Informace ohledně napouštění bazénů

Vážení zákazníci,

nastalo období teplých slunečných dnů a doba dovolených. U mnoha rodinných domů a nemovitostí je v dnešní době samozřejmostí bazén.

Problém však může nastat u jejich napouštění. Při přepouštění vody do bazénu z vlastního zdroje (studny) se nepředpokládá ovlivnění nebo omezení sousedních nemovitostí. U vodovodu pro veřejnou potřebu však může nastat problém. Veřejný vodovod není určen k napouštění bazénů. V případě, že jej chcete využít k napuštění bazénu, napouštějte pomalu. Vodovodní kohoutky otevřete pouze tak, jako když odebíráte vodu pro jiné účely. Prudké nárazové otevření kohoutků zpravidla zapříčiní zakalení vody. Pro jistotu se před tím, než začnete bazén z veřejného vodovodu napouštět, poraďte se s příslušným vedoucím provozu vodovodů. Kontakt naleznete na webových stránkách www.vak.cz.

Další cestou pro dosažení kvalitní vody a rychle napuštěného bazénu  (převážně bazénů  s větším objemem vody nad 10 m3) je dovoz vody cisternou od společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.. V tomto případě kontaktujte vedoucího úseku dopravy  pana Vladimíra Nožku 602140508.

Upozorňujeme, že využití hydrantů k napouštění bazénů je zcela nepřípustné. Hydranty slouží pro potřebu vodohospodářů a hasičů. Neodborné zacházení s hydrantem může způsobit zakalení vody v celé místní distribuční síti v horším případě spojené síti skupinových vodovodů a odčerpaná neměřená voda je považována za krádež.

Děkujeme za pochopení  a přejeme Vám všem krásné léto.

 

 

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Slezská 350

Jablonné nad Orlicí