Doplňující informace k obnovení provozu MŠ

  • do mateřské školy do konce školního roku není dovoleno z hygienických důvodů nosit vlastní hračky
  • do mateřské školy není v současné době dovoleno donášet vlastní stravu (snídaně z domu)
  • docházka do mateřské školy je v této době dobrovolná, je na pečlivém zvážení rodičů, zda své dítě do kolektivu pošlou
  • úplata za předškolní vzdělávání (školné) za měsíc duben bude prominuta všem dětem a pokud dítě během měsíce května nebo června do mateřské školy nenastoupí, bude úplata také prominuta. Přeplatky budou navráceny