Návštěva muzea

Do muzea v Dolní Čermné jsme se dnes vypravili, abychom se dozvěděli, jak se vyrábí plátno. Muzeem nás ochotně provedl pan Vl. Jansa, který nám představil i další zajímavé předměty z minulých časů. Děkujeme.

Hudební pořad Zpívanky

Komponovaný výchovný program pro děti věnovaný lidovým písním, zvykům a hudebním nástrojům měly děti možnost shlédnout v úterý 29. ledna v podání Kamila Čapčuka.

Ten dělá to a ten zas tohle – prezentace

Vážení rodiče, vyhlašujeme již dvanáctý ročník výtvarné prezentace pro rodinné týmy na téma: Ten dělá to a ten zas tohle (povolání, zaměstnání)

Společné práce mohou být z různých materiálů, různých tvarů a rozměrů. Stejně jako v minulých letech budou Vaše práce vystaveny na besídce ke Dni matek, a potom poslouží k výzdobě prostor mateřské školy. Věříme, že se do společné akce zapojíte. Na Vaše výrobky se těšíme do konce dubna 2019.

Kůrovec ohrožuje lesy

Vážení vlastníci lesů,
dlouhotrvající suché a teplé počasí vytváří příznivé podmínky pro rozvoj kůrovců a velmi oslabuje obranyschopnost smrkových porostů. Proto je nezbytně nutné věnovatporostům se zastoupením smrku ztepilého zvýšenou pozornost.
V případě, že zjistíte stromy napadené kůrovcem ve Vašemlese, nebo obdržíte výzvu od Vašeho odborného lesníhohospodáře, je třeba jej kontaktovat a ve spolupráci s ním conejdříve provést opatření k zamezení dalšího šíření kůrovce.Přemnožený kůrovec může dále hubit smrky ve Vašem lese,ale i v lese Vašich sousedů.