplatných programů: LibreOffice, Acrobat Reader, popř. placených: Microsoft Office 365.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. 12. 2019.

Prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – zpracovatelem těchto internetových stránek Ing. Stanislavem Marešem.

Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu: mestys@dolni-cermna.cz.

Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby:

Úřad městyse Dolní Čermná
Adresa sídla:  Dolní Čermná 76, 561 53 Dolní Čermná
Sídlo kanceláří: Dolní Čermná 234, 561 53 Dolní Čermná
email: mestys@dolni-cermna.cz

Postup pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
email: pristupnost@mvcr.cz