Sběrné místo pro příjem bioodpadu

Vážení spoluobčané,

oznamujeme Vám, že od soboty 11.4.2020 bude otevřeno sběrné místo pro příjem bioodpadu (zeleň, větve) u kravína nad sídlištěm, a to pouze:

  • každou středu od 15:00 do 17:00 hod a
  • každou sobotu od 09:00 do 11:00 hod (vyjma státních svátků)

K tomuto kroku jsme museli přistoupit vzhledem k neukázněnosti některých spoluobčanů, kteří nám do bioodpadu vhazovali stavební suť a jiný odpad.

Ukládání odpadu mimo vyhrazené místo je přísně zakázáno pod pokutou. Prostor bude monitorován kamerovým systémem. 

Zároveň vás informujeme, že od soboty 11.04.2020  je otevřené sběrné místo  za budovou úřadu městyse v standardní otevírací době.

Žádáme vás, abyste po dobu nouzového stavu nadále dodržovali nařízení vlády ČR, včetně zákazu srocování a při využívaní výše uvedených služeb dodržovali bezpečné odstupy mezi sebou.

Děkujeme za spolupráci 

                                                                                  Radek Roller, v.r.

                                                                                  vedoucí technické čety městyse