Informace Ministerstva vnitra ČR

V návaznosti na usnesení Vlády České republiky ze dne 5. listopadu 2021 č. 990/2021 informujeme dlužníky o existenci právní úpravy občanského soudního řádu, zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších předpisů, a některých dalších zákonech a zejména o možnosti jejich využití v období tzv. milostivého léta.

Právní úprava obsažená v části druhé čl. IV bodu 25 zákona č. 286/2021 Sb. je platná od 28. října 2021 do 28. ledna 2022. Během této tříměsíční lhůty může dlužník zaplatit jen tzv. jistinu, tedy původní nezaplacený nebo jinak nezaniklý dluh vymáhaný v exekučním řízení (případně může doplatit zbývající část jistiny) a dále jen poplatek exekutorovi za uzavření exekuce, který činí 750 Kč plus DPH (v případě, je-li soudní exekutor plátcem daně s přidané hodnoty). Vše ostatní, tedy úroky, penále, příslušenství či poplatky stát odpouští a se splacením původní částky bude dluh smazán. Pokud dlužník nejpozději do 28. ledna 2022 nesplatí svůj dluh na jistině a nákladech exekuce, exekuce mu poběží dál.

V zájmu krajů a obcí je aktivně informovat a motivovat občany ke zbavení se exekucí a ke splacení dluhů, jejichž penále se mnohdy vyšplhalo do výše, kterou již nejsou schopni splácet. Podpora dluhové amnestie má smysl nejen v rovině ekonomické, ale nepopiratelně má zásadní dopad do roviny společenské a lidské, což bylo záměrem legislativních změn. Územním samosprávám se otevírá možnost uspokojit část pohledávek a občanům (dlužníkům) šance splnit svůj dluh zjednodušeným a finančně výrazně méně nákladným způsobem. Více informací, návodný postup a formuláře určené Vašim dlužníkům najdete například na webové stránce: Milostivé léto – Exekuce (justice.cz)