Upozornění občanům

Oznamujeme občanům, že od pondělí 21. května 2012 je plánován začátek demolice bývalé kolny v sousedství čp. 224 („Chmátalovo“).

V uvedeném termínu by mělo být započato s rozebíráním střechy. V následujících dnech dojde k likvidaci stavební sutě předrcením speciálním strojem. 

Demoliční práce by měly být ukončeny do 25.5.2012. Lze předpokládat, že při drcení stavební sutě bude v okolí daného domu zvýšena prašnost, proto Vás zároveň žádám o shovívavost.

 

                                                                           Petr Helekal

    starosta