Zápis dětí do mateřské školy v Dolní Čermné

Zápis dětí do mateřské školy v Dolní Čermné pro školní rok 2019 – 2020 se uskuteční v mateřské škole v úterý 7. května 2019 odpoledne od 15:30 do 17:00 hodin.

Zápis se týká především dětí, které do 31.8. 2019 dovrší tři a více let s trvalým bydlištěm v Dolní Čermné. Děti budou do mateřské školy přijímány na základě kritérií schválených Radou městyse Dolní Čermná.

Máte-li zájem o předškolní vzdělávání Vašeho dítěte, dostavte se, prosím, v uvedenou dobu do mateřské školy. Bližší informace Vám rády zodpovíme osobně nebo na tel.: 465 393 231.

Za kolektiv učitelek Bc. Ivana Hamplová