Pozvánka na divadelní představení Senior bez nehod

rádi bychom Vás touto cestou informovali o blížící se divadelní přednášce s názvem Senior bez nehod pořádané Městem Lanškroun, odborem sociálních věcí a zdravotnictví.

Přednáška se uskuteční dne 6.6.2019 ve 14h. v Multifunkčním centru L’ART v Lanškrouně. Divadelní přednášku realizuje společnost ECHOPIX jako jednu z aktivit v rámci neziskového projektu zaměřeného na zvýšení bezpečnosti seniorů v dopravě ve spolupráci s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Lanškroun. Tento projekt je financovaný z Fondu zábrany škod České společnosti pojistitelů. Přednáška bude probíhat formou divadelních scének spojených s odborným výkladem a audiovizuální prezentací. Vstupné je zdarma a návštěvníci obdrží od realizátorů drobné dárky. Navíc mají návštěvníci příležitost prohlédnout si prostory nového Multifunkčního centra L’ART v Lanškrouně.

Turistický pochod TKO 2019

Srdečně Vás zveme na XXIV. ročník znovuzrozeného turistického pochodu TOULÁNÍ KOLEM ORLICE aneb z Těchonína kolem Pastvinské přehrady k vojenským pevnostem předmnichovské republiky.

Výlet na zámek Potštejn

V pátek 31.5.2019

pojedeme na celodenní výlet na zámek Potštejn.

Odjezd autobusem v 7:45 hodin z Dolní Čermné, poté vlakem z Letohradu do Potštejna

návrat v 15:15 hodin.

S sebou do batůžku na záda:

pláštěnku, kapesníčky, pitíčko, mlsání

Dále dejte dětem:

pokrývku hlavy, pohodlné oblečení, vhodnou obuv

Celodenní stravu a pitný režim mají děti zajištěno.

Vstupné do zámku na hranou prohlídku 130,- Kč, dopravné budeme vybírat po akci.

POMÁHÁME ŠKOLÁM DRŽET KROK SE SOUČASNOU LEGISLATIVOU!

Změny v oblasti financování škol, změny v jednotlivých vyhláškách vztahujících se k předškolnímu, základnímu i zájmovému vzdělávání, pracovněprávní vztahy, přijímání k základnímu vzdělávání, práva a povinnosti pedagogických pracovníků, aplikace GDPR ve školství atd.

Školská legislativa je jednou z oblastí, kde dochází k časté aktualizaci. Aby i naše školy, potažmo vedoucí pedagogičtí pracovníci, byly neustále v obraze, uspořádali jsme pro ně v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun II sérii vzdělávacích seminářů zaměřených na aktuální právní úpravu činností mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy a školní družiny. Semináře byly realizovány zvlášť pro zmíněné subjekty.  

Vzdělávací semináře probíhaly ve třech termínech a na různých místech, a to 2. 5. v prostorách Obecního úřadu Lubník, 9. 5. v zasedací místností Městyse Dolní Čermná a 11. 5. v konferenční místnosti lanškrounské radnice. Tímto bychom všem chtěli poděkovat za vstřícnost a spolupráci při realizaci těchto akcí.

Lektorkou vzdělávacích seminářů byla PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., která se specializuje na právní úpravu škol a školských zařízení, je školitelkou a autorkou odborných článků a publikací.

Účast na seminářích byla opravdu hojná a dotazů bylo vzneseno velké množství. Vzhledem k velkému zájmu o problematiku ochrany osobních údajů (GDPR) budeme v rámci projektu pořádat pro školy a školská zařízení začátkem následujícího školního roku 2019/2020 sérii návazných vzdělávacích seminářů zaměřených na GDPR.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Lanškroun II je projekt spolufinancovaný EU z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt si klade za cíl prohloubit a propojit spolupráci mezi jednotlivými aktéry ve vzdělávací politice v území (školy a školská zařízení, zřizovatelé škol, poskytovatelé neformálního a zájmového vzdělávání, rodiče atd.) Tento aspekt povede poté k větší otevřenosti a ochotě řešit a pracovat na tématech, která jsou pro území Lanškrounsko stěžejní a potřebná. Tato spolupráce a propojenost se promítá v realizaci společných vzdělávacích a osvětových akcí, dále v tematicky založených pracovních skupinách, které pracují na zvyšování kvality vzdělávání v území a také v dalších neformálních setkáváních, např. vychovatelů z území.

Více informací k projektu naleznete na našich webových stránkách www.maslanskrounsko.cz nebo na FB stránce s názvem MAP ORP Lanškroun II.

Za realizační tým MAP II

Natálie Bártlová
Manažer projektu