Znak Dolní Čermná

SŇATEČNÉ OBŘADY V OBDOBÍ NOUZOVÉHO STAVU

S ohledem na včerejší vyhlášení  nouzového stavu na celém území České republiky k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 je třeba co nejdříve upozornit snoubence, kteří po dobu trvání tohoto nouzového stavu hodlají uzavírat manželství, na zákaz konání akcí nad 30 osob. Tento zákaz se vztahuje na všechny druhy akcí. Ani při sňatečném obřadu tak nesmí být přítomno více než 30 osob, a to včetně oddávajícího a matrikářky.

Pokud dojde ke snížení počtu osob na těchto akcích platí zákaz automaticky i pro sňatečné obřady, pokud by příslušné mimořádné opatření nestanovilo jinak.

S pozdravem

Mgr. Margita Malá

oddělení matriční a organizační

odbor všeobecné správy

Ministerstvo vnitra

Tel.: 974 816 308

E-mail: margita.mala@mvcr.cz