Zápis ze schůzky rodičů 27.8. 2019

Zápis ze schůzky rodičů dětí dne 27. 8.  2019

Přítomno: 25 rodičů

Omluveno: 3 rodiče

1) Představení tříd – kytičky a sluníčka + personál

     Zapsáno 51 dětí  (jedno místo sdílené)– z toho 22 předškoláků (24 chlapců + 27 dívek);

2) Stravování – informace od paní Jany Krobotové

    veškeré dotazy týkající se stravování směřujte na paní Krobotovou

    www.sj.-dolni-cermna.cz; tel.: 465393185

    ranní svačina do 9 hodin  

    obědy do jídlonosiče PODEPSANÉHO – nejlépe ráno – připraveno v 12.15

    – vyzvednout do 12.30 hodin  

    Dodržovat vyhlášku 107/2005 o školním stravování – odebírání dotovaných obědů

    Organizace pitného režimu

    Všichni předškoláci jedí příbory, postupně i děti mladší

    V případě, že jde dítě domů po obědě a bere si svačinu, doneste si na ni podepsanou   

    krabičku, abychom šetřili přírodu a nemuseli používat mikrotenové sáčky

3) Úplata za předškolní vzdělávání bude bezhotovostním převodem na účet

    č.: 181777870/0300 – viz směrnice o úplatě na nástěnce

    Vyúčtování bude provedeno pololetně – účetní Lea Schlegelová

4) Organizace školního roku – samostatně na nástěnce vyvěšeno 28. 8. 2019

5) Školní řád – rodiče byli seznámeni se školním řádem a poučeni o jejich

    bezpečném chování  v prostorách MŠ a o bezpečném chování jejich dětí

    Školní řád je vyvěšen v šatně v MŠ a na www.stránkách MŠ a je závazný

     pro všechny rodiče, děti a personál MŠ

6) Vnitřní řád školní jídelny-výdejny, Organizační řád MŠ – vyvěšeno na nástěnce a na

     www.stránkách MŠ

7) ŠVP PV a TVP PV+ harmonogram dne – práce s předškoláky – Kuliferda

     ŠVP PV  je k dispozici rodičům na chodbě MŠ v knihovně pro rodiče

     Pedagogická diagnostika a portfolio dítěte – k nahlédnutí rodičům

8) Hodnocení minulého roku – akce minulého roku zhodnotila  K. Ptáčková

    Stanovené hlavní úkoly pro tento školní rok – součást ŠVP PV – k nahlédnutí na chodbě

9) Plánované akce na školní rok 2019 – 2020 rozpis umístěn na nástěnce a na www.  

    stránkách MŠ – nově předplavecký výcvik pro předškoláky

10) Pojištění dětí – doporučeno rodičům

11) Informace o kroužcích pro děti pořádaných RC KUK

12) Informace uč.

Z důvodu výskytu vší děti nečešeme

Oblečení na zahradu a náhradní oblečení nechávejte v šatně

Jak slavíme svátky a narozeniny – dávejte dětem měkké bonbóny  nebo ovoce

Papírové kapesníčky – vše 2x – evidence na dveřích umývárny

Na drobné výdaje (divadla, koncerty) vybíráme 500 Kč – evidence ve třídách

Nabídka pro rodiče – knihy na chodbě je možno zapůjčit  – nahlásit ve třídě

Do mateřské školy si děti mohou donést každý den plyšovou hračku, která se svými rozměry vejde do kapsáře ve třídě.

Hrací pátky – pouze v pátek si děti mohou donést i jinou hračku, která       však bude zdravotně nezávadná a bezpečná (ne zbraně). Za donesené hračky neručíme.

Se svými dětmi se rozlučte již na chodbě a učitelce ve třídě předejte své dítě.

Pro rodiče plánujeme besedy  s lékaři a s odborníky na výchovu a vzdělávání a dětí.

13) Diskuse

Doporučení pro rodiče – sledovat nástěnky a webových stránek MŠ

Vyvěšeno 29.8.2019