Znak Dolní Čermná

Hudební výlety

MARTIN KUBÁT ,

pedagog konzervatoře a profesionální varhaník je každoročním  hostem v naší mateřské škole.

Jednoduchou a hravou formou seznamuje děti se zakusím krásou a přirozeností klasické hudby.

V letošním programu s názvem„Hudební výlety“, děti poznávaly, co všechno dovede hudba.

Je živá, umí malovat obrázky, vezme nás na výlet, pomáhá nám krásně prožít slavnostní chvíle. Během pořadu se děti naučily pomocí her a aktivního muzicírování tyto vlastnosti hudby vnímat . Vytvořily dětskou kapelu, zahrály si na jednoduché rytmické hudební nástroje. Zaznělo mnoho improvizací, dětských písní (Tluče bubeníček, Když jsi kamarád, Kočka leze dírou) ale i úryvky skladeb: Svatební pochod (Mendelssohn), Fanfáry z Libuše B. Smetany a další.

O tom, že i klasická hudba dovede děti oslovit, svědčil zájem i soustředěnost dětí, které umělcovo vystoupení ocenily potleskem. Již nyní se děti těší na příští rok, kdy pan Kubát přijede s programem Toníkův hudební vláček, který bude mapovat život a dílo hudebního velikána Antonína Dvořáka.