Vánoční prázdniny

Vážení rodiče, z důvodu nepříznivé epidemické situaci je v ZŠ Dolní Čermná od pondělí 20.12. ředitelské volno, na které navazují vánoční prázdniny od 23.12.

Vzhledem k vysoké nemocnosti dětí v naší mateřské škole, bychom také její dřívější uzavření preferovali.

Proto vás žádáme o vyjádření, zda nutně potřebujete provoz mateřské školy ve dnech 20.12. – 22.12.

Prosíme, zapište jméno dítěte do dotazníku na chodbě v MŠ do pátku 10.12., pro které mateřskou školu potřebujete mít ve dnech 20.12. – 22.12. otevřenu.

Do školky patří jen děti zdravé!

Důrazně žádáme rodiče, aby do mateřské školy posílali pouze děti zcela zdravé, doléčené, tj. bez známek respiračních chorob (rýma, klidový kašel, chrapot…) a neohrožovali zdraví ostatních dětí ani personálu !