Kůrovec ohrožuje lesy

Vážení vlastníci lesů,
dlouhotrvající suché a teplé počasí vytváří příznivé podmínky pro rozvoj kůrovců a velmi oslabuje obranyschopnost smrkových porostů. Proto je nezbytně nutné věnovatporostům se zastoupením smrku ztepilého zvýšenou pozornost.
V případě, že zjistíte stromy napadené kůrovcem ve Vašemlese, nebo obdržíte výzvu od Vašeho odborného lesníhohospodáře, je třeba jej kontaktovat a ve spolupráci s ním conejdříve provést opatření k zamezení dalšího šíření kůrovce.Přemnožený kůrovec může dále hubit smrky ve Vašem lese,ale i v lese Vašich sousedů.