Znak Dolní Čermná

Městys Dolní Čermná

Návrh analytické části Strategického plánu rozvoje městyse Dolní Čermná na období 2020 – 2026, včetně  SWOT analýzy.
Oba dokumenty budou projenávány na zasedání zastupitelstva ZM-8 dne 16.12.2019 a veřejnost se k nim může vyjádřit.