Fotografování

V letošním roce nebude probíhat klasické fotografování dětí v mateřské škole, ale chceme využít společného setkání všech dětí a rodičů na akci Rozloučení s předškoláky, kterou plánujeme na úterý 23. června od 17 hodin v AZAS. Pozvánka bude uveřejněna na webových stránkách v nejbližších dnech. Na program budou pozváni všechny děti z mateřské školy a jejich rodiče. Pozvána je paní fotografka, které vyfotí zvlášť předškoláky a potom jednotlivé třídy.

Organizace konce školního roku

Vzhledem k situaci, kterou nikdo nepředvídal a nečekal, jsou do konce školního roku zrušeny všechny plánované hromadné akce v mateřské škole (plavání, fotografování, výlet…) mimo Rozloučení s předškoláky, které proběhne v úterý 23. června v 17 hodin v AZAS Dolní Čermná. Podrobnosti zveřejníme. Pochod Pohádkovým lesem je nahrazen Cestou přírodou – informace na webových stránkách MŠ nebo městyse.

Cesta přírodou

Pohádkový les trochu jinak

Mateřská škola Dolní Čermná ve spolupráci s městysem Dolní Čermná a restaurací MATHYSS v areálu AZAS připravila pro děti a jejich rodiče Cestu přírodou. Trasa je označena bílými fáborky a měří cca 5 km.

Od 30. 5. 2020 do 14. 6.2020 můžete vyrazit do přírody. V restauraci si vyzvednete kartičku a na vyznačené cestě budete hledat a plnit úkoly. U každého úkolu najdete písmeno a z nich sestavíte tajenku. Kartičku je možné si stáhnout i z webových stránek MŠ nebo městyse Dolní Čermná, projít si trasu a zmrzlinu si vyzvednout kdykoli.

Na cestu si vezměte tužku, prázdnou PET láhev a mobil na focení. Po návratu z lesa odevzdáte tajenku v restauraci a za odměnu děti dostanou zmrzlinu.

Snad se vám bude procházka líbit!

Kolektiv MŠ

Pozn.: Vyplněnou kartičku odevzdá každé dítě pouze jednou, aby kopeček zmrzliny vyšel na všechny děti.

Doplňující informace k obnovení provozu MŠ

 • do mateřské školy do konce školního roku není dovoleno z hygienických důvodů nosit vlastní hračky
 • do mateřské školy není v současné době dovoleno donášet vlastní stravu (snídaně z domu)
 • docházka do mateřské školy je v této době dobrovolná, je na pečlivém zvážení rodičů, zda své dítě do kolektivu pošlou
 • úplata za předškolní vzdělávání (školné) za měsíc duben bude prominuta všem dětem a pokud dítě během měsíce května nebo června do mateřské školy nenastoupí, bude úplata také prominuta. Přeplatky budou navráceny

Písničkový plot

Vážení rodiče, milé děti, až půjdete ven, zajděte ke „staré školkovské zahradě“. Připravili jsme pro vás překvapení, které snad vaši procházku zpestří. Doufáme, že se vám náš nápad bude líbit. Kolektiv MŠ

Informace k obnovení provozu MŠ

 • předpokládané otevření MŠ Dolní Čermná je plánováno 25.5. 2020
 • při příchodu první den je nutné donést čestné prohlášení, které vám doručíme domů nebo ho najdete v manuálu MŠMT – viz níže
 • předání dítěte bude pracovnici MŠ před hlavním vchodem do MŠ
 • denně budeme provádět –  ranní filtr – měření teploty dětem
 • děti s náznaky infekcí dýchacích cest nepřijímáme
 • jídlo – běžné stravování
 •  pitný režim 3x denně s jídlem, na pobyt venku vlastní láhev podepsaná
 • odchod z MŠ – na zazvonění
 • do konce školního roku  – z provozních důvodů bude provoz MŠ od 6:30 do 15:30 hodin
 • děti ani personál v MŠ roušku nenosí
 • většinu času budeme trávit venku – prosíme o vhodné oblečení dětí
 • strava domů se v MŠ nevydává – nutno domluvit se ŠJ
 • více info na http://www.pedagogicke.info/2020/05/msmt-provoz-materskych-skol-v-obdobi-do.html