Keramika pro předškoláky

Kroužek „Seznámení s keramikou“ povede paní Mgr. Šebrlová ve středu od 12 do 13 hodin. (nepravidelně – termíny budou vypsány).

Cena 800 Kč / 10 lekcí – začátek 6. října.

Zájemce o kroužek ze strany předškoláků zapište na nástěnce na chodbě v mateřské škole.