Výzva Šablony pro NNO

Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení výzvy MŠMT pro neziskové organizace za účelem zvýšení kvality neformálního vzdělávání.

Žadatelem může být NNO, která je:

  • spolkem,
  • ústavem,
  • obecně prospěšnou společností,
  • registrovanou církví nebo jí zřízená náboženská společnost tzv. církevní právnická osoba
  • Zároveň musí žadatel prokázat činnost s dětmi a mládeží (3-15let) v rozsahu min. dvou let

Výše dotace je 100%.