Petice za záchranu domácí zdravotní péče

Důvěrně známé prostředí domova je hojivé už samo o sobě. Chceme, aby nemocní a umírající mohli zůstat v pohodlí i se svými rodinami. Chceme, aby mohli dál využívat domácí zdravotní péči placenou ze zdravotního pojištění, která je dostupná
pro každého. Nepřipusťme návrat do časů, které ještě mnozí z nás pamatují, kdy naši blízcí tiše čekali na svůj konec za plentou v přeplněných nemocnicích a lidé
s hendikepem žili výhradně v ústavech.
Chceme přimět politiky, aby se věnovali vážnému podfinancování domácí zdravotní péče, jíž pro zdravé fungování dlouhodobě chybí třetina prostředků. Jde o velmi malou částku (0,3 % ročního rozpočtu veřejného zdravotnictví) s obrovským efektem. Pro přežití nekomerčních poskytovatelů domácí zdravotní péče jsou ovšem tyto peníze naprosto zásadní.
Charita Česká republika pečuje o třetinu všech pacientů v domácí péči. Při zániku domácí zdravotní péče by pro ně stát musel vybudovat 10 nových nemocnic
pro dlouhodobě nemocné, každou s 10 lůžkovými odděleními, kde by mnohdy leželi
až do posledních dnů. Místo balíku peněz uvolněných na záchranu domácí péče tak bude muset stát za pár let zaplatit mnohonásobek za výstavbu a provoz nových areálů. Že ty peníze budou pochopitelně chybět jinde, pak pocítíme všichni.
Podstatné přitom je, že to budou pacienti, kteří chtěli zůstat doma, nechtěli
do nemocnice. Každý má totiž právo čerpat bezplatně zdravotní péči, i když se rozhodne stonat nebo zemřít doma. Stát je povinen vytvořit podmínky, které to umožňují, jenomže v tom dlouhodobě selhává.
My, níže podepsaní občané České republiky, žádáme, aby se politici zasadili
o záchranu domácí zdravotní péče zajištěním jejího dostatečného a udržitelného financování a zabránili kolapsu, který jí hrozí. Děkujeme.

Zákaz nakládání s povrchovými vodami

Upozorňujeme občany,

že Městský úřad Lanškroun, jako věcně příslušný vodoprávní úřad, vydal opatření obecné povahy a ZAKAZUJE nakládání s povrchovými vodami, jejich odběr ze všech vodních toků v povodí vodních toků Moravská Sázava a Tichá Orlice na území ORP Lanškroun. Zákaz je vydán na dobu neurčitou (do odvolání).

Bližší informace naleznete na úřední desce městyse.                                                                                                                 Milada Marešová

                                                                                                                                                                            Městys Dolní Čermná

Schůzka rodičů

Vážení rodiče,

zveme vás na schůzku rodičů dětí, které budou navštěvovat naši mateřskou školu ve školním roce 2019 – 2020.

Schůzka se uskuteční v úterý 27. srpna v 18 hodi. v mateřské škole. Na programu bude organizace školního roku, platba stravného, školného apod.

Zveme vás a vaše děti na adaptační hodiny do mateřské školy, kde vám a vašim dětem ukážeme prostory, vybavení a seznámíme vás s organizací dne. Adaptační hodiny budou v úterý 27. srpna a ve čtvrtek 29. srpna vždy od 15 do 16 hodin.

Na vaši účast se těší kolektiv MŠ Dolní Čermná.