Obec Verměřovice – Pozvánka na besedu s promítáním