Vysaď strom pro mír! Mír je zelený!

Stromy pro budoucnost

Organizace LEAF (Učení o lese) a ENO (Životní prostředí online) vyzvaly školy, aby se připojily k vysázení stromků pro udržitelnou budoucnost.

Akce se konala 21. 9. 2011, neboť tento den byl OSN prohlášen jako Mezinárodní den míru (od r. 2001). Při této celosvětové akci se vloni zúčastnilo více jak 5 000 škol ze 132 zemí a během jediného dne se vysázelo 600 000 stromů.

Kampaň má přispět ke zvýšení povědomí o rozmanitosti ekosystémů na Zemi. Stromy jsou plícemi Země a  zvýšení jejich počtu je přínosem i pro obyvatele.

Mateřská škola Dolní Čermná se letos do akce zapojila. Vysázela stromy na dětském hřišti, kde každá třída vysadila jeden strom – modřín opadavý (Larix decidua Mill.) a javor babyku (Acer  campestre L.) .

Strom je pro nás symbolem. Zaprvé je připomenutím přírody a životního prostředí. Zadruhé symbolizuje naši spolupráci se školami po celém světě. Věříme, že porosteme společně s našimi stromy a jen se trochu bojíme, aby něčí neopatrnost nebo dokonce vandalismus naši snahu nezmařily.