Informace pro občany

Oznamujeme občanům, že s účinností od pátku 24. dubna 2020 se ruší zákaz volného pohybu osob. Vláda dále svým nařízením zmírnila zákaz sdružování. Podle tohoto nařízení je možné pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob. Omezení se netýká sdružování členů domácnosti, sdružování při výkonu povolání nebo účasti na pohřbu. Pokud je to možné, dodržujte při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry.

I nadále platí povinnost chránit si po opuštění svého bydliště ústa a nos ochrannou pomůckou, jako je respirátor, rouška nebo například obyčejný šátek. Tato povinnost se nevztahuje na děti do věku dvou let, samotné řidiče ve vozidle či členy jedné domácnosti, kteří spolu jedou v jednom vozidle, a osoby s autismem. Dále se nevztahuje na osoby, které provozují individuální sport na venkovních sportovištích, běh nebo jízdu na kole ve volné přírodě, a to za předpokladu dodržení minimálního 2metrového odstupu mezi sebou.

Upozornění pro občany – veřejná doprava

Vážení spoluobčané,  

s platností od 25.4.2020 dochází v autobusové dopravě ke zrušení zákazu nástupu předními dveřmi a od tohoto data bude v autobusech zahájeno odbavování cestujících.

Dále s platností od 1.5.2020 bude v autobusové dopravě zahájen prázdninový a víkendový provoz.

V železniční dopravě odbavování cestujících probíhá již od 14. dubna 2020 a s platností od 1.května 2020 se v železniční dopravě přechází na plnohodnotný provoz.   

Milada Marešová

Městys Dolní Čermná

Oznámení o provozu Úřadu městyse od 20.04.2020

Oznámení o provozu Úřadu městyse Dolní Čermná

od 20.04.2020

Úřad městyse Dolní Čermná obnovuje od 20.04.2020 svoji činnost ve standardním rozsahu za současného dodržování zvýšených hygienických požadavků.

Úřední hodiny pro veřejnost se obnovují v plném rozsahu tak, aby veřejnost mohla využít služeb úřadu k zajištění úředních záležitostí.  

Opatření pro fungování úřadu od 20.04.2020:

1. Minimalizace osobního styku

 • upřednostňování písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním kontaktem
 • preferování elektronické komunikace prostřednictvím datových schránek či e-mailu
 • upřednostňování bezhotovostních plateb na účet městyse 

Elektronické kontakty:

podatelna@dolni-cermna.cz

mestys@dolni-cermna.cz

ID schránky: pxkber4

Telefonické kontakty:

Úřad městyse 465 393 125, 465 393 126

Starosta: Petr Helekal  603 847 093

Vedoucí úřadu: Hana Vágnerová 733 714 712

Vedoucí technické čety: Radek Roller 734 231 271

Telefonické a e-mailové kontakty na jednotlivé úředníky městyse jsou uvedeny na webových stránkách městyse: www.dolni-cermna.cz

Adresa úřadu:

Úřad městyse
Dolní Čermná 76
561 53 Dolní Čermná

Bankovní účet městyse:  

č. 1321618359/0800, Česká spořitelna, a. s.

2. Minimalizace pohybu obyvatel po budově a v prostorách úřadu

 • podání a platby v hotovosti jsou možné v kanceláři MARTIKA – PODATELNA – POKLADNA (v I. poschodí, za vstupními dveřmi na úřad)  
 • pro písemná podání je možné využívat schránku s označením „POŠTA – MĚSTYS DOLNÍ ČERMNÁ“ 

v přízemí u bočního vchodu do budovy

 • upřednostňujeme sjednání osobní schůzky telefonicky v případě, že jde o vyřízení jiné záležitosti než jen odevzdání podání či platbu v hotovosti

3. Omezení kontaktu osob, desinfekce, použití ochranných prostředků

 • dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry; zároveň žádáme klienty, aby se neshlukovali na chodbě budovy nebo v čekací zóně
 • před vstupními dveřmi na úřad a před kanceláří podatelny je umístěn desinfekční prostředek k desinfekci rukou; žádáme klienty o jeho používání před vstupem do prostor úřadu a při odchodu
 • při osobním kontaktu je nezbytné používání  ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének

Petr Helekal, v. r.

starosta                                                                                                                                                    

Sběrné místo pro příjem bioodpadu

Vážení spoluobčané,

oznamujeme Vám, že od soboty 11.4.2020 bude otevřeno sběrné místo pro příjem bioodpadu (zeleň, větve) u kravína nad sídlištěm, a to pouze:

 • každou středu od 15:00 do 17:00 hod a
 • každou sobotu od 09:00 do 11:00 hod (vyjma státních svátků)

K tomuto kroku jsme museli přistoupit vzhledem k neukázněnosti některých spoluobčanů, kteří nám do bioodpadu vhazovali stavební suť a jiný odpad.

Ukládání odpadu mimo vyhrazené místo je přísně zakázáno pod pokutou. Prostor bude monitorován kamerovým systémem. 

Zároveň vás informujeme, že od soboty 11.04.2020  je otevřené sběrné místo  za budovou úřadu městyse v standardní otevírací době.

Žádáme vás, abyste po dobu nouzového stavu nadále dodržovali nařízení vlády ČR, včetně zákazu srocování a při využívaní výše uvedených služeb dodržovali bezpečné odstupy mezi sebou.

Děkujeme za spolupráci 

                                                                                  Radek Roller, v.r.

                                                                                  vedoucí technické čety městyse

EKOLA – příjem odpadu od fyzických osob

Od středy 8. 4. 2020, obnovuje společnost EKOLA České Libchavy s.r.o. příjem odpadu od nepodnikajících fyzických osob.

V případě návozu odpadu fyzickými osobami bude v areálu společnosti EKOLA České Libchavy s.r.o. vyžadováno dodržování těchto opatření:

 • povinnost zakrytí úst a nosu
 • dodržování bezpečného odstupu
 • zákaz vstupu do kanceláří společnosti
 • komunikace se zaměstnanci EKOLA pouze ve vymezených prostorách a přes skleněné přepážky
 • preferovaná úhrada platebními kartami

Zápis do mateřské školy v Dolní Čermné

Vážení rodiče,

vzhledem k nastalé situaci bude probíhat, dle pokynů MŠMT, zápis do mateřských škol pouze elektronicky bez přítomnosti dětí.

Máte-li zájem o předškolní vzdělávání vašeho dítěte v naší mateřské škole ve školním roce 2020-2021, postupujte, prosím, následovně: Z následujícího odkazu https://dolni-cermna.cz/materska-skola/download/16990/ stáhnete Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Tuto žádost a čestné prohlášení, které je součástí tohoto textu, vyplňte a doručte do mateřské školy buď datovou schránkou ID: si3k6q5 nebo na e-mail: ms.dolni-cermna@tiscali.cz, poštou na adresu Mateřská škola Dolní Čermná 561 53 Dolní Čermná 4, případně vložte do schránky u vchodu do mateřské školy do

5. května 2020.

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo a v době od 6. května do 15. května vás budu telefonicky kontaktovat a seznámím vás s dalším postupem přijímacího řízení.

Vaše případné dotazy ráda zodpovím na tel. 604 305 078.

Doufám, že se brzy s vámi a s vašimi dětmi setkáme.

Bc. Ivana Hamplová

řed. MŠ Dolní Čermná

Mateřská škola Dolní Čermná
561 53 Dolní Čermná 4