Zákaz nakládání s povrchovými vodami

Upozorňujeme občany,

že Městský úřad Lanškroun, jako věcně příslušný vodoprávní úřad, vydal opatření obecné povahy a ZAKAZUJE nakládání s povrchovými vodami, jejich odběr ze všech vodních toků v povodí vodních toků Moravská Sázava a Tichá Orlice na území ORP Lanškroun. Zákaz je vydán na dobu neurčitou (do odvolání).

Bližší informace naleznete na úřední desce městyse.                                                                                                                 Milada Marešová

                                                                                                                                                                            Městys Dolní Čermná