Otevření centra sociálních služeb v Lanškrouně

 

Nové Centrum sociálních služeb v Lanškrouně, Havlíčkova 1129, bylo postaveno jako Dům na půli cesty, což je služba určená k dočasnému pobytu mladistvých opouštějících ústavní výchovná zařízení. V současné době probíhají jednání, aby tuto pobytovou službu mohly využívat i osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního či duševního onemocnění (chráněné bydlení).

V budově je připraveno 6 bytů s kapacitou 8 lůžek. 24hodinovou službu Centra budou zajišťovat dva sociální pracovníci, dva pracovníci v sociálních službách a vedoucí střediska.

V Centru bude dále služba nízkoprahového zařízení pro osoby bez přístřeší, kde budou mít lidé bez domova možnost hygieny, oblečení a pomoci s obstaráním osobních záležitostí.

Dále zde bude kontaktní pracovník, který může obyvatelům lanškrounska zprostředkovat vypůjčení kompenzačních pomůcek.