Do školky patří jen děti zdravé!

Důrazně žádáme rodiče, aby do mateřské školy posílali pouze děti zcela zdravé, doléčené, tj. bez známek respiračních chorob (rýma, klidový kašel, chrapot…) a neohrožovali zdraví ostatních dětí ani personálu !