Vánoční bohoslužby

Aktuální pořad a časy konání vánočních bohoslužeb jsou uvedeny na www.dolnocermenska.farnost.eu

Účast je možná pouze na základě rezervace.