Pozvánka na jednání zastupitelstva

Městys Dolní Čermná

561 53  Dolní Čermná 76,  IČO 278734, www.dolni-cermna.cz

tel.: 465 393 125,  e-mail.: městys@dolni-cermna.cz,

_____________________________________________

 Podle § 92 odst.1, zák. 128/2000 Sb. o obcích svolávám

 s v o l á v á m
jednání  zastupitelstva městyse,  které se bude konat

dne 13. 11. 2012 v 18.00 hodin

v zasedací místnosti ÚM v Dolní Čermné

 

Program:

 

1. Úvod

2. Zpráva o činnosti rady

3. Zpráva o činnosti finančního výboru a projednání rozpočtové změny č. 2

4. Informace o projektu Kanalizace a ČOV Horní a Dolní Čermná

5. Nemovitosti

6. Různé

7. Diskuse

 

 

Zasedání je veřejné, srdečně zvu všechny občany.                                                                         

 

                                                                                                                                                                         Petr Helekal

                                                                                                                                                                            starosta