Konkurs ředitelka MŠ Petrovice

Starostka obce Petrovice v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborné a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí
VYHLAŠUJE KONKURS
na pracovní místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
Mateřská škola, Petrovice, okres Ústí nad Orlicí