Mimořádné opatření Pardubického kraje

DO OBCHODU, K LÉKAŘI, NA POŠTU, DO AUTOBUSU JEN S OCHRANOU ÚST A NOSU.

Právě jsem podepsal další opatření hejtmana Pardubický kraj v době nouzového stavu, dle kterého se počínaje dnešní dnem tj. 18. března 2020 od 18 hodin JE NAŘÍZEN PRO CELÉ ÚZEMÍ KRAJE:
!!! ZÁKAZ VSTUPU, POBYTU A POHYBU OSOB BEZ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH CEST !!!(roušky/ústenky, respirátory/filtrační polomasky, šátky, šály a obdobné tkaniny) do:

a) prosředků veřejné dopravy (autobus, vlak, trolejbus, a jiné),
b) provozoven, kde je provoz povolen podle příslušných nařízení vlády (zejména prodejny potravin, pohonných hmot a paliv, hygienických prostředků, lékáren, výdejen zdravotnických prostředků),
c) zdravotnických zařízení (nemocnice, LDN, ambulance praktických lékařů, praktických lékařů pro děti a dorost, stomatalogů, dalších ambulantních specialistů, apod.),
d) sociálních zařízení (ústavy sociální péče, pobytová zařízení všeho druhu, apod.),
e) škol a školských zařízení,
f) pošt.

Zároveň jsem nařídil všem obcím v kraji vyhlášení tohoto opatření a informování veřejnosti všemi v místě obvyklými komunikačními prostředky (místní rozhlas, web, apod.) a podle krizového zákona jsem požádal také oslovené provozovatele televizního a rozhlasového vysílání o zvřejnění informace bez úpravy obsahu a smyslu.
Ještě jednou uctivě prosím o dodržování a sdílení tého důležité informace.