KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE – náborová kampaň