Informace k obnovení provozu MŠ

 • předpokládané otevření MŠ Dolní Čermná je plánováno 25.5. 2020
 • při příchodu první den je nutné donést čestné prohlášení, které vám doručíme domů nebo ho najdete v manuálu MŠMT – viz níže
 • předání dítěte bude pracovnici MŠ před hlavním vchodem do MŠ
 • denně budeme provádět –  ranní filtr – měření teploty dětem
 • děti s náznaky infekcí dýchacích cest nepřijímáme
 • jídlo – běžné stravování
 •  pitný režim 3x denně s jídlem, na pobyt venku vlastní láhev podepsaná
 • odchod z MŠ – na zazvonění
 • do konce školního roku  – z provozních důvodů bude provoz MŠ od 6:30 do 15:30 hodin
 • děti ani personál v MŠ roušku nenosí
 • většinu času budeme trávit venku – prosíme o vhodné oblečení dětí
 • strava domů se v MŠ nevydává – nutno domluvit se ŠJ
 • více info na http://www.pedagogicke.info/2020/05/msmt-provoz-materskych-skol-v-obdobi-do.html